Informācija par imigrācijas vīzām

Šajā lapā:


Pārskats

Personai, kura vēlas emigrēt uz Amerikas Savienotajām Valstīm, pirms imigrācijas vīzas pieprasīšanas parasti ir jāsaņem ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta (USCIS) apstiprināta petīcija. Petīciju ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam iesniedz vai nu kvalificēts radinieks, vai arī iespējamais darba devējs. Sīkāka informācija par imigrācijas petīcijas iesniegšanu ir pieejama USCIS tīmekļa vietnē. Persona, par kuru ir apstiprināta petīcija un kuras prioritātes datumam (ja attiecināms) ir pienākusi rinda, ir tiesīga pieprasīt imigrācijas vai K kategorijas neimigrācijas vīzu.

Petīcijas

Kopš 2011. gada 15. augusta, petīcijas iesniedzējiem, kuri dzīvo Latvijā, kur nav USCIS pārstāvniecības, petīcija I-130 ir jānosūta pa pastu uz USCIS Čikāgas biroju. ASV vēstniecības un konsulāti, kur nav USCIS pārstāvniecības, pieņem un izskata petīcijas I-130 tikai izņēmuma gadījumos, kas norādīti tālāk.

USCIS Čikāgas biroja adrese standarta pasta sūtījumiem:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Čikāgas biroja adrese ierakstītiem sūtījumiem un kurjerpasta piegādēm:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par petīcijas I-130 iesniegšanu USCIS Čikāgas birojam, apmeklējiet USCIS tīmekļa vietni http://www.uscis.gov vai, ja atrodaties ASV, sazinieties pa tālruni +1-800-375-5283.

USCIS imigranta nodeva

Kopš 2013. gada 1. februāra visām personām, kuras ārvalstīs ir saņēmušas imigrācijas vīzas, pirms došanās uz Amerikas Savienotajām Valstīm jāsamaksā USCIS imigranta nodeva USD 220 apmērā.  Jaunā nodeva nav jāmaksā vienīgi adoptētājiem, kuru bērns(-i) ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs saskaņā ar Hāgas konvencijas vai bāreņu adopcijas kārtību, Irākas un Afganistānas īpašajiem imigrantiem, kuri bija strādājuši ASV valdības iestādēs, ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri atgriežas ASV pēc ilgstošas prombūtnes, un K vīzu saņēmējiem.  Neskaidrību gadījumā sīkāka informācija par jauno nodevu, tostarp USCIS kontaktinformācija, pieejama USCIS tīmekļa vietnē www.USCIS.gov/immigrantfee.

Petīcijas iesniegšana izņēmuma gadījumos

Kopš 2011. gada 15. augusta, petīcijas iesniedzēji, kuri uzskata savu situāciju par izņēmuma gadījumu, drīkst izteikt prasību Konsulārajai nodaļai pieņemt viņu petīciju. Katra prasība tiek izvērtēta individuāli.

Personai, kuras vēlas iesniegt petīciju, ir jāsazinās ar Konsulāro nodaļu, lai sīki izklāstītu lietas apstākļus un lūgtu izskatīt iespēju par petīcijas pieņemšanu. Pēc tam Konsulārā nodaļa nodos lūgumu par petīcijas pieņemšanu tai USCIS teritoriālajai iestādei, kuras jurisdikcijā atrodas attiecīgā ASV vēstniecība. USCIS pieņems lēmumu par to, vai lieta uzskatāma par izņēmuma gadījumu, uz ko neattiecas vispārīgā petīciju iesniegšanas kārtība. USCIS tīmekļa vietnē ir publicēti norādījumi par to, kādi apstākļi ir uzskatāmi par izņēmuma gadījumiem.

Medicīniskās prasības

Visiem pieteikuma iesniedzējiem jāveic veselības pārbaude pie vēstniecības apstiprināta ārsta. Informācija par veselības pārbaudi ir pieejama šeit. Jūs saņemsiet norādījumus no Nacionālā vīzu centra vai vēstniecības par to, kā pieteikties uz veselības pārbaudi. Nepiesakieties uz minēto pārbaudi, kamēr jūsu rīcībā nav šo norādījumu.

ASV vēstniecības apmeklējums

Ja jums ir nozīmēts vīzas intervijas datums, jums ir jāierodas ASV vēstniecībā Rīgā noteiktajā dienā un laikā. Lūdzu, iepazīstieties ar ASV vēstniecības Rīgā drošības ierobežojumiem, lai uzzinātu, ko jūs drīkstat ņemt līdzi, ierodoties uz interviju, un ko ne. Jums ir jābūt līdzi vēstulei par nozīmēto vīzas intervijas datumu un dokumentiem, kuri attiecas uz jūsu vīzas kategoriju.

Ja izmantojat zīmju valodu vai tekoši nerunājat latviski, angliski vai krieviski, jūs var pavadīt personiskais tulks. Jums ir jānosūta vēstniecībai e-pasta vēstule, norādot jūs pavadošā tulka vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu vismaz divas (2) darbdienas pirms jūsu saskaņotās vīzu intervijas. Tulkam būs jāuzrāda identifikācijas dokuments, ierodoties ASV vēstniecībā.