អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ពេលវេលា​នៃ​ការរង់ចាំ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍

ពេលវេលា​នៃ​ការរង់ចាំ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍

លើទំព័រនេះ

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

សំណុំរឿង​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​នីមួយៗ​គឺ​ខុសៗគ្នា ដូច្នេះ​វា​ពិបាក​ក្នុង​ការប៉ាន់ស្មានអំ​ពី​រយៈពេល​ដែល​ដំណើរការ​នេះ​ត្រូវការ​ចំពោះ​បុគ្គល​ជាក់លាក់។ ជាទូទៅ មាន​កត្តា​បី​យ៉ាង​ដែល​រួមចំណែក​កំណត់​ពេលវេលា​នៃដំណើរការ​ដែល​ត្រូវការ៖

ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវការ​ដើម្បី​ដំណើរការ​ពាក្យស្នើសុំ​មួយ

ពេលវេលា​ដែល​ត្រូវការ​ដើម្បី​ឲ្យ USCIS យល់ព្រម​លើ​ពាក្យស្នើសុំ​មួយ ខុសគ្នា​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​នៃ​ការស្នើសុំ និង ការិយាល័យ USCIS ជាក់លាក់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។ ការប៉ាន់ប្រមាណ​សម្រាប់​ការិយាល័យ USCIS ជាក់លាក់​ផ្សេងៗអាចរកបាននៅ ទីនេះ

រយៈពេល​ដែល​ត្រូវការ​ដើម្បី​ដំណើរការ​តាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​ទិដ្ឋាការ​ជាតិ និង ស្ថានទូត ឬ ស្ថានកុងស៊ុល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

នៅពេលដែលការស្នើសុំមួយទទួលការយល់ព្រម ប្រសិនបើវាស្ថិតក្នុងប្រភេទសាច់ញាតិជិតដិត ឬ មានកាលបរិច្ឆេទអាទិភាពបច្ចុប្បន្ន វាអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នក ថាតើវាត្រូវការពេលប៉ុន្មានក្នុងការទទួលការណាត់ជួបសម្ភាសន៍។ ឲ្យតែអ្នកធ្វើតាមសេចក្ដីណែនាំដែលមជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការជាតិ (NVC) ផ្ដល់ឲ្យ និង ប្រគល់ឯកសារដែលបានស្នើសុំទាំងអស់កាន់តែឆាប់រហ័សនោះ ការណាត់ជួប ក៏អាចត្រូវបានរៀបចំពេលវេលាកាន់តែឆាប់រហ័សទៅតាមនោះដែរ។ ជាធម្មតាការណាត់ជួប ត្រូវបានរៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ខែ បន្ទាប់ពីឯកសារទាំងអស់ត្រូវបានប្រគល់។ តាមធម្មតា ទិដ្ឋាការអាចទទួលបានក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការសម្ភាសន៍។

ពេលវេលា​សម្រាប់​សំណុំរឿង​បញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត

ចំពោះ​ប្រភេទ​នៃ​អន្តោប្រវេសន៍​ជាក់លាក់ ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចេញ​ទិដ្ឋាការ​ដែលមានកំណត់​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។ សំណុំរឿង​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់ តាម​លំដាប់​នៃ​កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​បាន​ដាក់​ពាក្យស្នើសុំ (នេះ​គឺ​ជា កាលបរិច្ឆេទអទិភាព)។ ទិដ្ឋាការមិនអាចចេញឲ្យឡើយ រហូតទាល់តែដល់កាលបរិច្ឆេទអាទិភាពរបស់បេក្ខជនសុំ (ពាក្យសុំនោះក្លាយជាសំណុំរឿង បច្ចុប្បន្ន)។ ការណ៍នេះ ​អាច​ត្រូវការ​ពេល​វេលាជាច្រើន​ឆ្នាំ។ ខណៈពេលយើង​មិន​អាច​និយាយ​ឲ្យ​បាន​ជាក់លាក់​ថាតើ​វា​នឹង​ត្រូវការ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ក៏​ដោយ ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការ ដែល​បោះពុម្ពផ្សាយ​ជារៀងរាល់ខែ នឹង​រៀបរាប់នូវ​កាលបរិច្ឆេទ​អាទិភាព​ដែល​កំពុង​ដំណើរការ​បច្ចុប្បន្ន ដែល​អាច​ផ្ដល់​នូវ​សញ្ញា​បង្ហាញ​ប្រាប់​ពីរយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ទៀតដែលវានៅសល់។

សម្គាល់៖ នៅពេលដែលអ្នកដាក់ញត្តិ ចូលសញ្ជាតិ គ្រប់ញត្តិ F2A ទាំងអស់ (ប្តី ឬប្រពន្ធ ឬកូនដែលជាអនីតិជនរបស់អ្នកស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍) ត្រូវបានបម្លែងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅជាញត្តិ IR1 (ប្តី ឬប្រពន្ធពលរដ្ឋអាមេរិក) ឬ IR2 (កូនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក)។ ​ទិដ្ឋាការ​ទាំងនេះ ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ប្រព័ន្ធ​កូតា​ទិដ្ឋាការ​ឡើយ ដូច្នេះជានិច្ចកាល​យើង​អាច​ចេញ​ទិដ្ឋាការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់​អ្នកទទួល​ផល​ទាំងនោះ​ ប្រសិន​បើ​ពួកគេ​ទទួល​សិទ្ធិ​សម្រាប់​ការចេញ​ទិដ្ឋាការ​ឲ្យ។ សូម​ទាក់ទង USCIS ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម។