Vízummentességi program

Ezen az oldalon:Figyelem!

A Vízummentességi Program Továbbfejlesztéséről és a Terroristák Beutazásának Megelőzéséről szóló 2015-ös törvény értelmében azok, akik 2011. március 1-je óta beutaztak, illetve jelen voltak Iránban, Irakban, Észak-Korea, Szudánban, Jemenben, Líbiában, Szomáliában és/vagy Szíriában (néhány kivételtől eltekintve, amennyiben egy Vízummentességi Programba tartozó országot képviselve utazott az illető diplomáciai vagy katonai jellegű hivatalos útra), valamint azok az utazók, akik egyben iráni, iraki, észak-koreai, szudáni és/vagy szír állampolgárok is, a továbbiakban már nem jogosultak a Vízummentességi Program keretén belül utazni. A Vízummentességi Program Továbbfejlesztéséről és a Terroristák Beutazásának Megelőzéséről szóló 2015-ös törvényben bekövetkezett változásokkal kapcsolatban kérjük, keresse fel a http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program honlapot.

Áttekintés

A Vízummentességi program lehetővé teszi egyes országok állampolgárai számára, hogy turisztikai vagy üzleti céllal (a látogatói vízumhoz meghatározott célokból) 90 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül beutazzanak az Egyesült Államokba. A Vízummentességi programban nem minden ország vesz részt, és a Vízummentességi program tagországainak nem minden állampolgára jogosult a program használatára. A Vízummentességi programban részt vevő utasoknak jóváhagyást kell kérniük az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszeren (ESTA) rendszeren keresztül, az Egyesült Államokba való belépéskor átvilágításon esnek át, és nyilvántartásba veszik őket az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának OBIM programjában.

*Tagországok
Andorra
Ausztrália
Ausztria
Belgium
Brunei
Chile
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország

Magyarország
Izland
Írország
Olaszország
Japán
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Málta
Monaco
Új-Zéland

Norvégia
Portugália
Koreai Köztársaság
San Marino
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Svájc
Tajvan
Hollandia
Egyesült Királyság

A tagországok állampolgárai 90 napot meg nem haladó időtartamra vízum nélkül utazhatnak be turisztikai vagy üzleti céllal, amennyiben megfelelnek az alábbi előírásoknak:

 • Beépített chippel rendelkező útlevéllel (ún. e-útlevéllel) rendelkeznek,
 • Az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszeren (ESTA) keresztül regisztrálnak, valamint
 • Teljesítik a Vízummentességi programra vonatkozó lenti feltételeket.

A Kanada, Mexikó, valamint a Bermuda brit tengerentúli terület állampolgáraira vonatkozó információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának utazási weboldalán olvashatók.

* Szükséges megjegyezni, hogy minden olyan esetben, amikor az oldal „országra” vagy „országokra” tesz utalást, az Egyesült Államok Tajvannal való diplomáciai viszonyáról szóló 1979, évi 96-8, sz közjogi tv. 4(b)/(1) paragrafusa úgy rendelkezik, hogy „minden esetben, amikor az Egyesült Államok törvényei idegen országokról, nemzetekről, államokról, kormányokról és hasonló entitásokról említést tesznek vagy azokra utalnak, úgy az adott kijelentést Tajvanra is kell vonatkoztatni, és az adott törvényt Tajvanra is kell érteni.”  Hasonlóképpen, a Bevándorlásról és az Állampolgárságról szóló 8. U.S.C. 1187. §-ának 217-es szakaszában a Vízummentességi program indoklásáról szóló részben az „országra” vagy „országokra” történő utalásokat Tajvanra vonatkozóan is kell érteni.  Mindez összhangban van az Egyesült Államok „egy Kína” politikájával, amelynek jegyében az Egyesült Államok 1979 óta tart fenn nem hivatalos kapcsolatot Tajvannal.

Feltételek

A Vízummentességi program keretében az Egyesült Államokba utazó személynek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Valamelyik fent felsorolt ország állampolgárának kell lennie, és a Vízummentességi program előírásainak megfelelő útlevéllel kell rendelkeznie,
 • ESTA-jóváhagyással kell rendelkeznie,
 • 90 napig vagy annál rövidebb ideig tartózkodhat az Egyesült Államokban, valamint
 • Az alábbi célokból kell hogy utazzon:
 1. Üzleti – Az út tervezett célja üzleti/hivatalos partnerekkel folytatott tárgyalás: tudományos, oktatási, szakmai vagy üzleti találkozó, konkrét dátumokon szervezett konferencia, hagyatéki tárgyalás, vagy egy szerződés megtárgyalása.
 2. Pihenés/turizmus – Az utazás célja jellegét tekintve kikapcsolódás, ideértve a turizmus, üdülés (nyaralás), szórakozás, baráti/rokoni látogatás, pihenés, orvosi kezelés eseteit, a jótékonysági, társadalmi vagy szolgálati jellegű tevékenységet, valamint ellentételezés nélküli amatőr részvételt zenei, sportcélú vagy más hasonló rendezvényen vagy versenyen.
 3. Tranzit – Az adott személy átutazik az Egyesült Államokon.

ÉS ha az adott személy repülőgépen vagy hajóval érkezik az Egyesült Államokba, a fentieken felül az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

 • Visszaútra vagy továbbutazásra szóló jeggyel kell rendelkeznie. Ha a személy elektronikus jeggyel utazik, rendelkeznie kell az útiterv egy példányával, amelyet a bevándorlási tisztviselő kérésére fel kell tudnia mutatni. A Mexikóba, Kanadába, Bermudára vagy a Karib-szigetekre való továbbutazásra jogosító jeggyel utazó személyeknek az adott ország állampolgárának kell lenniük.
 • Az Egyesült Államokba olyan légi vagy vízi járművel kell érkezniük, amely elfogadta a programban való részvétel feltételeit. Ide tartoznak azoknak az egyesült államokbeli cégeknek a légi járművei, amelyek megállapodásban állnak az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumával a Vízummentességi program keretében történő utasszállításra.

Amennyiben az utas Kanadából vagy Mexikóból szárazföldön lép be az Egyesült Államokba, az okmányokkal kapcsolatos előírások ugyanazok, kivéve hogy nincs szükség a visszaútra szóló jegyre és megállapodásos szállítójárművel való beutazásra. A beutazó személynek meg kell győznie a bevándorlási hivatalnokot arról, hogy kellő anyagiakkal rendelkezik a tartózkodási idő alatti önellátáshoz és az Egyesült Államokból való kiutazáshoz.

Az Utazási Engedélyt Jóváhagyó Elektronikus Rendszer (ESTA)

2016. április elsejétől azoknak, akik jogosultak a Vízummentességi Programra, rendelkezniük kell Elektronikus útlevéllel. Ez azokra a jelentkezőkre is vontakozik,akiknek már van érvényes elektronikus utazási engedélyük (ESTA). Az elektronikus útlevelek borítóján ez a szimbólum található:

Biometric symbol

Útlevél-követelmények

Mindezek mellett, a Vízummentességi Programban résztvevő országok állampolgárai,akik utaztak vagy jelen voltak Irakban, Iránban, Észak-Koreaban, Szíriában,Szudánban, Líbiában, Szomáliában és/vagy Jemenben 2011. március 1-én vagy azt követően, többé nem jogosultak igénybe venni a program nyújtotta vízummentes utazás lehetőségét. Akik kettős állampolgársági státusban állnak Irakkal, Iránnal, Észak-Korea, Szíriával vagy Szudánnal, szintén nem utazhatnak vízummentesen.

Ezen szigorítás nem vonatkozik azokra a Vízummentességi Programba sorolt tagállamok állampolgáraira, akik katonai szolgálatot végeznek az adott Vízummentességi Programban részt vevő ország fegyveres erőiben, vagy teljes munkaidőben hivatalos feladatot látnak el az adott Vízummentességi Programban részt vevő ország kormányzati alkalmazottjaként.

Az Egyesült Államok Belügyminisztériuma mentességet állíthat ki a korlátozás alól, amennyiben meghatározza, hogy a mentesség az Egyesült Államok bűnüldözési és nemzetbiztonsági érdekeit szolgálja. Ez a mentesség csupán eseti elbírálás során adható meg.
Általánosságban véve, az alábbi utazók kategóriái jogosultak a mentességre:

 • Azon személyek, akik Irakba, Iránba, Észak-Korea, Szíriába, Szudánba, Líbiába, Szomáliába és/vagy Jemenbe látogattak hivatalos feladatokat ellátva nemzetközi, regionális szervezetek, vagy egyéb állami szervezetek megbízásából;
 • Azok az egyének, akik humanitárius, nem kormányzati szervezetek (pl. NGO) nevében utaztak Irakba, Iránba, Észak-Korea, Szíriába, Szudánba, Líbiába, Szomáliába és/vagy Jemenbe; és
 • Azok a személyek, akik újságíróként, tudósítás céljából látogatták meg Irakot, Iránt, Szíriát, Észak-Koreát, Szudánt, Líbiát, Szomáliát és/vagy Jement.
 • Azok az egyének, akik legitim üzleti jellegű célokkal utaztak Iránba a Közös Átfogó Cselekvési Tervben (Joint Comprehensive Plan of Action - 2015. július 14) foglalt megegyezés tükrében; továbbá
 • Azok az egyének, akik legitim üzleti jellegű célokkal utaztak Irakba.

A már frissített ESTA kérelmi formanyomtatvány elérhető. Az új űrlap kiegészítő kérdéseket tartalmaz, mely a törvény által kinyilvánított új utazási követelményekre tér ki. Javasoljuk az ESTA-val élni kívánó utazóknak a továbbfejlesztett rendszer használatát, amely segítséget nyújt egyénileg meghatározni a mentesség megigénylésének lehetőségét.A mentesség kérésére nincs különálló kérelem.

A jelenleg ESTA-val rendelkezőknek utazásuk előtt ellenőrizniük kell ESTA státusukat a CBP hivatalos oldalán, a https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ honlapon.

Az útlevél érvényessége: Az Egyesült Államokba beutazó személyeknek olyan útlevéllel kell rendelkezniük, amely az Egyesült Államokban tervezett tartózkodást követően még hat hónapig érvényes, kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt. Ha ön a Vízummentességi program keretében utazik, az útlevelének legalább 90 napig érvényesnek kell lennie. Amennyiben az útlevele kevesebb mint 90 napig érvényes, úgy csak az útlevél lejáratának napjáig tartózkodhat az Egyesült Államokban.

Ha ön a Vízummentességi program egy tagországából érkezik, és az útlevele nem felel meg a fenti előírásoknak, úgy érdemes lehet megfontolnia, hogy egy újabb, a Vízummentességi program előírásainak megfelelő útlevelet szerezzen be a hazája vagy állandó lakóhelye útlevél-kibocsátó hatóságától. Ellenkező esetben nem utazhat a Vízummentességi program keretében, és az Egyesült Államokba való belépéshez az érvényes útlevélbe még vízumot is kell szereznie.

Kizáró okok

Előfordulhat, hogy bizonyos személyek nem jogosultak a Vízummentességi program keretében vízum nélkül beutazni az Egyesült Államokba. Ebbe a körbe tartoznak azok a személyek, akiket korábban letartóztattak (még ha a letartóztatás nem is végződött bűnügyi ítélettel), a bűnügyi nyilvántartásban szereplő személyek (még akkor is, ha kegyelmet vagy amnesztiát kaptak, vagy egyéb módon mentesülnek a végrehajtás alól), bizonyos súlyos fertőző betegségekben szenvedők, az olyan személyek, akiktől korábban már megtagadták a belépést vagy akiket kiutasítottak az Egyesült Államokból, illetve akik korábban túllépték a Vízummentességi programban engedélyezett tartózkodási időt. Az ilyen személyeknek vízumot kell igényelniük. Amennyiben vízum nélkül próbálnak meg beutazni, úgy a hatóságok megtagadhatják az Egyesült Államokba való belépésüket.

A Vízummentességi Program Továbbfejlesztéséről és a Terroristák Beutazásának Megelőzéséről szóló 2015-ös törvény értelmében azok, akik 2011. március 1-je óta beutaztak, illetve jelen voltak Irán, Irak, Észak-Korea, Líbia, Szomália, Szudán, Szíria és/vagy Jemen (néhány kivételtől eltekintve, amennyiben egy Vízummentességi Programba tartozó országot képviselve utazott az illető diplomáciai vagy katonai jellegű hivatalos útra), valamint azok az utazók, akik egyben iráni, iraki, észak-koreai, szudáni és/vagy szír állampolgárok is, a továbbiakban már nem jogosultak a Vízummentességi Program keretén belül utazni. A Vízummentességi Program Továbbfejlesztéséről és a Terroristák Beutazásának Megelőzéséről szóló 2015-ös törvényben bekövetkezett változásokkal kapcsolatban kérjük, keresse fel a http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program honlapot.

Az olyan beutazók, akik korábban csak olyan kisebb súlyú közlekedési szabálysértést követtek el, amely nem végződött letartóztatással és/vagy ítélettel, vízum nélkül beutazhatnak, feltéve hogy egyébként megfelelnek az előírásoknak. Amennyiben a közlekedési szabálysértést az Egyesült Államokban tartózkodása során követte el és kiegyenlítetlen bírsága van, esetleg nem jelent meg a törvényszéki meghallgatáson, úgy előfordulhat, hogy letartóztatási parancs van érvényben ön ellen, és így kellemetlenségekkel kell szembenéznie az Egyesült Államokba történő belépéskor. Célszerű ez esetben még a beutazást megelőzően rendeznie a problémát oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot azzal a bírósággal, ahol korábban nem jelent meg. Ha nem tudja az adott bíróság címét, tájékozódjon az interneten a www.refdesk.com címen.

A vízummentes beutazás nem alkalmazható azoknál a személyeknél, akik tanulás, munkavállalás, vagy 90 napot meghaladó tartózkodás céljából utaznak az Egyesült Államokba, vagy akik már az Egyesült Államokban tartózkodás során úgy tervezik, hogy szeretnék módosítani tartózkodási státuszukat (pl. turistából tanulóvá stb.). Az ilyen személyek csak vízummal utazhatnak be. Amennyiben a határon a bevándorlási hivatalnok úgy látja, hogy a vízummentes beutazó tanulni vagy dolgozni fog, vagy 90 napnál tovább fog tartózkodni az Egyesült Államokban, megtagadja a beutazást.

A kanadai és mexikói kérelmezők

Kanada, Mexikó és Bermuda nem tagja a Vízummentességi programnak. A Bevándorlásról és az Állampolgárságról szóló törvény bizonyos körülmények esetén további rendelkezéseket tartalmaz a kanadai és mexikói állampolgárságú személyek vízummentes beutazására vonatkozóan. Lásd a Kanada és Bermuda állampolgárai c. szakaszt. Mivel ezek az országok a Vízummentességi programnak nem tagjai, a programnak a géppel olvasható vagy biometrikus útlevélre vonatkozó előírásai Kanada, Mexikó és Bermuda állampolgáraira nem vonatkoznak. Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy Kanada és Bermuda egyes állampolgárai csak nem-bevándorló vízummal utazhatnak az Egyesült Államokba.

ESTA-elutasítás

Azok az utasok, akiknek az ESTA-kérelmét elutasították, nem utazhatnak a Vízummentességi program keretén belül. Az ilyen utasoknak indulás előtt vízumot kell igényelniük.

Az ESTA-eljárással kapcsolatos kérdésekkel forduljon az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumához.