អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ព័ត៌មាន​ស្ដីពី​ទិដ្ឋាការ​អន្ដោប្រវេសន៍

ព័ត៌មានស្ដីពីទិដ្ឋាការអន្ដោប្រវេសន៍

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ជាទូទៅ មនុស្សម្នាក់ដែលមានបំណងទៅជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយត្រូវតែមានញត្តិអនុម័ត ដោយសេវាសញ្ជាតិអាមេរិក និងអន្តោប្រវេសន៍ (USCIS) មុនពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍មួយ។ ឯកសារធានា ត្រូវបានដាក់ដោយសាច់ញាតិដែលមានលក្ខណៈសម្បត្ដិគ្រប់គ្រាន់ ឬអនាគត និយោជកនៅការិយាល័យUSCIS ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីការដាក់ពាក្យសុំញាត្តិអនុម័តអន្ដោប្រវេសន៍អាចរកបាននៅ គេហទំព័រ USCIS ។ បុគ្គលដែលមានឯកសារធានារបស់ខ្លួនត្រូវបានអនុម័តរួច ហើយដល់ពេលដែល យើងអាចដំណើរការសំណុំរឿងអ្នកបាន (ចំពោះករណីមួយចំនួនដែលទាក់ទង) គឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ អន្ដោប្រវេសន៍ ឬទិដ្ឋាការមិនមែនអន្ដោប្រវេសន៍ K។

ឯកសារធានា

ចាប់ពីថ្ងៃទី15 ខែសីហា ឆ្នាំ2011តទៅ អ្នកធានាដែលកំពុងរស់នៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា ដែល USCIS មិនមានវត្តមានអ្នកតំណាងជាសាធារណៈ ត្រូវដាក់ពាក្យធានាទម្រង់ I-130 របស់ពួកគេតាមរយៈ ប្រៃសណីយ៍ផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្រ USCIS Chicago ។ ស្ថានទូត និងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមិនមានវត្ដមាន USCIS អាចនឹងទទួល ហើយដំណើរការឯកសារធានាទម្រង់ I-130 បានតែក្នុងកាលៈទេសៈ ដួចមានចែងខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ។ ពាក្យធានាទម្រង់ I-130 ដែលត្រូវបានដាក់ត្រឹមត្រូវនៅស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅប្រទេស ដែលគ្មានវត្ដមាន USCIS មុនថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ2011 នឹងមិនរងឥទ្ធិពលពីការកែប្រែនេះឡើយ។

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ USCIS Chicago Lockbox សម្រាប់ការផ្ញើឯកសារធម្មតា ៖
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ USCIS Chicago Lockbox សម្រាប់ការផ្ញើឯកសារប្រញាប់និងតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន៖
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីរបៀបដាក់ពាក្យធានាទម្រង់ I-130 តាមប្រអប់សំបុត្រ USCIS Chicago សូមចូលមក កាន់គេហទំព័រ USCIS នៅ http://www.uscis.gov ឬទាក់ទង USCIS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលេខ 1-800-375-5283

កំរៃសេវាអន្ដោប្រវេសន៍ USCIS

ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 តទៅ បុគ្គលគ្រប់រូបដែលទទួលបានទិដ្ឋាការអន្ដោប្រវេសន៍ក្រៅប្រទេសត្រូវតែបង់ថ្លៃសេវាអន្ដោប្រវេសន៍ USCIS ចំនួន220$ មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក។ មានតែឳពុកម្តាយ ចិញ្ចឹម ដែលកូនរបស់ពួកគេនឹងត្រូវចូលទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមដំណើរការស្មុំកូន ឬក្មេងកំព្រានៃអនុសញ្ញាទីក្រុងឡាអេ ជនជាតិអឺរ៉ាក់ និងអាហ្គានីស្ថានដែលទទួលបានទិដ្ឋាការអន្ដោប្រវេសន៍ពិសេស ដោយធ្លាប់បម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក និវេសនជនដែលត្រូវត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ និងអ្នកដែលមាន ទិដ្ឋាការ K ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានលើកលែងពីថ្លៃសេវាថ្មីនេះ។ ប្រសិនបើមានសំណួរបន្ថែម សួមទៅកាន់ គេហទំព័រ USCIS៖ www.USCIS.gov/immigrantfee

ករណីពិសេសចំពោះការដាក់ពាក្យធានា

ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ2011តទៅ អ្នកធានាដែលជឿជាក់ថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេសមនឹងទទួលបាន ការលើកលែងពិសេស អាចស្នើសុំផ្នែកកុងស៊ុលឲ្យទទួលយកការដាក់ពាក្យធានារបស់ពួកគេ។ រាល់សំណើនីមួយៗនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

អ្នកដាក់ពាក្យធានាដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំទម្រង់ I-130 គួរតែទាក់ទងទៅផ្នែកកុងស៊ុលដើម្បីស្នើសុំការពិចារណាសម្រាប់ការលើកលែងនេះ និងពន្យល់អំពីស្ថានភាព នានាឲ្យបានលម្អិត។ បន្ទាប់មក ផ្នែកកុងស៊ុលនឹងបញ្ជូនសំណើនេះ ទៅកាន់ការិយាល័យ USCIS ក្នុងតំបន់ ដែលមានយុត្តាធិការ (សិទ្ធិសម្រេច) លើស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក។ ការកំណត់ថាតើករណី មូយណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសសមស្រប អាចនឹងទទួលបានការលើកលែងចំពោះដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យទួទៅ គឺនឹងត្រូវបានសម្រេចដោយ USCIS។ USCIS នឹងចេញសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងនេះ នៅលើ គេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

លក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្រ្ដ

បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដោយក្រុមគ្រូពេទ្យដែលទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូត។ ព័ត៌មានអំពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអាចរកបាននៅ ទីនេះ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានសេចក្ដីណែនាំអំពី ការណាត់ពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកពី NVC ឬស្ថានទូត។ កុំព្យាយាមធ្វើការណាត់ជួប មុនពេលទទួលបានសេចក្ដីណែនាំទាំងនេះ។

ការណាត់ជួបដើម្បីចូលមកស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិក

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានកាលបរិច្ឆេទសម្ភាសន៍ លោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុល សហរដ្ឋអាមេរិកតាមកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងដែលបានកំណត់។ សូមអានអំពីការរិតបណ្តឹងសន្តិសុខ នៅស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបរាប់ពីអ្វីដែលលោកអ្នកអាច និងមិនអាចយកចូលក្នុងស្ថានទួតបាន នៅពេលអ្នកមកសម្ភាស។ លោកអ្នកគួរតែយកលិខិតណាត់ជួប និងឯកសារដែលតម្រូវអោយមានសំរាប់ ប្រភេទទិដ្ឋាការរបស់អ្នក។