Nospiediet šeit , lai uzzinātu vairāk par specifiskiem pagaidu darba vīzu pieprasīšanas gadījumiem, kuros iespējams nepiemērot vīzas intervijas prasību.


Stājoties spēkā svētdien, 12. jūnijā, pulksten 12:01 EDT, CDC atcēla savu rīkojumu, ar kuru visiem aviokompāniju vai citu gaisa kuģu pasažieriem tika prasīts uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai dokumentāciju par atveseļošanos no COVID-19, lai iekāptu jebkurā lidmašīnā, kuras galamērķis ir Amerikas Savienotās Valstis. Jāatzīmē, ka joprojām ir spēkā CDC rīkojums, kas pieprasa vakcinācijas pierādījumu ne-ASV pilsoņiem, kas nav imigranti, lai ceļotu uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Papildinformāciju skatiet sadaļā Prasība pierādīt gaisa pasažieru vakcināciju pret COVID-19.

Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cieši iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām.


Ārlietu ministrs Blinkens, konsultējoties ar Tēvzemes drošības departamentu, uz laiku ir pagarinājis konsulāro amatpersonu tiesības apstiprināt vīzu pieprasījumus bez intervijas personām, kas atjauno tādas pašas kategorijas neimigrācijas vīzas kā iepriekš. Līdz šim tiesības atjaunot vīzas bez intervijas bija tikai tām personām, kuru vīzu termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā. Saskaņā ar ārlietu ministra lēmumu, vīzas atjaunošana bez intervijas iespējama 48 mēnešu laikā pēc vīzas termiņa beigām. Ja izpildīti vairāki priekšnosacījumi, vīzas pieprasīšana bez intervijas pieejama arī personām, kas pirmo reizi piepasa kādu no sekojošām neimigrācijas vīzām: F, M, J vīzas akadēmiskām studijām; L vīzas gadījumos, kad apstiprināta individuāla darba atļauja (non-blanket); O, P un Q. Šis lēmums ir spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim un dod iespēju konsulārajām amatpersonām izskatīt lielāku skaitu vīzu pieprasījumu un saīsināt pieprasījumu izskatīšanas gaidīšanas laiku, kas izveidojies Covid-19 pandēmijas dēļ.

Aicinām tos vīzu pieprasītājus, kas ir Latvijas Republikas rezidenti un izpilda regulējumā noteiktās prasības, sekot norādēm par vīzas pieprasīšanu bez intervijas (mail-in / interview waiver) un NEPIERAKSTĪTIES vīzas intervijai. Ievērojiet: ASV vīzas pieprasīšana bez pierakstīšanās intervijai ir atļauta tikai Latvijas Republikas rezidentiem, t.i., Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētājiem un Latvijas Republikas ilgtermiņa D katergorijas vīzu turētājiem.


Visi neimigrācijas vīzas pieteikuma maksas (pazīstamas arī kā MRV nodevas) maksājumi, kas veikti 2022. gada 1. oktobrī vai pēc tam, ir derīgi 365 dienas no dienas, kad izsniegta kvīts par MRV nodevas maksājumu.Pieteikuma iesniedzējiem šajā 365 dienu periodā ir jāieplāno intervija vai jāiesniedz pieteikums par atteikšanos no intervijas.Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieteikuma iesniedzējiem 365 dienu periodā ir tikai jāieplāno intervija vai jāiesniedz atteikšanās pieteikums.Nav prasības, ka intervijai jānotiek 365 dienu periodā.Visām kvītīm par MRV nodevu maksājumiem, kas izsniegtas pirms 2022. gada 1. oktobra, ir pagarināts termiņš līdz 2023. gada 30. septembrim, un tās ir derīgas līdz šim datumam.


ASV vēstniecība Rīgā nodrošina visus pakalpojumus tiem vīzu pieprasītājiem, kas dzīvo vēstniecības konsulārajā apgabalā (rezidentiem), t.i., Latvijas Republikas pilsoņiem, Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētājiem un Latvijas Republikas ilgtermiņa D katergorijas vīzu turētājiem.

Ne-imigrācijas vīzas

Ierobežotu resursu dēļ ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams reģistrēt ne-imigrācijas vīzu intervijām nelielu skaitu personu, kas ir Latvijas Republikas nerezidenti. Vēstniecībai nav iespējams piedāvāt pakalpojumus nerezidentiem, kas plāno pieprasīt apmaiņas programmu dalībnieku vīzas, studentu vīzas vai pagaidu darba vīzas, kā arī vēstniecībai nav iespējams izskatīt nerezidentu lūgumus pieteikties grupas vīzu intervijām. Informācija par ne-imigrācijas vīzas intervijas gaidīšanas laiku Latvijas Republikas nerezidentiem pieejama šeit: Neimigrācijas vīzas intervijas gaidīšanas laiks nerezidentiem.

Vēstniecība cieši iesaka tiem ASV vīzu pieprasītājiem, kas plāno atjaunot iepriekš saņemtās vīzas un kas pirmo reizi pieprasīs studentu vīzas vai pagaidu darba vīzas, sekot vēstniecības norādēm un iesniegt pieprasījumus BEZ pierakstīšanās intervijai, izmantot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver) . Ievērojiet: ASV vīzas pieprasīšana bez pierakstīšanās intervijai ir atļauta tikai Latvijas Republikas rezidentiem.

.

Nerezidentu pieteikšanās ne-imigrācijas vīzas intervijām vēstniecībā Latvijā steidzamos gadījumos:

ASV vēstniecībai Rīgā nav iespējams izskatīt steidzamu ne-imigrācijas interviju iesniegumus no nerezidentiem, kam Latvija nav mītnes valsts. Mums ir ierobežotas iespējas palīdzēt nerezidentiem no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas, kam nepieciešams nekavējoties ceļot uz ASV. Šādos gadījumos lūdzam sekot norādēm adresē ustraveldocs.com vai sazināties ar klientu centru, zvanot uz tel. +371-6609-2000, lai noskaidrotu, kā pieteikties intervijai steidzamā gadījumā. Šādus lūgumus nepieciešams pamatot, un tos izvērtē Konsulārās nodaļas vadītājs, ņemot vērā katras personas individuālos apstākļus..

Imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā nodrošina visus pakalpojumus tiem imigrācijas vīzu pieprasītājiem, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, Latvijas Republikas uzturēšanās atļauju turētāji un Latvijas Republikas ilgtermiņa D katergorijas vīzu turētāji. Vēstniecībai ir ierobežotas iespējas piedāvāt vīzu interviju pakalpjumus nerezidentiem. Ja Jūs neesiet Latvijas Republikas rezidents un vēlaties, lai Jūsu intervijas pieraksts tiek pārcelts no kādas citas ASV vēstniecības vai konsulāta uz Rīgu, sūtiet e-pasta iesniegumu uz Askconsular-Riga@state.gov , īsi skaidrojot sava lūguma iemeslus. Šādus lūgumus nepieciešams pamatot, un tos izvērtē Konsulārās nodaļas vadītājs, ņemot vērā katras personas individuālos apstākļus. Vēstniecība cenšas apstiprināt saņemtos lūgumus, bet ierobežotu resursu dēļ vēstniecībai nav iespējams apstiprināt visus saņemtos iesniegumus.


SVARĪGA INFORMĀCIJA! IZLASIET PIRMS UZSĀCIET VĪZAS PIEPRASĪŠANU!

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ļoti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasīšana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas saņemšanu.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGĀTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauciņā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificēšana būs aizkavēta. Šis numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepieciešams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!
Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasīšanu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

Šī tīmekļa vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.