නියම සහ කොන්දේසි

මෙම පිටුවේ:

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම

එක්සත් ජනපදයේ (එ. ජ.) රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (DoS) එක්සත් ජනපද වීසා අයදුම්පත්‍ර සම්බන්ධ සාමාන්‍ය තොරතුරු සහ පරිපාලන සේවා සැපයීම සඳහා CGI ගිවිසුම් ගත කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ භාවිතය මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත් වන අතර, අදාළ සියලුම නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල විය යුතුය.

තහනම් හැසිරීම

ඔබට bots, crawlers හෝ scripts ඇතුළුව නමුත් ඒවාට සීමා නොවී, ඕනෑම ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමයක් හරහා වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකි විය හැක.

ඔබට  අවිනීත/ නුසුදුසු අරමුණක් සඳහා වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකි විය හැක.

MRV ගාස්තු

 • ඔබ ඔබේ ගෙවීමේ දෝෂයකට මුහුණ දී ඇත්නම් හෝ ඔබේ ගෙවීම සාර්ථක නොවූ බව ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නම්, දෙවන වර ගාස්තුව නොගෙවන්න එය ආපසු නොගෙවනු ඇත. ඔබගේ බැංකු ගිණුම පරීක්ෂා කිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු. ඔබගේ බැංකු ගිණුම හර කර ඇත්නම් සහ ඔබට ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කළ නොහැකි නම්, කරුණාකර වැඩිදුර සහාය සඳහා අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.
 • යන්ත්‍රයෙන් කියවිය හැකි වීසා (MRV) ගාස්තු ආපසු ගෙවිය නොහැකි සහ මාරු කළ නොහැකි වේ, මෙම ගාස්තුව ගෙවූ දින සිට වසරක් ඇතුළත හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීම සඳහා හෝ අත්හිටුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන වීසා ගාස්තු වලංගුතා දිගු කිරීමේ සාමාන්ය වීසා සේවා මාර්ගෝපදේශයට අනුව භාවිතා කළ හැක.
 • මෙම MRV ගාස්තුව, හමුවීම් නැවත සකස්කරගැනීම් සීමිත ප්‍රමාණයකට යොදාගත හැක. පැතිකඩකට සම්බන්ධ වූ පසු හෝ මූලික පත්කිරීම සදහා භාවිතා වූ පසු, මෙම MRV ගාස්තුව තවත් අයදුම්කරුවෙකු වෙත මාරු කල නොහැක.
 • සියලු ගෙවීම් දේශීය මුදලින් පමණක් කල යුතු වන අතර එම ගෙවීම් සිදු කරනු ලද රටෙහි පත්කරගත් හමුවීම් සදහා පමණක් වලංගු වේ. MRV ගාස්තු, ගෙවීම් සිදු කරන ලද රටෙන් පිට එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල/කොන්සල් වෙත මාරු කල නොහැක. එවැනි අවස්ථා වලදී අයදුම්කරු ඔහු/ඇය අයදුම් කිරීමට කැමති වන රටෙහි නව MRV ගාස්තුවක් ගෙවීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. 
 •  කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු ස්ලිප් භාවිතා කරමින් කල ගෙවීම් හෝ ගාස්තු එකතු කිරීම හා අපගේ වෙබ් අඩවියේ බැංකු සහ ගෙවීම් විකල්ප / මගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න, පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත නොවන වෙළෙන්දන් භාවිතා කරමින් කල ගෙවීම් මගින් පහත සදහන් ගැටලු ඇතිවිය හැක.
  • ගෙවීම සැකසීමේ ප්‍රමාදයන්
  • හිග මුදල් නිසාවෙන් ගාස්තුව සම්පූර්ණ වීමට නැවත ගෙවීමක් අවශ්‍ය විය හැක.
  • ගෙවීම නැවත සිදු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි ගෙවීම් සැකසුම්

ක්‍රියාපටිපාටි හා ගාස්තු වෙත වෙනස්කම්

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය, සංක්‍රමණික නොවන හා සංක්‍රමණික වීසා සදහා ක්‍රියාපටිපාටීන් හා ගාස්තූන් CGI හි පාලනයෙන් තොර වන අතර දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක. ක්‍රියාපටිපාටීන් හා ගාස්තූන් වෙනස්වීම් පිළිබදව CGI වග නොකියන අතර ගාස්තු ඉහල දැමීම පිළිබද අයිතියක් දැරිය හැක.

ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

 • අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය/කොන්සල් උපදෙස් වලට අනුකූලව සාමාන්‍ය තොරතුරු සපයයි.
 • ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතයන් හට DS - 160/260 අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කිරීමට සහය සැපයීමට හැකියාවක් නැත. එලෙසම අයදුම්කරුවන් අයදුම් කල යුතු වීසා පන්තිය මත උපදෙස් දීම හෝ අයදුම්කරු සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ඉදිරිපත් කල යුතු නිෂ්චිත ලිපි ලේඛණ හදුනාගැනීමට නොහැක.
 • සේවා සහය සදහා ලැබෙන සියළු දුරකථන ඇමතුම්, ගුණාත්මක සහ පුහුණු කටයුතු සදහා පටිගත විය හැක. එවැනි අවස්ථාවලදී මෙම ක්‍රියාව ආරම්භයේදී පරිශීලකට එහි අරමුණ දැනුම් දෙනු ලැබේ.
 • මෙම ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය, දුරකථන, ව්ද්‍යුත් තැපැල්, චැට් හෝ මෙම වෙබ් අඩවිය මත ලබාදෙන සම්බන්ධතා තොරතුරු ඔස්සේ මගින් පමණක් ළඟා විය හැකියි.

දත්ත රැස් කිරීම සහ භාවිතය

CGI U.S. DoS වෙත යෙදුම් දත්ත එකතු කිරීම, තානාපති කාර්යාල හෝ කොන්සල් හමුවීම් කාලසටහන්ගත කිරීම සඳහා සහාය වීම, ගාස්තු එකතු කිරීමේ සේවා සහ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන සහ ලේඛන බෙදා හැරීමේ සේවා සමඟ අයදුම්කරුවන්ට සහාය වීම වැනි උපකාරක සේවා සපයයි.

මෙම සේවාවන් සැපයීම සඳහා, නම, ලිපිනය, උපන් දිනය, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය, අන්තර්ජාල ප්‍රොටෝකෝලය (IP) ලිපිනය සහ වෙනත් දත්ත ලක්ෂ්‍ය ඇතුළුව, නමුත් ඒවාට සීමා නොවී පුද්ගලික තොරතුරු CGI රැස් කරයි.මෙම සේවාව හරහා එක්රැස් කරන ලද සියලුම තොරතුරු DoS සමඟ CGI ගිවිසුමට අනුව එක්සත් ජනපදයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පරිගණක පද්ධති තුල  කර ගබඩා කර ඇත.

මෙම හේතුන් සඳහා CGI ක්‍රියාවලියන් වෙනුවෙන් පුද්ගලික තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා එකතු කරගෙන ඇත:

 • අයදුම්කරුගේ විමසීම් හා ඉල්ලීම් සදහා ප්‍රතිචාර කිරීම/හැසිරවීම
 • වීසා අයදුම්පත් හා හමුවීම් සේවා සඳහා සැකසුම් ඉල්ලීම්
 • අයදුම්පත් ප්‍රගතිය දැනගැනීමට

අව්‍යාජත්වය

 • කිසිදු අයදුම්කරුවෙකු විසින් සපයා ඇති තොරතුරු වල සත්‍යතාවය හා නිරවද්‍යතාවය සඳහා CGI වගකියනු නොලැබේ. CGI වෙත සපයන ලද තොරතුරු නිවැරදි බවට තහවුරු කිරීම අයදුම්කරුගේ වගකීමක් වේ

හදිසි හමුවීම්

  • හදිසි හමුවීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කල හැක්කේ අයදුම්කරුගේ පැතිකඩ හරහා පමණක් වන අතර; පෞද්ගලිකව අයදුම්කරු විසින්, හෝ ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩබලන අයදුම්කරුගේ නියෝජිතයාටය. එක අයදුම්පතකට එක් වරක් පමණක් හදිසි හමුවීමක් සදහා ඉල්ලීමක් කල හැක
  • හදිසි හමුවීම් සදහා ඉල්ලීම්, තානාපති කාර්යාලය/කොන්සල් අනුමැතියට යටත් වේ. හදිසි හමුවීමක් ඉල්ලීමට පෙර, අයදුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ හදිසිය ඔප්පු කිරීම සඳහා තමන් සතුව ලිඛිත සාක්ෂි ඇති බවට සහතික කළ යුතුය.
  • හදිසියක් ලෙස සලකා බැලිය හැකි සාධකයන් ලෙස තමන්ට හෝ ඥාතියකු හෝ සේවා යෝජකයා සඳහා හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර; අවමගුල්/මරණ ; හදිසි ව්‍යාපාර සංචාර ; හෝ ශිෂ්‍ය හෝ හුවමාරු අමුත්තන් ඇතුලත් විය හැක.
  • හදිසියක් ලෙස සලකා බැලිය හැකි සාධකයන් ලෙස තමන්ට හෝ ඥාතියකු හෝ සේවා යෝජකයා සඳහා හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර; අවමගුල්/මරණ ; හදිසි ව්‍යාපාර සංචාර ; හෝ ශිෂ්‍ය හෝ හුවමාරු අමුත්තන් ඇතුලත් විය හැක. කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇති කඩිනම් හමුවීමක් සඳහා අයදුම් කරන්න පිටුවෙහි සදහන් කර ඇති උපදෙස් හොදින් අනුගමනය කරන්න.

කණ්ඩායම් හමුවීම්

 • කණ්ඩායම් හමුවීමක් සඳහා ඉල්ලීමක් කල හැක්කේ කණ්ඩායම් සම්බන්ධීකාරකගේ පැතිකඩ හරහා පමණක් වන අතර තානාපති කාර්යාලය/කොන්සල් අනුමැතියට යටත් වේ.
 •  එය අනුමත වූ පසු, කණ්ඩායම් සම්බන්ධීකාරක හට එම කණ්ඩායම් හමුවීම සැලසුම් කල හැක, නමුත් එක් එක් අයදුම්කරු ඔහුගේ / ඇයගේ DS-160 සම්පූර්ණ කර, MRV ගාස්තු ගෙවිය යුතුය. කණ්ඩායම නියමිත කළ හැකි කාල රාමුව සීමා සහිත වේ; කණ්ඩායම් සම්බන්ධීකාරකට ලැබී ඇති නිවේදනයේ කල් ඉකුත් දිනය පරීක්ෂා කිරීමට අමතක නොකරන්න.

පත්වීම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව

පත්වීම් අනුක්‍රමික පදනම මත සපයනු ලබන අතර අයදුම්කරුගේ ඇතැම් නිර්ණායක මත රඳා පවතී. වෙනස් විය හැකි නිර්ණායක මත පදනම්ව ඇතැම් වීසා අවස්ථා සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව තානාපති කාර්යාල සහ කොන්සල් කාර්යාලවලට වෙනම ක්‍රියාවලියක් තිබිය හැක. CGI මෙම නිර්ණායක නිර්ණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු හෝ කිසිදු පත්වීමක් හෝ වෙනත් සේවාවන් සහතික කිරීමට හැකියාවක් නැත.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පොරොත්තු කාලය

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයක හෝ කොන්සල් කාර්යාලයක සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීමක් ලැබීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති පොරොත්තු කාලය වෙනස් විය හැකි අතර එය ලැබෙන වැඩ ප්‍රමාණය සහ කාර්ය මණ්ඩලය මත පදනම් වේ. මේවා ඇස්තමේන්තු පමණක් වන අතර හමුවීමක් ලබා ගත හැකි බවට සහතික නොවේ.

විදේශ ගමන්බලපත්‍ර භාරදීම

 • විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, හමුවීම් පත්කරගන්නා ක්‍රියාවලිය තුල අයදුම්කරු විසින් තෝරාගත් ස්ථානය හා ක්‍රමය මත පදනම්ව එකතු කළ හැක. බෙදාහැරීමේ ලිපිනය හෝ භාරගැනීමේ ස්ථානය වෙනස්කළ හැක්කේ හමුවීම් දිනයේ ප.ව 11.59 වන තෙක් පමණි. මෙය වෙනස්වීමට අවශ්‍ය නම්, එය http://www.ustraveldocs.com වෙබ් අඩවියෙහි අයදුම්කරුගේ පැතිකඩෙන් සිදුකල හැක.
 • දින 14ක් ඇතුලත එකතු කර නොගන්නා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර, එම අදාළ එක්සත් ජනපද තානාපති/කොන්සල් කාර්යාලය වෙත ආපසු යවනු ලැබේ. ඉන්පසු අයදුම්කරුවන්ට ඍජුවම තම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර/ලිපි ලේඛණ, එක්සත් ජනපද තානාපති/කොන්සල් කාර්යාලය මගින් ලබාගැනීමට සිදුවනු ඇත.
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍ර එකතු කරගැනීමට, අයදුම්කරු රජය මගින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රථම සාධන ඡායාරූප හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කල යුතුය. අයදුම්කරු වෙනුවෙන් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය එකතු කරගැනීමට පැමිනෙන නියෝජිතයින්, රජය මගින් නිකුත් කල තම ප්‍රථම සාධන ඡායාරූප හැඳුනුම්පත, අයදුම්කරුගේ හැදුනුම්පතෙහි ඡායා පිටපතක්, සහ මුල් බලය පැවරූ ලිපියක් තිබිය යුතුය. කණ්ඩායම් සදහා, එක් මුල් බලය පැවරූ ලිපියක් සියලුම අයදුම්කරුවන් සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.
 • අයදුම්කරු, ඔහුගේ/ ඇයගේ, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අනවසරයෙන් එකතු කිරීමට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ගෙන් වැළක්වීමට තම අවධානම මත සෑම සාධාරණ පියවරක් ගැනීම සඳහා වගකිව යුතුය.

වීසා නිකුත් කිරීම

 • වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් හෝ ප්‍රතික්ශේප කිරීමට තීරණය මුළුමනින්ම තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය සතු වේ. අයදුම්පත්‍රයක් පිළිබඳ ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු භූමිකාවක් හෝ බලපෑමක් CGI නොදරන අතර කිසිදු විශ්ලේෂණ උපදෙසක් ඉදිරිපත් නොකරයි.

අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් ස්ථාන මාරු

 • අන්තර්ජාලය ගෝලීය පරිසරයක් නිසාවෙන් පෞද්ගලික දත්ත රැස් කිරීම සහ සැකසීම සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීම, මගින් අනිවාර්‍යයෙන්ම දත්ත ජාත්‍යන්තරව සම්ප්‍රේෂණයකිරීම සිදු වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කිරීම හා CGI සමග ඉලෙක්ට්‍රොණික සන්නිවේදනය කිරීම මගින් CGI මෙම පෞද්ගලික දත්ත මෙලෙස සකසන බවට අයදුම්කරුවන් තේරුම් ගන්නා අතර ඒ සඳහා එකඟ වනු ලබයි.

වෙනත් වෙබ් අඩවි

 • CGI වෙබ් අඩවිය තුල CGI පාලනයෙන් පිටත හා පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය මගින් ආවරණය නොවන අනෙකුත් වෙබ් අඩවි අඩංගු විය හැක. අයදුම්කරුවන් එම ලින්ක් භාවිතා කරමින් අනෙකුත් අඩවි වෙත ප්‍රවේශ වුවහොත්, එම වෙබ් අඩවි වල ක්‍රියාකරුවන්, අයදුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු රැස් කල හැක. ඔවුන් මෙම තොරතුරු ඔවුන්ගේ පුද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තීන්ට අදාලව භාවිතා කිරීමට ඉඩ ඇති අතර ඒවා CGI සමග වෙනස් විය හැක. CGI හෝ ඊට අනුබද්ධව අනුමත කර නොමැති කිසිදු වෙබ් අඩවියක් හෝ එම වෙබ් අඩවි තුල අඩංගු වන කිසිදු තොරතුරක් සඳහා CGI, අපගේ නිළධාරීන්, සේවකයින්, හෝ නියෝජිතයින් කිසිම ස්වභාවයක කිසිදු වගකීමක් නොදරයි.

සාමාන්‍ය

 • මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි අන්තර්ගතය ඕනෑම අවස්ථාවක වෙනස් විය හැකි අතර, පරිශීලකයන් භාවිතා කරන අවස්ථාවේ දී අදාළ කොන්දේසින් වලට යටත් වනු ඇත.