Pieteikums, kas gaida uz turpmāko darbību

Šajā lapā:


Pārskats

Ja jūs saņēmāt atteikumu saskaņā ar likuma 221. panta g. punktu (turpmāk tekstā - 221(g) pants), tas nozīmē, ka jūsu pieteikumā trūkst būtiskas informācijas vai pieteikums ir aizturēts padziļinātai lietas izskatīšanai. Pabeidzot interviju, konsulārais ierēdnis jūs informēs, ja jūsu lietas turpmāka virzība ir apturēta saskaņā ar likuma 221(g) pantu, jo tiek gaidīta papildu informācija. Konsulārais ierēdnis jūs informēs vai nu par to, ka jūsu lietā ir jāveic padziļināta izskatīšana un/vai saskaņošana, vai arī pieprasīs iesniegt papildu informāciju.

Ja būs vajadzīga papildu informācija, konsulārais ierēdnis jums paskaidros, kā to var iesniegt. Vienlaikus jums izdos rakstisku vēstuli, kurā būs norādīts, ka pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 12 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, lai nebūtu no jauna jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu. Pieteikumiem, kas ir noraidīti saskaņā ar likuma 221(g) pantu, pēc gada beidzas derīguma termiņš saskaņā ar likuma 203. panta e. punktu.

Ja ASV vēstniecība pieprasa no jums papildu informāciju vai dokumentāciju, tā ir jāiesniedz, ievērojot instrukcijas, kuras sniedz ASV vēstniecība 221(g) atteikuma vēstulē.

Elektroniskās kopijas pa e-pastu

Ja jums izdotajā vēstulē ir pieprasīts nosūtīt pa e-pastu dokumentu kopijas elektroniskā formātā, sūtiet tās PDF faila formātā ASV vēstniecībai, no kā saņēmāt 221(g) vēstuli. Pielikumi nedrīkst pārsniegt 3 MB. Riga_files@utraveldocs.com.

Cita veida informācija

Dažkārt vīzas atteikuma iemesls ir nepieciešamība veikt lietā papildus administratīvo izskatīšanu. Šādos gadījumos, noslēdzoties vīzas intervijai, konsuls attiecīgi informē vīzas pieprasītāju. Administratīvajai izskatīšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no katras lietas individuālajiem apstākļiem. Izņemot ārkārtas situācijas (t.i., nopietnas slimības, ievainojumi vai nāves gadījumi vīzas pieprasītāja ģimenē), vīzu pieprasītājiem ir jānogaida vismaz 180 dienas no intervijas dienas vai papildu dokumentu iesniegšanas dienas (vēlākais no abiem datumiem), pirms tiek pieprasīta aktuālā informācija par administratīvās izskatīšanas statusu.

Šajā tīmekļa vietnē jūs varat jebkurā brīdī pārbaudīt sava pieteikuma statusu.