Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru

 

Šajā lapā:


Pārskats

Ja  Jums ir derīga ASV vīza pasē, kuras termiņš jau beidzies, Jūs varat ceļot uz ASV, izmantojot divas pases (veco un jauno), ja vien vīza nav bojāta, un vīzas veids  atbilst Jūsu ceļojuma nolūkam, un Jūsu personu  identificējošie dati nav mainījušies.

Aicinām Latvijas pilsoņus izmantot elektronisko atļauju sistēmā ESTA un nepieprasīt ASV vīzu, ja plānotais brauciens uz ASV privātas viesošanās, tūrisma vai darījumu nolūkā ir īsāks par 90 dienām.  Lai uzzinātu vairāk par ESTA atļaujām, lūdzam  lasīt informāciju par bezvīzu programmu jeb Visa Waiver Program.

 

Ja Jums ir Latvijas pase, Latvijas uzturēšanās atļauja vai Latvijas ilgtermiņa vīza “D”, Jūs variet pieteikties ASV vīzai bez intervijas šādos gadījumos:

Vēstniecība cieši iesaka pieprasīt vīzas bez intervijas. Ja vien nerodas papildus jautājumi, šis ir visātrākais vīzas iegūšanas veids, un nav vajadzīgs plānot intervijas laiku vēstniecībā.  Lai saprastu, vai Jums šī iespēja ir pieejama, lūdzam lasīt zemāk redzamās norādes.

Ja Jums nav iespējams ceļot ar iepriekš piešķirto vīzu, izmantojot divas pases, bezvīzu programmas ietvaros vai pieprasīt vīzu bez intervijas, ir jāievēro standarta instrukcijas un jāpiesakās intervijai vēstniecībā.

Kam pieejams pakalpojums Pieprasijuma iesutisana ar kurjeru

Vīzu pieprasītājiem noteiktās vecuma grupās:

 

Bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, un vīzu pieprasītājiem, kam ir 80 vai vairāk gadu, ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja vīzas pieprasītājs dzīvo Latvijas teritorijā, un ja vīzas pieprasītājam iepriekš nav bijis ASV vīzas atteikums. Lūdzam lasīt zemāk redzamo sadaļu Dokumenti vīzas pieprasīšanai ar kurjeru (Mail-in).

Vīzu pieprasītājiem, kas atjauno iepriekš izdotas vīzas:

 

Jums ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja plānojat atjaunot vīzu un izpildiet zemāk minētos nosacījumus:

 

 • Jūs dzīvojat Latvijā un atradīsieties Latvijas teritorijā vīzas pieprasījuma izskatīšanas periodā;
 • Jums nav Irākas, Lībijas, Somālijas, Sudānas, Sīrijas vai Jemenas pilsonības;
 • Jūsu pēdējais ASV vīzas pieprasījums tika apstiprināts, un Jūsu vīza ir derīga jeb tās derīguma termiņš beidzās pēdējo 48 mēnešu laikā;
 • Jūsu iepriekšējā vīza tika izdota pēc tam, kad Jūs sasniedzāt 14 gadu vecumu, un intervijas laikā ar konsulu Jūs nodevāt 10 pirkstu nospiedumus;
 • Jūs vēlaties atjaunot tādas pašas katergorijas vīzu, kādu saņēmāt iepriekš, JEB ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā pēc iepriekšējās vīzas termiņa beigām vēlaties saņemt citas kategorijas vīzu, izņemot ja iepriekšējās vīzas kategorija bija B1, B2 vai B1/B2);
 • Jūsu iepriekšējā vīzā nav anotācijas “waiver approved”(liegums atcelts) vai “clearance received” (atļauja piešķirta);
 • Jūsu pēdējā vīza nav pazaudēta vai nozagta;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat saņēmis/-usi atteikumu, reģistrējoties sistēmā ESTA, lai ceļotu bez vīzas;
 • Pēc iepriekšējās vīzas iegūšanas Jūs neesat bijis/-usi aizturēts/-a, arestēts/-a, saukts/-a pie kriminālatbildības vai notiesāts/-a;
 • Pēc iepriekšējās vīzas saņemšanas Jūs ASV nepieprasījāt uzturēšanās termiņa pagarinājumu vai statusa maiņu.

Atsevišķos gadījumos, kad vīza tiek pieprasīta pirmo reizi

Jums ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja vēlaties saņemt pagaidu darba H-2 ne-imigrācijas vīzu, un iepriekš nav bijis ASV vīzas atteikums.

Jums ir tiesības izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), ja vēlaties pirmo reizi saņemt studentu vīzu (kategorija F vai M), apmaiņas prgrammas dalībnieka vīzu (kategorija J) vai pagaidu darba vīzu un Jums iepriekš pēc vīzas intervijas ar konsulu un 10 pirkstu nospiedumu noņemšanas piešķirta citas kategorijas vīza (izņemot B1, B2 vai B1/B2), kas ir derīga vai kuras termiņš beidzās ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā.  

Nepieciešamie dokumenti

Lai izmantotu pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in), VISIEM vīzu pieprasītājiem jāsagatavo zemāk minētie dokumenti:

 

 • Derīga pase;
 • Iepriekšējā pase ar derīgu vīzu vai vīzu, kuras termiņš beidzies pedējo 48 mēnešu laikā (ja šī vīza atrodas iepriekšējā pasē);
 • Izdrukāts apstiprinājums par elektroniskā vīzas pieprasījuma aizpildīšanu (veidlapa DS-160), skat. https://ceac.state.gov/genniv/;
 • Viena kvalitatīvi izdrukāta fotogrāfija, ja prasībām atbilstoša digitāla fotogrāfija nav pievienota Jūsu veidlapai DS-160, skat. http://ustraveldocs.com/lv/lv-niv-photoinfo.asp;
 • Izdrukāta kvīts, kas apliecina, ka veikts maksājums par vīzas pieprasīšanu. Ievērojiet, ka vīzu pieprasītajiem, kas vienlaikus pieprasa C1/D un B1/B2 vīzas, ir jāmaksā tikai viena nodeva;
 • Izdrukāta Latvijas uzturēšanās atļaujas kopija (ja neesat Latvijas pases turētājs);
 • Izdrukāta Latvijas ilgtermiņa vīzas “D” kopija (ja šī vīza nav ielīmēta tajā pasē, kuru izmantosiet ASV vīzas pieprasīšanai);
 • Aploksne, kurai piestiprināta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme), ko saņēmāt no SIA Velokurjers (skat. zemāk 4.solis);

 

Jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļiem, kas pieprasa kuģa apkalpes un tranzīta vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips C1/D vai B1/B2), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:

 • Derīga jūrnieku grāmatiņa (izņemot kruīza līniju un aviokompāniju personālu);
 • Spēkā esoša darba līguma kopija VAI darba devēja vēstules kopija, kas apliecina, ka plānojat strādāt par jūras/gaisa kuģa apkalpes locekli.
 • ASV Krasta apsardzes atļaujas kopija darbam zonā OCS (Outer Continental Shelf), ja darbs ir naftas vai gāzes ieguves nozarē OCS zonā.

 

Studentiem un viņu ģiemenes locekļiem, kas pieprasa studentu vīzas (vīzas klasifikācijas simbols/tips F vai M), papildus augstāk minētajam jāsagatavo arī zemāk minētie dokumenti:

 • Veidlapa I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) no mācību iestādes ASV;
 • Veidlapa I-901, kas apliecina maksājuma veikšanu - SEVIS fee (Student and Exchange Visitor Program fee);
 • Izdrukātas dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Jums ir iespējams apmaksāt visus ar studijām saistītos izdevumus, kā arī dzīvošanas un ceļa izdevumus;
 • Izdrukātu Darba apliecības kopiju (Employment Authorization Card) vai veidlapas  I-797 kopiju, kas apliecina, ka Jūsu praktsiko apmācību iesniegums (Optional Practical Training/OPT) šobrīd tiek izskatīts (ja šī situācija ir uz Jums attiecināma);
 • Izdrukāta sekmju izraksta kopija par studiju rezultātiem ASV (attiecas tikai uz personām, kas pieprasa F1 vai M1 vīzas, lai turpinātu studijas ASV);
 • Dzimšanas apliecību kopijas (attiecas tikai uz nepilngadīgām personām, kas pieprasa F2 vai M2 vīzas);
 • Laulības apliecības kopija (attiecas tikai uz personām, kas pieprasa F2 vai M2 vīzas un ir laulībā ar F1 vīzas turētāju vai pieprasītāju).

 

Apmaiņas programmu dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pieprasa J vīzas, papildus augstāk minētajam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Parakstītas veidlapas DS-2019 oriģināls (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status);
 • Veidlapa I-901, kas apliecina maksājuma veikšanu - SEVIS fee (Student and Exchange Visitor Program fee);
 • Veidlapas DS-7002 kopija (Training/Internship Placement Plan ), ja piedalīsieties prakses programmā (trainee/intern);
 • Izdrukāta veidlapas DS-7002 kopija (Training/Internship Placement Plan ), ja piedalīsieties prakses programmā (trainee/intern);
 • Augstākās izglītības mācību iestādes izziņa, kas apliecina, ka esiet pilna laika students/-e, ja piedalīsieties vasaras ceļošanas un darba programmā (summer work travel). Ievērojiet: Izziņā jāiekļauj norāde, vai apmeklējat nodarbības klātienē jeb tiešsaistē;
 • Izdrukāts sekmju izraksts, ja piedalīsieties vasaras ceļošanas un darba programmā (summer work travel);
 • Dzimšanas apliecību kopijas (attiecas tikai uz nepilngadīgām personām, kas pieprasa J2 vīzas);
 • Laulības apliecības kopija (attiecas tikai uz personām, kas pieprasa J2 vīzas un ir laulībā ar J1 vīzas turētāju vai pieprasītāju).

Pagaidu darba veicējiem, kas pieprasa  H, L, O, P, Q vai R vīzas, papildus augstāk minētajam, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Veidlapas I-797 kopija(Notice of Action), kas apliecina, ka Jums piešķirts darba ņēmēja statuss;
 • Dzimšanas apliecību kopijas (attiecas tikai uz nepilngadīgām personām, kas pieprasa H4, L2, O3, P4 vai R2 vīzas);
 • Laulības apliecības kopija (attiecas tikai uz personām, kas pieprasa H4, L2, O3, P4 vai R2 vīzas un ir laulībā ar pagaidu darba veicēja vīzas turētāju vai pieprasītāju);
 • Veidlapas I-239S trīs (3) eksemplāri, ja vēlaties saņemt L1 vīzu, iesniedzot ne-personalizētu petīciju (blanket L1 visa petition).

Investoriem un tirdzniecības sektora pārstāvjiem, kas vēlas saņemt E vīzas, jāseko norādēm šajā adresē: https://www.ustraveldocs.com/lv_lv/lv-niv-typee.asp

Kā pieprasīt vīzu ar kurjeru (Mail-in)

 1. Solis - Anketa

Aizpildiet elektronisko vīzas pieprasījumu (veidlapa DS-160)

 1. Solis - Konta reģistrēšana

Izveidojiet kontu vietnē ustraveldocs.com. Tad izvēlieties "Pieteikšanās vīzas intervijai". Šajā sadaļā Jums būs jāatbild uz jautājumiem, kas palīdzēs noteikt, vai varat izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in) jeb Jums jāreģistrējas intervijai vēstniecībā. Jūs izmantosiet šo kontu arī, lai samaksātu vīzas pieprasīšanas nodevu un lai pieteiktos intervijai, ja tas būs nepieciešams.

 1. Solis - Maksājums

Pēc atbilžu sniegšanas Jums būs jāsamaksā vīzas pieprasīšanas nodeva. Ja Jums iespējamas izmantot pakalpojumu Pieprasījuma iesūtīšana ar kurjeru (Mail-in) bez intervijas, Jūs savā ustraveldocs.com kontā saņemsiet norādes par šo procesu un arī nepieciešamo dokumentu sarakstu (Apstiprinājums par vīzas pieprasījuma iesniegšanu bez pierakstīšanās intervijai). Skatiet arī augstāk minētās norādes par nepieciešamajiem dokumentiem.

 1. Solis – Adresu lapas (sūtījuma uzlīmes) dokumentu nosūtīšanai

Kad Jūsu vīzas pieprasījums un dokumenti sagatavoti nosūtīšanai uz vēstniecību, lūdzam sazināties ar SIA Velokurjers elektronisko pakalpojumu vietnē, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību UN arī dokumentu atgriešanu (atpakaļ nosūtīšanu Jums).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar divām adreses lapām (sūtījuma uzlīmēm). Jums šīs adreses lapas jāizdrukā un jāuzlīmē katra uz savas aploksnes. To aploksni, uz kuras ir adreses lapa ar norādi, ka dokumentu saņēmējs ir vēstniecība, Jūs izmantosiet, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī otru aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atpakaļ nosūtīšanai. Vēstniecība izmantos no Jums saņemto otru (tukšo) aploksni dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.
 1. Solis - Dokumentu un atpakaļ nosūtīšanas aploksnes iesniegšana vēstniecībā

Izmantojiet SIA Velokurjers pakalpojumus, lai nosūtītu vēstniecībai vīzas pieprasīšanas dokumentus un arī tukšo aploksni ar Jūsu adresi dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Jums jāizmanto adresu lapas, ko SIA Velokurjers nosūtīs Jums uz e-pastu.  SIA Velokurjers ar Jums sazināsies, lai saskaņotu ar Jums dokumentu saņemšanu Jūsu adresē.

 1. Solis - Dokumentu saņemšana (atpakaļ nosūtīšana)

Kad Jūsu dokumenti būs saņemti, un vēstniecība būs pieņēmusi lēmumu, SIA Velokurjers atgriezīs (atpakaļ nosūtīs) Jūsu dokumentus, izmantojot Jūsu iesniegto aploksni. Vīzas pieprasījumi parasti tiek izskatīti vairāku darba dienu laikā. Dokumentu atgriešana (atpakaļ nosūtīšana) aizņem papildus 2-4 darba dienas atkarībā no Jūsu izvēlētās piegādes adreses. Atsevišķos gadījumos vēstniecība var pieprasīt Jūsu ierašanos uz vīzas interviju. Šādā gadījumā vēstniecība ar Jums sazināsies, lai informētu par nepieciešamību pierakstīties vīzas intervijai.