Gyermekek vízuma

Ezen az oldalon:


Kérdések és válaszok

Kérdés: Gyermekek számára is kell vízumot igényelni?

Válasz: Minden beutazó, így a gyermekek is, csak vízum birtokában utazhatnak be az Egyesült Államokba, kivéve ha valamilyen speciális program, például a Vízummentességi program ez alól mentességet biztosít számukra.

Kérdés: A gyermekek ugyanolyan összegű vízumdíjat kötelesek fizetni, mint a felnőttek?

Válasz: Igen.

Kérdés: A gyermekek számára is kell interjúidőpontot egyeztetni?

Válasz: Minden kérelmezőnek időpontot kell egyeztetnie.

Kérdés: A gyermekeknek személyesen kell megjelenniük az interjún?

Válasz: A 14 év alatti, jogszerűen magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmezőknek nem kell megjelenniük az interjún, amennyiben legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes nem-bevándorló vízummal.

A 14 éves vagy annál idősebb gyermekeknek meg kell jelenniük az interjún, még abban az esetben is, ha 14 éves koruk előtt rendelkeztek amerikai vízummal. A szülő elkísérheti gyermekét az interjúra. A szülőknek gyermekük interjúja előtt legalább két nappal értesíteniük kell a nagykövetség Vízum Osztályát az Ügyfélszolgálaton keresztül. A szülőnek meg kell adnia a nevét és gyermeke  interjújának dátumát és idejét.

Kérdés: A gyermek vízumát igénylő szülőnek magával kell-e vinnie a születési anyakönyvi kivonatot?

Válasz: Igen, a szülőknek magukkal kell vinniük minden egyes gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.