អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ និងការបិទ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជា ហើយនឹងត្រូវបានបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។ មជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទសេវាដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក៏ប្រតិបត្តិតាមថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អាមេរិក និងកម្ពុជាផងដែរ ហើយក៏នឹងបិទការិយាល័យនៅថ្ងៃទាំងនោះ។

កាលបរិច្ឆេទបិទរបស់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិក

អំឡុងឆ្នាំ 2020 ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនឹងត្រូវបិទនៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

កាលបរិច្ឆេទបិទ - កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់ឆ្នាំ 2020
ថ្ងៃទី  ខែ  ថ្ងៃឈប់សម្រាក ខ្មែរ/អាមេរិក
ថ្ងៃពុធ ទី១ មករា ទិវាចូលឆ្នាំសកល អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី២០  មករា ទិវារំឭកពីលោកម៉ាទីនលូធើ ឃីង អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧  កម្ភៈ ទិវារំឭកថ្ងៃប្រធានាធិបតី     អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៣ មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ      ខ្មែរ
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤  មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ      ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី១៥  មេសា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ       ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី៦  ឧសភា ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា      ខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ឧសភា ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ
នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥  ឧសភា ទិវារំឭកថ្ងៃចងចាំ (Memorial Day)      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣  កក្កដា ទិវាឯករាជ្យជាតិអាមេរិក      អាមេរិក
ថ្ងៃចន្ទ ទី៧  កញ្ញា ទីវាពលកម្ម អាមេរិក
ថ្ងៃពុធ ទី១៦  កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃសុក្រ ទី១៨  កញ្ញា ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី១២  តុលា ទិវារំឭកពីលោកកូឡុំបឹស      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០  តុលា ពិធីបុណ្យអុំទូក ខ្មែរ
ថ្ងៃចន្ទ ទី៩  វិច្ឆិកា រំឭកទិវាឯករាជ្យជាតិខ្មែរ   ខ្មែរ
ថ្ងៃពុធ ទី១១  វិច្ឆិកា ទិវា យុទ្ធជន   អាមេរិក
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ វិច្ឆិកា ពិធីបុណ្យអរព្រះគុណ      អាមេរិក
ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥  ធ្នូ ពិធីបុណ្យណូអែល   អាមេរិក