Cserelátogató vízum

Ezen az oldalon:


GYIK

Fontos Információ

Az amerikai Külügyminisztérium (továbbiakban: a Minisztérium) 2021. december 31-ig eltekint a személyes meghallgatás követelménye alól azon F, M vízumkérelmezőknek, valamint azon középiskolai- és egyetemi hallgatónak, professzoroknak, kutatóknak, rövid távú ösztöndíjasoknak, ill. szakembereknek („akadémiai J vízumkérelmezőknek”) minősülő J vízumkérelmezőknek, akik korábban – bizonyos feltételek mellett – rendelkeztek bármilyen típusú vízummal.

A Minisztérium emellett eltekint a személyes meghallgatás követelményétől azon első alkalommal F, M és „akadémiai” J vízumkérelmezők esetében, akik a Vízummentességi Programban (VWP) részt vevő országok állampolgárai és akikre vonatkoznak a fent leírt feltételek.

A Minisztérium 2021 végéig mentesítette az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól azokat az első alkalommal vízumért folyamodó F, M és akadémiai J vízumkérelmezőket, akik a vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai és jogosultak az interjú alóli mentességre.

A Minisztérium a Kínai Népköztársaság és Nigéria kivételével valamennyi ország állampolgára számára engedélyezte a vízuminterjúk követelményének elengedését.

Az interjú alóli mentesség azokra az F, M, és akadémiai J vízumkérelmezőkre vonatkozik akik:

 • Olyan vízumkérelmezők, akik rendelkeztek korábban valamilyen típusú vízummal, és akiknek nem volt elutasított vízumkérelme, kivéve, ha az elutasítás után jóváhagyták a vízumot, vagy mentességet kapott az illető. Például, ha egy vízumkérelmezőt korábban elutasítottak az INA 214(b) szakasza alapján, de később megkapta a vízumot, azt úgy tekintik, hogy a korábbi 214(b) szakasz szerinti elutasítás felül lett bírálva.
 • Az első alkalommal jelentkező és visszatérő tanuló vízumkérelmezők, akik a vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai, és nincs róluk hátrányos vagy potenciálisan hátrányos információ, és nincs korábbi ESTA visszautasításuk sem.

Áttekintés

Az Egyesült Államok szívesen fogadja mindazokat a külföldi állampolgárokat, akik csereprogramok keretében érkeznek az Egyesült Államokba. A vízumigénylés előtt a cserelátogatói vízumok kérelmezőinek felvételt és jóváhagyást kell nyerniük az adott csereprogram jogosult szponzorától. A sikeres felvételt követően az oktatási intézmények vagy programszponzorok minden jelentkezőnek megküldik a cserelátogató vízum igényléséhez szükséges jóváhagyó dokumentumokat.

A cserelátogatói program J típusú vízumának célja az oktatás, művészetek és tudományok terén való személy-, tudás- és ismeretcsere elősegítése. A programok résztvevői lehetnek tetszőleges tudományos fokozatú diákok; gyakornokok, akik vállalatoknál, szervezeteknél és ügynökségeknél végzett munkájuk során szerzik meg szakmai gyakorlatukat; általános, középiskolai és szakiskolai tanárok; egyetemi tanárok, akik tanítási vagy kutatási szándékkal érkeznek valamely felsőfokú oktatási intézménybe; kutatók; orvosi, egészségügyi szakmai gyakorlatra érkező személyek; valamint külföldi látogatók, akik utazás, megfigyelés, konzultáció, kutatás, oktatás, speciális tudás vagy ismeretek megosztása vagy bemutatása, valamint szervezett, személyes kapcsolatokra épülő rendezvényeken való részvétel céljából érkeznek az Egyesült Államokba.

Családtagok

Az elsődleges J-1 vízumtulajdonosok házastársa és nem házas 21 év alatti gyermekei J-2 típusú vízumot igényelhetnek, amennyiben a vízumtulajdonossal együtt vagy hozzá akarnak kiutazni az Egyesült Államokba az elsődleges vízumtulajdonos kint tartózkodásának időtartamára. Az a házastárs vagy gyermek, aki nem kíván az elsődleges vízumtulajdonossal kint tartózkodni az Egyesült Államokban, de szeretné üdülési célzattal meglátogatni őt, jogosult lehet látogatói (B-2) vízum igénylésére.

A cserelátogató programban részt vevő személy házastársa és gyermeke J-2 vízummal csak abban az esetben vállalhat munkát az Egyesült Államokban, ha benyújtott egy I-765 jelű munkavállalási engedélyt kérő nyomtatványt. A munkavállaláshoz az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalának (USCIS) előbb meg kell vizsgálnia az I-765 kérelmet, és engedélyeznie kell a J-2 vízum tulajdonosa számára a munkavállalást. Az USCIS weboldalán található egy PDF formátumú dokumentum a „Munkavállalás engedélyezése” címmel, amely további információt tartalmaz a témáról.

A szükséges okmányok

J típusú vízum kérelmezéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Amennyiben az ön J programját nem az Egyesült Államok kormánya szponzorálja (amely esetben a program kódja „G”-betűvel kezdődik), úgy be kell mutatnia a nyugtát, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 160 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • Az amerikai program által kiadott, jóváhagyott DS- 2019 nyomtatvány. A DS-2019-es nyomtatvany melle a  J-1 “Traniee” es “Intern” kategoriaban resztvevoknek  szukseges a DS-7002-es nyomtatvany is.
 • Amennyiben az ön J programját nem az Egyesült Államok kormánya szponzorálja (amely esetben a program kódja „G”-betűvel kezdődik), be kell fizetnie a SEVIS-díjat. A SEVIS weboldalán további információk olvashatók.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint az eredeti vízumdíj-fizetési nyugtát. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

 • Olyan dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy ön a hazájában erős pénzügyi, közösségi, családi kötelékekkel rendelkezik, amelyek arra késztetik, hogy az egyesült államokbeli oktatási program végeztével hazatérjen az országába.
 • Pénzügyi vagy egyéb jellegű dokumentumokat, amelyek ön szerint meggyőzően támogatják a vízumkérelmét, és igazolják azt, hogy ön rendelkezik elegendő, rendelkezésre álló anyagi forrással az első tanulmányi év költségeinek fedezetére, valamint hogy megfelelő anyagi forrás áll rendelkezésére az Egyesült Államokban való tartózkodása alatt felmerülő mindennemű költségeinek fedezetére.
 • A bankkivonatok fénymásolata csak abban az esetben elfogadható, amennyiben be tudja mutatni a bankkivonatok vagy nyilvántartások eredeti példányait is.
 • Amennyiben az ön költségeit valaki más fizeti, úgy igazolnia kell, hogy a költségeket fizető személy milyen rokoni kapcsolatban van önnel (pl. születési anyakönyvi kivonat), be kell mutatnia a személy legutolsó néhány adóbevallásának eredeti példányát, valamint bankkivonatait és/vagy lekötött betéti értesítőit.
 • Egyetemi dokumentumokat, amelyek igazolják az ön tudományos felkészültségét. Hasznos lehet ezen kívül, ha bemutatja érdemjegyeket tartalmazó bizonyítványait (lehetőleg az eredeti példányokat), állami vizsgaeredményeit (pl. érettségi bizonyítvány), illetve szabványos teszteredményeit (SAT, TOEFL stb.) és diplomáit.

Támogató dokumentumok családtagok esetén

Családtaggal kiutazó vízumkérelmezőknek az alábbiakat is be kell mutatniuk:

 • A házastárshoz vagy gyermekhez fűződő rokonsági viszony igazolása (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonattal).
 • A házastársra és minden egyes gyermekre is külön DS-2019-et kell kitölteni. A formanyomtatvány benyújtása azért szükséges, hogy a házastárs/gyermek önnel mint a cserelátogatói vízum elsődleges tulajdonosával együtt beutazhasson az Egyesült Államokba, vagy egy későbbi időpontban kiutazhasson önhöz.

További információk

A cserelátogatói vízumokkal kapcsolatos további információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán olvashatók.