Nodevas par vīzu pieprasīšanu

Šajā lapā:


 

Pārskats

Pirms pieteikšanās neimigrācijas vīzai pieteikuma iesniedzējiem, tostarp bērniem, ir jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu (saukta arī par Mašīnlasāmas vīzas/MRV nodevu), kas netiek atmaksāta un ir derīga tikai attiecīgajam vīzas pieprasītājam. Nodeva par vīzas pieprasīšanu jāmaksā neatkarīgi no tā, vai vīzu izdod vai neizdod. Katram vīzas veidam ir atšķirīgs nodevas apmērs. Atkarībā no jūsu pilsonības un pieprasītā vīzas veida jums var būt jāmaksā papildu nodeva par vīzas izsniegšanu jeb "reciprocitātes" nodeva. Šajā tīmekļa lapā ir norādītas nodevas par visu neimigrācijas vīzu veidu pieprasīšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit ir norādītas nodevas tikai par neimigrācijas vīzu pieprasīšanu.

Informācija par maksājumu

Kaut arī nodevas ir norādītas ASV dolāros, maksājums ir jāveic vietējā valūtā. Nodevu jūs varat samaksāt jebkuras bankas filiālē. Sīkāku informāciju par maksājuma izvēles iespējām skatiet šeit.

Ierobežojumi

Nodeva par vīzas pieprasīšanu netiek atmaksāta un ir derīga tikai attiecīgajam vīzas pieprasītājam. Pēc šīs nodevas apmaksas jūs saņemsiet maksājuma apliecinājumu.

Visi neimigrācijas vīzas pieteikuma maksas (pazīstamas arī kā MRV nodevas) maksājumi, kas veikti 2022. gada 1. oktobrī vai pēc tam, ir derīgi 365 dienas no dienas, kad izsniegta kvīts par MRV nodevas maksājumu.Pieteikuma iesniedzējiem šajā 365 dienu periodā ir jāieplāno intervija vai jāiesniedz pieteikums par atteikšanos no intervijas.Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikuma iesniedzējiem 365 dienu periodā ir tikai jāieplāno intervija vai jāiesniedz atteikšanās pieteikums.Nav prasības, ka intervijai jānotiek 365 dienu periodā.Visām kvītīm par MRV nodevu maksājumiem, kas izsniegtas pirms 2022. gada 1. oktobra, ir pagarināts termiņš līdz 2023. gada 30. septembrim, un tās ir derīgas līdz šim datumam.

Vīzu veidi un nodevu apmēri par vīzas pieprasīšanu

Tālāk ir norādīti nodevu apmēri vienam vīzas pieteikumam. Nodeva par visbiežāk pieprasītajiem neimigrācijas vīzu veidiem ir $185, — šeit ietilpst tūrisma, komandējumu, studentu un apmaiņas programmu vīzas. Nodeva par lielāko daļu uz petīcijām balstīto vīzu pieprasīšanu, piemēram, darba un reliģisko darbinieku vīzas, ir $205. Nodeva par K vīzas pieprasīšanu ir $265 savukārt par E vīzas pieprasīšanu — $315 Skatiet zemāk tabulas, kur ir sīkāk norādīti dažādi vīzu veidi un attiecīgo nodevu apmēri.

Vīzu veidi un nodevu apmēri par vīzas pieprasīšanu — augošā secībā pēc nodevu apmēriem
Nodevas apmērs  (USD) Nodevas apmērs (EUR) Vīzas tips Apraksts
$185 N/A B Komandējumi un tūrisms
$185 N/A C-1 Tranzīts
$185 N/A D Kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļi
$185 N/A F Studenti (akadēmiskie)
$185 N/A I Žurnālisti un plašsaziņas līdzekļu darbinieki
$185 N/A J Apmaiņas programmu dalībnieki
$185 N/A M Studenti (profesionālo skolu)
$185 N/A T Cilvēktirdzniecības upuri
$185 N/A TN/TD NAFTA profesionālie darbinieki
$185 N/A U Noziegumu upuri
$205 N/A H Darbinieki uz noteiktu laiku / sezonas darbinieki, praktikanti
$205 N/A L Darbinieki, kuri pārcelti darbā uz saistīto uzņēmumu ASV
$205 N/A O Personas ar izcilām spējām
$205 N/A P Sportisti. Mākslinieki un izklaides jomas pārstāvji
$205 N/A Q Starptautisku kultūras apmaiņas programmu dalībnieki
$205 N/A R Reliģiskie darbinieki
$265 N/A K ASV pilsoņu līgavas/līgavaiņi vai sievas/vīri
$315 N/A E Tirgotāji un investori saskaņā ar starpvalstu līgumiem, Austrālijas nozaru speciālisti
Vīzu veidi un nodevu apmēri par vīzas pieprasīšanu — alfabētiskā secībā pa vīzu veidiem
Vīzas tips Apraksts Nodevas apmērs  (USD) Nodevas apmērs  (EUR)
B Komandējumi un tūrisms $185 N/A
C-1 Tranzīts $185 N/A
D Kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļi $185 N/A
E Tirgotāji un investori saskaņā ar starpvalstu līgumiem, Austrālijas nozaru speciālisti $315 N/A
F Studenti (akadēmiskie) $185 N/A
H Darbinieki uz noteiktu laiku / sezonas darbinieki, praktikanti $315 N/A
I Žurnālisti un plašsaziņas līdzekļu darbinieki $185 N/A
J Apmaiņas programmu dalībnieki $185 N/A
K ASV pilsoņu līgavas/līgavaiņi vai sievas/vīri $265 N/A
L Darbinieki, kuri pārcelti darbā uz saistīto uzņēmumu ASV $205 N/A
M Studenti (profesionālo skolu) $185 N/A
O Personas ar izcilām spējām $205 N/A
P Sportisti. Mākslinieki un izklaides jomas pārstāvji $205 N/A
Q Starptautisku kultūras apmaiņas programmu dalībnieki $205 N/A
R Reliģiskie darbinieki $205 N/A
T Cilvēktirdzniecības upuri $185 N/A
U Noziegumu upuri $185 N/A
TN/TD NAFTA profesionālie darbinieki $185 N/A

Vīzu veidi un nosacījumi, kas atbrīvo no nodevas maksājuma

  • Pieteikuma iesniedzēji A, G, C-2, C-3, NATO un diplomātiskajām vīzām (kā noteikts Federālo noteikumu kodeksa (CFR) 22. sadaļas 41.26. iedaļā).
  • J vīzas pieprasītāji, kuri piedalās kādā noteiktā oficiālā ASV valdības sponsorētā izglītības un kultūras apmaiņas programmā.
  • Mašīnlasāmas vīzas aizstāšana ar jaunu viena gada laikā no vīzas izsniegšanas brīža, ja vīza nebija pareizi ielīmēta pasē vai vīza ir atkārtoti jāizsniedz no pieteikuma iesniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
  • Pieteikuma iesniedzēji, kas ir atbrīvoti no nodevas maksāšanas saskaņā ar starptautisku nolīgumu, tostarp darbinieki Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas atzītās diplomātiskajās pārstāvniecībās ANO galvenajā mītnē un viņu pirmās pakāpes ģimenes locekļi.
  • Pieteikuma iesniedzēji, kas ieceļo nolūkā sniegt noteiktus labdarības pakalpojumus.
  • ASV valdības darbinieki, kas dodas oficiālā komandējumā.
  • Dienesta laikā nogalināta ASV valdības darbinieka māte, tēvs, brālis, māsa, sieva/vīrs vai bērns, kas ieceļo, lai piedalītos šī darbinieka bērēs un/vai apbedīšanas ceremonijā; dienesta laikā smagi ievainota ASV valdības darbinieka māte, tēvs, brālis, māsa, sieva, vīrs vai bērns, kas ieceļo, lai apciemotu šo darbinieku neatliekamas ārstēšanās un atveseļošanās laikā.

Citas nodevas

Dažos gadījumos ir jāmaksā papildu nodevas saistībā ar vīzu pieprasīšanu un saņemšanu Nacionālajam vīzu centram, ASV vēstniecībai vai Tēvzemes drošības departamentam.

Neimigrācijas vīzu izsniegšanas (reciprocitātes) nodevas

Dažu valstu pieteikuma iesniedzējiem var pieprasīt maksāt vīzas izsniegšanas nodevu, kad pieteikums ir apstiprināts. Šo nodevu pamatā ir reciprocitātes princips (nodevas apmērs ASV pilsoņiem par līdzvērtīga veida vīzu valstī, kuras pilsonis ir vīzas pieprasītājs). Amerikas Savienotās Valstis iespēju robežās cenšas atcelt vīzu izsniegšanas nodevas, tomēr, ja citas valsts valdība pieprasa ASV pilsoņiem maksāt šādas nodevas par noteikta veida vīzām, Amerikas Savienotās Valstis piemēro attiecīgās valsts pilsoņiem reciprocitātes nodevu par līdzvērtīga veida vīzām. Sīkāka informācija par vīzu izsniegšanas nodevām ir pieejama Valsts departamenta tīmekļa vietnē. Tur Jūs varat uzzināt, vai jums būs jāmaksā vīzas izsniegšanas nodeva.

SEVIS nodevas

Studentu un apmaiņas programmu dalībnieku informācijas sistēmā sistēma (SEVIS) ir internetā bāzēta datubāze, kurā tiek glabāti F, M un J vīzu turētāju (un viņu ģimenes locekļu) dati no brīža, kad viņi saņem sākotnējo dokumentāciju (I-20 vai DS-2019), līdz tam laikam, kad viņi vai nu absolvē skolu vai no tās izstājas, vai arī pabeidz programmu vai no tās izstājas.

F, M un J vīzu galvenie pieteikuma iesniedzēji: noskaidrojiet attiecīgajā ASV skolā, vai jūsu dati ir ievadīti SEVIS sistēmā. Jums ir jāmaksā ne vien nodeva par vīzas pieprasīšanu, bet arī atsevišķa SEVIS nodeva. Neimigrācijas studentiem, kuri saņem veidlapu I-20, SEVIS nodeva ir USD 350. Vairumam apmaiņas programmu dalībnieku, kuri saņem veidlapu DS-2019, SEVIS nodeva ir USD 220.  ASV vēstniecībā nav iespējams veikt šo maksājumu. Informāciju par to, kā veikt SEVIS nodevas apmaksu, skatiet šeit.

Atbrīvojums no SEVIS nodevas

Pieteikuma iesniedzējiem, kuri piedalās ASV valdības sponsorētā programmā (šo programmu kodi sākas ar G-1, G-2, G-3, G-7), nav jāmaksā SEVIS nodeva.

Krāpniecības novēršanas un apkarošanas nodeva, ja “L” statusu apstiprina grupas petīcija (blanket petition)

Piesakoties L kategorijas vīzai ar grupas petīciju (blanket petition), uz vīzas pieprasītāju, ieskaitot, ja L-1 vīza tiek pieprasīta atkārtoti, attiecas krāpniecības novēršanas un apkarošanas nodevas maksājums 500 ASV dolāru apmērā. Šī nodeva ir jāmaksā vēstniecības kasē vīzas intervijas dienā ar debitkarti vai kredītkarti. Ja L1 vīza tiek pieprasīta, izmantojot kurjerdienesta pakalpojumus, vēstniecība ar jums sazināsies pēc dokumentu izskatīšanas, lai informētu par iespējamo vēstniecības kases apmeklējuma laiku, lai veiktu šīs nodevas apmaksu.