Pirmdien, šī gada 22.jūnijā prezidents Tramps parakstīja Paziņojumu, kas aizliedz tādu imigrantu ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs, kas  rada risku ASV darba tirgum COVID-19 uzliesmojuma dēļ. Prezidenta Paziņojums stājas spēkā tūlītēji, un tas pagarina iecelošanas aizliegumu noteiktiem imigrantiem (Prezidenta Paziņojums 10014) līdz 2020.gada 31.decembrim. Jaunā Paziņojuma noteiktie ierobežojumi stājas spēkā trešdien, šī gada 24.jūnijā pulksten 12:01 pēc EDT laika joslas un beigsies 2020.gada 31.decembrī, ja vien prezidents nepagarinās Paziņojuma darbības termiņu.  Ieceļošanas aizlieguma Paziņojums neattiecas uz ASV pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un ārvalstniekiem, kas jau ieradušies un atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, un uz tām personām, kam ir derīgas neimigrācijas vai imigrācijas vīzas paziņojuma darbības periodā.

Paziņojums aizliedz ieceļošanu personām, kam ir sekojošs ne-imigranta statuss (vīzas kategorija): H-1B, H-2B, J (personām, kas piedalās prakses, stažiera, skolotāja, nometnes konsultanta, au pair vai vasaras darba ceļošanas programmās) un L,  šis liegums attiecas arī uz šo personu laulātajiem dzīvesbiedriem un bērniem. Ieceļošanas aizlieguma Paziņojums neatceļ iepriekš izdotās vīzas. Prezidenta Paziņojums 10014 un šis paziņojums paredz izņēmuma gadījumus attiecībā uz noteiktām neimigrantu un imigrantu kategorijām. Pilns Paziņojuma teksts ir pieejams Baltā nama mājas lapā:
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22. aprīlī prezidents Tramps parakstīja Paziņojumu, kas aizliedz noteiktu imigrantu ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs, kuri rada risku ASV darba tirgum ekonomikas atveseļošanās periodā pēc COVID-19 uzliesmojuma. Prezidenta Paziņojums stāsies spēkā 23. aprīlī, plkst. 23:59 pēc EDT laika joslas, un beigsies pēc 60 dienām, ja vien prezidents neizlems to pagarināt. Šis paziņojums neattiecas uz ASV pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un personām, kam Paziņojuma darbības periodā ir derīgas imigrācijas vīzas. Saskaņā ar šo Paziņojumu, derīgās vīzas netiks atceltas. ASV vēstniecībās un konsulātos visā pasaulē ir apturēti pakalpojumi vīzu pieprasītājiem, tomēr vēstniecības un konsulāti turpinās nodrošināt šos pakalpojumus atbildoši savai kapacitātei ārkārtas un dienestam būtiskās situācijās tiem vīzu pieprasītājiem, uz kuriem neattiecas šis Prezidenta Paziņojums. Prezidenta Paziņojuma teksts pieejams Baltā nama mājas lapā: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020. gada 31. janvārī tika izdots jauns Prezidenta Paziņojums (“Prezidenta Paziņojums 9983”), kas papildināja pašreizējo P.P. 9645 par ceļošanas ierobežojumiem, paplašinot tos attiecībā uz kopumā sešu valstu pilsoņiem. Ierobežojumi attiecas tikai uz imigrācijas vīzām un / vai zaļās kartes loterijas uzvarētājiem, tie neattiecas uz neimigrācijas vīzām. Plašāka informācija ir pieejama šajā saitē.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svarīga informācija vīzu pieprasītājiem par koronavīrusu: 


Tiem ārvalstu pilsoņiem, kas 14 dienas pirms plānotās ieceļošanas ASV viesojušies zemāk minētajās valstīs, saskaņā ar Prezidenta rīkojumiem 9984, 9992, 9993, 9996 un 2020.gada 24.maija Proklamēšanas aktu, uz laiku ir apturētas tiesības ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs:

- Brazīlija;

- Lielbritānijas un Īrijas Apvienotā Karaliste, izņemot tai piederošās teritorijas ārpus Eiropas;

- Īrijas Republika;

- Šengenas zonas 26 valstis (Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Šveice);

- Irānas islāma Republika;

- Ķīnas Tautas Republika, izņemot Honkongas un Makao īpašos administratīvos reģionus.

Pagaidu ieceļošanas aizliegums paredz virkni izņēmumu, tostarp arī attiecībā uz ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem un noteiktiem ASV pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes locekļiem. Ja pirms ceļošanas uz ASV Jūs dzīvojat, esat nesen apmeklējis, plānojat apmeklēt vai šķērsot tranzītā kādu no augstāk minētajām valstīm, iesakām Jums atlikt ASV vīzas interviju par 14 dienām pēc izceļošanas no attiecīgās valsts (valstīm). Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cieši iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām. Par vīzas intervijas pieraksta atlikšanu nav jāmaksā jauna nodeva, jo maksājums par vīzas pieprasīšanu ir derīgas viena gada laikā vīzas pieprasīšanai tajā valstī, kurā nodeva samaksāta.

 Ja Jums radušies jautājumi par vīzas intervijas atlikšanu, lūdzam sūtīt e-pastu uz support-Latvia@ustraveldocs.com, izmantot savu kontu adresē www.ustraveldocs.com/lv vai zvanīt +371(0)66092000, lai iegūtu Jums vajadzīgās norādes.

ASV vēstniecība Rīgā informē vīzu pieprasītājus par koronavīrusu:

ASV vēstniecība Rīgā ir atcēlusi ASV imigrācijas un ne-imigrācijas vīzu interviju pierakstu no 2020.gada 18.marta (šis lēmums neattiecas uz izņēmuma gadījumiem/ārkārtas situācijām).  Jūras un gaisa kuģu apkalpes locekļiem ir pieejams pakalpojums – vīzas atjaunošana pa pastu (Interview Waiver).   Vēstniecība atsāks nodrošināt vīzu pakalpojumus, tiklīdz tas būs iespējams, bet šobrīd nav iespējams paziņot vīzu pakalpojumu atjaunošanas sākuma datumu.  Par vīzas intervijas pārlikšanu netiek iekasēta jauna nodeva, jo samaksātā nodeva ir derīga vīzas pieprasīšanai viena gada laikā vēstniecībā tajā valstī, kurā nodeva samaksāta. Ja Jums radusies ārkārtas situācija, un ir nepieciešams ceļot nekavējoties, lūdzam sekot norādēm par pieteikšanos vīzas intervijai steidzamos gadījumos šajā adresē: https://ustraveldocs.com/lv_lv/lv-niv-expeditedappointment.asp

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ievērojiet, ka ASV vīzu interviju pieraksts personām, kas nedzīvo Latvijā, ir aizpildīts līdz pat 2020.gada decembrim. ASV vēstniecībai Rīgā ir iespējams pierakstīt intervijām pavisam nelielu skaitu vīzu pierasītāju, kas nedzīvo Latvijā. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepieciešams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervēšanas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


Svarīga informācija:  

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ļoti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasīšana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas saņemšanu.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGĀTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauciņā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificēšana būs aizkavēta. Šis numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepieciešams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!

 

Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasīšanu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

Šī tīmekļa vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.