Žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīza

Šajā lapā:


Pārskats

Plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīza (I veids) ir neimigrācijas vīza ārzemju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri īslaicīgi ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, lai strādātu savā profesijā, vienlaikus saglabājot pamata darbavietu ārvalstīs. Dažas imigrācijas tiesību aktos minētās nodevas un atsevišķi kārtības punkti sasaucas ar ceļotāju mītnes valsts politiku attiecībā uz līdzīgiem jautājumiem par ceļošanas dokumentu izdošanu ASV pilsoņiem to dēvē par reciprocitātes principu. Plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzu piešķiršanas kārtība konkrētas valsts plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir atkarīga no tā, vai valsts, kuras pilsonis ir ASV vīzas pieprasītājs, piešķir līdzvērtīgas privilēģijas

jeb ievēro reciprocitātes principu attiecībā uz ASV mediju pārstāvjiem.

Kvalifikācijas

Saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāatbilst ļoti konkrētām prasībām, lai kvalificētos plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzai..

Saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzu piešķir ārzemju plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, tostarp preses, radio, kino vai izdevniecību pārstāvjiem, kuri dodas uz ASV darba pienākumu veikšanai, kas ir nepieciešami ārzemju plašsaziņas līdzekļu funkciju realizēšanai. To vidū ir korespondenti, filmēšanas grupu pārstāvji, redaktori un tamlīdzīgu amatu pārstāvji, kuri ceļo uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai strādātu savā profesijā. Vīzu pieprasītāju brauciena mērķim ir jābūt tieši saistītam ar viņu pārstāvētās ārvalstīs darbojošās mediju organizācijas darbības jomu. Lai varētu saņemt plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzu, veicamā darba mērķim jābūt galvenokārt informatīva rakstura - visbiežāk saistītam ar ziņu apkopošanu un sižetu veidošanu par aktuālajiem notikumiem. Konsulārais ierēdnis intervijas laikā izvērtē, vai paredzamais darbs atbilst plašsaziņas līdzekļu dalībnieku vīzas izsniegšanai vai ne. Sporta notikumu apskatu gatavošana ir atbilstoša aktivitāte ceļotājiem ar žurnālistu vīzām. Citi piemēri par vīzu pieprasītājiem, kas var kvalificēties šīm vīzām ir sekojoši:

 • ārzemju informatīvo plašsaziņas līdzekļu galvenie darbinieki, kuri nodarbojas ar ziņu sižetu vai dokumentālo filmu veidošanu;
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri nodarbojas ar filmu producēšanu vai izplatīšanu, bet tikai tādā gadījumā, ja uzfilmēto materiālu izmantos informācijas vai ziņu izplatīšanas nolūkā. Turklāt galvenajam finansējuma avotam jābūt ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm;
 • žurnālisti, kuri strādā uz līguma pamata — personas, kuras akreditējusi profesionāla žurnālistu organizācija un kuras strādā uz līguma pamata, lai veidotu materiālu, ko citā valstī lietos informatīvs vai kultūras plašsaziņas līdzeklis, lai izplatītu informāciju vai ziņas, kas pamatā nav paredzētas komerciālas izklaides vai reklāmas vajadzībām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jāuzrāda derīgs darba līgums;
 • neatkarīgu producentu uzņēmumu darbinieki, kurus akreditējusi profesionāla žurnālistu asociācija;
 • ārzemju žurnālisti, kuri strādā ASV televīzijas vai radio apraides, laikraksta vai cita plašsaziņas līdzekļa ārzemju filiālē vai meitas uzņēmumā, ja žurnālists dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm vienīgi nolūkā ziņot citas valsts skatītājiem vai klausītājiem par notikumiem ASV;
 • ārzemju valdības pilnīgā vai daļējā pakļautībā strādājošu tūrisma biroju akreditēti pārstāvji, kuri pamatā nodarbojas ar savas valsts tūrisma informācijas izplatīšanu ārvalstīs, tomēr nevar kvalificēties A-2 vīzai;
 • tehniskā nozares informācija — attiecīgu organizāciju ASV biroju darbinieki, kuri izplata tehnisko nozares informāciju.

Ārštata žurnālisti var kvalificēties I vīzai vienīgi tad, ja viņi atbilst visiem šiem kritērijiem:

 • žurnālistu ir akreditējusi profesionāla žurnālistu organizācija;
 • žurnālists ir noslēdzis līgumu ar plašsaziņas līdzekļu organizāciju;
 • žurnālists izplata informāciju vai ziņas, kas pamatā nav paredzētas komerciālas izklaides vai reklāmas vajadzībām.

Fotogrāfi drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs ar B-1 vīzām nolūkā uzņemt fotogrāfijas vienīgi tad, ja nesaņem ienākumus no ASV avota.

Ierobežojumi

Bezvīzu programmas dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlas īslaicīgi ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs kā ārzemju plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un veikt plašsaziņas līdzekļa darbinieka vai žurnālista pienākumus, vispirms jāsaņem plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīza. Parasti viņi nedrīkst ieceļot bez vīzas Bezvīzu programmas ietvaros vai ar viesošanās vīzu (B veida vīza). Pretējā gadījumā, nonākot robežkontroles punktā, Tēvzemes drošības departamenta Muitas un robežu aizsardzības dienesta ierēdnis var viņiem nedot atļauju iekļūt Amerikas Savienotajās Valstīs. Tālāk ir norādīti izņēmuma gadījumi, kad tomēr var izmantot viesošanās vīzu vai Bezvīzu programmas priekšrocības.

Ceļošana ar viesošanās vīzu

Viesošanās vīzu var izmantot tad, ja ceļojuma mērķis atbilst kādam no tālāk minētajiem:

Konferences vai sanāksmes apmeklēšana

Ar viesošanās vīzu var ceļot tie plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai apmeklētu konferences vai sanāksmes kā dalībnieki, bet bez nolūka to atspoguļot plašsaziņas līdzekļos (ne laikā, kamēr atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, ne arī pēc atgriešanās mītnes valstī). Saskaņā ar imigrācijas likumu, nepieciešamo vīzas veidu nosaka tas, vai viņi grasās veikt profesionālos pienākumus vai ne.

Vieslektora uzstāšanās, lekciju pasniegšana vai akadēmiskais darbs

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem jābūt viesošanās vīzai, ja viņi dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai uzstātos kā vieslektori, pasniegtu lekcijas vai veiktu cita veida akadēmisko darbu saistītā vai asociētā bezpeļņas organizācijā, bezpeļņas pētniecības organizācijā, valdības pētniecības organizācijā vai augstākās izglītības iestādē, no kuras pārstāvji saņems honorāru. Jāņem vērā, ka vieslektora darbs vienā iestādē drīkst ilgt ne vairāk kā deviņas dienas un pēdējo sešu mēnešu laikā ne vairāk kā piecas iestādes vai organizācijas drīkst būt maksājušas vieslektoram honorāru par tamlīdzīgu darbu.

Plašsaziņas līdzekļu aprīkojuma iegāde

Ārzemju plašsaziņas līdzekļu darbinieki var izmantot viesošanās vīzu, lai iegādātos ASV plašsaziņas līdzekļu aprīkojumu vai apraides tiesības vai arī pieņemtu pasūtījumus ārzemju plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu vai apraides tiesību pārdošanai, jo šāds ceļojuma mērķis atbilst parasta komandējuma definīcijai.

Atvaļinājums

Ārzemju plašsaziņas līdzekļu žurnālists var izmantot viesošanās vīzu, lai dotos atvaļinājumā uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ja vien negrasās atspoguļot plašsaziņas līdzekļos aktuālās ziņas un notikumus.

Ceļošana ar neimigrācijas darba vīzu

Kaut arī atsevišķas nodarbošanās nepārprotami kvalificējas plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzai, jo to mērķis ir informatīvi pasākumi un ziņu apkopošana, daudzas citas tomēr nekvalificējas. Katrs vīzas pieprasījums tiek izskatīts individuāli. Konsulārais ierēdnis izvērtē, vai ceļojuma mērķis ir informatīva rakstura un vai tas kopumā ir saistīts ar ziņu apkopošanu, lai varētu pieņemt lēmumu, vai vīzas pieprasītājs kvalificējas plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzai. Tālāk ir minēti gadījumi, kuros ir vajadzīga speciālā vīza darbam uz noteiktu laiku, piemēram, H, O vai P veida vīza, nevis I veida žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīza.

Vīzu darbam uz noteiktu laiku jeb neimigrācijas darba vīzu var izmantot tad, ja ceļojuma mērķis atbilst kādam no tālāk minētajiem:

Materiāla filmēšana komerciālas izklaides vai reklāmas vajadzībām

Plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzu neizsniedz pieteikuma iesniedzējiem, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm nolūkā filmēt materiālu vai strādāt pie uzfilmēta materiāla, kas pamatā ir paredzēts komerciālas izklaides vai reklāmas vajadzībām. Šajā gadījumā vajadzīga neimigrācijas darba vīza.

Producēšanas atbalsta darbinieki, piemēram, valodas korektori, bibliotekāri un scenogrāfi

Saistītu profesiju pārstāvji, piemēram, valodas korektori, bibliotekāri, scenogrāfi u.c., nav tiesīgi saņemt plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzu, toties var kvalificēties citai klasifikācijai, piemēram, H, O vai P vīzai.

Skatuviski sižeti, televīzijas izrādes un viktorīnas

Skatuviski inscenēti un izdomāti sižeti — arī gadījumos, ja nav sagatavots scenārijs —, piemēram, televīzijas realitātes šovi un viktorīnas, netiek uzskatīti par pamatā informatīviem un parasti neattiecas uz žurnālistiku. Tāpat par informatīvām netiek uzskatītas dokumentālās filmas, kurās piedalās aktieri, atveidojot faktiskus notikumus. Šādu materiālu veidošanas grupas dalībnieki nekvalificējas plašsaziņas līdzekļu dalībnieku vīzai. Televīzijas, radio un kino producēšanas uzņēmumiem ir ieteicams sazināties ar kādu imigrācijas lietu juristu, kurš specializējas plašsaziņas līdzekļu darba jautājumos, lai konsultētos par nepieciešamajām vīzām sava projekta realizēšanai.

Mākslinieciska plašsaziņas līdzekļu satura veidošana

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri dodas uz ASV, lai piedalītos mākslinieciska plašsaziņas līdzekļu satura veidošanā (kur tiek izmantots aktieru darbs), nekvalificējas plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzai. Televīzijas, radio un kino producēšanas uzņēmumiem ir ieteicams sazināties ar kādu imigrācijas lietu juristu, kurš specializējas plašsaziņas līdzekļu darba jautājumos, lai konsultētos par nepieciešamajām vīzām sava projekta realizēšanai.

Ģimenes locekļi/saistītās personas

Galvenā vīzas turētāja/-as sievai/vīram vai neprecētajiem bērniem (vecumā līdz 21 gadam), kuri vēlas doties līdzi uz Amerikas Savienotajām Valstīm, jāsaņem I veida vīza par visu uzturēšanās laiku. Sieva/vīrs un/vai bērni, kuriem nav nodoma dzīvot Amerikas Savienotajās Valstīs kopā ar galveno vīzas turētāju, bet tikai apciemot brīvdienās, var pieprasīt viesošanās vīzu (B-2), ja atbilst tās prasībām.

Ģimenes locekļi nedrīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, ja viņi ieceļoja uz I vīzas pamata. Ja jūsu ģimenes locekļi vēlas strādāt, tad viņiem ir jāsaņem piemērotas darba vīzas.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu I vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • apliecinājums par darba attiecībām:
  • štata žurnālists — darba devēja izziņa, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds, uzņēmumā ieņemamais amats, kā arī jūsu ceļojuma mērķis un uzturēšanās ilgums Amerikas Savienotajās Valstīs;
  • ārštata žurnālists, kurš noslēdzis līgumu ar plašsaziņas līdzekļu organizāciju — ar plašsaziņas līdzekļu organizāciju noslēgtā līguma kopija, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds, uzņēmumā ieņemamais amats, līguma termiņš, kā arī jūsu ceļojuma mērķis un uzturēšanās ilgums Amerikas Savienotajās Valstīs;
  • plašsaziņas līdzekļu filmēšanas grupas pārstāvis — darba devēja izziņa, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds, uzņēmumā ieņemamais amats, filmētās programmas nosaukums un īss apraksts, kā arī jūsu ceļojuma mērķis un uzturēšanās ilgums Amerikas Savienotajās Valstīs;
  • neatkarīga producentu uzņēmuma darbinieks, kurš noslēdzis līgumu ar plašsaziņas līdzekļu organizāciju — darbā norīkošanas organizācijas izziņa, kurā norādīts jūsu vārds, uzvārds, filmētās programmas nosaukums un īss apraksts, līguma termiņš, kā arī filmēšanai vajadzīgais laiks Amerikas Savienotajās Valstīs.

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās, iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas) un oriģinālais vīzas nodevas apmaksas čeks. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • preses karti vai citu akreditācijas dokumentu;
 • darba devēja izziņu, kurā norādīts jūsu ceļojuma mērķis, paredzētais uzturēšanās ilgums, nostrādāto gadu skaits darba devēja uzņēmumā un jūsu darba pieredze žurnālistikas jomā (gados).
Papildu dokumenti ģimenes locekļiem
 • Apliecinājums jūsu radniecībai (piemēram, laulību un dzimšanas apliecība).
 • Ja jūsu sieva/vīrs un/vai bērns pieprasa vīzu vēlāk nekā jūs, viņam(-ai) jāuzrāda jūsu plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzas kopija.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu darbinieku vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.