ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රය

මෙම පිටුව මත:


නිති අසන ප්‍රශ්න

සමාලෝචනය

එක්සත් ජනපදයට අධ්‍යයනය සඳහා පැමිණෙන විදේශ පුරවැසියන් එක්සත් ජනපදය විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී. වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙරාතුව, සියලුම ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් තම විද්‍යාලය හෝ වැඩ සටහන විසින් පිළිගනු ලැබ හා අනුමැතිය ලැබ සිටීම අවශ්‍ය වේ. වරක් පිළිගත් පසු, අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් එක් එක් අයදුම්කරු වෙත ඔවුන් ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන ලෙස අවශ්‍ය අනුමැති ලේඛනයක් සපයනු ඇත.

වීසා බලපත්‍ර විස්තර සහ සුදුසුකම්

F-1 වීසා බලපත්‍රය

මෙය වඩාත් පොදු ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර වර්ගයයි. පිළිගත් එක්සත් ජනපද විද්‍යාලයක් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයක්, පෞද්ගලික ද්විතියික පාසලක්, හෝ අනුමත ඉංග්‍රීසි භාෂා වැඩ සටහනක් වැනි අනුමත විද්‍යාලයක ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයන වල නියැලීමට ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ඉක්බිතිව ඔබට F-1 වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය කරනු ඇත. එමෙන්ම ඔබගේ අධ්‍යයන පාඨමාලාව සතියකට පැය 18 ක් ඉක්මවන්නේ නම්, ඔබට F-1 වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය කරනු ඇත.

M-1 වීසා බලපත්‍රය

ඔබ එක්සත් ජනපද ආයතනයක ශාස්ත්‍රීය නොවන හෝ වෘත්තීයමය අධ්‍යයනයක් හෝ පුහුණුවක් ලැබීමට සැලසුම් කරන්නේ නම්, ඉක්බිතිව ඔබට M-1 වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය කරනු ඇත.

මෙම වීසා බලපත්‍ර එක එකක් සහ එක්සත් ජනපදයේ අධ්‍යයන අවස්ථා පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු ඇ.එ.ජ. අධ්‍යයන වෙබ් අඩවිය මතදී සොයාගත හැකිය.

එක්සත් ජනපද ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාල

එක්සත් ජනපද නීතිය විදේශීය ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රසිද්ධ මූලික විද්‍යාල (8 වන ශ්‍රේණිය දක්වා (බාලාංශයේ සිට 8 වන ශ්‍රේණිය දක්වා) හෝ ප්‍රසිද්ධ මූලික විද්‍යාලයකට හෝ මහජන මුදලින් අරමුදල් ලබන වැඩිහිටි අධ්‍යයන වැඩ සටහනකට සහභාගි වීමට අවසර නොදෙයි. එබැවින්, එවැනි විද්‍යාලවල ඉගැනීමට F-1 වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කළ නොහැකිය.

ප්‍රසිද්ධ ද්විතියික විද්‍යාලයක (9 සිට 12 දක්වා ශ්‍රේණි) ඉගැනීමට F-1 වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කළ හැකි නමුත් විද්‍යාල කාලය මාස 12 ක උපරිමයකට සීමා කෙරේ. I-20 ආකෘතිය මත විද්‍යාලය විසින් ශිෂ්‍යයා සහනාධාරවලින් තොරව අධ්‍යයන වියදම ගෙවන ලද බවට සහ එම අරමුණ සඳහාම ශිෂ්‍යයා විසින් මුදල ඉදිරිපත් කරන ලද බවට දක්වා සිටිය යුතුය.

F-1 නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න.

සටහන: A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 හෝ අනෙකුත් ව්‍යුත්පන්න සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර ධාරකයන්ට ප්‍රසිද්ධ මූලික සහ ද්විතියික විද්‍යාලවලට ඇතුල් විය හැකිය.

ශිෂ්‍ය සහාය, එක්සත් ජනපද විද්‍යාලයක් සොයාගැනීම

එක්සත් ජනපද අධ්‍යාපන ආයතනයකට ඇතුල්වීමට බලාපොරොත්තු වන ශිෂ්‍යයන්ට https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html කරා පිවිසෙන ලෙස හා සම්බන්ධ වන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

F හෝ M වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) ක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ඩොලර් 160 ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක්. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • ඔබගේ එක්සත් ජනපද විද්‍යාලය හෝ වැඩ සටහන වෙතින් වන අනුමත I-20 ආකෘතියක්.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

උපයෝගී ලේඛන යනු ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් සලකා බලනු ඇති බොහෝ සාධක අතුරින් එකක් පමණකි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ:

 • එක්සත් ජනපදයේ අධ්‍යයන වැඩ සටහන අවසන් වීමෙන් පසුව ඔබට ඔබගේ මව්රට බලා යළි පැමිණීමට බලපෑම් ඇති කරන ඔබගේ මව්රට සමගින් වන ශක්තිමත් මූල්‍ය, සමාජීය, සහ පවුල් බැඳීම් පැහැදිලි කරන ලේඛන.
 • ඔබට පළමු අධ්‍යයන වර්ෂයේ සියලුම වියදම් සපුරාලීමට සූදානමින් පවතින ප්‍රමාණවත් අරමුදල් ඔබ සතුව තිබෙන බවට දෙස් දෙන විශ්වසනීය සාක්ෂි සහ ඔබ එක්සත් ජනපදය තුළ රැඳී සිටින කාලය තුළ සියලුම වියදම් ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් මත ප්‍රවේශය ඇති බවට දෙස් දෙන සාක්ෂි සපයන බවට සහ එමගින් ඔබගේ අයදුම්පත්‍රයට සහායක් වනු ඇති බවට ඔබ විශ්වාස කරන මූල්‍ය සහ අනෙකුත් ලේඛන. M-1 අයදුම්කරුවන් විසින් තමන් රැඳී සිටීමට අදහස් කරන මුළු කාලය සම්බන්ධයෙන් වන සියලුම පන්ති ගාස්තු සහ ජීවන වියදම් ගෙවීමට හැකියාව තිබෙන බව පැහැදිලි කළ යුතුවේ.
 • ඔබට බැංකු ප්‍රකාශ සහ බැංකු පොත් වල මුල් පිටපත් පෙන්වීමට හැකියාව ඇතොත් මිස බැංකු ප්‍රකාශ වල ඡායා පිටපත් පිළිනොගැනෙනු ඇත.
 • ඔබ මූල්‍යමය වශයෙන් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ අනුග්‍රහය ලබන්නේ නම්, අනුග්‍රාහකයාට ඔබගේ ඇති සම්බන්ධය දක්වන සනාථ ලේඛන (ඔබගේ උප්පැන්න සහතිකය වැනි), අනුග්‍රාහකයාගේ වඩාත් මෑත බදු ආකෘතිවල මුල් පිටපත් සහ අනුග්‍රාහකයාගේ බැකු පොත් සහ/හෝ ස්ථාවර තැන්පතු සහතික රැගෙන එන්න.
 • ශාස්ත්‍රීය සූදානම පෙන්වන අධ්‍යයන ලේඛන. ප්‍රයෝජනවත් ලේඛන අතරට ලැබූ ශ්‍රේණි සහිත පාසැල් සහතික (මුල් පිටපත් වඩාත් යෝග්‍ය වේ), පොදු විභාග සහතික (උසස් පෙළ, ආදිය), සම්මත පරීක්ෂණවල ලකුණු (SAT, TOEFL, ආදිය.), සහ ඩිප්ලෝමා ඇතුලත් වේ.

යැපෙන්නන්

එක්සත් ජනපදයේදී මූලික වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා හා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ රැඳී සිටින කාලය වෙනුවෙන් එක් වන්නට අපේක්ෂා කරන කලත්‍රයන්ට සහ/හෝ වයස 21 ට අඩු අවිවාහක දරුවන්ට ව්‍යුත්පන්න F හෝ M වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍ය වේ. F හෝ M ධාරකයන්ගේ දෙමව්පියන් සඳහා ව්‍යුත්පන්න වීසා බලපත්‍ර කිසිවක් නැත.

මූලික වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා සමගින් එක්සත් ජනපදයේ පදිංචිව සිටීමට අදහස් නොකරන නමුත් නිවාඩු කාල සඳහා පමණක් පිවිසෙන්නට අපේක්ෂා කරන පවුලේ සාමාජිකයන් ආගන්තුක (B-2) වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය.

ව්‍යුත්පන්න F හෝ M වීසා බලපත්‍රයක් මත එක්සත් ජනපදයේදී කලත්‍රයන්ට සහ යැපෙන්නන්ට රැකියා කළ නොහැකිය. ඔබගේ කලත්‍රයා/දරුවා සේවානියුක්තියක් සොයයි නම්, කලත්‍රයා විසින් යෝග්‍ය රැකියා වීසා බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය.

යැපෙන්නන් සඳහා උපයෝගී ලේඛන

යැපෙන්නන් සහිත අයදුම්කරුවන් මේ දෑ ද සැපයිය යුතුවේ:

 • ශිෂ්‍යයා සහ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කලත්‍රයා සහ/හෝ දරුවා සමග සම්බන්ධතාව සනාථ කරන ලේඛන (උදා: විවාහ සහතිකය සහ උප්පැන්න සහතික)

වීසා බලපත්‍ර අයදුම් කරන පවුලක් එක්ම අවස්ථාවේ ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම් කිරීම මනාප වේ, නමුත් කලත්‍රයා සහ/හෝ දරුවා පසු අවස්ථාවක දී වෙනම අයදුම් කළ යුතු වේ නම්, අනෙකුත් සියලුම අවශ්‍ය කරන ලේඛන සමගින් ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍ර ධාරකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ වීසා බලපත්‍රයේ පිටපතක් ඔවුන් විසින් රැගෙන ආ යුතුය.

වෙනත් තොරතුරු

වෛකල්පික ප්‍රායෝගික පුහුණුව (OPT)

F-1 වීසා බලපත්‍ර ධාරකයන් උපාධි ප්‍රදානය සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම පාඨමාලා ආවශ්‍යකතාවන් (නිබන්ධනයක් හෝ සමාන ව්‍යාපෘතියක් ඇතුලත් නොවේ) සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව හෝ සියලුම ආවශ්‍යකතාවන් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව, මාස 12 ක් දක්වා වන වෛකල්පික ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් සඳහා සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය. OPT අවශ්‍යතාව ශිෂ්‍යයාගේ අධ්‍යයන වැඩ වලින් වෙන්වූවක් වේ, සහ OPT සඳහා කාලය ශිෂ්‍යයාගේ අධ්‍යයන වැඩ සටහන අතරතුර හෝ සම්පූර්ණ කළ අධ්‍යයන දිනය සාමාන්‍යයෙන් පිළිබිඹු නොකෙරෙනු ඇත, OPT සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා F වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන ශිෂ්‍යයන් පසුවී ඇති මුල් අවසාන අධ්‍යයන දිනයක් සමග I-20 ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය. කෙසේවෙතත්, නිත්‍ය අධ්‍යයන කාලසීමාවේ අවසානයෙන් ඔබ්බට දිගුවන OPT වැඩ සටහනක් සඳහා අනුමැතිය පිළිබිඹු වන සේ කාර්ය පැවරුම් ලද විද්‍යාල නිලධාරියා විසින් මෙම I-20 ආකෘති අටුවා ගැන්විය යුතුය. අතිරේකීව, ශිෂ්‍යයා සතුව USCIS මගින් තම ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩ සටහන අනුමත කළ බව හෝ අයදුම් පත්‍රයක් තීරණයට නියමිතව පවතින බව පිළිබඳ සනාථය, එක්කෝ අනුමත සේවානියුක්ති අවසර කාඩ්පත්‍රය, නැතිනම් ඔහු/ඇය සතුව තීරණය සඳහා නියමිත OPT වැඩ සටහනක් සඳහා අයදුම් පත්‍රයක් තිබෙන බව දක්වන I-797 ආකෘතියක් ආකාරයෙන් වන සනාථයක් තිබිය යුතුය.

අධ්‍යයන කටයුතුවල ඛණ්ඩ වීමකින් පසුව ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රවල වලංගුතාව

මාස පහකට වඩා දිගු කාලයක් සඳහා පන්තිවලින් ඈත්ව සිටින ශිෂ්‍යයන්ට පහත පැහැදිලි කරන අන්දමට එතෙර සංචාරයට පසුව ආපසු විද්‍යාලයට පැමිණීමට නව F-1 හෝ M-1 ශිෂ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කිරීමට සහ ලැබීමට අපේක්ෂා කළ හැකිය.

එක්සත් ජනපදය ඇතුලත සිටින ශිෂ්‍යයන්

සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ, විද්‍යාල හෝ වැඩ සටහන් මාරු කිරීමේ දිනයෙන් මාස පහක් ඇතුලත ඔවුන් අධ්‍යයන කටයුතු නැවත ආරම්භ නොකරන්නේ නම්, ශිෂ්‍යයෙකුට (F-1 හෝ M-1) එම තත්ත්වය අහිමි විය හැකිය. ශිෂ්‍යයෙකුට තත්ත්වය අහිමි වන්නේ නම්, USCIS විසින් ශිෂ්‍යයාගේ තත්ත්වය නැවත පිහිටුවීම කරන්නේ නම් මිස, එක්සත් ජනපදයට යළිත් පැමිණීමේ අනාගත සංචාරය සඳහා ශිෂ්‍යයාගේ F හෝ M වීසා බලපත්‍රය ද අවලංගු වනු ඇත. වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, USCIS වෙබ් අඩවිය, සහ නැවත පිහිටුවීමේ තත්ත්වය ඉල්ලීමට සංක්‍රමණ නොවන තත්ත්වය දිගුකිරීම/වෙනස් කිරීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය සඳහා උපදෙස් බලන්න.

එතෙර සංචාරයකින් පසුව එක්සත් ජනපදයට ආපසු පැමිණෙන ශිෂ්‍යයන්

මාස පහක් හෝ වැඩි කාලයක් සඳහා අධ්‍යයන කටයුතුවල ඛණ්ඩ වීමක් ඇතිව එක්සත් ජනපදය හැර යන ශිෂ්‍යයන්ට ඔවුන්ගේ එතෙර ක්‍රියාකාරකම් තම අධ්‍යයන පාඨමාලාවට සම්බන්ධතාවයක් ඇතොත් මිස, ඔවුන්ගේ F-1 හෝ M-1 තත්ත්වය අහිමි විය හැකිය. සංචාරයට කල් ඇතිව, ශිෂ්‍යයන් තම කාර්ය පැවරුම් ලද විද්‍යාල නිලධාරියා සමගින් තම ක්‍රියාකාරකම අධ්‍යයන පාඨමාලාවට දක්වන සම්බන්ධයේ ප්‍රශ්නයක් පවතින්නේද යන වග පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය.

මාස පහකට වඩා දිගු කාලයක් සඳහා ශිෂ්‍ය තත්ත්වයෙන් බැහැරව සිටින සහ එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත පසුවූ යළි පැමිණෙන ශිෂ්‍යයෙකු විසින් රේගු සහ දේශසීමා ආරක්ෂණ (CBP) සංක්‍රමණ පරීක්ෂකයෙකු වෙත පිවිසුම් තොටුපළේදී කළින් භාවිත කළ, කල් ඉකුත් නොවූ F-1 හෝ M-1 වීසා බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවකදී, CBP සංක්‍රමණ පරීක්ෂකවරයා විසින් ශිෂ්‍යයා වලංගු සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සන්තකව නොසිටීම හේතුවෙන් ඇතුල් කර ගත නොහැකි බව සොයා ගත හැකි වනු ඇත. ඇතුල් වීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට අවසර දීමෙන් පසුව CBP විසින් වීසා බලපත්‍රය අවලංගු කිරීම ද කළ හැකිය. එමනිසා, තම අධ්‍යයන පාඨමාලාවට සම්බන්ධ නොවූ මාස පහකට වැඩි කාලයක නොපැමීණීමකින් පසුව තම අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යළි පැමිණීමට එක්සත් ජනපදය කරා සංචාරය කිරීමට පෙරාතුව, විදේශයේ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේදී හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේදී අළුත් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම ශිෂ්‍යයන් කෙරේ විචක්ෂණ වේ.