Veidlapas DS-160 aizpildīšana

Šajā lapā:

Pārskats

Katram pieteikuma iesniedzējam, tostarp bērniem, jāaizpilda atsevišķa veidlapa DS-160 par vīzas pieprasīšanu. Veidlapa DS-160 jāaizpilda un jāiesniedz internetā tiešsaistes režīmā pirms intervijas ASV vēstniecībā Rīgā. Lai pieteiktos intervijai, jums būsi jānorāda svītru koda numurs, kas ir pieejams veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapā. Veidlapa DS-160 obligāti jāiesniedz elektroniski internetā — ASV vēstniecība Rīgā nepieņem pieteikuma veidlapas, kas aizpildītas ar roku vai mašīnrakstā, tāpēc, ja nevarēsiet uzrādīt veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapu, jūsu vīzas intervija nevarēs notikt.

Elektroniski parakstot veidlapu DS-160, jūs apliecināt, ka visa tajā sniegtā informācija ir patiesa un pareiza. Faktu sagrozīšanas rezultātā jums var piemērot pastāvīgu aizliegumu ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet, vai visas atbildes ir pareizas un uz visiem jautājumiem ir pilnībā atbildēts.

Piezīme: Ja rodas jautājumi par veidlapas DS-160 aizpildīšanu, vērsieties pēc padoma šajā tīmekļa vietnē. Mēs nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā rīkoties.

Ieteikumi par veidlapas DS-160 aizpildīšanu

Pirms veidlapas DS-160 aizpildīšanas un iesniegšanas iepazīstieties ar neimigrācijas vīzas pieprasīšanas procedūru. Jums ir elektroniski jāiesniedz veidlapa DS-160 internetā, pirms jūs piesakāties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā.

  • Sākot aizpildīt veidlapu DS-160, izvēlieties to vēstniecību, kurā pieteiksieties uz vīzas interviju.
  • Uz visiem jautājumiem jāatbild angļu valodā, lietojot vienīgi angļu alfabēta burtus, izņemot ailīti, kurā jānorāda jūsu vārds un uzvārds, izmantojot dzimtās valodas alfabēta burtus.
  • Jums ir jāpievieno veidlapai DS-160 sava fotogrāfija digitālā formātā, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Sīkus norādījumus par kvalitatīvas fotogrāfijas uzņemšanu un augšupielādēšanu skatiet ASV Valsts departamenta tīmekļa vietnē šeit.
  • Ja jūs veidlapas aizpildīšanu pārtrauksiet uz ilgāk nekā 20 minūtēm, sesijai beigsies derīguma termiņš. Jums būs jāsāk veidlapas aizpildīšana no jauna, ja neierakstījāt savu pieteikuma identifikatoru vai nesaglabājāt veidlapu datorā faila veidā. Pierakstiet pieteikuma identifikatoru, kas redzams lapas augšējā labajā stūrī. Ja ir jāaizver pārlūkprogramma, kamēr veidlapa vēl nav iesniegta, šo pieteikuma identifikatoru var izmantot tam, lai atsāktu veidlapas aizpildīšanu no vietas, kur pārtraucāt.
  • Kad veidlapa DS-160 ir iesniegta, tiek ģenerēta apstiprinājuma lapa ar svītrkodu, kas sastāv no burtiem un cipariem. Izdrukājiet šo lapu. Apstiprinājuma lapas izdruka ir jāņem līdzi uz vīzas interviju ASV vēstniecībā.
  • Tiklīdz apstiprinājuma lapa ar svītrkodu ir izdrukāta, nospiediet tīmekļa pārlūkprogrammas pogu Back (Atpakaļ) un nosūtiet sev uz e-pastu DS-160 rezerves kopiju. Fails tiek nosūtīts PDF formātā — lai to apskatītu vai drukātu, datorā jābūt instalētai programmai Adobe Acrobat.

Sīkāka informācija

Ja rodas jautājumi par veidlapas DS-160 aizpildīšanu, vērsieties pēc padoma šajā tīmekļa vietnē. Mēs nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem un sniegt ieteikumus, kā rīkoties.

Veidlapa DS-160 ir pieejama internetā šeit.