Iesniegums ir atteikts saskaņā ar ASV Imigrācijas un pilsonības likuma 221(g) pantu 

Šajā lapā:


Pārskats

Atteikums saskaņā ar ASV Imigrācijas un pilsonības likuma 221(g) pantu nozīmē, ka jūsu lietā nepieciešams saņemt būtisku informāciju vai ka jāveic papildus administratīvā izskatīšana. Noslēdzoties vīzas intervijai, Konsulārās nodaļas darbinieks informēs jūs, ja jūsu vīzas pieprasījums ir atteikts saskaņā ar likuma 221(g) pantu. Konsulārās nodaļas darbinieks paskaidros, vai jūsu lietā jāveic jāveic administratīva izskatīšana jeb jums jāiesniedz papildus informācija.

Ja jums būs jāiesniedz papildus informācija, Konsulārās nodaļas darbinieks paskaidros, kā to iesniegt. Ja vīzas pieprasījums ir atteikts saskaņā ar likuma 221(g) pantu, jums tiks izsniegta rakstiska vēstule ar informāciju par vīzas atteikumu, un jums būs iespējams bez jaunas nodevas un iesnieguma aizpildīšanas pieprasītos dokumentus iesniegt vēstniecībā 12 mēnešu laikā no vēstules izdošanas datuma. Ja vēstniecība nesaņems pieprasītos dokumentus 12 mēnešu laikā, jūsu vīzas pieprasījums tiks atteikts saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likuma 203(g) pantu.

Ja ASV vēstniecība pieprasa papildus informāciju vai dokumentus, tie iesniedzami. Norādes par dokumentu iesniegšanu vēstniecībā lasāmas šajā tīmekļa vietnē.

 

Administratīvā izskatīšana

Dažkārt vīzu pieprasījumi tiek atteikti saskaņā ar likuma 221(g) pantu, jo vēstniecībai ir nepieciešams veikt papildus administratīvo izskatīšanu. Noslēdzoties vīzas intervijai, Konsulārās nodaļas darbinieks informēs jūs, ja jūsu vīzas pieprasījums ir atteikts saskaņā ar likuma 221(g) pantu, jo jūsu lietā ir nepieciešams veikt papildus administratīvo izskatīšanu. Administratīvās izskatīšanas termiņš ir atkarīgs no katras lietas individuālajiem apstākļiem. Vīzu pieprasītāji var interesēties par savu iesniegumu statusu, ja pagājušas vismaz 180 dienas no intervijas dienas vai papildus dokumentu iesniegšanas dienas (vēlākais no abiem datumiem). Šīs norādes neattiecas uz ārkārtas situācijām, t.i., ja vīza nepieciešama sakarā ar smagu saslimšanu, ievainojumiem vai ja miris kāds no vīzas pieprasītāja tuvākajiem ģimenes locekļiem.

Ja jūsu vīzas pieprasījums ir atteikts, jo jūsu lietā vajadzīga administratīvā izskatīšana, jums ir iespējams sazināties ar vēstniecību un noskaidrot lietas statusu, apmekējot tās vēstniecības tīmekļa vietni, kurā notika jūsu vīzas intervija, skat. zemāk:

Rīga

Imigrācijas vīzas (immigrant visa) pieprasījuma statusu iespējams pārbaudīt, šajā tīmekļa vietnē, norādot, kur notika vīzas intervija, un ievadot savu lietas numuru. Ievērojiet, ka jūsu lietas statuss būs “atteikts (refused)”, kamēr Konsulārās nodaļas darbinieks nevarēs izlemt par vīzas piešķiršanu.