Informācija par imigrācijas vīzām

Šajā lapā:


Pārskats

Personai, kura vēlas emigrēt uz Amerikas Savienotajām Valstīm, pirms imigrācijas vīzas pieprasīšanas parasti ir jāsaņem ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) apstiprināta petīcija. Petīciju ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam iesniedz vai nu radinieks ar normatīvajam regulējumam atbilstošu radniecības pakāpi, vai arī iespējamais darba devējs. Sīkāka informācija par imigrācijas petīcijas iesniegšanu ir pieejama USCIS tīmekļa vietnē. Tām personām, kas saņēmušas petīciju apstiprinājumu un kuru lietām, atbilstoši prioritātes datumam atkarībā no vīzas klasifikācijas, ir pienākusi rinda, ir tiesības pieprasīt imigrācijas vai K kategorijas neimigrācijas vīzu.

Petīcijas

Kopš 2011. gada 15. augusta, petīcijas iesniedzējiem, kuri dzīvo Latvijā, kur nav USCIS pārstāvniecības, petīcija I-130 ir jānosūta pa pastu uz USCIS Čikāgas biroju. ASV vēstniecības un konsulāti, kur nav USCIS pārstāvniecības, pieņem un izskata petīcijas I-130 tikai izņēmuma gadījumos, skat. zemāk.

USCIS Čikāgas biroja adrese standarta pasta sūtījumiem:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Čikāgas biroja adrese ierakstītiem sūtījumiem un kurjerpasta piegādēm:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par petīcijas I-130 iesniegšanu USCIS Čikāgas birojam, apmeklējiet USCIS tīmekļa vietni http://www.uscis.gov vai, ja atrodaties ASV, sazinieties pa tālruni +1-800-375-5283.

USCIS imigranta nodeva

Kopš 2013. gada 1. februāra visām personām, kuras ārvalstīs ir saņēmušas imigrācijas vīzas, pirms došanās uz Amerikas Savienotajām Valstīm jāsamaksā USCIS imigranta nodeva USD 220 apmērā.  Šī nodeva nav jāmaksā vienīgi adoptētājiem, kuru bērns(-i) ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs saskaņā ar Hāgas konvencijas adopcijas kārtību, Irākas un Afganistānas īpašajiem imigrantiem, kas strādājuši ASV valdības iestādēs, ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes, un K vīzu saņēmējiem.  Neskaidrību gadījumā sīkāka informācija par jauno nodevu, tostarp USCIS kontaktinformācija, pieejama USCIS tīmekļa vietnē www.USCIS.gov/immigrantfee.

Petīcijas iesniegšana izņēmuma gadījumos

Kopš 2011. gada 15. augusta, petīcijas iesniedzēji, kuri uzskata savu situāciju par izņēmuma gadījumu, drīkst izteikt lūgumu Konsulārajai nodaļai pieņemt viņu petīciju. Katra šāds iesniegums tiek izvērtēts individuāli.

Personām, kas vēlas iesniegt petīciju, ir jāsazinās ar Konsulāro nodaļu, lai sīki izklāstītu lietas apstākļus un lūgtu izskatīt iespēju par petīcijas pieņemšanu. Pēc tam Konsulārā nodaļa nodos lūgumu par petīcijas pieņemšanu tai USCIS teritoriālajai iestādei, kuras jurisdikcijā atrodas attiecīgā ASV vēstniecība. USCIS pieņems lēmumu par to, vai lieta uzskatāma par izņēmuma gadījumu, uz ko neattiecas vispārīgā petīciju iesniegšanas kārtība. USCIS piemēri par izņēmuma gadījumiem ir pieejami šeit https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-6-part-b-chapter-3. Sīkākai inforrmācijai skatiet arī ASV vēstniecības Rīgā mājas lapu https://lv.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/exceptional-filing-of-i-130-petitions-with-the-u-s-embassy-in-riga/

Medicīniskās prasības

Visiem imigrācijas vīzu pieprasītājiem ir jāveic veselības pārbaude pie vēstniecības apstiprināta ārsta. Informācija par veselības pārbaudi ir pieejama šeit. Jūs saņemsiet noādes par to, kā pieteikties veselības pārbaudei, no Nacionālā vīzu centra (NVC), Kentuki konsulārā centra (KCC) vai vēstniecības. Nepiesakieties pārbaudei pirms šo norāžu saņemšanas.

ASV vēstniecības apmeklējums

Nacionālais vīzu centrs (NVC), Kentuki konsulārais centrs (KCC) vai vēstniecība jūs informēs par jūsu imigrācijas vīzas intervijas datumu. Ja jūs vēlaties pārcelt jūsu sākotnējo vizīti uz vēlāku datumu, lūdzam sekot norādēm šeit , lai to izdarītu.

Ja jums ir noteikts vīzas intervijas datums, jums ir jāierodas ASV vēstniecībā Rīgā norādītajā dienā un laikā. Lūdzu, iepazīstieties ar ASV vēstniecības Rīgā drošības ierobežojumiem, lai uzzinātu, ko jūs drīkstat ņemt līdzi, ierodoties uz interviju, un ko ne. Jums ir jābūt līdzi vēstulei par nozīmēto vīzas intervijas datumu un dokumentiem, kuri attiecas uz jūsu vīzas kategoriju.

Ja izmantojat zīmju valodu vai tekoši nerunājat latviski, angliski vai krieviski, jūs var pavadīt personiskais tulks. Jums ir jānosūta vēstniecībai e-pasta vēstule, norādot jūs pavadošā tulka vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu vismaz divas (2) darba dienas pirms jūsu intervijas datuma. Tulkam, ierodoties vēstniecībā,  būs jāuzrāda identitāti apliecinošs dokuments.