Vízum megújítása

Ezen az oldalon:


 

FONTOS!

Budapesten újraindult az interjúmentességi/vízummegújítási program. A világjárványhelyzetre való tekintettel javasoljuk, hogy a dokumentumokat postai úton nyújtsa be.

Áttekintés

A vízum megújítási kérelmeket postai úton fogadjuk, de lehetőség van arra is, hogy a vízumot egy interjúmentességi időpont befoglalásával újítsa meg.

Mint minden vízumkérelem esetében, az interjúmentességi program igénybevétele sem garantálja a vízumkiadást.A konzuli tisztviselő a kérelemcsomag átvizsgálását követően kérheti, hogy jelenjen meg személyes interjún.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interjúmentességi program postai úton 8-12 munkanapot vesz igénybe. Ha sürgősen utaznia kell, kérjük, használja az interjúmentes időpont-egyeztetést, hogy személyesen hozza be dokumentumait.

Jogosultság

Az interjú alóli mentességre jogosult lehet, ha Ön életkora 14 év alatti vagy 80 év feletti, és Ön magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

Ön interjú nélkül is jogosult lehet amerikai vízumot igényelni, ha egy korábbi, még érvényes vagy 48 hónapnál nem régebben lejárt amerikai vízumot újít meg.

Ahhoz, hogy vízumát az Interjúmentességi program keretében megújíthassa, az alábbiakban felsorolt valamennyi követelménynek meg kell felelnie:

 • Az Ön korábbi vízuma érvényes, vagy a lejárati ideje 48 hónapon belül lejár.
 • Ön pontosan ugyanolyan típusú vízumot igényel, mint korábban. Például egy B-1/B-2 vízummal rendelkezett, és szeretne egy másik B-1/B-2 vízumot igényelni.
 • Az Ön tíz ujjlenyomatát egy ugyanabban a vízumkategóriában benyújtott vízumkérelem során vették.
 • Ön magyar állampolgár vagy hosszú távú magyarországi lakos.
 • Ön fizikailag is jelen van Magyarországon a jelentkezési folyamat során.
 • Az Ön állampolgársága és vízumosztálya nem függ a kölcsönösségi díj megfizetésétől.
 • Az Ön állampolgársága megegyezik az előző vízumának kiállításakor fennálló állampolgárságával.
 • Az előző vízumát nem veszítette el, nem lopták el, és nem vonták vissza.
 • Önt nem tartóztatták le és nem ítélték el semmilyen bűncselekmény vagy szabálysértés miatt.
 • Ön nem sértette meg korábbi amerikai vízumának feltételeit, illetve nem sértette meg vagy nem tartotta be az amerikai bevándorlási törvényeket vagy rendeleteket.
 • Az F és M vízummal rendelkezők megújíthatják vízumukat, ha továbbra is ugyanabban a programban vesznek részt, mint az előző vízummal (még ha más intézményben is) vagy ugyanabban az intézményben de más programban vesznek részt (a SEVIS-szám lehet ugyanaz, de lehet új is).
 • A J vízummal rendelkezők akkor jogosultak az interjú alóli mentességre, ha a hallgatói és cserelátogatók információs rendszerének (SEVIS) száma nem változott a korábban kiadott vízumhoz képest.

--Kiegészítő rendelkezések az F és M kérelmezők számára:

Az első alkalommal F és M vízummentességet kérelmező személyek jogosultak az interjú alóli mentességre, ha a vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai, és ESTA kérelmüket nem utasították el. Ha az F és M kérelmező nem állampolgár.

a vízummentességet élvező országból, a kérelmező még mindig jogosult lehet az interjú alóli mentességre, ha korábban már kapott amerikai vízumot bármelyik osztályba tartozó vízumot.

--Kiegészítő rendelkezések a J kérelmezőkre vonatkozóan:

Az első alkalommal J vízumot kérelmezők akkor jogosultak az interjú alóli mentességre, ha "akadémiai" J vízumot kérelmezők: középiskolai és egyetemi hallgatók, professzorok, kutatói ösztöndíjasok, rövid távú ösztöndíjasok és szakemberek. Au-pair és gyakornokok nem jogosultak e rendelkezés alapján.

--Kiegészítő rendelkezések a H2 kérelmezők számára

Az első alkalommal benyújtott H2-A és H2-B kérelmezők szintén jogosultak az interjú alóli mentességre.

A Konzuli Osztály fenntartja a jogot, hogy a kérelmezőt a kérelmének elbírálását követően személyes meghallgatásra hívja.

 

Szükséges Dokumentumok

Kérjük, tekintse át az alábbi ellenőrző listákat, és csatolja a szükséges dokumentumokat a csomagjához.

Minden pályázó számára:

 • Érvényes útlevél
 • DS-160 jelentkezési lap visszaigazoló oldal
 • Interview Waiver visszaigazoló oldal
 • Régi útlevél a lejárt vízummal
 • 1 fotó, lásd a fotókövetelményeket

Bizonyos pályázókra vonatkozó további követelmények:

Nem magyar állampolgárságú pályázók:

 • A magyarországi tartózkodási engedély másolata szükséges, az egyetemi hallgatóknak pedig igazolniuk kell, hogy Magyarországon tanulnak.

B1/B2 vízumot kérelmezők

 • Meghívólevél vagy magyarázat az utazás szükségességéről
 • Kiskorú gyermekek esetében csatolja a szülők útlevelének és amerikai vízumának vagy jóváhagyott ESTA-jának másolatát.

C1/D vízumot kérelmezők:

 • Munkáltatói igazolás

F és M vízumot kérelmezők:

 • Az Ön által aláírt I-20-as nyomtatvány eredeti vagy másolati példánya (ezt vissza fogja kapni).
 • Pénzügyi igazolások, amelyek bizonyítják, hogy elegendő, azonnal rendelkezésre álló pénzeszközzel rendelkezik a tanulmányok első évének összes költségére, és hogy hozzáférhet olyan pénzeszközökhöz, amelyek fedezik az összes költséget, amíg az Egyesült Államokban tartózkodik.
 • A SEVIS-díj befizetésének igazolása, ha szükséges

J vízumot kérelmezők:

 • Eredeti, Ön által aláírt DS-2019-es nyomtatvány (ezt vissza fogja kapni).
 • A SEVIS-díj befizetésének igazolása, ha szükséges

I vízumot kérelmezők:

 • Munkáltatói levél az utazás céljának leírásáról (megbízás/akkreditáció)
 • Sajtóigazolvány másolata, ha van

H, L, O, P, Q és R vízumkérelmezők:

 • Az I-797-es jóváhagyási értesítés másolata
 • A Blanket L1 vízum kérelmezőnek két példányt kell benyújtania az I-129S petíciós csomagból.
 • A Blanket L1 vízumot kérelmezőknek interjúmentességi időpontot kell egyeztetniük.

Hozzátartozó kérelmezők (F-2, H-4, J-2, M-2, O-3, P-4, R-2, egyéb):

 • A fő kérelmezők házastársai esetében: a házassági anyakönyvi kivonat másolata.
 • A főigénylő gyermekei esetében: születési anyakönyvi kivonat másolata.

Az igénylés módja

1. lépés

A nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése.

 

2. lépés

Jelentkezzen be az online felhasználói fiókjába, vagy hozzon létre egy a vízumkérelmi díj befizetéséhez szükséges felhasználói profilt. A bejelentkezést követően válassza az „Időpont egyeztetése” menüpontot. A folyamat részeként a dokumentumleadással kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolnia, amelyek révén a rendszer kiértékeli, hogy ön jogosult-e interjú nélküli vízumigénylésre.

 

3. lépés

Ha megválaszolta a kérdéseket, a rendszer felkéri majd önt a vízumigénylési díj befizetésére. Amennyiben ön jogosult az interjú nélküli vízumigénylésre, ki kell nyomtatnia a kapott visszaigazoló oldalt, amelyet a vízumigényléséhez kell majd csatolnia.

 

4. lépés

Készítse össze a DS-160 nyomtatvány visszaigazoló lapját, a vízumdíj-fizetési nyugtát, az előző és jelenlegi útlevelét, egy fényképet, valamint egy levelet, amelyben leírja látogatásának célját, valamint az útitervet. A vízumkategóriától függően szükség lehet még további dokumentumokra, valamint a kölcsönösségi díj befizetésére is. A szükséges egyéb dokumentumok listájához kérjük, tanulmányozza az igényelt vízumkategória információs oldalát.

 

5. lépés

Vízummegújítás postai úton

Lehetősége van arra, hogy postai úton elküldje dokumentumait az Egyesült Államok nagykövetségének. Kérjük, tekintse meg a Dokumentumok kézbesítése a nagykövetségre című tájékoztató oldalt. A megfelelő boríték és az 1485 forintos papírbélyegzés elmulasztása jelentős késedelmet okozhat az útlevelének a vízummal együtt történő visszaküldésében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vízummegújítási folyamat postai úton 8-12 munkanapot vesz igénybe.

Fontos: Ha sürgősen utaznia kell, kérjük, használja az interjúmentes időpont-egyeztetést, hogy személyesen hozza be dokumentumait.

Vízummegújítás interjúmentességi időpontfoglalással

A vízum megújításához szükséges dokumentumokat benyújthatja személyesen is a nagykövetségen, amihez interjúmentességi időpontot (nem hagyományos interjúidőpontot) kell egyeztetnie.  A nagykövetség e-mailben értesíti Önt, ha hiányzik egy dokumentum, vagy ha esetleg személyesen kell megjelennie egy interjún. Ebben az esetben vissza kell lépnie a felhasználó fiókjába, és be kell ütemeznie egy hagyományos (regular) interjú időpontot.

Miután benyújtotta dokumentumait a Konzuli osztályra, a vízumot kinyomtatják, és az útlevelét postai úton visszaküldik Önnek. Lásd a kézbesítési információkat.

Ha ügye nem sürgős, javasoljuk, hogy postai úton nyújtsa be dokumentumait.