ວັນພັກວຽກ ແລະ ວັນປິດຫ້ອງການ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວັນປິດຫ້ອງການຂອງ ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ໃນປີ 2021, ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະປິດຫ້ອງການຕາມວັນພັກຕໍ່ໄປນີ້. 

ວັນປິດຫ້ອງການ - ວັນທີທັງໝົດໃນປີ 2021

ວັນທີ ວັນ ວັນພັກ ປະເທດ
1 ມັງກອນ ວັນສຸກ ວັນປີໃໝ່ສາກົນ ສະຫະລັດ
18 ມັງກອນ ວັນຈັນ ວັນເກີດ Martin Luther King ສະຫະລັດ
15 ກຸມພາ ວັນຈັນ ວັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
8 ມີນາ ວັນຈັນ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະເທດລາວ
14 ເມສາ ວັນພຸດ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
15 ເມສາ ວັນພະຫັດ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
16 ເມສາ ວັນສຸກ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
3 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ວັນແຮງງານສາກົນ (ພັກແທນ) ປະເທດລາວ
31 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ວັນລໍານຶກເຖິງ ສະຫະລັດ
5 ກໍລະກົດ ວັນຈັນ ວັນຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ (ພັກແທນ) ສະຫະລັດ
20 ກໍລະກົດ ວັນສຸກ ວັນແມ່ຍິງລາວ ປະເທດລາວ
6 ກັນຍາ ວັນຈັນ ວັນແຮງງານ ສະຫະລັດ
11 ຕຸລາ ວັນຈັນ ວັນ Columbus ສະຫະລັດ
22 ຕຸລາ ວັນສຸກ ວັນບຸນຊ່ວງເຮືອ ປະເທດລາວ
11 ພະຈິກ ວັນພະຫັດ ວັນ Veterans ສະຫະລັດ
19 ພະຈິກ ວັນສຸກ ວັນບຸນທາດຫຼວງ ປະເທດລາວ
25 ພະຈິກ ວັນພະຫັດ ວັນ Thanksgiving ສະຫະລັດ
2 ທັນວາ ວັນພະຫັດ ວັນຊາດລາວ ປະເທດລາວ
24 ທັນວາ ວັນສຸກ ວັນ Christmas (ພັກແທນ) ສະຫະລັດ
31 ທັນວາ ວັນສຸກ ວັນປີໃໝ່ສາກົນ (ພັກແທນ) ສະຫະລັດ