Tranzīta vai kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļu vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

Tranzīts (C vīza)

Citas valsts pilsonim, kurš dodas tranzītā caur Amerikas Savienotajām Valstīm uz galamērķi citā valstī, ir vajadzīga tranzītam derīga vīza. Šī prasība neattiecas uz tiem ceļotājiem, kuri saskaņā ar Bezvīzu ceļošanas programmu drīkst ceļot caur Amerikas Savienotajām Valstīm bez vīzas, vai to valstu pilsoņiem, kuras noslēgušas nolīgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm par savu pilsoņu ceļošanu uz ASV bez vīzas.

Ja ceļotājs vēlas doties caur Amerikas Savienotajām Valstīm nevis tranzītā, bet gan ar nolūku pavadīt laiku starp lidmašīnu reisiem ekskursijās vai draugu apciemošanai, tad pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem attiecīgā vīza, piemēram, B-2 vīza, ja viņš tai kvalificējas.

Kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļi (D vīza)

Kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļu vīza ir vajadzīga tiem, kuri ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs kuģu vai lidmašīnu ekipāžas sastāvā. Ja kuģis vai lidmašīna dodas tranzītā caur Amerikas Savienotajām Valstīm vai tās ūdeņiem, tad apkalpes locekļi parasti izmanto apvienoto tranzīta/kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļu vīzu (C-1/D). Tomēr dažos gadījumos ir vajadzīga tikai D vīza.

Kuģu apkalpes locekļi, kuri strādā uz kuģiem ārējā kontinentālā šelfa ūdeņos, var kvalificēties modificētai B-1 vīzai C-1/D vīzas vietā.

Kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļiem, kuri vēlas ieceļot ASV atvaļinājuma vai brīvdienu pavadīšanas nolūkā laikā starp lidmašīnu reisiem vai darba periodiem uz kuģa, papildus ir jāsaņem B-1/B-2 vīza. Ja pieteikuma iesniedzējs vienlaicīgi pieprasa gan C-1/D, gan B-1/B-2 vīzu, tad ir jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu kā par vienu vīzu.

Kvalifikācijas

Pieprasot tranzīta vīzu, jums ir jāapliecina:

 • nodoms ceļot tikai tranzītā caur Amerikas Savienotajām Valstīm;
 • jāuzrāda sabiedriskā pasažieru pārvadātāja reisa biļete vai cita veida apliecinājums par transportu, ar kuru paredzēts nokļūt galamērķī;
 • pietiekamu finanšu līdzekļu pieejamība, lai segtu ar ceļojumu saistītos izdevumus;
 • atļauja ieceļot citā valstī pēc izceļošanas no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lai saņemtu C, D vai C-1/D vīzu, jums ir jāpierāda konsulam, ka:

 • jūs ceļojat uz Amerikas Savienotajām Valstīm vienīgi tāpēc, ka dodaties tranzītā uz citu valsti vai ieradīsieties kuģa vai lidmašīnas ekipāžas sastāvā;
 • atrodoties ASV, jūs nesaņemsiet atalgojumu no ASV darba devēja, ja vien jums nav piešķirta atļauja saņemt atbilstošu darba vīzu;
 • jūs plānojat uzturēties valstī noteiktu, stingri ierobežotu laiku;
 • jums ir finanšu līdzekļi, lai segtu visas izmaksas, uzturoties ASV.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu tranzīta vai kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļu vīzu, jums ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama;
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • pieprasot C1/D vīzu, profesionāliem jūrniekiem jāuzrāda jūrnieku grāmatiņas. Piezīme: Ja nesen esat ieguvis jaunu jūrnieka grāmatiņu, bet esat strādājis uz kuģiem iepriekš un jūsu iepriekšējās grāmatiņas ir jūsu rīcībā, lūdzu, atnesiet tās līdzi uz vīzas interviju;
 • pieprasot C1/D vīzu, visiem komandas locekļiem, kas strādā uz gaisa vai jūras transporta, jāuzrāda oriģinālā nodarbinātības vēstule vai darba līgums.

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās, iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas) un oriģinālais vīzas nodevas apmaksas čeks. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Kaut arī papildu dokumenti var būt noderīgi intervijā, konsuli galvenokārt ņem vērā pašu interviju, lai noskaidrotu, vai jūs atbilstat prasībām par vīzas izsniegšanu. Citiem vārdiem sakot, papildu dokumentus var iesniegt brīvprātīgi (izņemot iepriekš uzskaitītos), un tiem ir tikai otršķirīga nozīme.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par tranzīta vīzām un vīzām kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļiem, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.