ආගමික සේවක වීසා බලපත්‍රය

මෙම පිටුව මත:


නිති අසන ප්‍රශ්න

සමාලෝචනය

R වීසා බලපත්‍ර වර්ගය සංක්‍රමණ සහ ජාතිකත්ව පනතේ (INA) §101(a)(15)(R) නිර්වචනය කර ඇති පරිදි, තාවකාලික පදනමක් මත ආගමික තනතුරක වැඩ කිරීමට එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීමට සොයන පුද්ගලයන් සඳහාය.

සුදුසුකම්

ආගමික සේවක යන්නට ඇතුලත් වන්නේ ආගමික නමස්කාර මෙහෙයන් පැවැත්වීමට සහ එම ආගමේ පූජ්‍ය/පූජක සාමාජිකයන් විසින් අවසර දෙනු ලැබූ සාමාන්‍ය වෙනත් යුතුකම් බාර ගැනීමට පිළිගත් පැවැත්මක් මගින් අනුදත් පුද්ගලයන් සහ ආගමික වෘත්තීන් හෝ නිලයන්හි කාර්ය නියුක්ත සේවකයන්ය. ඔබ ආගමික සේවක වීසා බලපත්‍රයන් සොයන්නේ නම්, පහත සඳහන් උපමාන සපුරා තිබිය යුතුය:

 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ සද්භාවී සහ ලාභ අරමුණු කර නොගත් ආගමික සංවිධානයක් ලෙස පිළිගත් ආගමික නිකායක සාමාජිකයෙකු විය යුතුය.
 • ඔබගේ ආගමික නිකාය සහ එහි අනුබද්ධයන්, අදාළ වන්නේ නම්, එක්කෝ බදුවලින් නිදහස් කරනු ලැබ නැත්නම් බදු නිදහස් තත්ත්වය සඳහා සුදුසුකම් ලැබ තිබිය යුතුය.
 • ඔබට පහත සුදුසුකම් ද තිබිය යුතුමය:
  අ) ආගමික සේවක තත්ත්වය සඳහා ඔබගේ අයදුම්පත්‍රයට වහාම පූර්වයෙන් වූ වර්ෂ දෙකක කාලයක් තුළ ඔබගේ නිකායේ සාමාජිකයෙකු ව සිටීම.
  ආ) ඔබගේ නිකායේ පූජ්‍ය/පූජක වරයෙක් ලෙස හෝ සද්භාවී, ලාභ අරමුණු කර නොගත් ආගමික සංවිධානයක (හෝ එවැනි සංවිධානයක බදු නිදහස් අනුබද්ධයක) ආගමික නිලයක හෝ වෘත්තියක වැඩ කිරීමට සැලසුම් කිරීම.
  ඇ) ඔබ මෙම කාණ්ඩයේ පූර්ව පස් වර්ෂයක් ගත කර ඇත්නම්, වහාම ආසන්න පූර්ව වර්ෂය තුළ එක්සත් ජනපදයෙන් බැහැර පදිංචිව සිටීම සහ භෞතිකව පෙනී සිටීම.

ඔබට එතෙර නේවාසිකභාවයක් තිබීම සහ එය අත්හැරීමේ අදහසක් නොමැතිවීම පිළිබඳ අවශ්‍යතාවක් නොමැත. කෙසේවෙතත්, ඔබගේ නීත්‍යානුකූල තත්ත්වය අවසානයේ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටවීමට ඔබ අදහස් කළ යුතු අතර විසංවාදීව විශේෂිත දැක්වීම් හෝ සාක්ෂි නොමැති විය යුතුය.

පෙත්සම්

ඔබගේ අනාගත සේවායෝජකයා විසින් I-129 ආකෘතිය, සංක්‍රමණ නොවන සේවකයෙකු සඳහා පෙත්සම, එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය සහ සංක්‍රමණ සේවා (USCIS) හමුවේ ගොනු කළ යුතුය. I-129 ආකෘතිය ගොනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වඩාත් විස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, සහ එමෙන්ම අවශ්‍යතාවන් සඳහා, කරුණාකර USCIS R-1 තාවකාලික සංක්‍රමණ නොවන ආගමික සේවක වෙබ් පිටුව පරිශීලනය කරන්න.

සටහන: පෙත්සම වෙනුවෙන් යෝග්‍ය කාලයක් ඉඩ දෙනු සහ පසුව එන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණය සඳහා ඉඩ දෙනු පිණිස, අනාගත සේවායෝජකයන් විසින් හැකි ඉක්මනින් පෙත්සම ගොනු කිරීම කළ යුතුය (නමුත් යෝජිත සේවානියුක්තිය ආරම්භ වීමට පෙරාතුවෙන් වන මාස 6 කට කළින් නොවිය යුතය).

ඔබගේ පෙත්සම, I-129 ආකෘතිය, ඔබට එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේදී හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේදී වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකි වීමට පෙර අනුමත වී තිබිය යුතුය. ඔබගේ පෙත්සම අනුමත කළ විටදී, ඔබගේ සේවායෝජකයා හෝ නියෝජිතයා ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ දැන්වීම, I-797 ආකෘතිය ලබනු ඇති අතර එය පෙත්සමේ අනුමැති දැනුම්දීම ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇත. ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය අතරතුර දී, කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් ඔබගේ පෙත්සමේ අනුමැතිය රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙත්සම් තොරතුරු කළමනාකරණ සේවය (PIMS) මාර්ගයෙන් සත්‍යාපනය කරනු ඇත.

ඔබගේ පෙත්සමේ අනුමැතිය සත්‍යාපනය කරනු පිණිස එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේ දී ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඔබගේ I-129 පෙත්සම් ලදුපත් අංකය රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ ඔබ වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා නුසුදුසු බවට සොයා ගනු ලැබිණි නම්, පෙත්සමක අනුමැතිය වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් ඇපවීමක් නොසපයන බව කරුණාකර සටහන් කරගන්න.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

ඔබ ආගමික සේවක වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) ක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ඩොලර් 190 ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක්. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • ඔබගේ අනුමත I-129 පෙත්සම මත මුද්‍රිත ලදුපත් අංකය. I-797 ආකෘතිය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොකරන බව කරුණාකර සටහන් කර ගන්න.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

උපයෝගී ලේඛන යනු ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් සලකා බලනු ඇති බොහෝ සාධක අතුරින් එකක් පමණකි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ:

 • R වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඔබගේ අයදුම්පත්‍රයට වහාම පූර්වාසන්න වර්ෂ දෙකක කාලය තුළ ඔබ ආගමික නිකායේ සාමාජිකයෙකුව සිටි බව, විදේශ සහ එක්සත් ජනපද ආගමික සංවිධාන එකම ආගමික නිකායකට අයත් වන බව, සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් වශයෙන් ඔබගේ ආගමික සාමාජිකත්වය එක්සත් ජනපදයෙන් බැහැර නඩත්තු කරන ඇති බව සහතික කරමින් ඔබගේ සේවායෝජක සංවිධානයේ අවසර ලත් නිලධාරියෙකු හෝ විශේෂිත ඒකකයක් වෙතින් වන ලිපියක්.
 • ඔබ පූජ්‍ය/පූජක වරයෙකු වේ නම්, එනම් ඔබ එම ආගමික නිකාය වෙනුවෙන් ආගමික නමස්කාර මෙහෙය පැවැත්වීමට අවසර ලත් අයෙක් වේ නම්, යුතුකම් තොරතුරු ඇතිව විස්තර කර තිබිය යුතු වේ; හෝ
 • ඔබ ආගමික වෘත්තිකයෙකු වන්නේ නම්, එනම් ඔබට යටත් පිරිසෙයින් උපාධියක් හෝ සමාන සුදුසුකමක් වේ නම්, එනම් එවන් ආගමික වෘත්තිය සඳහා ඇතුළු වීමේ සුදුසුකම ලෙස එවැනි උපාධියක් අවශ්‍ය කෙරෙන්නේ නම්; හෝ
 • ඔබ වෘත්තීයමය නොවන ශිල්පයක හෝ නිලයක වැඩ කිරීමට යන්නේ නම්, එනම් කාර්යයේ ආකාරය සාම්ප්‍රදායික ආගමික ක්‍රියාවකට සම්බන්ධ නම් එය ඉටු කරනු ලැබීමට ඔබ සුදුසුකම් ලබා ඇත්නම්.
 • වේතනයේ ප්‍රමිණය සහ මූලාශ්‍රය, ආහාර සහ නිවාස වැනි අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ, සහ මූල්‍ය වශයෙන් මිනිය හැකි වෙනත් කවර හෝ ආකාරයක ප්‍රතිලාභ ඇතුලත්ව, වේතනීය පිළියෙල කිරීම්, සහ එම වේතනය සපයනු ලබන සේවාවන්ට හුවමාරුවක් වශයෙන් වන බවට ප්‍රකාශයක්.
 • ඔබ සේවය සපයන්නට යන ආගමික නිකායේ හෝ අනුබද්ධයේ විශේෂ සංවිධාන ඒකකයේ නම සහ පිහිටීම.
 • ඔබ ආගමික නිකායක් සමගින් අනුබද්ධිත සංවිධානයක් සඳහා වැඩ කිරීමට යන්නේ නම්, සංවිධාන දෙක අතර සම්බන්ධතාවය සහ එහි ස්වභාවය පිළිබඳ විස්තරයක්.
 • ඔබගේ ආගමික සංවිධානයේ වත්කම් සහ මෙහෙයුම් විධික්‍රම පිළිබඳ සාක්ෂි.
 • අදාළ ප්‍රාන්ත නීතිය යටතේ ඔබගේ සංවිධානයේ සංස්ථාපන ලියවිලි.

වැඩිමනත් තොරතුරු

ආගමික සේවකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න.