Dokumentų pagal 221 straipsnio g dalį teikimas

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

JAV ambasadoje galite gauti 221(g) laišką, kuriame prašoma pateikti papildomų dokumentų arba informacijos, susijusios su jūsų vizos paraiška. Jūsų paraiškos apdorojimas ambasadoje bus sustabdytas, kol pateiksite prašomus dokumentus.

Visus dokumentus ir informaciją, kurių prašoma 221(g) laiške, JAV ambasadai reikia pateikti per metus nuo šio laiško gavimo dienos. Nepateikus prašomos informacijos per metus, vizos paraiškos nagrinėjimas bus nutrauktas. Turėsite teikti naują paraišką ir sumokėti visus reikiamus mokesčius, kad galėtumėte tęsti vizos gavimo procedūrą.

Kaip pateikti dokumentus pagal 221 straipsnio g dalį

Kopijų pateikimas  el. paštu:
Jeigu Jūs gavote nurodymą atsiųsti dokumentus el. paštu,  persiųskite juos PDF formatu Ambasadai, įteikusiai Jums laišką 221(g)  pagrindu. Priedai neturi viršyti 3MG apimties. 

ConSec@state.gov

Originalūs dokumentai paštu:
Jeigu gavote nurodymą atsiųsti originalius dokumentus paštu, prašome atlikti šiuos žingsnius:

1 žingsnis

Jeigu  Jums reikės pateikti papildomus dokumentus, pokalbio metu konsulinis pareigūnas įteiks Jums laišką dėl dokumentų pateikimo JAV ambasadai.

2 žingsnis

Susisiekite su ambasada el.paštu ConSec@state.gov, kad numatytumėte laiką, kada perduoti dokumentus.