Noteikumus un Nosacījumus

On this page:


LŪDZU, IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS

Informācijas lietošana un uzkrāšana

Savienoto Valstu (ASV) Valsts Departaments (VD) ir noslēdzis līgumu ar CGI par vispārējās informācijas un administratīvo pakalpojumu nodrošināšanu saistībā ar ASV vīzu pieteikumiem. Lai nodrošinātu šos pakalpojumus, CGI ievāc šādu vai citādu personas informāciju: vārdu, adresi, dzimšanas datumu, pases numuru, Interneta Protokola (IP) adresi un citus datus. Visa savāktā informācija tiek saglabāta datorsistēmās Savienotajās Valstīs saskaņā ar CGI līgumu ar VD.

Intervijas tikšanās plānošana

 • Lai ieplānotu savu vīzas interviju vai iesniegtu vīzas piegādes adresi, jums ir tiešsaistē jāreģistrējas un jāizveido savs profils. 
 • Pieteikumu iesniedzējiem ir jāizdara veiksmīga iemaksa, lai tiktu ieplānota tikšanās intervijai.
 • Pieteikumu iesniedzējiem, kuri nav veikuši atbilstošu iemaksu, var tikt atteikta intervijas plānošana.
 • Tikšanos nodrošina vienīgi ASV vēstniecība/konsulāts.

MRV iemaksas

 • MRV iemaksa netiek atmaksāta un var tikt izmantota tikšanās plānošanai gadā laikā pēc iemaksas veikšanas.
 • MRV iemaksu var izmantot ierobežotam skaitam atkārtoti plānotu tikšanās reižu. Ja MRV iemaksa ir jau piesaistīta profilam vai ir tikusi izmantota sākotnējai tikšanās reizei, to nevar pārskaitīt citam pieteikuma iesniedzējam.
 • Visi maksājumi jāveic tikai vietējā valūtā, un tie ir spēkā tikai par pieteikumiem, kas ir ieplānoti valstī, kurā ir veikti maksājumi. MRV iemaksas nevar tikt pārskaitītas uz ASV vēstniecību/konsulātu ārpus valsts, kurā ir veikts maksājums. Šādos gadījumos pieteikuma iesniedzējam ir no jauna jāveic MRC iemaksa valstī, kurā viņš/viņa vēlas iesniegt pieteikumu.
 • Ja MRV iemaksa tiek veikta ar tiešsaistes banku pārskaitījumu, pieteikuma iesniedzējam ir jānorāda CGI reģistrācijas numurs tiešsaistes banku pārskaitījuma uzdevuma laukā ‘atsauce/pārskaitījuma mērķis/pārveduma ID’. Ja CGI numurs tiek izmainīts vai netiek ievadīts, maksājums var tikt kavēts vai vispār var netikt atpazīts.
 • Debetkaršu iespējas ir ierobežotas ar 1 pārskaitījumu 24 stundu laikā, ja tā pati debetkarte tiek izmantota šajā profilā.
 • Maksājumi, kuri ir izdarīti ar depozīta kvīti ar notecējušu termiņu, maksājumi ASV dolāros vai maksājumi, kas ir veikti ar maksājumu metodēm vai maksājumu aģentūrām, kas nav minētas mūsu tīmekļa vietnes Banku un maksāšanas iespējas/Iemaksa par manu vīzu lapās, var radīt šādas sekas: 
  • Kavēšanās maksājuma apstrādē
  • Nepietiekams maksājums, kas var izraisīt nepieciešamību piemaksāt papildus līdz pilnai summai
  • Problēmas ar maksājuma apstrādi, kas var radīt nepieciešamību atkārtot maksājumu.

 

Procesa un iemaksu izmaiņas

 • ASV neimigranta un imigranta vīzu izsniegšanas procesu un iemaksu apjomu CGI nekontrolē, un tas var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. CGI neuzņemas atbildību par jebkādām izmaiņām vīzu izsniegšanas procesā un iemaksu apjomā un rezervē tiesības paziņot par iemaksu palielināšanu.

Zvanu centrs

 • Mūsu zvanu centrs sniedz vispārēju informāciju saskaņā ar ASV vēstniecības/konsulāta instrukcijām.
 • Zvanu centra aģenti nevar palīdzēt ar pieteikuma formu DS-160/260 aizpildīšanu. Tāpat viņi arī nevar dot padomus pieteikumu iesniedzējiem par vīzu klasi, kurā viņiem ir jāpiesakās, kā arī nevar paskaidrot, kādus dokumentus pieteikuma iesniedzējam ir jāiesniedz intervijas laikā.  
 • Visi telefona zvani, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, var tikt ierakstīti ar mērķi nodrošināt kvalitāti vai arī apmācību nolūkos. Šādos gadījumos lietotājs(i) tiks informēti par šo praksi un tās mērķiem pirms sarunas sākšanas.
 • Ar zvanu centru var kontaktēties pa tālruni, e-pastu vai tērzēšanas platformām tikai saskaņā ar kontaktinformāciju tīmekļa vietnē.

Datu uzkrāšana

CGI apstrādā šajā tīmekļa vietnē savākto personas informāciju šādiem mērķiem:

 • Pieteikumu iesniedzēju jautājumu un pieprasījumu apstrāde un atbildes uz tiem.
 • Pieprasījumu par vīzu pieteikumiem un tikšanos pakalpojumiem apstrāde.
 • Sekošana pieteikuma attīstības gaitai.

Autentiskums

 • CGI neatbild par neviena pieteikuma iesniedzēja sniegtās informācijas autentiskumu vai precizitāti.

  Pieteikuma iesniedzēja atbildība ir nodrošināt, lai CGI saņemtā informācija būtu precīza un pilnīga.

Steidzamie pieteikumi

 • Steidzamais pieteikums var tikt iesniegts tikai tiešsaistē pieteikuma iesniedzēja profilā, ko var izdarīt pieteikuma iesniedzējs personīgi vai pieteikuma iesniedzēja pilnvarotā persona. Steidzamais pieteikums var tikt iesniegts tikai vienu reizi vienā pieteikumā. 
 • Steidzamos pieteikumus apstiprina vēstniecība/konsulāts. Pirms iesniegt steidzamu pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam ir jānodrošina steidzamību pierādošie dokumenti. 

Steidzamībai atbilstoši apstākļi var ietvert neatliekamas medicīniskas palīdzības vajadzību pašam, radiniekam vai darba devējam, kuri ir jāpavada; bēres vai nāves gadījumu; neatliekamu darījuma braucienu; ESTA atteikumu, kā arī studenta vai apmaiņas braucienu. Lūdzu, rūpīgi sekojiet instrukcijām, kas dotas mūsu tīmekļa vietnes lapā Iesniegt paātrinātu pieteikumu.       

Grupu pieteikums

 • Grupas pieteikums var tikt iesniegts tikai tiešsaistē grupas koordinatora profilā un to apstiprina vēstniecība/konsulāts. 
 • Kad tas ir apstiprināts, grupas koordinators var saplānot grupas pieteikumu, bet katram dalībniekam ir pašam ir jāaizpilda sava forma DS-160. Grupas plānošanas laiks ir ierobežots, neaizmirstiet par beigu datumu, kurš ir norādīts grupas koordinatoram nosūtītajā paziņojumā. 
 • Ja grupas loceklim jau ir ieplānots individuāls pieteikums, tad viņš/viņa nevar turpmāk būt grupas loceklis. Viņam vai viņai ir jāapmeklē vīzas intervija atsevišķi.
 • Ja grupā ir mazāk par 10 cilvēkiem, grupas pieprasījumu nevar iesniegt.

Pases piegāde

 • Pases tiek piegādātas tikai {valsts nosaukums} iekšienē. Piegādes adresi var mainīt tikai līdz tās dienas pusnaktij, kura ir tieši pirms intervijas dienas, ja nav noteikts citādi tīmekļa vietnes instrukcijās. Ja šāda izmaiņa ir jāveic, to var izdarīt pieteikuma iesniedzēja profilā vietnē ustraveldocs.com vai ar zvanu centra palīdzību. 
 • Pases, kas nav izņemtas kurjerpastā termiņā, kurš ir noteikts tīmeļa lapā Sekot un saņemt savu pasi (Track and Retrieve My Passport) tiks NODOTAS ATPAKAĻ atbilstošajai ASV vēstniecībai/konsulātam. Pieteikuma iesniedzējam tad būs jāorganizē pases saņemšana tieši šajā ASV vēstniecībā/konsulātā. 
 • Lai saņemtu pasi, pieteikuma iesniedzējam jāuzrāda sava oriģinālā, valsts izdotā identifikācijas karte ar fotogrāfiju. Pārstāvjiem, kuri saņem pasi pieteikuma iesniedzēja vietā, ir jāuzrāda sava oriģinālā, valsts izdotā identifikācijas karte ar fotogrāfiju, pieteikuma iesniedzēja identifikācijas kartes fotokopija un oriģinālā pilnvara. Grupām pietiek ar vienu pilnvaru par visiem pieteikumu iesniedzējiem. 
 • Pieteikuma iesniedzējam uz savu atbildību ir jānodrošina, lai pase nenokļūtu svešās rokās. 
 • CGI nevar būt atbildīga un neizmaksās nekādas kompensācijas par pazudušām vai bojātām pasēm vai/un dokumentiem, vai arī par sekām, kas radušās šādos gadījumos.

Vīzas izsniegšana

Lēmumu par vīzas izsniegšanu vai tās atteikumu pieņem tikai un vienīgi vēstniecība vai konsulāts.

Datu pārraide internetā

Tā kā internets ir globāla vide, tā izmantošana personas datu savākšanā un apstrādē izraisa nepieciešamību pārraidīt datus starp valstīm. Pārlūkojot šo vietni un elektroniski komunicējot ar CGI, pieteikumu iesniedzēji atzīst, ka to saprot, un piekrīt, ka CGI apstrādā personas datus šādā veidā.

Citas tīmekļa vietnes

CGI tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras CGI nekontrolē un kurās netiek uzturēta CGI privātuma politika. Ja pieteikuma iesniedzējs pieslēdzas citām vietnēm, izmantojot norādītās saites, šo vietņu operatori var ievākt informāciju par pieteikuma iesniedzēju. Šo informāciju viņi var izmantot saskaņā ar savu privātuma politiku, kura var atšķirties no CGI politikas. Ne CGI, ne mūsu vadība, ne darbinieki vai aģenti nekādā veidā nevar atbildēt par šīm citām tīmekļa vietnēm un par jebkādu informāciju, ko tās satur, ja to nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi CGI vai tās filiāles.

Vispārēja piezīme

Šo noteikumu un nosacījumu saturs var tikt izmainīts jebkurā laikā, un lietotājiem ir jāņem vērā noteikumi, kas ir spēkā izmantošanas brīdī.