Šiuo metu vis dar galioja prezidento įsakas 10143, draudžiantis vykti į JAV iš Šengeno zonos šalių. Todėl kreiptis dėl B1/B2 kategorijos vizų bei naudotis jau galiojančiomis arba ESTA leidimais, kelionėms iš Šengeno zonos negalima. Daugiau informacijos rasite čia.

Jungtinių Valstijų ambasada Vilniuje atnaujino visų kategorijų imigracinių vizų išdavimą bei kai kurias neimigracinių vizų paslaugas tik Lietuvos piliečiams ir gyventojams: skubių medicininių poreikių turintiems keliautojams, keliaujantiems dėl humanitarinių priežasčių, studentams (F, M), kai kurių mainų programų dalyviams (J), oro ir jūrų įgulos nariams (C1 / D); ir kai kuriems JAV piliečių bei Žalių kortelių turėtojų šeimos nariams, kuriems Prezidento įsakyme 10143 yra suteikta išimtis. Daugiau informacijos apie šiuo metu išduodamas vizas bei kreipimąsi išimties tvarka rasite čia. Nors ambasada siekia kuo greičiau išnagrinėti vizų prašymus, tikėtina, kad dėl didelių apimčių tokių paslaugų laukti gali tekti ilgiau. Kreipimosi dėl vizos mokestis galioja ir gali būti naudojamas planuojant pokalbio paskyrimą šalyje, kurioje jis buvo įsigytas, iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Jei turite skubų reikalą ir turite nedelsdami keliauti, vadovaukitės https://ustraveldocs.com/lt/lt-niv-expeditedappointment.asp pateiktomis rekomendacijomis ir paprašykite pokalbio skubos tvarka.

PASTABA: Visi vizų pareiškėjai, atvykę į ambasadą ir jos teritoriją, visada privalo turėti ir naudoti veido kaukes.

VIZŲ ATNAUJINIMAS: Primygtinai rekomenduojame tam tikrų vizų pareiškėjams, kurie atnaujina anksčiau išduotas tos pačios kategorijos neimigracines vizas, kurių galiojimo laikas baigėsi ne daugiau kaip prieš 48 mėnesius, teikti paraiškas dėl vizų atnaujinimo be pokalbio, vadovaujantis instrukcijomis, kaip kreiptis dėl vizos be pokalbio („Interview Waiver“) ir NEplanuoti pokalbio dėl vizos bendra tvarka. Tiksli informacija tiklalapyje ustraveldocs.com.Po konsultacijų su Vidaus saugumo departamentu, Sekretorius Binken laikinai išplėtė konsulinių pareigūnų galimybes priimti asmenis, besikreipiančius dėl tos pačios neimigracinės vizos kategorijos, paraiškas be pokalbio. Anksčiau tik tie pareiškėjai, kurių neimigracinės vizos galiojimas baigėsi per 24 mėnesius, galėjo kreiptis dėl vizos be pokalbio. Sekretorius laikinai pratęsė šį terminą iki 48 mėnesių. Ši politika galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. Šis pakeitimas leis konsuliniams pareigūnams tęsti tam tikrų neimigracinių vizų prašymų nagrinėjimą, tuo pačiu ribojant pareiškėjų skaičių, kurie turi dalyvauti pokalbyje konsuliniame skyriuje, taip sumažinant COVID-19 perdavimo riziką kitiems pareiškėjams ir konsuliniam personalui. Keliautojai raginami peržiūrėti artimiausios JAV ambasados ​​ar konsulato internetinę svetainę ir susipažinti su išsamia informacija apie šiuo metu teikiamas paslaugas, bei reikalavimus ir nurodymus, kaip kreiptis dėl vizos be pokalbio.


2021 m. vasario 24 d. Prezidentas Bidenas panaikino 10014 Prezidento įsakymą ,,Draudimas atvykti su imigracinėms vizoms, kad ekonomikos atsigavimo po koronaviruso protrūkio metu nekiltų pavojus JAV darbo rinkai“. Imigracinių vizų pareiškėjai, kuriuos paveikė šis įsakymas, turėtų peržiūrėti instrukcijas čia.


2021 kovo 31 d. nustojo galioti Prezidento įsakymas Nr. 10052, kuriuo laikinai buvo sustabdytas asmenų atvykimas su tam tikromis H-1B, H-2B, J (tam tikrų kategorijų mainų programos dalyvių) ir L vizomis. Prezidento įsakymas Nr. 10143,draudžiantis užsienio piliečių atvykimą į JAV, jeigu jie per pastarąsias 14 dienų lankėsi Šengeno erdvėje, lieka galioti.

Pareiškėjų, kurie dar nesuplanavo arba suplanavo, bet dar nedalyvavo pokalbyje, vizų paraiškos bus nagrinėjamos prioriteto tvarka laikantis laipsniško paslaugų atnaujinimo tvarkos. Tie, kuriems buvo atsakytos vizos dėl prezidento įsako Nr. 10052, gali kreiptis dėl vizos dar kartą pateikdami naują prašymą su nauju mokesčiu.


2021 m. sausio 20 d. Prezidentas Bidenas pasirašė Prezidento įsakymą „Diskriminacinių draudimų įvažiuoti į JAV panaikinimas “. Šiuo įsakymu baigiami kelionių apribojimai pagal Prezidento paskelbtus 9645 ir 9983 įsakymus, kurie draudė kai kuriems Birmos, Eritrėjos, Irano, Kirgizijos, Libijos, Nigerijos, Šiaurės Korėjos, Somalio, Sudano, Sirijos,Tanzanijos, Venesuelos ir Jemeno piliečiams atvykti į Jungtines Valstijas su tam tikromis vizomis. Norėdami gauti papildomos informacijos, spustelėkite čia.


Nuo sausio 26 d. Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) reikalaus, kad visi lėktuvais atvykstantys į Jungtines Valstijas keleiviai, turėtų neigiamą COVID-19 testą (SARS-CoV-2 viruso aptikimo testo patvirtinimas arba atitinkamos nacionalinės institucijos leidimas), atliktą per 72 valandas iki išvykimo. Prieš įlaipinimą, oro linijos turės užtikrinti, kad visi keleiviai turi neigiamą testo rezultatą. Oro linijos privalės nelaipinti keleivių, jei jie nepateiks dokumento, patvirtinančio neigiamą testo rezultatą arba dokumento, kad yra pasveikę. Tai yra atskiras reikalavimas, nesusijęs su kreipimosi dėl vizos procedūra. Visi prezidento įsakymai, ribojantys keliones dėl COVID-19, lieka galioti ir bus taikomi keliautojams, neatsižvelgiant į jų neigiamus tyrimų rezultatus ar atliktus skiepus. Prieš kelionę atlikto testo patvirtinimas bus reikalaujamas ir iš tų asmenų, kuriems yra leista keliauti išimties tvarka, nes jų kelionės tikslas atitinka JAV valstybinius interesus (U.S. national interest exception -NIE). Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip atsisakyti privalomojo testo, spustelėkite čia.


SVARBU: INFORMUOJAME, KAD PASIKEITĖ PASŲ SU VIZOMIS GRĄŽINIMO TVARKA. Daugiau informacijos rasite https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/nonimmigrant-visas-lt/.


Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. pareiškėjai gali sumokėti neimigracinių vizų mokesčius tik per „Trustly“ sistemą. Instrukcijos pateikiamos čia.


JAV atstovybė Lietuvoje supranta, kad daugelis vizų pareiškėjų sumokėjo kreipimosi dėl vizos mokestį ir vis dar laukia, kol galės suplanuoti pokalbį. Mes stengiamės kuo greičiau ir saugiau sugrįžti prie įprastinės vizų išdavimo tvarkos. Tuo tarpu norime jus užtikrinti, kad JAV atstovybė pratęs jūsų kreipimosi dėl vizos mokesčio (žinomo kaip MRV mokestis) galiojimą iki 2023 m. rugsėjo 30 d., kad visi pareiškėjai, negalintys suplanuoti vizos pokalbio dėl sustabdytos įprastinės konsulinės veiklos, turėtų galimybę kreiptis dėl vizos ir pasinaudoti jau sumokėtu mokesčiu. Prašome tikrinti informaciją apie įprastinės veiklos atnaujinimą šioje svetainėje.


Skubi informacija vizos prašantiems asmenims: sustabdytas užsienio piliečių atvykimas ir bandymas patekti į JAV pagal Prezidento įsakymą 9984, 9992, 10143, ir 2021 m. balandžio 30 d. pasirašytą įsakymą , jeigu jie per 14 dienų lankėsi toliau nurodytose šalyse:

  • Indija (taikoma tik neimigrantams)
  • Pietų Afrikos Respublika;
  • Brazilija;
  • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, išskyrus užjūrio teritorijas už Europos ribų;
  • Airijos Respublika;
  • 26 šalys, kurios sudaro Šengeno erdvę (Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija , Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Šveicarija);
  • Irano Islamo Respublika;
  • Kinijos Liaudies Respublika, išskyrus Honkongo ir Makao specialiuosius administracinius regionus.

Išimties tvarka leidžiama atvykti nuolatiniams JAV gyventojams ir kai kuriems JAV piliečių bei teisėtų nuolatinių gyventojų šeimos nariams. Jei gyvenate, neseniai keliavote arba ketinate kirsti ar keliauti į bet kurią iš aukščiau minimų šalių prieš planuojamą kelionę į JAV, mes rekomenduojame atidėti vizos pokalbio paskyrimą ne mažiau kaip 14 dienų po išvykimo iš minimos(-ų) šalies (-ių). Taip pat, jeigu jaučiate į gripą panašius simptomus arba manote, kad buvote paveikti naujojo koronaviruso, mes primigtinai rekomenduojame atidėti savo pokalbį dėl vizos bent 14-kai dienų. Norėdami gauti papildomos informacijos, spustelėkite čia.


Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. JAV ambasados konsulinis skyrius suteiks galimybę tam tikrus reikalavimus atitinkantiems Lietuvos piliečiams kreiptis dėl vizos be pokalbioDaugiau apie tai skaitykite: http://ustraveldocs.com/lt_lt/lt-svc-iwoprogram.asp.