Reliģisko darbinieku vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

R vīza ir jāsaņem tiem, kuri vēlas uz noteiktu laiku ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs, lai veiktu reliģiska rakstura darbu, kā noteikts Imigrācijas un pilsonības likuma 101. panta a) sadaļas 15) punkta R) apakšpunktā (101(a)(15)(R) pantā).

Prasības

Reliģiskie darbinieki ir tie, kurus atzīta iestāde ir pilnvarojusi vadīt dievkalpojumus un veikt citus reliģiskos pienākumus, kas parasti tiek uzticēti attiecīgās reliģijas pilnvarotiem garīdzniecības locekļiem, kā arī tie, kuri veic reliģiskus amata pienākumus. Ja vēlaties pieprasīt reliģisko darbinieku vīzu, jums jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • jābūt tādas reliģiskās konfesijas loceklim, kuru Amerikas Savienotajās Valstīs atzīst kā bezpeļņas reliģisko organizāciju;
 • attiecīgajai reliģiskajai konfesijai un ar to saistītajai organizācijai, ja tāda ir, jābūt atbrīvotām no nodokļiem vai jākvalificējas šādam statusam;
 • obligātās prasības jums:

a) jūs bijāt attiecīgās reliģiskās konfesijas loceklis vismaz divus gadus līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu reliģiskā darbinieka statusa iegūšanai;

b) jūs plānojat strādāt reģistrētā bezpeļņas reliģiskajā organizācijā (vai šādas organizācijas filiālē, kas atbrīvota no nodokļiem) kā reliģiskās konfesijas garīdznieks vai cita reliģiskā amata pārstāvis;

c) jūs vismaz vienu gadu līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu, dzīvojāt un fiziski atradāties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ja pirms tam pavadījāt piecus gadus šajā kategorijā.

Uz šo vīzu neattiecas prasība par to, ka jums jābūt dzīvesvietai ārzemēs, kuru negrasāties pamest. Tomēr jums ir jābūt nodomam izceļot no Amerikas Savienotajām Valstīm, kad beigsies jūsu likumīgais statuss, ja nepastāv apstākļi, kas pieļauj pretējo.

Petīcijas

Jūsu iespējamajam darba devējam ir jāiesniedz ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (USCIS) petīcija par neimigrējoša darbinieka statusa piešķiršanu jeb veidlapa I-129. Sīkāku informāciju par veidlapas I-129 aizpildīšanu un prasībām, lūdzu, skatiet USCIS tīmekļa vietnes lapā par R-1 kategorijas neimigrējošiem reliģiskajiem darbiniekiem.

Piezīme: Iespējamajam darba devējam jāiesniedz petīcija, cik vien iespējams ātri (tomēr ne ātrāk kā 6 mēnešus līdz piedāvātā darba sākuma datumam), lai pietiktu laika izskatīt petīciju un izsniegt vīzu.

Pirms jūs varat pieprasīt vīzu ASV vēstniecībā, par jums iesniegtajai petīcijai jeb veidlapai I-129 ir jābūt apstiprinātai. Tiklīdz petīciju apstiprina, jūsu darba devējs vai aģents saņem veidlapu I-797 jeb paziņojumu par lēmumu, kas kalpo kā apliecinājums šim faktam. Intervijas laikā konsulārais ierēdnis pārbauda Valsts departamenta Petīciju informācijas pārvaldības sistēmā (PIMS), vai petīcija ir apstiprināta.

Ierodoties uz interviju ASV vēstniecībā, jāņem līdzi informācija par I-129 petīcijai piešķirto numuru, lai varētu pārbaudīt, vai jūsu petīcija ir apstiprināta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apstiprinātā petīcija negarantē vīzas izsniegšanu, ja saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem jūs neatbilstat prasībām par vīzas saņemšanu.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu reliģisko darbinieku vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 190 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • informācija par petīcijai I-129 piešķirto numuru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa I-797 vairs nav jāņem līdzi uz interviju.
 • aploksne, uz kuras pielīmēta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme).  Šo aploksni vēstniecība izmantos Jūsu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Rakstiet e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lvvai zvaniet uz tel. +371 – 200 00041, lai izprasītu adreses lapu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas pieprasījums;
 • papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī apstiprinājums par pierakstīšanos vīzas intervijai, kas veicams, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, kas, jūsuprāt, apliecina, ka Jūs izpildiet prasības vīzas iegūšanai.

Kā pieprasīt vīzu

 
 1. solis

Iepazīstieties ar informāciju sadaļā Visbiežāk pieprasītās neimigrācijas vīzas, lai noskaidrotu, kāda vīza jums ir jāpieprasa. Iepazīstieties, kādas ir prasības dažādu kategoriju vīzu iegūšani, un ar vīzas pieprasīšanas kartību. Izvēlieties sava brauciena mērķim atbilstošo vīzas veidu.

 Iepazīstieties arī ar informāciju par Bezvīzu programmu. Ja jūs esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, jums nav vajadzīga vīza,  ja dodaties komandējumā vai atpūtas braucienā un  uzkavēsities Amerikas Savienotajās Valstīs ne ilgāk kā 90 dienas.

 1. solis

Nākamais solis ir aizpildīt DS-160 veidlapu. Rūpīgi izlasiet Ieteikumus par veidlapas DS-160 aizpildīšanu. Visai informācijai jābūt pareizai un precīzai. Pēc anketas iesniegšanas šo informāciju nevar labot. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, konsultējieties ar juristu, kas var palīdzēt vīzu jautājumos, vai tulku. Zvanu centra operators nevar palīdzēt aizpildīt veidlapu DS-160. Piesakoties vīzas intervijai, jums būs jānorāda savas anketas DS-160 numurs.

 1. solis

Kad ir noskaidrots brauciena mērķim atbilstošais vīzas veids un aizpildīta veidlapa DS-160, jums ir jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu. Nodevas par vīzu pieprasīšanu lapā ir norādīts maksājuma apjoms katram vīzu veidam gan ASV dolāros, gan vietējā valūtā. Lai samaksātu nodevu, izlasiet lapu Bankas un maksājuma izvēles iespējas. Maksājuma vajadzībām jums ir jāizveido savs profils, kā arī jāsaglabā maksājuma apliecinājuma numurs, lai pieteiktos uz vīzas interviju.

 1. solis

Pierakstieties savā profilā ar tiem pašiem pieejas datiem, ko izmantojāt, lai maksātu nodevu par vīzas pieprasīšanu. Piekļūstot sistēmai, tiek atvērts vadības panelis. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz saites „Pieteikt vīzas interviju”. Tagad varat pieteikties vīzas intervijai saskaņā ar noteikto kārtību. Jums vajadzēs:

 • jūsu pases numuru;
 • CGI numuru vīzas nodevas maksājuma dokumentā. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kur to meklēt;
 • desmit (10) zīmju svītru koda numuru, kas norādīts anketas DS-160 apstiprinājumā.

 Datu ievadīšanas procesa ietvaros Jums būs iespējams norādīt vīzas kategoriju, personas datus, ģimenes locekļu informāciju, apstiprināt samaksu par vīzas pieprasīšanu un izvēlēties vīzas intervijas laiku. Ja Jūs plānojat atjaunot iepriekš izdotu vīzu, kuras derīguma termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā, Jums, iespējams, tiks atļauts iesūtīt vīzas pieprasījumu vēstniecībai bez pierakstīšanās intervijai.

 1. solis

Izmantojiet SIA Velokurjers e-pakalpojumus vai sazinieties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību.  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi). Jums šī adreses lapa jāizdrukā un jāuzlīmē uz tukšas aploksnes. Šī aploksne Jums JĀIESNIEDZ vēstniecībā kopā ar citiem dokumentiem vīzas pieprasīšanai.

 

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.
 1. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā intervijas dienā un laikā. Skatiet lapu Pieteikšanās vīzas intervijai, kurā norādīti visi dokumenti, kas jāņem līdzi uz vīzas interviju.

 1. solis

Ja vīza ir apstiprināta, Jūsu dokumentus, tostarp Jūsu pasi, Jums nosūtīs uz piegādes adresi, kas norādīta uz aploksnes ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi), ko saņēmāt no SIA Velokurjers.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • jūsu darba devēja organizācijas konkrētās struktūrvienības pilnvarota pārstāvja izziņu, kurā apliecināts, ka jūs nemaz vai daļēji nezaudējat reliģiskās konfesijas locekļa statusu ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ka abas reliģiskās organizācijas — gan jūsu mītnes valstī, gan Amerikas Savienotajās Valstīs — pieder pie vienas reliģiskās konfesijas un ka vismaz divus gadus līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu R vīzas iegūšanai, bijāt šīs konfesijas loceklis;
 • ja esat garīdznieks - apliecinājumu, ka jums ir ļauts vadīt attiecīgās reliģiskās konfesijas dievkalpojumus ar sīki aprakstītiem jūsu darba pienākumiem;
 • ja esat citas reliģiskais profesijas pārstāvis - apliecinājumu, ka jums ir vismaz bakalaura grāds vai līdzvērtīgs grāds un ka šāds akadēmiskais grāds ir vajadzīgs, lai strādātu reliģiskajā amatā;
 • ja strādājat darbu, , kas neprasa speciālu izglītību - apliecinājumu, ka jums ir vajadzīgās kvalifikācijas, lai veiktu šo darbu, ja tas saistīts tradicionāliem reliģiskajiem rituāliem;
 • informāciju par atalgojumu, piemēram, algas apmēru un finansējuma avotu, cita veida atlīdzību, piemēram, pārtika un dzīvesvieta, un citi labumi, ko var izteikt mantiskā vērtībā, kā arī paskaidrojumu par to, ka šis atalgojums pienākas par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Informāciju par reliģiskās konfesijas vai ar to saistītās konkrētās organizācijas struktūrvienības nosaukumu un adresi, kur strādāsiet;
 • ja strādāsiet organizācijā, kas ir saistīta ar kādu reliģisko konfesiju - skaidrojumu par saistību starp šīm abām organizācijām;
 • apliecinājumu par jūsu reliģiskās organizācijas finanšu līdzekļiem un darbības metodēm;
 • dokumentus par jūsu organizācijas uzņemšanu reliģiskajā konfesijā saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par reliģisko darbinieku vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.