Neimigrācijas vīzu veidi

Šajā lapā:


Pārskats

Amerikas Savienoto Valstu durvis un drošās robežas ir atvērtas viesiem, kuri vēlas apmeklēt valsti. Vairums Kanādas pilsoņu un daudzi Bezvīzu programmas dalībvalstu pilsoņi var ceļot uz Amerikas Savienotajām Valstīm bez vīzas, ja atbilst konkrētām prasībām, ar kurām var iepazīties šeit.

Ceļotājiem, kuri nav ASV pilsoņi vai likumīgi pastāvīgie iedzīvotāji un kuri vēlas uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs noteiktu laiku, ir pieejamas dažādu veidu neimigrācijas vīzas. Vajadzīgo vīzas veidu saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem nosaka atkarībā no jūsu paredzētā ceļojuma mērķa un citiem faktoriem. Svarīgi ir iepriekš noskaidrot informāciju par to, kāda veida neimigrācijas vīza jums ir vajadzīga, un uzzināt kārtību, kādā notiek vīzas pieprasīšana ASV vēstniecībā ārvalstīs.

Lai noskaidrotu jūsu gadījumam piemēroto vīzas veidu, skatiet tālāk norādīto tabulu. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par katru vīzas veidu, tostarp informāciju par vīzas pieprasīšanu un citus datus, noklikšķiniet uz attiecīgās saites ailē „Vīzas tips”.

Mērķis ceļojumam uz Amerikas Savienotajām Valstīm un neimigrācijas vīzas Vīzas tips
Apmaiņas programmas Au-pair dalībnieki J-1
Apmaiņas programmu dalībnieki J
Apmaiņas programmu dalībnieki: J-1 vīzas turētāju bērni (vecumā līdz 21 gadam) vai sieva/vīrs J-2
Apmaiņas programmu dalībnieki: profesori, zinātniskie līdzstrādnieki, pedagogi J-1
Apmaiņas programmu dalībnieki: starptautiskas kultūras apmaiņas programmas J, Q
Austrālijas nozaru speciālisti E-3
Ārsti H-1B
Brīvās tirdzniecības nolīguma profesionālie darbinieki: Čīle H-1B1
Brīvās tirdzniecības nolīguma profesionālie darbinieki: Singapūra H-1B1
Ceļotāji, kuri dodas tranzītā caur Amerikas Savienotajām Valstīm C
Cilvēktirdzniecības upuri T-1
Citu valstu militāristi, kuri norīkoti darbā Amerikas Savienotajās Valstīs A-2, NATO1-6
Citu valstu pilsoņi ar izcilām spējām zinātnē, mākslā, izglītībā, uzņēmējdarbībā vai sportā O-1
Darbinieki, kuri pārcelti darbā uz saistīto uzņēmumu ASV L
Diplomāti un citu valstu valdības ierēdņi A
Informatīvu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji (plašsaziņas līdzekļu darbinieki, žurnālisti) I
Investori saskaņā ar starpvalstu līgumiem E-2
Īslaicīgie darbinieki: sezonas lauksaimniecības strādnieki H-2A
Īslaicīgie darbinieki: sezonas strādnieki citās jomās, izņemot lauksaimniecību H-2B
Komandējumos nosūtītās personas B-1
Līgavas/līgavaiņi K-1
Mājkalpotāji vai aukles (dodas līdzi darba devējam-ārzemniekam) B-1
Medicīnas māsas, kuras dodas strādāt uz vietām, kur trūkst veselības aprūpes speciālistu H-1C
Medicīniska ārstēšanās B-2
NAFTA profesionālie darbinieki: Meksika, Kanāda TN/TD
Noteiktu starptautisku organizāciju un NATO darbinieki G1-G5, NATO
Nozares speciālisti jomās, kur vajadzīgas ļoti specializētas zināšanas H-1B
Praktisko apmācību programmu dalībnieki, nekļūstot par darba ņēmēju H-3
Profesionāli sportisti, mākslinieki un izklaides jomas pārstāvji P
Reliģiskie darbinieki R
Robežu šķērsošanas karte: Meksika BCC
Sportisti – amatieri un profesionāļi (tikai lai piedalītos sacensībās ar naudas balvām) B-1
Studenti: akadēmiskie un valodu apguves studenti F-1
Studenti: profesionālo skolu studenti M-1
Studentu ģimenes locekļi: F-1 vīzas turētāju ģimenes locekļi F-2
Studentu ģimenes locekļi: M-1 vīzas turētāju ģimenes locekļi M-2
Tirgotāji saskaņā ar starpvalstu līgumiem E-1
Tūrisms, atvaļinājuma pavadīšana un izklaides braucieni B-2
Vīzu atjaunošana Amerikas Savienotajās Valstīs: A un G vīzu turētāji, NATO darbinieki A1-2, G1-4, NATO1-6