සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර තොරතුරු

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

සාමාන්‍යයෙන්, එක්සත් ජනපදයට සංක්‍රමණය වීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයෙකු හට සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට පෙරාතුව එක්සත් ජනපද පුරවැසි භාවය හා සංක්‍රමණ සේවා (USCIS) විසින් අනුමත කරන ලද පෙත්සමක් තිබිය යුතුය. පෙත්සම සුදුසුකම් ලත් ඥාතියෙකු විසින් හෝ විභව්‍ය සේවා යෝජකයෙකු විසින් එක්සත් ජනපද USCIS කාර්යාලයේ ගොනුගත කර තිබිය යුතුය. සංක්‍රමණ පෙත්සම් ගොනුගත කිරීම පිළිබඳ විශේෂිත තොරතුරු USCIS වෙබ් අඩවිය මත ඇත. අනුමත පෙත්සමක් හා (අදාළ වන විටදී ) පිරිසැකසුම්කරණය සඳහා ප්‍රමුඛතා දිනයක් ඇති පුද්ගලයෙකු සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍රයක් හෝ සංක්‍රමණ නොවන K වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලත් අයෙකු වේ.

පෙත්සම්

2011 අගෝස්තු 15 දින සිට බලපවත්වන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික පෙත්සම්කරුවන් විසින්, USCIS හි මහජන කවුළුවක් තමා අබියස නොමැති විට, ඔවුන්ගේ I-130 ආකෘතිපත්‍ර USCIS චිකාගෝ තැපැල් පෙට්ටියට ලැබෙන පරිදි මේල් මගින් ගොනුගත කළ යුතුය. USCIS පෙනී සිටීමක් තමන් අබියස නොමැති එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල හෝ කොන්සියුලර් අංශ වලට පමණක් පහත සංක්ෂිප්තව දක්වා ඇති පරිදි, ව්‍යතිරේක තත්ත්ව යටතේ I-130 ආකෘති පත්‍ර භාර ගැනීමට හා පිරිසැකසුම් කිරීමට හැකිය. තමා අබියස USCIS කාර්යාලයක් නැති, 2011 අගෝස්තු 15 දිනට පෙර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල හෝ එතෙර කොන්සියුලර් අංශ වල සුදුසු ලෙස ගොනු කර ඇති I-130 ආකෘති පත්‍රවලට, මෙම වෙනස මගින් බලපෑමක් ඇති නොවනු ඇත.

විධිමත් මේල් භාරදීම් සඳහා USCIS චිකාගෝ තැපැල් පෙට්ටි ලිපින:
USCIS
තැ. පෙ. අංක 804625
චිකාගෝ, ඉලි 60680-4107

ශීඝ්‍රගාමී මේල් හා පණිවුඩකාර භාරදීම් සඳහා USCIS චිකාගෝ තැපැල් පෙට්ටි ලිපින:
USCIS
අවධානය: I-130
131 දකුණු ඩියර්බෝන් - 3 මහල
චිකාගෝ, ඉලි 60603-5517

USCIS චිකාගෝ තැපැල් පෙට්ටියේ I-130 ආකෘති පත්‍ර ගොනු කිරීම පිළිබඳ අමතර තොරතුරු සඳහා https://uscis.gov/ හි USCIS වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න, නැතිනම් 1-800-375-5283 දුරකථන අංකයට අමතා එක්සත් ජනපදය තුළදී USCIS හා සම්බන්ධවන්න.

USCIS සංක්‍රමණ ගාස්තු

2016 දෙසැම්බර් 23 බලපවත්වන පරිදි, සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර නිකුතුවක් හිමි සියලුම පුද්ගලයන් එක්සත් ජනපදයට ගමන් කිරීමට පෙර USCIS සංක්‍රමණ ගාස්තු ලෙස ක් ගෙවිය යුතුය. අනාථ හෝ හේග් ක්‍රියාදාමය යටතේ එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවන දරුවන් දරුකමට හදා වඩා ගන්නා අනාගත කැපකරු දෙමව්පියන්, එක්සත් ජනපද රජය මගින් සේවයේ යෙදවූ ඉරාක හෝ ඇෆ්ගන් විශේෂ සංක්‍රමණිකයන්, ආවර්ත නේවාසිකයන්, හා K වීසා බලපත්‍ර නිකුතුවක් හිමි අය අය පමණක් නව ගාස්තුවලින් නිදහස් වේ. USCIS හා සම්බන්ධ වන තොරතුරුද ඇතුලත්ව, නව ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු පහත USCIS වෙබ් අඩවිය මත පවතී, තවදුරටත් ගැටළු පවතී නම්: https://uscis.gov/forms/uscis-immigrant-fee.

ව්‍යතිරේකී ගොනුගත කිරීම

2011 අගෝස්තු 15 ආරම්භ වන පරිදි, තමාගේ තත්ත්වය ව්‍යතිරේකී සුදුසුකම් ලබාදෙන බව විශ්වාස කරන පෙත්සම්කරුවන් හට ගොනුගත කිරීම භාර ගන්නා ලෙස කොන්සියුලර් අංශය වෙතින් ඉල්ලුම් කළ හැකිය. එක් එක් ඉල්ලීම තනි තනිව විනිශ්චය කරනු ලැබේ.

I-130 ආකෘති පත්‍රයක් ගොනුගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පෙත්සම්කරුවෙකු ව්‍යතිරේකයක් සඳහා සලකා බැලීමක් ඉල්ලුම් කිරීමට හා තත්ත්වය විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කිරීමට කොන්සියුලර් අංශය සම්බන්ධ කර ගත යුතුය. තානාපති අංශය විසින් ඉක්බිතිව, ඉල්ලීම ව්‍යතිරේකයක් සඳහා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල හෝ කොන්සියුලර් අංශය හරහා අදාළ USCIS ක්ෂේත්‍ර කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

තත්ත්වය ව්‍යතිරේකී තත්ත්ව යටතේ නිර්ණය කිරීම පොදු ගොනුගත කිරීම් ක්‍රියාවලිය USCIS මගින් සිදු කරනු ලැබේ. USCIS විසින් ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිය තුළින් ව්‍යතිරේක සුදුසුකම් ලැබිය හැකි තත්ත්ව පිළිබඳව මාර්ගෝපදේශකත්වය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත.

වෛද්‍යමය අවශ්‍යතා

සියළුම අයදුම්කරුවන් තානාපති කාර්යාලය මගින් අනුමත කරන ලද භෞතවෛද්‍ය මණ්ඩලයේ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටිය යුතුය. වෛද්‍ය පරීක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු මෙහිදී සොයාගත හැකිය. NVC හෝ තානාපති කාර්යාලය වෙතින් වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා හමුවීමක් යොදාගැනීමක් ලේඛනයට ඇතුළත් කර ගන්නේ කෙසේදැයි උපදෙස් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙම තොරතුරු ලැබීමට පෙර පෙරහමුවක් යොදාගැනීමට උත්සාහ නොකරන්න.

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාල හෝ කොන්සියුලර් අංශ පෙරහමුවක් යොදාගැනීම

ඔබට සම්මුඛ සාකච්ඡා දිනයක් ලැබී ඇත්නම්, ඔබගේ පෙරහමුව යොදාගැනීමේ දිනයේදී හා වේලාවේදී ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ හෝ කොන්සියුලර් අංශයේ පෙනී සිටිය යුතුය. කරුණාකර එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ හෝ කොන්සියුලර් අංශයේ දී ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂණයට රැගෙන ආ හැකි හා නොහැකි දේ මොනවාදැයි විස්තර කෙරෙන ආරක්ෂා සීමාවන් පිළිබඳව කියවන්න. ඔබ ඔබගේ හමුවට පෙර යොදාගැනීමේ ලිපිය හා ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර පන්තිය සඳහා අවශ්‍ය වන ලේඛන රැගෙන ආ යුතුය.