Üzleti/turistavízum

Ezen az oldalon:


GYIK

Áttekintés

A B-1/B-2 látogatóvízumot olyan személyeknek adják ki, akik ideiglenesen, üzleti céllal (B-1), vagy üdülésre, illetve orvosi kezelésre (B-2) utaznak az Egyesült Államokba. Általában a B-1 vízumot olyan beutazók kapják, akik üzletfelekkel való tárgyalásra, tudományos, oktatási, szakmai vagy üzleti találkozóra/konferenciára, hagyatéki tárgyalásra, vagy egy szerződés megtárgyalására érkeznek az országba. A B-2 vízum üdülési/kedvtelési célú látogatásra szolgál, ideértve a turizmust, a baráti, rokoni látogatásokat, az orvosi kezelést, valamint a jótékonysági, társadalmi vagy szolgálati jellegű tevékenységet. A B-1 és B-2 vízumokat gyakran egyesítve, B-1/B-2 típusú vízumként adják ki.

Feltételek

Amennyiben B-1/B-2 típusú vízumot igényel, úgy bizonyítania kell a konzuli tisztviselőnek, hogy az USA Bevándorlási és Állampolgársági Törvényének megfelelően jogosult az amerikai vízumra. A Bevándorlási és Állampolgársági Törvény 214(b) szakasza azt vélelmezi, hogy B-1/B-2 vízumot minden kérelmező bevándorlási szándékkal igényli. Önnek ezt a jogi vélelmezést kell cáfolnia az alábbiak bizonyításával:

 • Az ön Egyesült Államokba történő utazásának célja az ideiglenes látogatás, pl. üzlet, kedvtelés vagy orvosi kezelés igénybevétele céljából
 • Ön csak egy konkrét, korlátozott ideig szándékozik az Egyesült Államokban maradni
 • Ön az Egyesült Államokban való tartózkodási költségeinek fedezésére bizonyítható anyagi forrásokkal rendelkezik
 • Ön az Egyesült Államokon kívüli lakóhellyel, valamint olyan közösségi és gazdasági kötelékekkel rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy látogatása végén feltétlenül elhagyja majd az Egyesült Államokat

A személyes háztartási alkalmazottak, valamint az olyan legénységi tagok, akik az USA Külső Kontinentális Talapzatának területén üzemelő hajókon szolgálnak, bizonyos esetekben jogosultak lehetnek B-1 típusú vízumra.

A Bevándorlási és Állampolgársági Törvény rendelkezései szerint bizonyos külföldi személyek esetleg nem jogosultak amerikai vízumra. A Bevándorlási és Állampolgársági Törvényről és a vízumjogosultságokról további információk itt olvashatók.

A szükséges okmányok

Az üzleti/turistavízum igényléséhez önnek az alábbi iratokat kell benyújtania:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 160 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, valamint a mostani és az összes korábbi útlevelét. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat: Előnyben részesítendők az eredeti dokumentumok a másolatokkal szemben, és a dokumentumokat feltétlenül vigye magával az interjúra. Az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra ne küldjön vízumkérelmét támogató dokumentumokat faxon, e-mailben vagy postán.

 • Friss jövedelem- és adóigazolás, ingatlan, üzletrész vagy eszközök tulajdonjogát igazoló okmányok.
 • Az útitervet és/vagy más olyan leírást, amely részletezi a tervezett utazást.
 • A munkáltatója levelét, amelyben leírja az ön beosztását, fizetését, hogy mióta áll alkalmazásban, éves szabadságát és az Egyesült Államokba tervezett útjának üzleti célját, ha van ilyen.
 • Mindennemű bűnügyi/bírósági dokumentumot, ami bárhol történt letartóztatásával vagy ítéletével függ össze, még ha büntetését már le is töltötte vagy kegyelemben részesült is.

Ezen kívül utazásának céljától függően érdemes magával hoznia az alábbiakat:

Diákok

Vigye magával legfrissebb iskolai eredményeit, bizonyítványait, tudományos fokozatait/okleveleit. Ezen kívül hozzon dokumentumokat anyagi forrásairól, pl. havi bankkivonatokat, lekötött betéti értesítőket vagy egyéb igazoló okmányokat.

Dolgozó felnőtt személyek

Hozzon munkáltatójától munkaügyi igazolást és az utolsó három hónapról szóló jövedelemigazolást.

Üzletemberek, vállalatigazgatók

Hozzon igazolást a vállalaton belüli beosztásáról és díjazásáról.

Rokonlátogatás

Hozzon fénymásolatot a rokona státuszáról (pl. zöld kártya, honosítási okirat, érvényes vízum stb.).

Ha korábban már járt az Egyesült Államokban

Amennyiben korábban már járt az Egyesült Államokban, hozzon dokumentumokat bevándorlói vagy vízumstátuszának igazolására.

Orvosi kezelésre utazó személyek támogató dokumentumai

Amennyiben orvosi kezelés igénybevételére utazik az Egyesült Államokba, úgy a fent felsorolt és a konzuli tisztviselő által kérhető dokumentumokon kívül az alábbi okmányokat is be kell mutatnia:

 • Egy helyi orvos által készített orvosi diagnózist, amelyben leírja az ön betegségét, és hogy miért az Egyesült Államokban kíván orvosi ellátást igénybe venni.
 • Egy egyesült államokbeli orvos vagy egészségügyi intézmény levelét, amelyben kijelentik, hogy vállalkoznak az ön konkrét betegségének kezelésére, és részletesen leírják a kezelés várható időtartamát és költségeit (az orvosok díjazását, a kórházi kezelés díját és minden egyéb várható egészségügyi kiadást).
 • Egy anyagi felelősséget vállaló személy vagy szervezet levelét, amelyben vállalják az ön utaztatásának, orvosi és megélhetési költségeit. Amennyiben a fenti kiadások megfizetését egy magánszemély vállalja, úgy csatolni kell annak bizonyítékait, hogy az adott személy képes a költségek fedezésére (pl. jövedelem/megtakarítások banki vagy egyéb igazolása, illetve jövedelemadó-bevallások hiteles másolata).

További információk

Az üzleti és turistavízumokkal kapcsolatos további előírások az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán olvashatók.