Háztartási alkalmazotti vízum

Ezen az oldalon:


Áttekintés

A személyes vagy háztartási alkalmazottak, akik munkaadójukkal együtt vagy munkaadójukhoz utaznak az Egyesült Államokba, jogosultak lehetnek B-1 típusú vízumra. E kategóriába tartoznak (nem kizárólagosan) a szakácsok, komornyikok, sofőrök, szobalányok, inasok, lakájok, dadák, anyák segítői, kertészek, valamint a fizetett társalkodók.

Azok az alkalmazottak, akik egy külföldi diplomata vagy kormányhivatalnok alkalmazásában állnak, munkáltatójuk vízumstátuszától függően jogosultak lehetnek A-3 vagy G-5 vízumra.

Feltételek

Ha ön háztartási alkalmazott, és B-1 vízumot szeretne igényelni, az alábbiakat kell igazolnia:

 • Az Egyesült Államokba történő utazásának célja, hogy háztartási alkalmazottként dolgozzon
 • Ön csak egy konkrét, korlátozott ideig szándékozik az Egyesült Államokban maradni
 • Az ön munkáltatója megfelel bizonyos feltételeknek
 • Külföldi szociális és gazdasági kötelékeire vonatkozóan meggyőző bizonyítékokkal rendelkezik
 • Ön az Egyesült Államokon kívüli lakóhellyel, valamint olyan kötelékekkel rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy szerződése lejártával feltétlenül elhagyja majd az Egyesült Államokat.

Ha ön egy nem-bevándorló vízummal rendelkező személyt kísér az Egyesült Államokba

Amennyiben ön háztartási alkalmazott, és olyan munkáltató kíséretében utazik (vagy olyan munkáltatóhoz utazik ki) az Egyesült Államokba, aki nem állampolgára vagy állandó letelepedési engedéllyel rendelkező lakosa az Egyesült Államoknak, valamint aki B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, vagy R típusú nem-bevándorló vízummal kér belépést vagy már tartózkodik az Egyesült Államokban, úgy ön jogosult lehet B-1 vízumbesorolásra, feltéve hogy:

 • Korábbi munkáltatók nyilatkozatai igazolják, hogy ön már legalább egy éves személyes vagy háztartási alkalmazotti tapasztalattal rendelkezik
  • Ön a munkáltatója Egyesült Államokba történő beutazását megelőzően már legalább egy éve állt a jelenlegi munkáltatója alkalmazásában az Egyesült Államokon kívül, vagy
  • Az ön és munkáltatója közötti munkakapcsolat közvetlenül a munkáltatója vízumigénylése előtt már fennállt, és munkáltatója igazolni tudja, hogy a vízumigénylését megelőző évek során rendszeresen alkalmazott (egész évben vagy idényszerűen) háztartási alkalmazottakat
 • Más munkát nem fog vállalni, és a munkaszerződésben rögzítettek szerint térítik a szállását és étkezését, valamint a munkáltatójához való utazáshoz az oda-vissza repülőjegyét

Amerikai állampolgár alkalmazottai

a. személyes vagy háztartási alkalmazottak, akik munkaadójukkal együtt vagy munkaadójukhoz utaznak az Egyesült Államokba, jogosultak lehetnek B-1 típusú vízumra,ha megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

                 (1)    a munkáltató rendelkezik külföldi lakhellyel, melyet nem kíván elhagyni;
            (2)   a nem amerikai állampolgár munkavállaló külföldön került az amerikai állampolgár alkalmazásába személyi vagy háztartásbeli alkalmazottként legalább fél évvel a tervezett USA-ba történő belépés megkezdése előtt VAGY a munkáltató igazolni tudja, hogy külföldi tartózkodásai során hasonló kapacitásban, rendszeresen alkalmazott személyi/háztartásbeli munkaerőt ugyanúgy, ahogy a kérelmezőt is alkalmazni kívánja;
             (3)  az alkalmazott előző munkáltatóktól szerzett nyilatkozatok és referencialevelek révén igazolni tudja, hogy legalább egy éves személyi vagy háztartásbeli alkalmazotti tapasztalattal rendelkezik; és
             (4)   az alkalmazott birtokában van az eredeti munkavállalási szerződés vagy annak másolata, melyet a határon történő beléptetésnél be kell mutatni, és tartalmazza mind a munkáltató, mind az alkalmazott eredeti aláírását.

b. az amerikai munkáltató gyakori, két vagy több évig tartó kiküldetésen vesz részt, melyet a munkáltató személyzeti irodája hagy jóvá, valamint hat évnél rövidebb időre tér vissza az Egyesült Államok területére. A munkáltató lesz az egyedüli, aki munkalehetőséget szolgáltat a személyi/háztartásbeli alkalmazott részére, és ingyenes szállást, ellátást biztosít neki, valamint az oda- és visszaútra szóló repülőjegyet, ahogy az a munkavállási szerződésben is szerepel; és

c. a szükséges munkavállalási szerződést mindkét fél aláírta – mind a munkáltató, mind az alkalmazott részéről megtalálható rajta a keltezés és az aláírás. Mindezek mellett a (b) pontban foglaltak alapján a munkáltató garanciát vállal arra, hogy az alkalmazottat a minimálbér vagy a jelenleg fennálló bérezés alapján fizeti ki annak figyelembe vételével, amelyik a nagyobb összeg nyolc órás munkaidő esetében. A munkaszerződésbe szintén bele kell foglalni olyan további juttatásokat, melyek normál esetben háztartásbeli alkalmazottakra jellemzőek az Egyesült Államokban vagy az adott térségben. A munkavállalónak két héttel a munkaviszony tervezett megszüntetése előtt jeleznie kell az alkalmazott felé szándékát, az alkalmazottnak pedig két héttel foglalkozásának elhagyását jeleznie kell a munkavállaló felé, hogy nem szeretne alkalmazásban állni a továbbiakban.

Kiutazás egy amerikai állandó letelepedési engedéllyel rendelkező személyhez

Az állandó amerikai letelepedési engedéllyel (zöld kártyával) rendelkező személyek semmilyen körülmények között sem hozhatják be B-1 vízummal az Egyesült Államokba a háztartási alkalmazottaikat.

A B-1 vízumot érintő, szerződéssel kapcsolatos előírások

Ha ön háztartási alkalmazottként igényel B-1 vízumot, be kell mutatnia az ön és munkaadója által egyaránt aláírt munkaszerződését, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Az ön Egyesült Államokban végzendő feladatainak leírása
 • Heti munkaóráinak száma
 • Annak megjelölése, hogy évente hány nap szabadságot, üdülési időt és betegszabadságot vehet ki
 • Rendszeres heti szabadnapjainak megjelölése
 • Fizetésének megjelölése, amely el kell hogy érje a Szövetségi törvény szerint meghatározott átlagos vagy minimális órabért (amelyik magasabb) arra az államra vonatkozóan, amelyben teljes munkaidejében alkalmazni fogják önt. A jelenleg az Egyesült Államokban érvényes minimálbérek itt találhatók, a jelenlegi átlagos bérek pedig itt olvashatók.
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy ön díjmentes szállást és étkezést fog kapni
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy az ön munkáltatója szavatol azért, hogy ön a munkaviszonya alatt nem fog közpénzből finanszírozott segélyt igénybe venni
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy mindaddig, amíg ön a munkáltatójának dolgozik, addig más munkát nem vállal
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy a munkáltató nem tarthatja vissza az ön útlevelét
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy öntől csak külön díjazás fejében várható el, hogy munkaideje után a munkavégzés helyszínén maradjon
 • Arra vonatkozó nyilatkozattétel, hogy a munkáltató fizeti az ön első útját az Egyesült Államokba, majd folytatólagosan a munkáltatójának végzett munka helyszínére, vagy pedig fizeti a szerződés lejártakor az ön visszaútját a hazájába.

Kiutazás egy A-1, A-2, illetve G-1 – G-4 vízummal rendelkező személlyel/személyhez (A-3 és G-5 vízumok)

Amennyiben ön egy A-1, A-2 vagy G-1-től G-4-ig terjedő vízummal rendelkező személy kísérője, inasa vagy személyes alkalmazottja, úgy ön jogosult a megfelelő A-3 vagy G-5 besorolásra. Az A-3 vagy G-5 besorolásra való jogosultságát igazolnia kell (pl. egy korábbi munkáltatója által írt referencialevéllel, az ágazatban való korábbi alkalmazásának bizonyítékával stb.). A konzuli tisztviselőnek meg kell állapítania a munkáltató hivatalos státuszát, illetve meg kell győződnie a felek abbéli szándékáról, hogy egymással munkáltatói-munkavállalói viszonyba lépjenek (vagy abban maradjanak). Ezen kívül a diplomaták (A3) és a nemzetközi szervezetek alkalmazottainak (G5) háztartási alkalmazottait a vízumigénylés előtt regisztrálni kell az USA Külügyminisztériuma Külképviseleti Osztályának Vezetőinformációs Rendszerén (TOMIS). A TOMIS-regisztrációval kapcsolatos kérdésekben forduljon az USA Külügyminisztériumának Külképviseleti Osztályához

Az A-3 és G-5 vízumok kérelmezőinek részt kell venniük egy konzuli tisztviselővel folytatott interjún. Nekik is a normál kérelmezési ügymenetet kell követniük, egy kivétellel: Az A-3 és G-5 vízumok kérelmezőinek nem kell vízumigénylési díjat fizetniük.

A konzuli tisztviselőnek meg kell győződnie arról, hogy az A-3 vagy G-5 vízum kérelmezőjének fizetendő bér tisztességes mértékű és összemérhető az adott területen fizetett bérekkel, és elegendő mértékű ahhoz, hogy az alkalmazott ne folyamodjon közpénzből fizetett segélyért. Az ilyen vízumok kérelmezőinek be kell mutatniuk a munkáltató és munkavállaló által egyaránt aláírt munkaszerződést.

Az A-3/G-5 vízumokat érintő, szerződéssel kapcsolatos előírások

Ha ön háztartási alkalmazottként igényel A-3 vagy G-5 vízumot, be kell mutatnia az ön és munkaadója által egyaránt aláírt munkaszerződését, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • Arra vonatkozó garancia, hogy az ön bérezése el fogja érni a Szövetségi törvény szerint meghatározott átlagos vagy minimális órabért (amelyik magasabb). A jelenleg az Egyesült Államokban érvényes minimálbérek itt találhatók, a jelenlegi átlagos bérek pedig itt olvashatók.
 • Annak kijelentése, hogy a munkaviszony első 90 napját követően minden nemű bérjellegű kifizetést csekken vagy banki folyószámlára történő elektronikus átutalással kell teljesíteni. A banki folyószámlához sem a munkáltatónak, sem az ő családtagjainak nem lehet hozzáférése.
 • Ha a munkáltató külföldi diplomata, a jelenleg elterjedt gyakorlatnak megfelelően a bentlakásos háztartási alkalmazottak a fizetésen felül ingyenes szállást és étkezést is kapnak
 • Önnek ígéretet kell tennie arra vonatkozóan, hogy a munkáltatójával való munkaviszonya alatt más munkát nem vállal
 • A munkáltatónak ígéretet kell tennie arra vonatkozóan, hogy nem tartja magánál az ön útlevelét, valamint ki kell jelenteni, hogy öntől csak külön díjazás fejében várható el, hogy munkaideje után a munkavégzés helyszínén maradjon
 • A szerződés alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy egy keretrendszert biztosít az ön munkavállalói és emberi jogi védelmének bizonyos lehetőségére. A munkáltatónak meg kell térítenie az ön első útját az Egyesült Államokba, majd folytatólagosan a munkáltatójának végzett munka helyszínére, vagy pedig fizetnie kell a szerződés lejártakor az ön visszaútját a hazájába.

A szükséges okmányok

B-1, A-3 vagy G-5 típusú vízum kérelmezéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Csak a B-1 vízumok kérelmezői esetén: Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 160 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • Fénymásolat a munkáltató vízumáról vagy egyéb okmányáról, amelyet az Egyesült Államokba történő beutazáshoz használ majd (Vízummentességi program tagországa által kiadott útlevél vagy amerikai útlevél)
 • Az ön és munkáltatója által egyaránt aláírt munkaszerződés, amely megfelel az összes fenti előírásnak
 • Csak az A-3 és G-5 vízumok kérelmezői esetén: Szóbeli közlemény, amely tartalmazza az elsődleges kérelmező munkavállalói státuszát, az Egyesült Államokba történő kiutazás indulási dátumát, az utazás célját, valamint az ott tartózkodás időtartamát. A szóbeli közleménynek meg kell neveznie a munkavállalót, valamint meg kell jelölnie a munkáltató beosztását vagy hivatali státuszát. Ugyancsak meg kell határoznia az Egyesült Államokba történő kiutazás indulási dátumát, az utazás célját, valamint az ott tartózkodás időtartamát. Az A-3 és G-5 vízumok kérelmezőinek nem kell vízumigénylési díjat fizetniük.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint az eredeti vízumdíj-fizetési nyugtát. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

 • Annak igazolása, hogy munkáltatója képes lesz kifizetni a megállapodott bért. Megjegyzés: Amennyiben ön A-3 vagy G-5 vízumot igényel, úgy ez a megkötés csak abban az esetben vonatkozik önre, ha a munkáltató jogtanácsosi vagy ennél alacsonyabb diplomáciai rangú személy.
 • Arra vonatkozó bizonyíték, hogy ön csak átmeneti ideig fog az Egyesült Államokban tartózkodni.
 • További információért látogasson el az USA Külügyminisztériumának honlapjára.

További információk

Az A-3, B-1 és G-5 vízumokkal kapcsolatos további információkért látogasson el az USA Külügyminisztériumának honlapjára.