ພວກເຮົາປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດ?

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວຽກຕິດຕາມ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສຳລັບຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບປະສິດທິຜົນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. (ຜູ້ສະໜີຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດ ແມ່ນບໍ່ລະບຸຊື່). ໃຫ້ກົດທີ່ ນີ້ ເພື່ອສຳເລັດການສຳຫຼວດ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ເວົ້າພາສາອັງກິດ, ລາວ ແລະ ມົ້ງ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍ​ທ່ານ ຕັ້ງ 8:00 ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາ 4:00 ໂມງ​ແລງ ສຸນບໍລິການລູກຄ້າປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນພັກທ້າຍອາທິດ ແລະ ວັນພັກແຫ່ງຊາດລາວ, ຕາມກົງສູນ ສະຫະລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

ກວດສອບສະຖານະວີຊາຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການ​ຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນເວັບໄຊ໌​ນີ້

ກວດສອບສະຖານະເອກະສານເດີນທາງຂອງທ່ານ

ໄດ້​ຜົນ​ທັນ​ທີ: ປ້ອນໝາຍເລກໜັງສືເດີນທາງຂອງທ່ານເພື່ອຕິດ​ຕາມສະຖານະ.

 

 

ອີເມວ: ສົ່ງອີເມວໄປທີ່ passportstatus@ustraveldocs.com ແລະ ໃນ​ແຖວຫົວຂໍ້ ຫຼື ​ແຖວເນື້ອໃນ ແມ່ນ​ໃຫ້ຕື່ມ ຕົວເລກໜັງສືເດີນທາງທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​​ຕື່ມໃນເວລາທີ່ກໍານົດນັດໝາຍ​ສໍາພາດ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ​ຂໍ້​ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍວີຊາ ເພື່ອເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານວິທີການ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນ​ສອບ​ຖາມ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານທາງອີເມວ, ໂທລະສັບ ຫຼື ແຊັດ.

ອີເມວ: ເພື່ອຕິດຕໍ່ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າທາງອີເມວ, ກະລຸນາຂຽນເຖິງ support-laos@ustraveldocs.com.

ໂທລະສັບ: ກະລູນາຕິດຕໍ່ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນເລກໂທລະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ໂທໃນປະເທດລາວ: ໂທ +85621255500.
  • ໂທໃນ ສະຫະລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໂທ +17036657347.
Call Us

 

Skype: ເພື່ອລົມສາຍກັບຜ້ຕາງໜ້າສູນບໍລິການລູກຄ້າທາງ skype ໃນເວລາໂມງ​ການ, ຕື່ມລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ ustraveldocs-Laos@ustravelhub.com .

ຫມາຍເຫດ: ກະລຸນາກວດສອບຊື່ຂອງ Skype ບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນ Visa ສະຫະລັດກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມການຕິດ​ຕໍ່ ໃຫມ່ກັບບັນຊີ Skype ຂອງທ່ານ. ຊື່ Skype ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ustraveldocs-Laos@ustravelhub.com. ພະ​ນັກ​ງານຈະບໍ່​ແນະນຳທ່ານຊຳ​ລະຄ່າທໍານຽມວີຊ່າພ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ; ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຄວນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມວິ​ຊາ​ຢູ່ ຫນ້າ “ທະນາຄານ ແລະວິ​ທີ​ການ​ຈ່າຍເງິນ ແລະການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊ່າຂອງຂ້ອຍ” ກ່ອນທີ່​ທ່ານ​ຢາກຊຳ​ລະ​ຄ່າທໍານຽມຂໍວີຊາ.  ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ປືກ​ສາຂອງພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາ ສົນທະນາຜ່ານ Skype. ຕົວເລືອກອັນຫນຶ່ງທີ່ມີການສົນທະນາໂດຍຜ່ານການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໃນຫນ້ານີ້.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານກໍາລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊື່ Skype ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ກະລຸນາຄິກທີ່ໄອຄອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂທ.

Skype Me™!

ແຊັດ: ເພື່ອແຊັດກັບຜູ້ຕາງໜ້າສູນບໍລິການລູກຄ້າ, ກະລຸນາກົດໃສ່ຮູບພາບລຸ່ມນີ້. ຊອບແວຣແຊັດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 6 Service Pack 2, ແລະ Firefox 3.6.

ແຈ້ງການ ການກະທຳສໍ້ໂກງ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດ່ວນຜ່ານອີເມວfraud@ustraveldocs.comຖ້າທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທຳໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົງໃສບັນດາກໍລະນີຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ,ຫຼືຖ້າຫາກທ່ານພົບກໍລະນີສໍ້ໂກງໃນໄລຍະທີ່ເຮັດວີຊາຂອງທ່ານບັນຫານີ້ອາດຈະປະກອບມີບັນດາກການກະທຳຄືການ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມວີຊາຂອງທ່ານ,ການນັດສຳພາດຫຼືການຮັບໜັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານຈາກກົງສຸນ