Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesūtīšana pa pastu

 

Šajā lapā:


Pārskats

Ir svarīgi zināt, ka Jūs varat ceļot uz Amerikas Savienotajām Valstīm, izmantojot divas pases (veco un jauno), ja vien vīza ir derīga, nav bojāta, un vīzas veids  atbilst Jūsu ceļojuma nolūkam. Piemēram, tūrisma vīza B2, ja Jūsu primārais ceļojuma nolūks ir tūrisms. Arī vārdam, uzvārdam un citiem personas datiem, tostarp valstiskajai piederībai, abās pasēs ir jāsakrīt. Jūs nevarat ceļot ar divām pasēm, ja Jūsu pilsonība ir mainījusies. Piemēram, Jums ir jāpiesakās jaunai vīzai, gadījumā ja Jūs esat bijis Latvijas nepilsonis, un Jums nepilsoņa pasē ir ASV vīza, bet pēc naturalizācijas esat kļuvis Latvijas pilsonis vai esat ieguvis kādas citas valsts pilsonību.

Latvijas pilsoņi var izmantot bezvīzu programmas priekšrocības, vīzas vietā izmantojot elektronisko atļauju sistēmā ESTA. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, lūdzam lasīt informāciju par bezvīzu programmu jeb Visa Waiver Program.

Ja Jūs dzīvojat Latvijā, iespējams, Jūs variet pieteikties ASV vīzai bez intervijas, izmantojot pakalpojumu Pieprasījuma nosūtīšana pa pastu, kas pieejams, ja Jūs atjaunojat savu iepriekšējo ASV vīzu, kas joprojām ir derīga vai kuras derīguma termiņš beidzās pēdējo 48 mēnešu laikā. Izmantojot šo pakalpojumu, nav nepieciešams pierakstīties intervijai vēstniecībā. Dažos gadījumos pēc iesūtītā pieprasījuma izskatīšanas, vēstniecība tomēr var lūgt Jūs pieteikties intervijai klātienē.

Ja Jums nav iespējams ceļot ar iepriekš piešķirto vīzu, izmantojot divas pases, bezvīzu programmas ietvaros vai izmantot iespēju iesūtīt vīzas pieprasījumu vēstniecībai pastu, ir jāievēro standarta instrukcijas un jāpiesakās intervijai vēstniecībā.

Ievērojiet! Ja plānojat pieprasīt E-1 vai E-2 kategorijas vīzu (investors/tirdzniecības uzņēmuma pārstāvis savstarpējā līguma ietvaros) vai L-1 vīzu (darbinieks, kas pārceļas strādāt uzņēmuma ASV filiālē), uzrādot apstiprinātu L-1 petīciju (blanket petition L-1 visa), Jums NAV pieejams pakalpojums Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu. Ja Jūsu vīza tiks apstiprināta pēc vīzas intervijas, Jūsu ģimenes locekļiem IR atļauts atjaunot vīzas, izmantojot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu.

Kam pieejams pakalpojums Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu

Vīzu pieprasītājiem noteiktās vecuma grupās:

Bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu un vīzu pieprasītājiem, kam ir 80 vai vairāk gadu, ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu, ja vīzas pieprasītājs dzīvo Latvijas teritorijā, un ja vīzas pieprasītājam iepriekš nav bijis ASV vīzas atteikums. Lūdzam lasīt zemāk redzamo sadaļu Dokumenti vīzas pieprasīšanai pa pastu

Vīzu pieprasītājiem, kas atjauno iepriekš izdotas vīzas:

Jums ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu, ja plānojat atjaunot Jums iepriekš piešķirto vīzu un izpildiet zemāk minētos nosacījumus:

 • Jūs dzīvojat Latvijā un atradīsieties Latvijas teritorijā vīzas pieprasījuma izskatīšanas periodā;
 • Jūsu pēdējais ASV vīzas pieprasījums tika apstiprināts;
 • Jūsu iepriekšējā vīza ir derīga vai tās termiņš beidzās pēdējo 48 mēnešu laikā;
 • Jūsu valstiskā piederība/pilsonība ir tāda pati kā tad, kad Jūs saņēmāt savu iepriekšējo ASV vīzu;
 • Saņemot iepriekšējo vīzu, Jūs bijāt sasniedzis/-usi 14 gadu vecumu un vīzas iegūšanas procedūras laikā nodevāt 10 pirkstu nospiedumus;
 • Jūs plānojat saņemt tādas pašas kategrorijas vīzu, kāda Jums bija piešķirta iepriekš;
 • Jūsu iepriekšējā vīzā nav anotācijas “waiver approved” (liegums atcelts) vai “clearance received” (atļauja piešķirta);
 • Jūsu pēdējā vīza nav pazaudēta vai nozagta;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat saņēmis/-usi atteikumu, reģistrējoties sistēmā ESTA, lai ceļotu bez vīzas;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat bijis/-usi aizturēts/-a, arestēts/-a, saukts/-a pie kriminālatbildības vai notiesāts/-a;
 • Pēc iepriekšējās vīzas saņemšanas Jūs ASV nepieprasījāt uzturēšanās termiņa pagarinājumu vai statusa maiņu;
 • Ja plānojat pieprasīt pagaidu darba ņēmēja vīzu (vīzas klasifikācija/tips
 • H1B, L1, O1, L1vai cits): Jums ir tas pats darba devējs, kas iepriekšējās vīzas saņemšanas laikā;
 • Ja plānojat pieprasīt studentu vīzu (vīzas klasifikācija/tips F1 vai M1): Jūs plānojat apmeklēt to pašu mācību iestādi, kas norādīta uz Jūsu iepriekšējās vīzas, jeb turpināt jau uzsākto studiju programmu citā mācību iestādē;
 • Ja plānojat pieprasīt apmaiņas programmas dalībnieka vīzu (vīzas klasifikācija/tips J1): Jūs plānojat piedalīties tajā pašā apmaiņas programmā, kurā iepriekš, un Jūsu apmaiņas programmas dalībnieka kods nav mainījies (Student and Exchange Visitor Information System/SEVIS number).

Dokumenti vīzas pieprasīšanai pa pastu

Lai izmantotu pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu, VISIEM vīzu pieprasītājiem jāsagatavo zemāk minētie dokumenti:

 • Derīga pase;
 • Iepriekšējā pase ar derīgu vīzu vai vīzu, kuras termiņš beidzies pedējo 48 mēnešu laikā (ja šī vīza atrodas iepriekšējā pasē);
 • Izdrukāts apstiprinājums par elektroniskā vīzas pieprasījuma aizpildīšanu (veidlapa DS-160), skat. https://ceac.state.gov/genniv/;
 • Viena kvalitatīvi izdrukāta fotogrāfija, ja prasībām atbilstoša digitāla fotogrāfija nav pievienota Jūsu veidlapai DS-160, skat. http://ustraveldocs.com/lv/lv-niv-photoinfo.asp;
 • Izdrukāta kvīts, kas apliecina, ka veikts maksājums par vīzas pieprasīšanu. Ievērojiet, ka vīzu pieprasītajiem, kas vienlaikus atjauno C1/D un B1/B2 vīzas, ir jāmaksā tikai viena nodeva;
 • Izdrukāta Latvijas uzturēšanās atļaujas kopija (ja neesat Latvijas pases turētājs).
 • Aploksne, kurai piestiprināta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme), ko saņēmāt no SIA Velokurjers (skat. zemāk 4.solis).
 • Jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas plāno atjaunot kuģa apkalpes un tranzīta vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips C1/D), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:
 • Derīga jūrnieku grāmatiņa (izņemot kruīza līniju un aviokompāniju personālu);
 • Spēkā esoša darba līguma kopija VAI darba devēja vēstules kopija, kas apliecina, ka plānojat strādāt par jūras/gaisa kuģa apkalpes locekli.

 Studentiem un viņu ģiemenes locekļiem, kas plāno atjaunot student vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips F1/F2 vai M1/M2), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:

 • Veidlapa I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) no mācību iestādes ASV;
 • Izdrukātas dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Jums ir iespējams apmaksāt visus ar studijām saistītos izdevumus, kā arī dzīvošanas un ceļa izdevumus;
 • Izdrukātu Darba apliecības kopiju (Employment Authorization Card) vai veidlapas  I-797 kopiju, kas apliecina, ka Jūsu praktsiko apmācību iesniegums (Optional Practical Training/OPT) šobrīd tiek izskatīts (ja šī situācija ir uz Jums attiecināma).
 • Izdrukāta sekmju izraksta kopija par studiju rezultātiem ASV

 Apmaiņas programmu dalībniekiem un  viņu ģimenes locekļiem, kas atjauno J1/J2 vīzu, papildus augstāk minētajam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Parakstītas veidlapas DS-2019 oriģināls (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status);
 • Izdrukāta veidlapas DS-7002 kopija (Training/Internship Placement Plan ), ja piedalīsieties prakses programmā (trainee/intern).

Pagaidu darba veicējiem, kas atjauno  H1B, L1, O1, L1 vai citu pagaidu darba vīzu, papildus augstāk minētajam jāiesniedz veidlapas I-797 kopija (Notice of Action), kas apliecina, ka Jums piešķirts darba ņēmēja statuss un ka Jums ir tas pats darba devējs, kas, iepriekšējās vīzas saņemšanas laikā.  

Kā pieprasīt vīzu pa pastu

1. Solis - Anketa

Aizpildiet elektronisko vīzas pieprasījumu (veidlapa  DS-160)

2. Solis – Konta reģistrēšana

Izveidojiet kontu vietnē ustraveldocs.com. Tad izvēlieties "Pieteikšanās vīzas intervijai". Šajā sadaļā Jums būs jāatbild uz jautājumiem, kas palīdzēs noteikt, vai varat izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu jeb Jums jāreģistrējas intervijai vēstniecībā. Jūs izmantosiet šo kontu arī, lai samaksātu vīzas pieprasīšanas nodevu un lai pieteiktos intervijai, ja tas būs nepieciešams.

3. Solis - Maksājums

Pēc atbilžu sniegšanas Jums būs jāsamaksā vīzas pieprasīšanas nodeva. Ja Jums iespējamas izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana pa pastu bez intervijas, Jūs savā ustraveldocs.com kontā saņemsiet norādes par šo procesu un arī nepieciešamo dokumentu sarakstu (Apstiprinājums par vīzas pieprasījuma iesniegšanu bez pierakstīšanās intervijai). Skatiet arī augstāk minētās norādes par nepieciešamajiem dokumentiem.

4. Solis – Adresu lapas (sūtījuma uzlīmes) dokumentu nosūtīšanai

Kad Jūsu vīzas pieprasījums un dokumenti sagatavoti nosūtīšanai uz vēstniecību, lūdzam sazināties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību UN arī dokumentu atgriešanu (atpakaļ nosūtīšanu Jums).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar divām adreses lapām (sūtījuma uzlīmēm). Jums šīs adreses lapas jāizdrukā un jāuzlīmē katra uz savas aploksnes. To aploksni, uz kuras ir adreses lapa ar norādi, ka dokumentu saņēmējs ir vēstniecība, Jūs izmantosiet, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī otru aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atpakaļ nosūtīšanai. Vēstniecība izmantos no Jums saņemto otru (tukšo) aploksni dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.

5. Solis - Dokumentu un atpakaļ nosūtīšanas aploksnes iesniegšana vēstniecībā

Izmantojiet SIA Velokurjers pakalpojumus, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī tukšo aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Jums jāizmanto adresu lapas, ko SIA Velokurjers nosūtīs Jums uz e-pastu.  SIA Velokurjers ar Jums sazināsies, lai saskaņotu ar Jums dokumentu saņemšanu Jūsu adresē.

6. Solis - Dokumentu atgriešana (atpakaļ nosūtīšana)

Kad Jūsu vīzas pierasījuma lietā vēstniecība būs pieņēmusi lēmumu, SIA Velokurjers atgriezīs (atpakaļ nosūtīs) Jūsu dokumentus, izmantojot Jūsu iesniegto aploksni. Vīzas pieprasījumi prasti tiek izskatīti vairāku darba dienu laikā. Dokumentu atgriešana (atpakaļ nosūtīšana) aizņem papildus 2-4 darba dienas atkarībā no Jūsu izvēlētās piegādes adreses. Atsevišķos retos gadījumos vēstniecība var pieprasīt Jūsu ierašanos uz vīzas interviju. Šādā gadījumā vēstniecība ar Jums sazināsies, lai informētu par nepieciešamību pierakstīties vīzas intervijai.