25. oktobrī prezidents Baidens izsludināja “Paziņojumu par drošas globālās ceļošanas atsākšanas veicināšanu COVID-19 pandēmijas laikā”. Šis paziņojums stājas spēkā 2021. gada 8. novembrī plkst. 12:01 pēc Austrumu standarta laika un atceļ ceļošanas ierobežojumus (PP, prezidenta paziņojumi) 9984, 9992, 10143 un 10199, saskaņā ar kuriem bija apturēta ieceļošana Amerikas Savienotajās Valstīs tām personām, kas atrodas Brazīlijā, Ķīnā, Indijā, Irānā, Īrijā, Šengenas zonā, Dienvidāfrikā un Apvienotajā Karalistē. Šo ierobežojumu vietā prezidents paziņoja par globālu vakcinācijas prasību visiem pieaugušajiem ārvalstu ceļotājiem. Šis paziņojums attiecas uz personām, kas atrodas lidojumā uz ASV, un izlidošana notikusi pēc 2021. gada 8. novembra plkst. 00:01 pēc Austrumu standarta laika.

Plašāka informācija par šo globālo vakcinācijas prasību, tostarp informācija par izņēmumiem humānu apsvērumu dēļ, ir pieejama Ārvalstu pilsoņi un imigranti: Ielidošana ASV / Slimību kontroles un profilakses centrs.

Saskaņā ar prezidenta Baidena paziņojumu, no šī gada 8. novembra Valsts departaments var izskatīt ASV vīzu pieprasījumus no personām, kas fiziski atrodas augstāk norādītajās valstīs.

Lūdzam ievērot, ka augstāk minēto prezidenta liegumu atcelšana nenozīmē, ka ASV vēstniecības vai konsulāti var nekavējoties nodrošināt vīzu intervijas iespējas klientiem, kas ierobežojumu dēļ iepriekš nevarēja pieteikties vīzu intervijām.

Lai iegūtu informāciju par šobrīd pieejamajiem pakalpojumiem un norādēm par to, kā pieteikties neimigrācijas vīzai, apskatiet vēstniecības vietni.


No 2021.gada 26. janvāra Slimību Kontroles un Profilakses centrs (Centers for Disease Control and Prevention / CDC) pieprasīs visiem aviopasažieriem, kas ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, uzrādīt negatīvu COVID-19 testu (SARS-CoV-2 vīrusa noteikšanas tests, ko apstiprinājusi vai atļāvusi attiecīgā valsts iestāde), kas veikts 72 stundu laikā pirms izlidošanas. Aviosabiedrībām jāpārliecinās, ka visiem pasažieriem pirms iekāpšanas lidmašīnā ir negatīvs testa rezultāts. Aviosabiedrībām ir jāliedz pasažieru iekāpšana, ja viņi nevar uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai atveseļošanās dokumentus. Šī prasība neattiecas uz vīzas pieprasīšanas procesu. Visi Prezidenta Paziņojumi, kas ierobežo ceļošanu COVID-19 dēļ, paliek spēkā, un tos turpina piemērot potenciālajiem ceļotājiem neatkarīgi no viņu testa rezultātiem vai vakcinācijas statusa. Prasība uzrādīt negatīvu testa rezultātu vai dokumentus par atveseļošanos attiecas arī uz personām, kam ir apstiprināta Izņēmuma atļauja nacionālajās interesēs (National Interest Exception Waiver / NIE Waiver). Sīkāka informācija par atbrīvojumu no testēšanas prasībām ir pieejama šeit.

Turklāt, ja jums ir gripai līdzīgi simptomi vai domājat, ka, iespējams, esiet inficējies ar koronavīrusu, mēs cieši iesakām atlikt vīzas interviju par vismaz par 14 dienām.


Ārlietu ministrs Blinkens, konsultējoties ar Tēvzemes drošības departamentu, uz laiku ir pagarinājis konsulāro amatpersonu tiesības izskatīt vīzu pieprasījumus bez intervijas personām, kas atjauno tādas pašas kategorijas neimigrācijas vīzas kā iepriekš. Līdz šim tiesības atjaunot vīzas bez intervijas bija tikai tām personām, kuru vīzu termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā. Saskaņā ar neseno ārlietu ministra lēmumu, līdz 2021.gada 31.decembrim vīzas atjaunošana bez intervijas iespējama 48 mēnešu laikā pēc vīzas termiņa beigām. Aicinām tos vīzu pieprasītājus, kas izpilda šīs vīzu atjaunošanas prasības, sekot norādēm par vīzas atjaunošanu bez intervijas (mail-in / interview waiver) un NEPIERAKSTĪTIES vīzas intervijai. Skatiet norādes šeit: ustraveldocs.com. Šis lēmums sniedz iespēju konsulārajām amatpersonām izskatīt noteiktus neimigrācijas vīzu pieprasījumus un ierobežot to personu skaitu, kam personīgi jāierodas konsulārajā nodaļā, tādējādi tiek samazināti COVID-19 izplatības riski starp vīzu pieprasītājiem un vēstniecības darbiniekiem. Lūdzam ceļotājus iepazīties ar informāciju sev tuvākās ASV vēstniecības vai konsulāta tīmekļa vietnē, lai uzzinātu, kādi pakalpojumi šobrīd ir pieejami un kādas ir prasības, lai pieteiktus vīzai bez intervijas.


ASV pārstāvniecība Latvijā apzinās, ka daudzi vīzu pieprasītāji ir samaksājuši nodevas par vīzu pieprasīšanu un joprojām gaida iespēju pierakstīties vīzas intervijai. Mēs nopietni izvēŗtējam iespējas, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visu vīzu pakalpojumu atjaunošanu ierastajā kārtībā. Šobrī apstiprinām, ka ASV vēstniecība pagarinās jūsu maksājuma (ko sauc par MRV maksu / MRV fee) derīguma termiņu līdz 2023. gada 30. septembrim, lai visi vīzu pieprasītāji, kas nevar pierakstīties vīzu intervijām konsulāro pakalpojumu apturēšanas rezultātā, iegūtu iespēju ieplānot un/vai pierakstīties vīzu intervijām, izmantojot jau samaksāto nodevu. Aicinām regulāri pārbaudīt mūsu tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par to, kad mēs atsāksim nodrošināt vīzu pakalpojumus ierastajā kārtībā.


Ievērojiet:

Uz ASV vīzu pieprasītājiem Latvijā joprojām attiecas reģionālie Covid-19 ierobežojumi, saskaņā ar kuriem ir apturēta ASV vīzu pieprasījumu izskatīšana no personām, kas atrodas Ķīnas Tautas Republikā, Irānas islāma Republikā, Šengenas zonā, Lielbritānijas un Īrijas Apvienotajā Karalistē, Īrijas Republikā, Brazīlijā un Dienvidāfrikā. No šī gada 8.novembra, kad šie ierobežojumi tiek atcelti, ASV vēstniecība Rīgā var uzsākt vīzu pieprasījumu izskatīšanu, bet visiem vīzu pieprasītājiem, ko ietekmējuši šie ierobežojumi, nebūs iespējams nekavējoties rezervēt ASV vīzas intervijas laiku, jo ir samazināts pieejamo interviju skaits, un ir izveidojusies ievērojama klientu rinda. Uz ASV vīzu pieprasītājiem Latvijā attiecas arī vēstniecības noteiktie ierobežojumi, kas izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valdības regulējumu attiecībā uz publiskā sektora pakalpojumiem klātienē no šī gada 21.oktobra līdz 14.novembrim.

Ne-imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā sniedz ierobežotus pakalpojumus ne-imigrācijas vīzu pieprasītājiem ārkārtas situācijās. Ja ir radusies ārkārtas situācija, un nepieciešams steidzami ceļot, lūdzam pieteikties ārkārtas vīzas intervijai, sekojot norādēm adresē ustraveldocs.com, vai zvanot Klientu centram uz tel. +371-6609-2000.

Vēstniecība cieši iesaka tiem ASV vīzu pieprasītājiem, kas plāno atjaunot iepriekš saņemtās vīzas un kas pirmo reizi pieprasīs studentu vīzas, sekot vēstniecības norādēm un iesniegt pieprasījumus BEZ pierakstīšanās intervijai, izmantot pakalpojumu Vīzas atjaunošana un pieprasījuma iesniegšana pa pastu (Mail-in / Interview Waiver).

Imigrācijas vīzas

ASV vēstniecība Rīgā sniedz atsevišķus pakalpojumus ASV imigrācijas vīzu pieprasītājiem, kas ir Latvijas Republikas pasu vai uzturēšanās atļauju turētāji, - adopcijas lietās un citos steidzamos gadījumos.

Patlaban diemžēl nav iespējams piedāvāt vīzu intervijas iespējas trešo valstu pilsoņiem, kas nav Latvijas Republikas rezidenti.


Ievērojiet, ka sabiedrības veselības aizsardzības nolūkā un lai ierobežotu pandēmijas izplatību, ASV vēstniecība Rīgā nepiedāvā vīzu interviju pierakstu personām, kam nav Latvijas Republikas pases vai Latvijas Republikā izsniegtas uzturēšanā atļaujas. Ja Jūs esiet ārvalstnieks un nedzīvojiet vēstniecības konsulārajā apgabalā – Latvijā - , un Jums nekavējoties nepieciešams pierakstīties vīzas intervijai, aicinām vīzu pieprasīt citā ASV vēstniecībā vai konsulātā, kur ir lielāka intervēšanas kapacitāte un iespējama intervija kādā no valodām, kurās Jūs runājat.


SVARĪGA INFORMĀCIJA! IZLASIET PIRMS UZSĀCIET VĪZAS PIEPRASĪŠANU!

  • PIRMS turpiniet izveidot kontu un pieslēgties, lūdzam ļoti rūpīgi izlasīt visu informāciju par vīzas pieteikuma procedūru un vīzu nodevu maksājumu procesu saitēs zemāk. Instrukciju neizlasīšana var radīt jums ievērojamas grūtības un kavēt ASV vīzas saņemšanu.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka, maksājot vīzas nodevu, jums ir OBLIGĀTI jānorāda CGI numurs maksājuma apraksta lauciņā. NEpārveidojiet numuru un nepievienojiet nekādu papildu informāciju, citādi jūsu maksājuma identificēšana būs aizkavēta. Šis numurs jums ir jāsaglabā, un tas būs nepieciešams arī, lai pieteiktos vīzas intervijai!
Mount Rushmore - South Dakota

Laipni lūdzam ASV Vīzu informācijas dienestā Latvijā. Šajā tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par ASV imigrācijas un neimigrācijas vīzām, kā arī prasības par to pieprasīšanu. Tāpat varat uzzināt, kā samaksāt nodevu par vīzas pieprasīšanu un pieteikties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā Rīgā.

Šī tīmekļa vietne ir ASV misijas Latvijā oficiālais informācijas resurss vīzu jautājumos.