Diplomáciai és kormányhivatalnoki vízum

Azon utazók, akik diplomáciai vagy hivatalos megbízás céljából utaznak, nem jogosultak a Vízummentességi Program keretén belüli utazásra.

Azon diplomaták és külföldi kormányzati hivatalnokok, akik azért utaznak az Egyesült Államokba, hogy hivatali kötelességeiknek és feladataiknak tegyenek eleget, mindenképp A-1 vagy A-2 vízumért kell folyamodjanak az Egyesült Államokbeli utazásukat megelőzően.
A diplomatáknak, kormányzati hivatalnokoknak és azoknak az alkalmazottaknak, akik nemzetközi szervezeteknél fognak dolgozni az Egyesült Államokban, G vízumra van szükségük. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) hivatalnokai és alkalmazottai, akik a NATO-nak fognak dolgozni az Egyesült Államokban NATO vízumot kell igényeljenek. Az Államfő és a Kormánytagok kivételt képeznek ez alól, mivel ők az utazásuk céljától függetlenül, mindig jogosultak “A” vízumra.

Ezen az oldalon:


Áttekintés

Hivatalos utazás – Magyar állampolgárok esetében

Az A és G vízumtípusokat diplomatáknak és más kormányhivatalnokoknak adják ki, akik hivatalos ügyben utaznak az Egyesült Államokba. A diplomatáknak és más kormányhivatalnokoknak kiadott vízum típusa általában attól függ, hogy milyen céllal utaznak az Egyesült Államokba. Az amerikai bevándorlási törvény nagyon speciális feltételeket ír elő, amelyeknek az A, G és NATO típusú vízumok kérelmezőinek meg kell felelniük. A magyar diplomata és kormányhivatalnokok számára benyújtott vízumkérelmek nagy részét a Magyar Külügyi és Külgazdasági Minisztériumon keresztül kell benyújtani az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségére.

Hivatalos utazás – Harmadik országbeli állampolgárok esetében

Harmadik országbeli állampolgárok diplomáciai és hivatali vízumkérelmezését a Magyarországon elismert diplomáciai képviseleteken keresztül lehet beadni, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége Konzuli osztályának „Diplomáciai Ablakán” keresztül, ami hétfőtől péntekig reggel 11:00 és 11:30 között van nyitva. Ezen vízumkérelmekhez mindenképp csatolni kell egy diplomáciai jegyzéket (Diplomatic Note). (lásd: Eljárási rend)

G típusú vízum kérelmezése – Nemzetközi szervezetek alkalmazottai

Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben a kérelmező valamelyik kihelyezett nemzetközi szervezet magyar kirendeltségének az alkalmazottja, akkor a G vízumkérelmeket a Magyar Külügyi és Külgazdasági Minisztériumon keresztül kell benyújtani az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségére. Amennyiben a kérelmező nem alkalmazottja a magyar kirendeltségnek, de alkalmazottja az azt átfogó nemzetközi szervezetnek, és annak képviseletében utazik az Egyesült Államokba, akkor jogosult G-4-es vízumra és nem kell a Magyar Külügyi és Külgazdasági Minisztériumhoz fordulni. Ebben az esetben a kérelmező személyesen is beadhatja a kérelmét.

A G vízum kérelmek beadhatóak egyenesen a „Diplomáciai Ablakunknál”, amely hétfőtől péntekig reggel 11:00 és 11:30 között van nyitva. A G-1, G-2 és G-3 vízumkérelmekhez csatolni kell egy diplomáciai jegyzéket (Diplomatic Note). Azon kérelmezők, akik közvetlen alkalmazottai egy nemzetközi szervezetnek, a diplomáciai jegyzék helyett egy G-4-es vízumot igénylő hivatalos levelet kell bemutatniuk. (lásd: Eljárási rend)

Eljárási rend a harmadik országbeli állampolgárok és a G-4 –es vízumot kérelmezők (Nemzetközi szervezetek közvetlen alkalmazottai) számára:

1. Kérjük keresse fel a Vízum Osztályt az Amerikai Nagykövetség közvetlen telefonszámán: 06-1-475-4400 vagy emailen keresztül: usconsular.budapest@state.gov;
2. A Vízum Osztály tájékoztatni fogja Önt a vízum kérelemhez szükséges dokumentumokról, valamint biztosítani fognak Önnek egy időpontot a dokumentumok beadására.
3. Amint a vízumkérelem elbírálása megtörtént, Ön vagy a meghatalmazottja felveheti az útlevelet a vízummal az Egyesült Államok Nagykövetségének Vízum Osztályán.

Diplomaták nem hivatalos okból történő utazása

A diplomata közösség felé tanusított előzékenységünk miatt, a diplomaták igényelhetnek B1/B2 (nem hivatalos, üzleti/túrista) vízumot a „Diplomáciai Ablakunkon” keresztül, amely hétfőtől péntekig reggel 11:00 és 11:30 között van nyitva. Egyéni B1/B2 vízum kérelmezőknek meg kell jelenniük személyen interjún és biometrikus adatfelvételen. Mindenképp el kell hoznia az útlevelét, a DS-160-as formanyomtatvány visszaigazoló oldalát (Confirmation), egy fényképet, valamint egy diplomáciai jegyzéket, amelynek tartalmaznia kell az összes kérelmező nevét.

Azon diplomaták, akik a diplomata útlevelükkel kérelmeznek B1/B2 vízumot, általában mentesülnek a vízumdíj befizetése alól. Amennyiben a túrista vízum egy túrista vagy hivatalos útlevélbe kerül, akkor a vízumdíjat és a kölcsönösségi díjat (ha van) egyaránt be kell fizetni.

Hivatalos utazás esetében nem szükséges a személyesen megjelenés. Azonban, diplomaták B1/B2 vízum kérelmezése esetén kötelező a biometrikus adatok rögzítése, valamint egy személyes interjún való részvétel a konzullal.

Eljárási rend a harmadik országbeli diplomaták számára:

1. Kérjük keresse fel a Vízum Osztályt az Amerikai Nagykövetség közvetlen telefonszámán: 06-1-475-4400 vagy emailen keresztül: usconsular.budapest@state.gov;
2. A Vízum Osztály tájékoztatni fogja Önt a vízum kérelemhez szükséges dokumentumokról, valamint biztosítani fognak Önnek egy időpontot a dokumentumok beadására.
3. Amint a vízumkérelem elbírálása megtörtént, Ön vagy a meghatalmazottja felveheti az útlevelet a vízummal az Egyesült Államok Nagykövetségének Vízum Osztályán.

Kérjük ne fizessen be vízumigénylési díjat ezen az oldalon keresztül, mivel az nem visszatéríthető.

Aktív diplomáciai szolgálatot ellátó diplomáciai dolgozók, akik diplomata útlevéllel rendelkeznek, általában mentesülnek a vízumdíj befizetése alól. Hivatalos/szolgálati útleveléllel rendelkezőknek nem kell vízumdíjat fizetniük hivatalos (A és G) vízumok igénylése esetén, viszont ha nem hivatalos vízumot igényelnek, akkor be kell fizetniük a vízumigényési- és ha szükséges, akkor a kölcsönösségi kibocsátási díjat is.

További információk

További információért látogasson el erre a weboldalra, vagy forduljon kormányhivatalának vízumügyekért felelős adminisztrációs irodájához.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán további információkat olvashat arról, hogy milyen feltételei vannak a diplomáciai és hivatalos vízumok kiadásának, valamint részletes információkat tudhat meg az    A típusú és G típusú vízumokról.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Nagykövetség zárva tart az amerikai és a magyar ünnepek többségén. Kérjük tekintse meg a Nagykövetség által megtartott ünnepek listáját.

Emlékeztető: Nyomatékosan ajánljuk, hogy az utazáshoz szükséges vízumot jóval az utazás dátumát megelőzően igényeljék meg, mivel nem tudunk előzetesen garanciát vállalni a vízumok kiállítására vonatkozóan. Következésképpen, kérjük ne véglegesítse utazási terveit és ne vásároljon nem-visszatéríthető repülőjegyet addig, amíg nem rendelkezik kiállított vízummal és az útlevele nincs a birtokában.