Apmaiņas programmu dalībnieku vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

Citu valstu pilsoņi var doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai piedalītos apmaiņas programmās. Pirms apmaiņas programmu dalībnieku vīzas pieprasīšanas visiem pieteikuma iesniedzējiem jābūt uzņemtiem un apstiprinātiem pilnvarotā programmā, ko apliecina šīs programmas sponsors. Ja tas ir izdarīts, izglītības iestādes vai programmas sponsori nosūta ikvienam pieteikuma iesniedzējam visus vajadzīgos apstiprinājuma dokumentus, kas jāiesniedz, pieprasot vīzu.

Apmaiņas programmu dalībnieku vīza (J vīza) ir paredzēta personu, zināšanu un prasmju apmaiņas sekmēšanai izglītības, mākslas un zinātnes jomā. Dalībnieki var būt visu akadēmisko līmeņu studenti; iestāžu, uzņēmumu un aģentūru praktikanti savā specializācijā; pamatskolu, vidusskolu un specializēto skolu pedagogi; profesori, kuri dodas pasniegt lekcijas vai veikt pētījumus augstākās izglītības iestādēs; zinātniskie līdzstrādnieki; praktikanti medicīnas un ar to saistītās jomās, kā arī starptautiskās viesprogrammas dalībnieki, kuri ierodas ceļošanas, novērošanas, konsultāciju, pētniecības, apmācības, pieredzes apmaiņas vai īpašu zināšanu un prasmju demonstrēšanas nolūkā.

Ģimenes locekļi/saistītās personas

Galvenā J-1 vīzas turētāja sievai/vīram vai neprecētajiem bērniem (vecumā līdz 21 gadam), kuri vēlas doties līdzi uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ir jāsaņem J-2 vīza par visu uzturēšanās laiku. Sievas/vīri vai bērni, kuriem nav nodoma dzīvot Amerikas Savienotajās Valstīs kopā ar galveno vīzas turētāju, bet kuri vēlas ciemoties brīvdienu laikā, var pieprasīt viesošanās (B-2) vīzas vai ceļot bez vīzām.

Apmaiņas programmas dalībnieka sieva/vīrs un/vai bērns, ieceļojot ar J-2 vīzu, nedrīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien viņi nav iesnieguši veidlapu I-765 darba atļaujas saņemšanai. ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (USCIS) ir jāizskata veidlapa I-765 un jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu, lai J-2 vīzas turētājs drīkstu strādāt. Sīkāku informāciju skatiet USCIS tīmekļa vietnē pieejamajā PDF dokumentā "Employment Authorization" (Darba atļauja).

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu J vīzu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, izņemot gadījumus, ja jūsu apmaiņas programmu sponsorē Amerikas Savienoto Valstu valdība (programmas koda pirmais burts ir G), Nodeva netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • apstiprināta veidlapa DS-2019, ko izdevis ASV programmas sponsors;

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās, iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas) un oriģinālais vīzas nodevas apmaksas čeks. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • prakses programmas plāns - veidlapa DS-7002 Training/ Internship Placement Plan (tikai prakses programmu Trainee un Internship dalībniekiem);
 • informācija par darba piedāvājumu konkrētā uzņēmumā, ja tāds ir (tikai studentu vasaras darba Summer Work Travel programmas dalībniekiem);
 • informācija par uzņemošo ģimeni (Au-pair programmas un vidējās izglītības programmas dalībniekiem);
 • līgums ar vietējo aģentūru, ja tāda tiek izmantota;
 • finanšu un citus dokumentus, kas, jūsuprāt, sniegtu pamatojumu jūsu pieteikumam un kuri kalpo kā skaidrs pierādījums tam, ka jums pieder pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas izmaksas pirmajā mācību gadā, un ka jūsu rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas paredzamās programmas izmaksas;
 • bankas konta izrakstu fotokopijas netiek pieņemtas, izņemot gadījumu, ja varat uzrādīt arī bankas konta izrakstu oriģinālus vai krājgrāmatiņu oriģinālus;
 • ja jūs finansiāli nodrošina kāda cita persona, jāņem līdzi dokumentārs apliecinājums jūsu radniecībai ar šo personu (piemēram, jūsu dzimšanas apliecība), sponsora jaunāko nodokļu deklarāciju un krājgrāmatiņu oriģināli un/vai fiksētā depozīta sertifikāti;
 • akadēmiskos dokumentus, kas apliecina sagatavotību mācībām. Šeit var lieti noderēt tādi dokumenti kā sekmju izraksti (ieteicami dokumentu oriģināli), valsts eksāmenu sertifikāti, standartizēto testu rezultāti (SAT, TOEFL u.c.) un diplomi.

Papildu dokumenti ģimenes locekļiem

Ja ceļosiet kopā ar ģimenes locekļiem, jums ir jāiesniedz arī šādi dokumenti:

 • apliecinājums jūsu radniecībai ar savu sievu/vīru un/vai bērnu (piemēram, laulību un dzimšanas apliecība);
 • sievai/vīram vai katram bērnam ir jābūt savam veidlapas DS-2019 oriģinālam;
 • ģimenēm ieteicams vienlaicīgi pieprasīt vīzas, taču, ja sievai/vīram un/vai bērnam nākas to darīt atsevišķi, viņam ir jāņem līdzi uz interviju J-1 vīzas turētāja pases un vīzas kopija, kā arī visi pārējie vajadzīgie dokumenti.
Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par apmaiņas programmu dalībnieku vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.