ආරක්ෂණ රෙගුලාසි

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

පහත සඳහන් අයිතම අතුරින් කවරක් හෝ දරමින් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයකට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයකට ඇතුල් වීමට ඔබට ඉඩ දෙනු නොලැබේ:

  • ජංගම දුරකථන, ඩිජිටල් දිනපොත්, ඩිජිටල් ඔරලෝසු, පේජර්, කැමරා, ශ්‍රව්‍ය/දෘශ්‍ය කැසට්, සංයුක්ත තැටි, MP3, සුනම්‍ය තැටි, උකුළු පරිගණක, හෝ ජංගම සංගීත ධාවක වැනි බැටරි මගින් මෙහෙයවන හෝ විද්‍යුත් උපාංග
  • විශාල උර මළු/පසුම්බි, ගමන් මළු, පිට ඇසුරුම්, ගොනු ධාරක, හෝ ඇඳුම් ධාරක. අතින් රැගෙන යා හැකි මළු පමණක් අවසර ලබනු ඇත. අයදුම් පත්‍රයට අදාළ කඩදාසි අඩංගු ආවරක ඉටි මළු, රෙදි මළු, සහ සිප් ෆෝල්ඩර වැනි ඇසුරුම් පමණක් රැගෙන ඒමට ඔබට හැකිය.
  • ආහාර සහ පානීය අයිතම
  • අලංකාර ආලේපන (ඇතුළු වන නමුත් සීමා නොවන සුවඳ විලවුන් / විලවුන් හා ටැල්කම් / ළමා පුයර)
  • මුද්‍ර තැබූ ලිපි කවර හෝ ඇසුරුම්
  • ගිනි ඇවිළෙන භාණ්ඩ වැනි සිගරට්, සුරුට්ටු, ගිනි පෙට්ටි, සැණ ගිනි දල්වන
  • කතුරු, පසුම්බි පිහියා හෝ ඇණ වැනි මුවහත් වස්තු
  • ආයුධ හෝ කවර වර්ගයක හෝ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය
  • දිගු හසුරුවන කුඩ (වැසූ විට සෙ.මී. 40 වඩා දිගු)

මෙම ලැයිස්තුව අවසන් නොවන එකකි. ආරක්ෂක කාර්ය මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි අනෙකුත් අයිතම තහනම් කරනු ලැබිය හැකිය.

ඔවුනගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේදී අයදුම් කරුවන්ගේ ජංගම දුරකථන රඳවා ගැනීම සඳහා සීමාසහිත ගබඩා ඉඩක් තානාපති කාර්යාලය සතුව ඇති නමුත් එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලවල ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති තහනම් අයිතම ගබඩා කිරීමට පහසුකම් නොපවතී. අයදුම්කරුවන් විසින් ඇතුල් වීමට පෙරාතුව මෙම අයිතම කටයුතු පිළියෙල කර ගත යුතුය.

ආරක්ෂණ සලකා බැලීම් නිසාවෙන්, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ එසැණ පැමිණෙන ආගන්තුකයන් සඳහා තොරතුරු කවුළුවක් නොපවතී. උපලේඛනගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සහිත වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් පමණක් ඇතුල් කර ගනු ඇත.