Imigracinės vizos laukimo laikas

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Kiekvienos imigracinės vizos atvejis yra skirtingas, todėl sunku apskaičiuoti, kiek laiko truks procedūra. Paprastai proceso trukmę lemia trys veiksniai.

  Laikas, reikalingas prašymui apdoroti

  Laikas, per kurį USCIS patvirtina prašymą, skiriasi priklausomai nuo prašymo rūšies ir USCIS padalinio. Apytikrė prašymo patvirtinimo kiekviename USCIS padalinyje trukmė nurodoma čia.

  Laikas, reikalingas prašymui tvarkyti Nacionaliniame vizų centre ir konsulate

  Kai prašymas yra patvirtintas, jei jis priklauso artimo giminaičio kategorijai arba turi prioriteto datą, kuri jau atėjo, daugiausia nuo jūsų priklauso, kada susitarsite dėl pokalbio. Kuo greičiau vadovausitės Nacionalinio vizų centro (NVC) nurodymais ir pateiksite visus reikiamus dokumentus, tuo greičiau galėsite suplanuoti pokalbį. Dažniausiai pokalbiai planuojami tam mėnesiui, kurį pateikiate visus dokumentus. Vizos paprastai išduodamos praėjus kelioms dienoms po pokalbio.

  Laikas, per kurį ateina tvarkymo data

  Tam tikrų kategorijų imigrantams pagal įstatymus leidžiama kasmet išduoti tik ribotą skaičių vizų. Prašymai tvarkomi griežtai laikantis datos, kada užpildytas prašymas, eiliškumo (prioriteto data). Vizos negalima išduoti, kol neateina pareiškėjo prioriteto data (paraišką galima tvarkyti). Gali tekti laukti keletą metų. Nors tiksliai pasakyti, kiek reikės laukti, neįmanoma, tvarkymo prioriteto datos nurodomos kas mėnesį leidžiamoje Vizų suvestinėje, taigi galima sužinoti bent apytikrį laukimo laiką.

Dėmesio: kai prašytojui suteikiama pilietybė, visi F2A prašymai (nuolatinio gyventojo sutuoktinis arba nepilnametis vaikas) automatiškai pakeičiami į IR1 (Amerikos piliečio sutuoktinis) arba IR2 (Amerikos piliečio vaikas). Šių kategorijų vizoms netaikoma vizų kvotos sistema, todėl pareiškėjui nereikia papildomai laukti ir jis gali gauti vizą greičiau, jei atitinka reikalavimus. Daugiau informacijos gausite susisiekę su USCIS.