Apmaiņas programmu dalībnieku vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

Citu valstu pilsoņi var doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai piedalītos apmaiņas programmās. Pirms apmaiņas programmu dalībnieku vīzas pieprasīšanas visiem pieteikuma iesniedzējiem jābūt uzņemtiem un apstiprinātiem pilnvarotā programmā, ko apliecina šīs programmas sponsors. Ja tas ir izdarīts, izglītības iestādes vai programmas sponsori nosūta ikvienam pieteikuma iesniedzējam visus vajadzīgos apstiprinājuma dokumentus, kas jāiesniedz, pieprasot vīzu.

Apmaiņas programmu dalībnieku vīza (J vīza) ir paredzēta personu, zināšanu un prasmju apmaiņas sekmēšanai izglītības, mākslas un zinātnes jomā. Dalībnieki var būt visu akadēmisko līmeņu studenti; iestāžu, uzņēmumu un aģentūru praktikanti savā specializācijā; pamatskolu, vidusskolu un specializēto skolu pedagogi; profesori, kuri dodas pasniegt lekcijas vai veikt pētījumus augstākās izglītības iestādēs; zinātniskie līdzstrādnieki; praktikanti medicīnas un ar to saistītās jomās, kā arī starptautiskās viesprogrammas dalībnieki, kuri ierodas ceļošanas, novērošanas, konsultāciju, pētniecības, apmācības, pieredzes apmaiņas vai īpašu zināšanu un prasmju demonstrēšanas nolūkā.

Ģimenes locekļi/saistītās personas

Galvenā J-1 vīzas turētāja sievai/vīram vai neprecētajiem bērniem (vecumā līdz 21 gadam), kas vēlas doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai visā apmaiņas programmas periodā uzturētos ASV, ir jāsaņem J-2 vīza. Sievas/vīri vai bērni, kuriem nav nodoma dzīvot Amerikas Savienotajās Valstīs kopā ar galveno vīzas turētāju, bet kuri vēlas ciemoties brīvdienu laikā, var pieprasīt viesošanās (B-2) vīzas vai ceļot bez vīzām.

Apmaiņas programmas dalībnieka sieva/vīrs un/vai bērns, ieceļojot ar J-2 vīzu, nedrīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien viņi nav iesnieguši veidlapu I-765 darba atļaujas saņemšanai. ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (USCIS) ir jāizskata veidlapa I-765 un jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu J-2 vīzas turētājam strādāt Amerikas Savienotajām Valstīs. Sīkāku informāciju skatiet USCIS tīmekļa vietnē pieejamajā PDF dokumentā "Employment Authorization" (Darba atļauja).

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu J vīzu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, izņemot gadījumus, ja jūsu apmaiņas programmu sponsorē Amerikas Savienoto Valstu valdība (programmas koda pirmais burts ir G), Nodeva netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • apstiprināta veidlapa DS-2019, ko izdevis ASV programmas sponsors;
 • aploksne, uz kuras pielīmēta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme).  Šo aploksni vēstniecība izmantos Jūsu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Rakstiet e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lvvai zvaniet uz tel. +371 – 200 00041, lai izprasītu adreses lapu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas pieprasījums;
 • papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī apstiprinājums par pierakstīšanos vīzas intervijai, kas veicams, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, kas, jūsuprāt, apliecina, ka Jūs izpildiet prasības vīzas iegūšanai.

Kā pieprasīt vīzu

 
 1. solis

Iepazīstieties ar informāciju sadaļā Visbiežāk pieprasītās neimigrācijas vīzas, lai noskaidrotu, kāda vīza jums ir jāpieprasa. Iepazīstieties, kādas ir prasības dažādu kategoriju vīzu iegūšani, un ar vīzas pieprasīšanas kartību. Izvēlieties sava brauciena mērķim atbilstošo vīzas veidu.

 Iepazīstieties arī ar informāciju par Bezvīzu programmu. Ja jūs esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, jums nav vajadzīga vīza,  ja dodaties komandējumā vai atpūtas braucienā un  uzkavēsities Amerikas Savienotajās Valstīs ne ilgāk kā 90 dienas.

 1. solis

Nākamais solis ir aizpildīt DS-160 veidlapu. Rūpīgi izlasiet Ieteikumus par veidlapas DS-160 aizpildīšanu. Visai informācijai jābūt pareizai un precīzai. Pēc anketas iesniegšanas šo informāciju nevar labot. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, konsultējieties ar juristu, kas var palīdzēt vīzu jautājumos, vai tulku. Zvanu centra operators nevar palīdzēt aizpildīt veidlapu DS-160. Piesakoties vīzas intervijai, jums būs jānorāda savas anketas DS-160 numurs.

 1. solis

Kad ir noskaidrots brauciena mērķim atbilstošais vīzas veids un aizpildīta veidlapa DS-160, jums ir jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu. Nodevas par vīzu pieprasīšanu lapā ir norādīts maksājuma apjoms katram vīzu veidam gan ASV dolāros, gan vietējā valūtā. Lai samaksātu nodevu, izlasiet lapu Bankas un maksājuma izvēles iespējas. Maksājuma vajadzībām jums ir jāizveido savs profils, kā arī jāsaglabā maksājuma apliecinājuma numurs, lai pieteiktos uz vīzas interviju.

 1. solis

Pierakstieties savā profilā ar tiem pašiem pieejas datiem, ko izmantojāt, lai maksātu nodevu par vīzas pieprasīšanu. Piekļūstot sistēmai, tiek atvērts vadības panelis. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz saites „Pieteikt vīzas interviju”. Tagad varat pieteikties vīzas intervijai saskaņā ar noteikto kārtību. Jums vajadzēs:

 • jūsu pases numuru;
 • CGI numuru vīzas nodevas maksājuma dokumentā. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kur to meklēt;
 • desmit (10) zīmju svītru koda numuru, kas norādīts anketas DS-160 apstiprinājumā.

 Datu ievadīšanas procesa ietvaros Jums būs iespējams norādīt vīzas kategoriju, personas datus, ģimenes locekļu informāciju, apstiprināt samaksu par vīzas pieprasīšanu un izvēlēties vīzas intervijas laiku. Ja Jūs plānojat atjaunot iepriekš izdotu vīzu, kuras derīguma termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā, Jums, iespējams, tiks atļauts iesūtīt vīzas pieprasījumu vēstniecībai bez pierakstīšanās intervijai.

 1. solis

Izmantojiet SIA Velokurjers e-pakalpojumus vai sazinieties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību.  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi). Jums šī adreses lapa jāizdrukā un jāuzlīmē uz tukšas aploksnes. Šī aploksne Jums JĀIESNIEDZ vēstniecībā kopā ar citiem dokumentiem vīzas pieprasīšanai.

Ja Jūs atjaunosiet iepriekš izdotu vīzu bez intervijas, Izmantojiet SIA Velokurjers e-pakalpojumus vai sazinieties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību UN dokumentu atpakaļ nosūtīšanu uz Jūsu adresi.  

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.
 1. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā intervijas dienā un laikā. Skatiet lapu Pieteikšanās vīzas intervijai, kurā norādīti visi dokumenti, kas jāņem līdzi uz vīzas interviju.

 1. solis

Ja vīza ir apstiprināta, Jūsu dokumentus, tostarp Jūsu pasi, Jums nosūtīs uz piegādes adresi, kas norādīta uz aploksnes ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi), ko saņēmāt no SIA Velokurjers.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • prakses programmas plāns - veidlapa DS-7002 Training/ Internship Placement Plan (tikai prakses programmu Trainee un Internship dalībniekiem);
 • informācija par darba piedāvājumu konkrētā uzņēmumā, ja tāds ir (tikai studentu vasaras darba Summer Work Travel programmas dalībniekiem);
 • informācija par uzņemošo ģimeni (Au-pair programmas un vidējās izglītības programmas dalībniekiem);
 • līgums ar vietējo aģentūru, ja tāda tiek izmantota;
 • finanšu un citus dokumentus, kas, jūsuprāt, sniegtu pamatojumu jūsu pieteikumam un kuri kalpo kā skaidrs pierādījums tam, ka jums pieder pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas izmaksas pirmajā mācību gadā, un ka jūsu rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas paredzamās programmas izmaksas;
 • bankas konta izrakstu fotokopijas netiek pieņemtas, izņemot gadījumu, ja varat uzrādīt arī bankas konta izrakstu oriģinālus vai krājgrāmatiņu oriģinālus;
 • ja jūs finansiāli nodrošina kāda cita persona, jāņem līdzi dokumentārs apliecinājums jūsu radniecībai ar šo personu (piemēram, jūsu dzimšanas apliecība), sponsora jaunāko nodokļu deklarāciju un krājgrāmatiņu oriģināli un/vai fiksētā depozīta sertifikāti;
 • akadēmiskos dokumentus, kas apliecina sagatavotību mācībām. Šeit var lieti noderēt tādi dokumenti kā sekmju izraksti (ieteicami dokumentu oriģināli), valsts eksāmenu sertifikāti, standartizēto testu rezultāti (SAT, TOEFL u.c.) un diplomi.

Papildu dokumenti ģimenes locekļiem

Ja ceļosiet kopā ar ģimenes locekļiem, jums ir jāiesniedz arī šādi dokumenti:

 • apliecinājums jūsu radniecībai ar savu sievu/vīru un/vai bērnu (piemēram, laulību un dzimšanas apliecība);
 • sievai/vīram vai katram bērnam ir jābūt savam veidlapas DS-2019 oriģinālam;
 • ģimenēm ieteicams vienlaicīgi pieprasīt vīzas, taču, ja sievai/vīram un/vai bērnam nākas to darīt atsevišķi, viņam ir jāņem līdzi uz interviju J-1 vīzas turētāja pases un vīzas kopija, kā arī visi pārējie vajadzīgie dokumenti.
Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par apmaiņas programmu dalībnieku vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.