Pieteikšanās uz vīzas interviju

Šajā lapā:


Pārskats

Citu valstu pilsoņiem, kuri vēlas nokļūt Amerikas Savienotajās Valstīs, parasti vispirms ir jāsaņem vīza — vai nu neimigrācijas vīza noteiktam uzturēšanās periodam, vai arī imigrācijas vīza, lai uzsāktu ASV pastāvīgu dzīvi. Saskaņā ar Bezvīzu programmu. kvalificēto valstu pilsoņiem var arī būt atļauts apmeklēt Amerikas Savienotās Valstis bez vīzas. Ja jūs nekvalificējaties bezvīzu programmai (Visa Waiver Program), ceļojat, lai studētu, strādātu vai piedalītos apmaiņas programmā, jums ir jāpieprasa neimigranta vīza.

ASV vīzu pieprasītājiem ir personīgi jāierodas uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā. Intervijai jums ir jāpiesakās vai nu internetā — šajā tīmekļa vietnē —, vai arī ar zvanu centra starpniecību.

Ja izmantojat zīmju valodu vai tekoši nerunājat latviski, angliski vai krieviski, jūs var pavadīt personiskais tulks. Jums ir jānosūta vēstniecībai e-pasta vēstule, norādot jūs pavadošā tulka vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu vismaz divas (2) darbdienas pirms jūsu saskaņotās vīzu intervijas. Tulkam būs jāuzrāda identifikācijas dokuments, ierodoties ASV vēstniecībā.

Ja Jūs plānojat atjaunot iepriekš saņemtu vīzu, kas vēl ir derīga vai kuras termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā, vēstniecība cieši iesaka iesūtīt dokumentus vēstniecībai ar kurjeru (mail-in) un nepieteikties intervijai.

Papildu dokumenti

Lai pieteiktos uz neimigrācijas vīzas interviju, jums ir jābūt pieejamai šādai informācijai un dokumentiem:

  • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
  • kvīts par samaksātu nodevu par vīzas pieprasīšanu;
  • veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa;
  • papildu dokumenti atbilstoši Jūsu vīzas kategorijai (piemēram, petīcijas apstiprinājums darba vīzu pieprasītājiem; sīkāku informāciju par vīzu veidiem un nepieciešamajiem dokumentiem skatiet šeit);
  • aploksne, uz kuras pielīmēta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme).  Šo aploksni vēstniecība izmantos Jūsu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Rakstiet e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvaniet uz tel. +371 – 200 00041, lai izprasītu adreses lapu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas pieprasījums.

Ierobežojumi attiecībā uz vīzas intervijas datuma un laika mainīšanu

Pieteikuma iesniedzēji var tikai dažas reizes mainīt vīzas intervijas datumu un laiku. Lūdzu, rūpīgi ieplānojiet savu laiku, lai jums nenāktos atkārtoti maksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu.

Vairāk iespēju

Pieteikšanās uz vīzas interviju

Mainīt savu vizīti