អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងត្រូវបានបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទសេវាដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជាផងដែរ ហើយក៏នឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។

កាលបរិច្ឆេទបិទរបស់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិក

អំឡុងឆ្នាំ 2019 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនឹងត្រូវបិទនៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ឆ្នាំ 2019
ខែ ថ្ងៃ ថ្ងៃឈប់សម្រាក ខ្មែរ/អាមេរិក
១ ​មករា អង្គារ ទិវាចូលឆ្នាំសកល អាមេរិក
២១ មករា ចន្ទ ទិវាខួបកំណើតរបស់លោក Martin Luther King អាមេរិក
១៨ កុម្ភៈ ចន្ទ Presidents’ Day អាមេរិក
៨ មិនា សុក្រ ទិវានារីអន្តរជាតិ កម្ពុជា
១៥ មេសា ចន្ទ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កម្ពុជា
១​៦ មេសា អង្គារ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ កម្ពុជា
១៣ ឧសភា ចន្ទ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្រត្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
២៧ ឧសភា ចន្ទ Memorial Day អាមេរិក
១៨ មិថុនា អង្គារ ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាដ សីហនុ កម្ពុជា
៤ កក្កដា ព្រហស្បត្តិ៍ ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក អាមេរិក
២ កញ្ញា ចន្ទ ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ អាមេរិក
២៦ កញ្ញា ព្រហស្បត្តិ៍ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ កម្ពុជា
២៧ កញ្ញា សុក្រ ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ កម្ពុជា
១៤ តុលា ចន្ទ Columbus Day អាមេរិក
២៣ តុលា ពុធ ទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស កម្ពុជា
១១ វិច្ឆិកា ចន្ទ ទិវាអតីតយុទ្ធជន អាមេរិក
១២ វិច្ឆិកា អង្គារ ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក កម្ពុជា
២៨ វិច្ឆិកា ព្រហស្បត្តិ៍ ទិវាបុណ្យ​ Thanksgiving អាមេរិក
១០ ធ្នូ អង្គារ ទិវាសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិ កម្ពុជា
២៥ ធ្នូ  ពុធ ទិវាបុណ្យ Christmas អាមេរិក

អំឡុងឆ្នាំ 2020 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនឹងត្រូវបិទនៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ឆ្នាំ 2020
ថ្ងៃទី  ខែ  ថ្ងៃឈប់សម្រាក ខ្មែរ/អាមេរិក
ថ្ងៃពុធ ទី១ មករា ទិវាចូលឆ្នាំសកល អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី២០  មករា ទិវារំឭកពីលោកម៉ាទីនលូធើ ឃីង អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧  កម្ភៈ ទិវារំឭកថ្ងៃប្រធានាធិបតី     អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ      ខ្មែរ
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤  មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ      ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី១៥  មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ       ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី៦  ឧសភា ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា      ខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ឧសភា ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥  ឧសភា ទិវារំឭកថ្ងៃចងចាំ (Memorial Day)      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣  កក្កដា ទិវាឯករាជ្យជាតិអាមេរិក      អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី៧  កញ្ញា ទីវាពលកម្ម អាមេរិក
ថ្ងៃពុធ ទី១៦  កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨  កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី១២  តុលា ទិវារំឭកពីលោកកូឡុំបឹស      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០  តុលា ពិធីបុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី៩  វិច្ឆិកា រំឭកទិវាឯករាជ្យជាតិខ្មែរ   ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី១១  វិច្ឆិកា ទិវា យុទ្ធជន   អាមេរិក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ វិច្ឆិកា ពិធីបុណ្យអរព្រះគុណ      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥  ធ្នូ ពិធីបុណ្យណូអែល   អាមេរិក