No 2021.gada 26. janvāra Slimību Kontroles un Profilakses centrs (Centers for Disease Control and Prevention / CDC) pieprasīs visiem aviopasažieriem, kas ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, uzrādīt negatīvu COVID-19 testu (SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanas tests, ko apstiprinājusi vai atļāvusi attiecīgā valsts iestāde), kas veikts 72 stundu laikā pirms izlidošanas. Aviosabiedrībām jāpārliecinās, ka visiem pasažieriem pirms iekāpšanas lidmašīnā ir negatīvs testa rezultāts. Aviosabiedrībām ir jāliedz pasažieru iekāpšana, ja viņi nevar uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai atveseļošanās dokumentus. Šī prasība neattiecas uz vīzas pieprasīšanas procesu. Visi Prezidenta Paziņojumi, kas ierobežo ceļošanu COVID-19 dēļ, paliek spēkā, un tos turpina piemērot potenciālajiem ceļotājiem neatkarīgi no viņu testa rezultātiem vai vakcinācijas statusa. Prasība uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai dokumentus par atveseļošanos attiecas arī uz personām, kam ir apstiprināta Izņēmuma atļauja nacionālajās interesēs (National Interest Exception Waiver / NIE Waiver). Sīkāka informācija par atbrīvojumu no testēšanas prasībām ir pieejama šeit.


Ārlietu ministrs Blinkens, konsultējoties ar Tēvzemes drošības departamentu, uz laiku ir pagarinājis konsulāro amatpersonu tiesības izskatīt vīzu pieprasījumus bez intervijas personām, kas atjauno tādas pašas kategorijas neimigrācijas vīzas kā iepriekš. Līdz šim tiesības atjaunot vīzas bez intervijas bija tikai tām personām, kuru vīzu termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā. Saskaņā ar neseno ārlietu ministra lēmumu, līdz 2021.gada 31.decembrim vīzas atjaunošana bez intervijas iespējama 48 mēnešu laikā pēc vīzas termiņa beigām. Aicinām tos vīzu pieprasītājus, kas izpilda šīs vīzu atjaunošanas prasības, sekot norādēm par vīzas atjaunošanu bez intervijas (mail-in / interview waiver) un NEPIERAKSTĪTIES vīzas intervijai. Skatiet norādes šeit: ustraveldocs.com. Šis lēmums sniedz iespēju konsulārajām amatpersonām izskatīt noteiktus neimigrācijas vīzu pieprasījumus un ierobežot to personu skaitu, kam personīgi jāierodas konsulārajā nodaļā, tādējādi tiek samazināti COVID-19 izplatības riski starp vīzu pieprasītājiem un vēstniecības darbiniekiem. Lūdzam ceļotājus iepazīties ar informāciju sev tuvākās ASV vēstniecības vai konsulāta tīmekļa vietnē, lai uzzinātu, kādi pakalpojumi šobrīd ir pieejami un kādas ir prasības, lai pieteiktus vīzai bez intervijas.


2021. gada 20. janvārī prezidents Baidens parakstīja Prezidenta paziņojumu “Diskriminējošu aizliegumu atcelšana attiecībā uz ieceļošanu ASV”. Šis paziņojums atceļ ieceļošanas ierobežojumus, kas noteikti Prezidenta paziņojumos 9645 un 9983, kuri, atkarībā no personai pieškirtās vīzas kategorijas, apturēja noteiktu valstu pilsoņu ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs no Birmas, Eritrejas, Irānas, Kirgizstānas, Lībijas, Nigērijas, Ziemeļkorejas, Somālijas, Sudānas, Sīrijas, Tanzānijas, Venecuēlas un Jemenas. Nospiediet šeit , lai iegūtu sīkāku informāciju.


ASV pārstāvniecība Latvijā apzinās, ka daudzi vīzu pieprasītāji ir samaksājuši nodevas par vīzu pieprasīšanu un joprojām gaida iespēju pierakstīties vīzas intervijai. Mēs nopietni izvēŗtējam iespējas, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visu vīzu pakalpojumu atjaunošanu ierastajā kārtībā. Šobrī apstiprinām, ka ASV vēstniecība pagarinās jūsu maksājuma (ko sauc par MRV maksu / MRV fee) derīguma termiņu līdz 2023. gada 30. septembrim, lai visi vīzu pieprasītāji, kas nevar pierakstīties vīzu intervijām konsulāro pakalpojumu apturēšanas rezultātā, iegūtu iespēju ieplānot un/vai pierakstīties vīzu intervijām, izmantojot jau samaksāto nodevu. Aicinām regulāri pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par to, kad mēs atsāksim nodrošināt vīzu pakalpojumus ierastajā kārtībā.


Ievērojiet: Uz vīzu pieprasītājiem no Latvijas joprojām attiecas reģionālie Covid-19 ierobežojumi, saskaņā ar kuriem ir apturēta vīzu pieprasījumu izskatīšana no personām, kas atrodas Ķīnas Tautas Republikā, Irānas islāma Republikā, Šengenas zonā, Lielbritānijas un Īrijas Apvienotajā Karalistē, Īrijas Republikā, Brazīlijā un Dienvidāfrikā.

Ne-imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā sniedz ierobežotus pakalpojumus ne-imigrācijas vīzu pieprasītājiem ārkārtas situācijās; pakalpojumus studentiem (vīzu kategorijas F,M un atsevišķām J vīzas kategorijas programmām); pakalpojumus gaisa un kuģu apkalpes locekļiem (vīzas kategorija C1/D); un noteiktiem ASV pilsoņu ģimenes locekļiem atbilstoši Prezidenta rīkojumiem par koronavīrusa izplatības ierobežošanu.

Vēstniecība cenšas nodrošināt savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, bet ir iespējams ilgstošs pakalpojumu saņemšanas gaidīšanas laiks, jo ir samazināts pieejamo vīzas interviju skaits un ir izveidojusies ievērojama klientu rinda. Vēstniecība cieši iesaka augstāk minēto grupu vīzu pieprasītājiem, kas plāno atjaunot iepriekš saņemtās vīzas, sekot vēstniecības norādēm un iesniegt pieprasījumus BEZ pierakstīšanās intervijai izmantot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver).

Ja ir radusies neparedzēta situācija, un nepieciešams steidzami ceļot, lūdzam pieteikties ārkārtas vīzas intervijai, sekojot norādēm adresē ustraveldocs.com, vai zvanot Klientu centram uz tel. +371-6609-2000.

Imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā sniedz visus pakalpojumus imigrācijas vīzu pieprasītājiem. Patlaban diemžēl nav iespējams piedāvāt imigrācijas vīzu intervijas iespēju trešo valstu pilsoņiem, kas nav Latvijas Republikas rezidenti.

IEVĒROJIET: Visiem vīzu pieprasītājiem, apmeklējot vēstniecību un atrodoties tās teritorijā, jāņem līdzi un jāizmanto sejas maskas


Ievērojiet, ka sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā un lai ierobežotu pandēmijas izplatību, ASV vēstniecība Rīgā nepiedāvā vīzu interviju pierakstu personām, kam nav Latvijas Republikas pases vai Latvijas Republikā izsniegtas uzturēšanā atļaujas. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepieciešams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervēšanas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


Prezidents Baidens atcēla Prezidenta paziņojumu (PP) Nr. 10014 par “Paziņojums par to imigrantu ieceļošanas apturēšanu, kuri ekonomikas atlabšanas laikā rada risku ASV darba tirgum pēc COVID-19 uzliesmojuma”, 2021. gada 24. februārī. Imigrantu vīzu pieprasītājiem, kurus ir skāris šis paziņojums, jāizlasa šeit sniegtie norādījumi.


2021. gada 31. marts bija beigu termiņš Prezidenta rīkojumam 10052, kas uz laiku apturēja atsevišķu ne-imigrantu ceļošanu statusā H-1B, H-2B, J (noteiktu kategoriju apmaiņas programmas dalībnieku programmās) un L. Iesniegumiem no tiem vīzu pieprasītājiem, kas vēl nav ieplānojuši un ieradušies vēstniecībā uz vīzas interviju, būs piešķirta prioritāra nozīme, un uz viņiem attieksies spēkā esošās vīzu pakalpojumu pakāpeniskas atjaunošanas vadlīnijas. Tie vīzu pieprasītāji, kam iepriekš vīzas tika atteiktas saskaņā ar Prezidenta rīkojumu 10052, var sagatavot jaunus pieprasījumus vīzas saņemšanai, iesniedzot jaunu pieteikumu un maksājumu.


Tiem ārvalstu pilsoņiem, kas 14 dienas pirms plānotās ieceļošanas ASV viesojušies zemāk minētajās valstīs, ieceļošanas ir liegta, saskaņā ar Prezidenta rīkojumiem 9984, 9992, 10143 un rīkojumu, kas parakstīts 2021.gada 30.aprīlī:

  • Indija (attiecas tikai uz neimigrantiem)
  • Dienvidāfrika
  • Brazīlija
  • Lielbritānijas un Īrijas Apvienotā Karaliste, izņemot tai piederošās teritorijas ārpus Eiropas;
  • Īrijas Republika;
  • Šengenas zonas 26 valstis (Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Šveice)
  • Irānas islāma Republika;
  • Ķīnas Tautas Republika, izņemot Honkongas un Makao īpašos administratīvos reģionus.

Pagaidu ieceļošanas aizliegums paredz virkni izņēmumu, tostarp arī attiecībā uz ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem un noteiktiem ASV pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes locekļiem. Ja pirms ceļošanas uz ASV Jūs dzīvojat, esat nesen apmeklējis, plānojat apmeklēt vai šķērsot tranzītā kādu no augstāk minētajām valstīm, iesakām Jums atlikt ASV vīzas interviju par 14 dienām pēc izceļošanas no attiecīgās valsts (valstīm). Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cieši iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu papildinformāciju.SVARĪGA INFORMĀCIJA! IZLASIET PIRMS UZSĀCIET VĪZAS PIEPRASĪŠANU!

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ļoti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasīšana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas saņemšanu.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGĀTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauciņā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificēšana būs aizkavēta. Šis numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepieciešams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!
Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasīšanu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

Šī tīmekļa vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.