No 2021.gada 26. janvāra Slimību Kontroles un Profilakses centrs (Centers for Disease Control and Prevention / CDC) pieprasīs visiem aviopasažieriem, kas ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, uzrādīt negatīvu COVID-19 testu (SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanas tests, ko apstiprinājusi vai atļāvusi attiecīgā valsts iestāde), kas veikts 72 stundu laikā pirms izlidošanas. Aviosabiedrībām jāpārliecinās, ka visiem pasažieriem pirms iekāpšanas lidmašīnā ir negatīvs testa rezultāts. Aviosabiedrībām ir jāliedz pasažieru iekāpšana, ja viņi nevar uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai atveseļošanās dokumentus. Šī prasība neattiecas uz vīzas pieprasīšanas procesu. Visi Prezidenta Paziņojumi, kas ierobežo ceļošanu COVID-19 dēļ, paliek spēkā, un tos turpina piemērot potenciālajiem ceļotājiem neatkarīgi no viņu testa rezultātiem vai vakcinācijas statusa. Prasība uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai dokumentus par atveseļošanos attiecas arī uz personām, kam ir apstiprināta Izņēmuma atļauja nacionālajās interesēs (National Interest Exception Waiver / NIE Waiver).


2021. gada 20. janvārī prezidents Baidens parakstīja Prezidenta paziņojumu “Diskriminējošu aizliegumu atcelšana attiecībā uz ieceļošanu ASV”. Šis paziņojums atceļ ieceļošanas ierobežojumus, kas noteikti Prezidenta paziņojumos 9645 un 9983, kuri, atkarībā no personai pieškirtās vīzas kategorijas, apturēja noteiktu valstu pilsoņu ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs no Birmas, Eritrejas, Irānas, Kirgizstānas, Lībijas, Nigērijas, Ziemeļkorejas, Somālijas, Sudānas, Sīrijas, Tanzānijas, Venecuēlas un Jemenas. Nospiediet šeit , lai iegūtu sīkāku informāciju.


ASV pārstāvniecība Latvijā apzinās, ka daudzi vīzu pieprasītāji ir samaksājuši nodevas par vīzu pieprasīšanu un joprojām gaida iespēju pierakstīties vīzas intervijai. Mēs nopietni izvēŗtējam iespējas, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visu vīzu pakalpojumu atjaunošanu ierastajā kārtībā. Šobrī apstiprinām, ka ASV vēstniecība pagarinās jūsu maksājuma (ko sauc par MRV maksu / MRV fee) derīguma termiņu līdz 2022. gada 30. septembrim, lai visi vīzu pieprasītāji, kas nevar pierakstīties vīzu intervijām konsulāro pakalpojumu apturēšanas rezultātā, iegūtu iespēju ieplānot un/vai pierakstīties vīzu intervijām, izmantojot jau samaksāto nodevu. Aicinām regulāri pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par to, kad mēs atsāksim nodrošināt vīzu pakalpojumus ierastajā kārtībā.


No šī gada 15.jūlija ASV vēstniecība Rīgā atsāk sniegt sekojošus pakalpojumus ne-imigrācijas vīzu pieprasītājiem: pakalpojumus ceļotājiem ārkārtas situācijās; pakalpojumus studentiem (vīzu kategorijas F,M un atsevišķām J vīzas kategorijas programmām); pakalpojumus gaisa un kuģu apkalpes locekļiem (vīzas kategorija C1/D); un noteiktiem ASV pilsoņu ģimenes locekļiem atbilstoši Prezidenta rīkojumam 10014. Vēstniecība cenšas nodrošināt savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, bet ir iespējams ilgstošs pakalpojumu saņemšanas gaidīšanas laiks, jo ir izveidojusies ievērojama vīzu pieprasītāju rinda.  

IEVĒROJIET: Visiem vīzu pieprasītājiem, apmeklējot vēstniecību un atrodoties tās teritorijā, jāņem līdzi un jāizmanto sejas maskas.

VĪZU ATJAUNOŠANA: Ja Jūs pieprasiet kādu no augstāk minētajām vīzu kategorijām un plānojat atjaunot tādas pašas kategorijas vīzu, un tās termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā, vēstniecība cieši iesaka NEPIERAKSTĪTIES vīzas intervijai, bet izmantot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver).  Informācija par šo pakalpojumu lasāma šeit: ustraveldocs.com.

Ja ir radusies neparedzēta situācija, un nepieciešams steidzami ceļot, lūdzam pieteikties ārkārtas vīzas intervijai, zvanot Klientu centram uz tel. +371-6609-2000 vai izmantojot šo adresi: ustraveldocs.com.

 


Ievērojiet, ka sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā un lai ierobežotu pandēmijas izplatību, ASV vēstniecība Rīgā nepiedāvā vīzu interviju pierakstu personām, kam nav Latvijas Republikas pases vai Latvijas Republikā izsniegtas uzturēšanā atļaujas. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepieciešams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervēšanas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


2020. gada 31. decembrī prezidents parakstīja Prezidenta Paziņojumu par tādu imigrantu un neimigrantu ieceļošanas apturēšanu, kuri turpina apdraudēt ASV darba tirgu. Šis lēmums pagarina Prezidenta Paziņojumu (P.P.) 10014 un 10052 termiņus līdz 2021. gada 31. martam. P.P. 10014 aptur noteiktu imigrācijas vīzu pieprasītāju ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs, savukārt P.P. 10052 aptur ieceļošanu Amerikas Savienotajās Valstīs atsevišķu neimigrācijas vīzu pieprasītājiem, kuri rada risku ASV darba tirgum ekonomiskās atveseļošanās laikā pēc jaunā koronavīrusa uzliesmojuma. P.P. 10052 attiecas uz H-1B, H-2B un L-1 vīzu pieprasītājiem; J-1 vīzu pieprasītājiem, kuri piedalās prakses, pieredzes apmaiņas, skolotāja, nometnes konsultanta, auklīšu (au pair) vai vasaras darba ceļojuma programmās; un uz visu šo personu laulātajiem vai bērniem, kuri piesakās uz H-4, L-2 vai J-2 vīzām. Paziņojums neattiecas uz ASV pilsoņiem, pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī uz ārvalstniekiem, kas atrodas vai atradās Amerikas Savienotajās Valstīs, un tām personām, kurām Paziņojuma spēkā stāšanās dienā bija derīgas neimigrācijas vai imigrācijas vīzas.


2020. gada 31. janvārī tika izdots jauns Prezidenta Paziņojums (“Prezidenta Paziņojums 9983”), kas papildināja pašreizējo P.P. 9645 par ceļošanas ierobežojumiem, paplašinot tos attiecībā uz kopumā sešu valstu pilsoņiem. Ierobežojumi attiecas tikai uz imigrācijas vīzām un / vai zaļās kartes loterijas uzvarētājiem, tie neattiecas uz neimigrācijas vīzām. Plašāka informācija ir pieejama šajā saitē: this link.


Tiem ārvalstu pilsoņiem, kas 14 dienas pirms plānotās ieceļošanas ASV viesojušies zemāk minētajās valstīs, saskaņā ar Prezidenta rīkojumiem 9984, 9992, 9993, 9996 un 2020.gada 24.maija Proklamēšanas aktu, uz laiku ir apturētas tiesības ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs:

  • Brazīlija
  • Lielbritānijas un Īrijas Apvienotā Karaliste, izņemot tai piederošās teritorijas ārpus Eiropas;
  • Īrijas Republika;
  • Šengenas zonas 26 valstis (Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Šveice)
  • Irānas islāma Republika;
  • Ķīnas Tautas Republika, izņemot Honkongas un Makao īpašos administratīvos reģionus.

Pagaidu ieceļošanas aizliegums paredz virkni izņēmumu, tostarp arī attiecībā uz ASV pastāvīgajiem iedzīvotājiem un noteiktiem ASV pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju ģimenes locekļiem. Ja pirms ceļošanas uz ASV Jūs dzīvojat, esat nesen apmeklējis, plānojat apmeklēt vai šķērsot tranzītā kādu no augstāk minētajām valstīm, iesakām Jums atlikt ASV vīzas interviju par 14 dienām pēc izceļošanas no attiecīgās valsts (valstīm). Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cieši iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām. Par vīzas intervijas pieraksta atlikšanu nav jāmaksā jauna nodeva, jo maksājums par vīzas pieprasīšanu ir derīgas viena gada laikā vīzas pieprasīšanai tajā valstī, kurā nodeva samaksāta.

Ja Jums radušies jautājumi par vīzas intervijas atlikšanu, lūdzam sūtīt e-pastu uz support-Latvia@ustraveldocs.com, izmantot savu kontu adresē www.ustraveldocs.com/lv vai zvanīt +371(0)66092000, lai iegūtu Jums vajadzīgās norādes..


SVARĪGA INFORMĀCIJA! IZLASIET PIRMS UZSĀCIET VĪZAS PIEPRASĪŠANU!

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ļoti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasīšana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas saņemšanu.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGĀTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauciņā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificēšana būs aizkavēta. Šis numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepieciešams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!
Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasīšanu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

Šī tīmekļa vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.