អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងត្រូវបានបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទសេវាដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជាផងដែរ ហើយក៏នឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។

កាលបរិច្ឆេទបិទរបស់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិក

អំឡុងឆ្នាំ 2020 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនឹងត្រូវបិទនៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ឆ្នាំ 2020
ថ្ងៃទី ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សម្រាក

បុណ្យកម្ពុជា ឬអាមេរិក

ថ្ងៃចន្ទ ទី១២  តុលា ទិវារំឭកពីលោកកូឡុំបឹស      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០  តុលា ពិធីបុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី៩  វិច្ឆិកា រំឭកទិវាឯករាជ្យជាតិខ្មែរ   ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី១១  វិច្ឆិកា ទិវា យុទ្ធជន   អាមេរិក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ វិច្ឆិកា ពិធីបុណ្យអរព្រះគុណ      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥  ធ្នូ ពិធីបុណ្យណូអែល   អាមេរិក

អំឡុងឆ្នាំ 2021 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនឹងត្រូវបិទនៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ឆ្នាំ 2021
ថ្ងៃទី ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សំរាក

បុណ្យកម្ពុជា ឬអាមេរិក

១ ​មករា សុក្រ ទិវាចូលឆ្នាំសកល អាមេរិក
១៨ ​មករា ចន្ទ ទិវា Martin Luther King អាមេរិក
១៥ កុម្ភៈ ចន្ទ ទិវាប្រធានាធិបតេយ្យ អាមេរិក
១៤ មេសា ពុធ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កម្ពុជា
១៥ មេសា ព្រហស្បត្តិ៍ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កម្ពុជា
១​៦ មេសា សុក្រ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កម្ពុជា
២​៦ មេសា ចន្ទ ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា​ (ថ្ងៃប្រសូតរបស់ព្រះពុទ្ធ) កម្ពុជា
១៤ ឧសភា សុក្រ

ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្រត្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កម្ពុជា
៣១ ឧសភា ចន្ទ ទិវា Memorial អាមេរិក
៥ កក្កដា ចន្ទ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក អាមេរិក
៦ កញ្ញា ចន្ទ ទិវាពលកម្ម អាមេរិក
៥ តុលា អង្គារ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ កម្ពុជា
៦ តុលា ពុធ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ កម្ពុជា
៧ តុលា ព្រហស្បត្តិ៍ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ កម្ពុជា
១១ តុលា ចន្ទ ទិវា Columbus អាមេរិក
៩ វិច្ឆិកា អង្គារ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ កម្ពុជា
១១ វិច្ឆិកា ព្រហស្បត្តិ៍ ទិវារំលឹកដល់អតីតយុទ្ធជន អាមេរិក
១៩ វិច្ឆិកា សុក្រ ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក កម្ពុជា
២៥ វិច្ឆិកា ព្រហស្បត្តិ៍ ទិវាបុណ្យ​ Thanksgiving អាមេរិក
២៤ ធ្នូ  សុក្រ ទិវាបុណ្យ Christmas អាមេរិក