සංක්‍රාන්ති/නැවි කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍ර

මෙම පිටුව මත:


නිති අසන ප්‍රශ්න

සමාලෝචනය

සංක්‍රාන්ති (C වීසා බලපත්‍රය)

එක්සත් ජනපදය හරහා විදේශ ගමනාන්තයක් කරා මාර්ගය වැටී ඇති අවස්ථාවක ආසන්න සහ අඛණ්ඩ සංක්‍රාන්ති මාර්ගය ගන්නා විදේශ රටක පුරවැසියෙකුට වලංගු සංක්‍රාන්ති වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. මෙම අවශ්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් වන ව්‍යතිරේක ලෙස සඳහන් කළ හැක්කේ, වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහන යටතේ එක්සත් ජනපදයට මාර්ගගත වීමට සුදුසුකම් ඇති සංචාරකයන් හෝ එක්සත් ජනපදයට වීසා බලපත්‍රයක් රහිතව සංචාරය කිරීමට අවසර ලබන එවන් ගිවිසුමකට එළඹ සිටින රටක පුරවැසියෙකු යන අයයි.

සංචාරකයා එක්සත් ජනපදය හරහා මාර්ගස්ථ වීම හැර මිතුරන් වෙත පිවිසීම හෝ දසුන් නැරඹීම වැනි අරමුණක් සඳහා ඉසිඹු වරප්‍රසාද සොයන්නේ නම්, අයදුම්කරු B-2 වීසා බලපත්‍රය වැනි එම අරමුණ සඳහා අවශ්‍ය වන වීසා බලපත්‍රය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සහ ලබා ගැනීම යුතුය

නැවි කාර්ය මණ්ඩල (D වීසා බලපත්‍රය)

එක්සත් ජනපදය තුළ මුහුදු යාත්‍රාවක හෝ ගුවන් යානයක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වන සේවකයෙකුට කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. එක්සත් ජනපදය හෝ එහි දියඹ හරහා මාර්ගගත වන ගුවන් යානයක හෝ නැවක කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සාමාන්‍ය අවස්ථාවලදී සංක්‍රාන්ති/කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍ර (C-1/D) සංයෝජනයක් භාවිත කරයි. කෙසේවෙතත්, සමහර අවස්ථාවලදී, පුද්ගලයන්ට D වීසා බලපත්‍රයක් පමණක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

පිටත මහාද්වීපික තටකය ඇතුලත විදේශීය නැව්වල සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍ර වෙනුවට නවීකෘත B-1 වීසා බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය.

ගුවන් යානා හෝ නැව් ගමන් අතර කාලය තුළ මෙම පෞද්ගලික/නිවාඩු දින අතරතුර එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වනු ලැබිය හැකි කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් B-1/B-2 වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම ද යුතුය. එක් වර C-1/D සහ B-1/B-2 වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන් එක් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුවක් පමණක් ගෙවිය යුතුය.

සුදුසුකම්

සංක්‍රාන්ති වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ විසින් පෙන්වා සිටිය යුත්තේ:

 • එක්සත් ජනපදය හරහා ආසන්නතම සහ අඛණ්ඩ මාර්ගගත වීම පිළිබඳ අදහස.
 • ඔබගේ ගමනාන්තය දක්වා පොදු ප්‍රවාහක ප්‍රවේශ පත්‍රයක් හෝ ප්‍රවාහන පිළියෙල කිරීමක් පිළිබඳ වෙනත් සාක්ෂියක්.
 • ඔබගේ සංක්‍රාන්ති ගමනේ අරමුණ සාධනය පිණිස ප්‍රමාණවත් අරමුදල්.
 • එක්සත් ජනපදයෙන් පිටවීමත් සමගම වෙනත් රටකට ඇතුල් වීමට අවසරය.

අනෙකුත් C, D හෝ C-1/D වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ කොන්සියුලර් නිලධාරියෙකු හමුවේ පැහැදිලි කළ යුත්තේ:

 • ඔබගේ ගමනේ අරමුණ තනිකරම සංක්‍රාන්ති හෝ කාර්ය මණ්ඩල අරමුණු සඳහා එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීම බව.
 • ඔබ වෙනුවෙන් නියම තාවකාලික රැකියා වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අනුමැතිය ප්‍රදානය කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස, එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටින කාලය තුළ එක්සත් ජනපද මූලාශ්‍රයකින් ගෙවීම් ලැබීමට ඔබ අදහස් නොකරන බව.
 • ඔබ විශේෂිත සීමාසහිත කාලයක් රැඳී සිටීමට සැලසුම් කරන බව.
 • එක්සත් ජනපදය තුළ සිටින අතරතුර සියලුම වියදම් ආවරණය කිරීමට යන අරමුදල් වල සාක්ෂි ඔබ සතුව පවතින බව.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

සංක්‍රාන්ති හෝ නැවි කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) ක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ඩොලර් 160 ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක්. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • අදාළ වන්නේ නම්, නැවියෙකුගේ පොත ඔබගේ සේවානියුක්ති ගිවිසුමේ සහ සියලුම පෙර නැවියන්ගේ පොත් කල් ඉකුත් වන දිනයෙන් ඔබ්බට වලංගු වේ. කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් විසින් තම පොත ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකියාවක් ඇත්නම්, අහිමි වීම පිළිබඳ නිල වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

උපයෝගී ලේඛන යනු ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් සලකා බලනු ඇති බොහෝ සාධක අතුරින් එකක් පමණකි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී උපයෝගී ලේඛන ඔබට සහාය දෙනු විය හැකි නමුත් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඔබගේ සුදුසුකම තීරණය කිරීමේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් ප්‍රාථමිකව සම්මුඛ පරීක්ෂණය මත විශ්වාසය තබයි. වෙනත් වචනවලින් කියතොත්, උපයෝගී ලේඛන ස්වේච්ඡ වන අතර වැදගත්කමින් ද්විතීය ස්ථානයක ලා සැලකේ.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ:

 • වර්තමාන ආදායම, බදු ගෙවීම්, දේපල හෝ ව්‍යාපාර හිමිකාරීත්වය, හෝ වත්කම් වල සනාථ කිරීමේ සාධක.
 • ඔබගේ නිලය, වේතනය, ඔබ කොතෙක් කල් සේවානියුක්ත කරන්නේද යන වග, කිසියම් අවසර ලත් නිවාඩු, සහ (ඇත්නම්) ඔබගේ එක්සත් ජනපද ගමනේ ව්‍යාපාරික අරමුණ විස්තර කරන සේවායෝජකයා වෙතින් වන ලිපියක්.
 • යෝග්‍ය වන අවස්ථාවලදී, සැරුම් මගක් සහ/හෝ ඔබගේ සැලසුම්ගත ගමනේ වෙනත් තොරතුරු (මෙය අනිහ්චිත විය හැකිය.)
 • ඔබගේ ගිණුම්වල ශේෂය සහ ගිණුම් ක්‍රියාකාරකම් දක්වන බැංකු ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් පොත් හෝ ද්‍රවශීල වත්කම් පිළිබඳ අනෙකුත් සාක්ෂි.
 • ඉඩකඩම් කල්බදු හෝ සින්නක්කර.
 • කාර්ය මණ්ඩල සඳහා: ඔබගේ සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් වන ලිපියක් සහ/හෝ ඔබගේ නැවි පොත.

වැඩිමනත් තොරතුරු

සංක්‍රාන්ති සහ කාර්ය මණ්ඩල වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න.