කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය වැඩි සංක්රමණික හා සංක්රමණ නොවන වීසා සේවා සැපයීමට පටන් ගෙන තිබේ. තානාපති කාර්යාලය මේ වන විට සියළුම IR කාණ්ඩයේ සංක්රමණ වීසා බලපත්ර, පවුල් මනාප සංක්රමණ වීසා, විවිධත්ව වීසා, මානුෂීය හා වෛද්ය හදිසි වීසා, ශිෂ්ය සංක්රමණ නොවන වීසා, පෙත්සම් පදනම් කරගත් සංක්රමණ නොවන වීසා සහ C1/D සංක්රමණ නොවන වීසා බලපත්ර සේවා සැකසෙමින් පවතී. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය අදාළ වීසා සේවා සැපයීම ප්රායෝගිකව කඩිනමින් කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර, පසුගිය කාලය කාලය තුළ සිදු වු සැලකිය යුතු පසුබෑම හේතුවෙන් එවැනි සේවාවන් සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා රැඳී සිටීමේ කාලය වැඩිවීමට ඉඩ ඇත. MRV ගාස්තු එය ගෙවූ දිනයේ සිට 30 සැප්තැම්බර් 2023 දක්වා වලංගු වන අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීමක් වෙන්කරවා ගැනීමට භාවිතා කළ හැකිය. ඔබට හදිසිකාරණයක් තිබේ නම් සහ වහාම ගමන්කිරීමට අවශ්යනම්, කරුණාකර https://www.ustraveldocs.com/lk/lk-niv-expeditedappointment.asp හි ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කර හදිසි හමුවීමක් ඉල්ලා සිටින්න.


ලේකම් බ්ලින්කන්, ස්වදේශ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සාකච්ඡා කර, එකම වර්ගීකරණයක් තුළ සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලයින් සඳහා පුද්ගල සම්මුඛ පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් වීමට ඇති හැකියාව තාවකාලිකව පුළුල් කර තිබේ. මීට පෙර, සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රය මාස 24 ක් තුළ කල් ඉකුත් වූ අයදුම්කරුවන් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබූ අතර, ලේකම් බ්ලින්කන් විසින් කල් ඉකුත් වීමේ කාලය මාස 48 දක්වා තාවකාලිකව දීර්ඝ කර තිබේ. මෙම ප්‍රතිපත්තිය 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා බලපැවැත්වේ. මෙමගින් කොන්සියුලර් අංශයට පෙනී සිටිය යුතු අයදුම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව සීමා කරන අතරම කොන්සියුලර් නිලධාරීන්ට ඇතැම් සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත් අඛණ්ඩව සැකසීමට ඉඩ සලසයි. එමඟින් අනෙකුත් අයදුම්කරුවන්ට සහ කොන්සියුලර් කාර්ය මණ්ඩලයට COVID-19 සම්ප්‍රේෂණය වීමේ අවදානම අවම කරනු ඇත. දැනට පවතින සේවාවන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා මෙන්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් තොරව වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ සුදුසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු සහ උපදෙස් සඳහා ළඟම ඇති එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවිය සමාලෝචනය කිරීමට සංචාරකයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ.


බොහෝ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් වීසා අයදුම්පත් සැකසීමේ ගාස්තුව ගෙවා ඇති අතර වීසා හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීමට තවමත් බලා සිටින බව ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ අවධානයට යොමුවී ඇත. සියලුම සාමාන්‍ය වීසා මෙහෙයුම් හැකි ඉක්මනින් හා ආරක්ෂිතව යථා තත්වයට පත් කිරීමට අපි උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන්නෙමු. මේ අතර, එක්සත් ජනපද දූත මණ්ඩලය විසින් ඔබේ ගෙවීම් වලංගු භාවය (එම්ආර්වී ගාස්තුව ලෙස හැඳින්වේ) 2023 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කරන ලද බවට මෙයින් දන්වා සිටී. කොන්සියුලර් මෙහෙයුම් සඳහා දැනටමත් ගෙවා ඇති ගාස්තුව සමඟ වීසා හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීමට සහ / හෝ සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට, සාමාන්‍ය වීසා මෙහෙයුම් සඳහා නැවත පැමිණෙන්නේ කවදාද යන්න පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා කරුණාකර මෙම වෙබ් අඩවිය දිගටම නිරීක්ෂණය කරන්න.


කරුණාකර සටහන් කරන්න, ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ ඇමතුමකින් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර එකතු කිරීමේ වේලාව පිළිබඳව අයදුම්කරුට දැනුම් දෙනු ඇත. නිත්‍ය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර එකතු කිරීමේ වේලාවන් දැනට අනුගමනය නොකෙරේ. විදේශ ගමන් බලපත්‍ර එකතු කිරීම සඳහා පැමිණීමට පෙර අයදුම්කරු තානාපති කාර්යාලයෙන් සන්නිවේදනය සඳහා බලා සිටිය යුතුය.


ජනවාරි 26 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, රෝග පාලනය හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය (සීඩීසී) එක්සත් ජනපදයට ඇතුළු වන සියලුම ගුවන් මගීන් පිටවීමට පැය 72 ක් ඇතුළත ගනු ලබන COVID-19 ආසාදිතයෙක් නොවන බවට තහවුරු කරන පරීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (අදාළ ජාතික අධිකාරිය විසින් අනුමත කරන ලද හෝ බලයලත් SARS-CoV-2 සඳහා වෛරස් හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂණයේ අනුමත කරන ලද) ගුවන්යානයට නැගීමට පෙර සියලුම මගීන් සඳහා ආසාදිතයෙක් නොවන බවට තහවුරු කරන පරීක්ෂණ ප්‍රතිපල තහවුරු කළ යුතුය. ආසාදිතයෙක් නොවන බවට තහවුරු කරන පරීක්ෂණයක් හෝ ප්‍රකෘතියක් පිළිබඳ ලියකියවිලි ලබා නොදෙන්නේ නම් මගීන්ට ගුවන්යානයට ගොඩවීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුය. මෙම අවශ්‍යතාවය වීසා බලපත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් පරිබාහිරව ඇත. COVID-19 හේතුවෙන් සංචාරය සීමා කරන සියලුම ජනාධිපති ප්‍රකාශන ක්‍රියාත්මක වන අතර, පරීක්ෂණ ප්‍රතිපල හෝ එන්නත් කිරීමේ තත්ත්වය නොසලකා සංචාරකයින්ට දිගටම අදාළ වේ. ජාතික ව්‍යතිරේකයක් (National Interest Exception) ඇති සංචාරකයින් ද පිටත්වීමට පෙර අදාළ සියලුම පරීක්ෂණ අවශ්‍යතා වලට යටත් වේ.පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් වීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර මෙහි පිවිසෙන්න.“COVID-19 පැතිරී යාමෙන් පසු ආර්ථික ප්‍රකෘතිය අතරතුර එක්සත් ජනපද ශ්‍රම වෙළඳපොළට අවදානම ඉදිරිපත් කරන සංක්‍රමණිකයින්ගේ ප්‍රවේශය අත්හිටුවීම” මාතෘකාව යටතේ 10014 ජනාධිපති ප්‍රකාශය, ජනාධිපති බිඩෙන් පෙබරවාරි 24 වන දින අවලංගු කරන ලදී. මෙම ප්‍රකාශය මගින් පීඩාවට පත් වූ සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් මෙහි ඇති උපදෙස් සමාලෝචනය කළ යුතුය.


ජනාධිපති ප්‍රකාශය 10052, එනම් ඇතැම් H-1B, H-2B, J (ආගන්තුක හුවමාරු වැඩසටහනේ ඇතැම් කාණ්ඩ සඳහා) සහ L සංක්‍රමණිකයින් ඇතුළත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණු අතර එය 2021 මාර්තු 31 දිනෙන් කල් ඉකුත් විය.

තවමත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා කැඳවීමක් හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා උපලේඛනගත කර නොමැති අයදුම්කරුවන් සඳහා වීසා සේවා මගපෙන්වීම් අනුව දැනට පවතින ක්‍රියාමාර්ග නැවත ආරම්භ කරන අතර ඔවුන්ට මෙහිදී ප්‍රමුඛත්වය හිමිවේ. 10052 ජනාධිපති ප්‍රකාශනයේ ඇතුළත් වූ සීමාවන් නිසා පෙර දී වීසා බලපත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන්ට නව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සහ ඊට අදාළ නව ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසු නැවත ඉල්ලුම් කළ හැකිය.


නව කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් සඳහා හදිසි තොරතුරු: එක්සත් ජනපදයට ඇතුළුවීමට හෝ උත්සාහ කිරීමට පෙර දින 14 ක් ඇතුළත පහත සඳහන් රටවල් ලැයිස්තුවේ භෞතිකව පැමිණ සිටි විදේශිකයින්ගේ පැමිණීම, 2021 අප්රේල් 30 දින අත්සන් කරන ලද ජනාධිපති ප්රකාශ 9984, 9992 සහ 10043 අනුව අත්හිටුවා ඇත:

  • ඉන්දියාව (සංක්රමණ නොවන අයට පමණක් අදාළ වේ);
  • දකුණු අප්රිකාව;
  • බ්රසීලය;
  • එක්සත් රාජධානියේ මහා බ්රිතාන්යය සහ උතුරු අයර්ලන්තය, (යුරෝපයෙන් පිටත විදේශීය ප්රදේශ හැර);
  • අයර්ලන්ත ජනරජය;
  • ෙන්ගන් ප්රදේශය (ඔස්ට්රියාව, බෙල්ජියම, චෙක් ජනරජය, ඩෙන්මාර්කය, එස්තෝනියාව, ෆින්ලන්තය, ප්රංශය, ජර්මනිය, ග්රීසිය, හංගේරියාව, අයිස්ලන්තය, ඉතාලිය, ලැට්වියාව, ලිච්ටෙන්ස්ටයින්, ලිතුවේනියාව, ලක්සම්බර්ග්, මෝල්ටාව, නෙදර්ලන්තය, නෝර්වේ, පෝලන්තය, පෘතුගාලය, ස්ලොවැකියාව, ස්ලොවේනියාව, ස්පාඤ්ඤය, ස්වීඩනය සහ ස්විට්සර්ලන්තය);
  • ඉරාන ඉස්ලාමීය ජනරජය; සහ
  • මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව (හොංකොං සහ මැකාවු හි විශේෂ පරිපාලන කලාප ඇතුළත් නොවේ).

එක්සත් ජනපදයේ නීත්යානුකූල ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ට සහ එක්සත් ජනපද පුරවැසියන්ගේ සහ නීත්යානුකූල ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ගේ ඇතැම් පවුලේ සාමාජිකයින්ට මෙම ගමන් අත්හිටුවීමට යම් සහන ලබා දී තිබේ. ඔබ එක්සත් ජනපදයේ සංචාරය කිරීමට පෙර ඉහත රටවල් ලැයිස්තුවට පදිංචිව සිටින්නේ නම්, මෑතකදී සංචාරය කර තිබේ නම් හෝ සංක්රමණය වීමට හෝ සංචාරය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ඔබගේ එක්සත් ජනපදයට යාමට වීසා සම්මුඛ පරීක්ෂණය අදාල රටෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු දින 14 ක් දක්වා කල්දැමීමට අපි නිර්දේශ කරමු. මීට අමතරව, ඔබ උණ වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්නේ නම් හෝ ඔබ නව කොරෝනා වෛරසයට නිරාවරණය වී ඇතැයි විශ්වාස කරන්නේ නම්, ඔබගේ වීසා සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවම වශයෙන් දින 14 කින් කල් දැමීමට දැඩි ලෙස දිරිමත් කරනු ලැබේ. වීසා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්. අමතර තොරතුරු සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.


2021 ජනවාරි 20 වන දින ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් විසින් "වෙනකොට සැලකීම මගින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ඇතුලත්වීමේ තහනම අවලංගු කිරීම" යන උදෘතය යටතේ ජනාධිපති ප්‍රකාශණයට අත්සන් කරන ලදී. මෙම ජනාධිපති ප්‍රකාශණය මගින් අවලංගු කරනු ලැබූවේ මින්පෙර නිකුත්කරනු ලැබූ 9645 සහ 9983 දරණ ජනාධිපති ප්‍රකාශණයන් මගින් යම් ජාතිකයන් හා විසා කාණ්ඩ සඳහා ඇ.එ.ජනපදයට ඇතුලත්වීම තහනම් කරනුලැබූ බුරුමය, එරිත්‍රියාව, ඉරානය, කිර්ගිස්ථානය, ලිබියාව, නයිජීරියාව, උ. කොරියාව, සෝමාලියාව, සුඩානය, සිරියාව, ටැන්සානියාව, වෙනිසුවේලාව සහ යේමනය සඳහා වේ. අමතර තොරතුරු සඳහා මෙහි පිවිසෙන්න.


පවත්නා විදේශ විනිමය අනුපාතය මත පදනම්ව කොන්සියුලර් විනිමය අනුපාතය වරින් වර සංශෝධනය කෙරේ. ඔබගේ වීසා ගාස්තු ගෙවීමට පෙර, කරුණාකර ඔබගේ තැන්පතු පත්‍රිකාවේ ගාස්තු, වීසා ගාස්තු පිටුවේ ලැයිස්තුගත කර ඇති වත්මන් කොන්සියුලර් විනිමය අනුපාතයට ගැලපෙන බව තහවුරු කරන්න.


Mount Rushmore - South Dakota

ශ්‍රී ලංකාව සහ මාල දිවයින සඳහා එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍ර තොරතුරු සේවාව වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙම වෙබ් අඩවිය මත ඔබට එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ සහ සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සහ එක එකක් අයදුම් කිරීම සඳහා අයදුම් කිරීමට වන අවශ්‍යතා පිළිබඳ සොයා ගත හැකිය. එමෙන්ම අවශ්‍ය කරන වීසා බලපත්‍ර අයදුම් පත් ගාස්තු ගෙවන ආකාරය, සහ කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීමක් වෙන්කරවා ගන්නා ආකාරය හැදෑරීමට හැකිය:-

මේ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද දූත මණ්ඩලයේ නිල වීසා බලපත්‍ර තොරතුරු වෙබ් අඩවියයි.

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර තොරතුරු


සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍රය


සංක්‍රමණ වීසා බලපත්‍ර තොරතුරු