Felgyorsított ügyintézés kérése

Ezen az oldalon:


Áttekintés

Ha az alább felsorolt váratlan okok valamelyike miatt válik szükségessé az utazás, a kérelmező az amerikai nagykövetség vagy konzulátus szabad időpontjainak függvényében kérhet felgyorsított ügyintézést. Mivel a vízumkérelmezőknek csak egyszer van lehetőségük sürgősségi időpont igénylésére ezért fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden követelménynek megfeleljen. 

Feltételek

A felgyorsított ügyintézés kérelmezése előtt az igénylőnek be kell szereznie a szükséges dokumentumokat, amelyekkel igazolni tudja az utazás sürgősségét. Amennyiben a vízuminterjú során arra derül fény, hogy a kérelmező valótlanságot állított a sürgősség okával kapcsolatban, ezt a tényt felvezetik az adott eset nyilvántartásába, és ez negatívan befolyásolhatja a vízumkérelem elbírálását.

Sürgősségi vízumidőpont igényléséhez először be kell fizetni a vízumdíjat egy normál/átlagos vízumidőponthoz. Azon jelentkezők, akik megkapják a lehetőséget a sürgősségi időpont befoglalására, de ezt követően a vízumkérelmük elutasításra kerül vagy nem jelentek meg személyes interjún a Nagykövetségen, nem kaphatnak másik lehetőséget arra, hogy sürgősségi időpontot igényelhessenek.

Amennyiben a sürgősségi időpont kérelme elutasításra kerül, akkor a vízumigénylés folyamata alatt nem lesz több lehetősége hasonló (sürgősségi) kérelem benyújtására.

Ez azt eredményezi, hogy meg kell jelenjen személyesen az eredetileg befoglalt interjú időponton.

Megjegyzés: Nem képezhetik felgyorsított ügyintézés indokát az alábbi utazási célok: házasságkötésre és diplomaünnepségre való utazás, várandós rokonnak történő segítségnyújtás, éves üzleti/tudományos/szakmai konferencián való részvétel, illetve last-minute turistaúton való részvétel. Az ilyen célú utazások előtt már jó előre foglaljon időpontot normál vízuminterjúra.

Orvosi szükségesség

Az utazás célja sürgős orvosi ellátás igénybevétele, valamint közvetlen rokon vagy munkáltató kísérete sürgős orvosi ellátás igénybevételére.

Szükséges dokumentumok:

  • Az orvos által írt levél, amelyben leírja a beteg egészségi állapotát, és hogy miért az Egyesült Államokban kíván orvosi ellátást igénybe venni.
  • Az egyesült államokbeli orvos vagy kórház levele, amelyben kijelentik, hogy felkészültek az eset kezelésére, és jelzik a kezelés hozzávetőleges költségeit.
  • Arra vonatkozó bizonyíték, hogy hogyan fogja a beteg a kezelést kifizetni.
Temetés/haláleset

Az utazás célja temetésen való részvétel, vagy egy elhunyt közvetlen családtag (házastárs, szülő, testvér, gyermek, élettárs) hazaszállításával kapcsolatos ügyintézés az Egyesült Államokban.

Szükséges dokumentumok:

  • A temetkezési vállalat levele, amelyben megadja elérhetőségeit, az elhunyt adatait, valamint a temetés időpontját.
  • A kérelmezőnek ugyancsak igazolnia kell a közvetlen rokoni viszonyt.
Sürgős üzleti ügy

Az utazás célja olyan sürgős üzleti ügy elintézése, ahol az utazás szükségessége nem volt előre látható.

Szükséges dokumentumok:

  • Az érintett egyesült államokbeli cég meghívólevele, amelyben tanúsítják a tervezett látogatás sürgősségét, leírják az ügy jellegét, valamint azt, hogy vagy egy amerikai vagy helyi vállalat jelentős veszteséget vagy egy üzleti lehetőség elvesztését kénytelen elkönyvelni, amennyiben a felgyorsított ügyintézés nem elérhető.

vagy

  • Egy három hónapot nem meghaladó ideig tartó egyesült államokbeli képzési program igazolása, amelynek egyaránt tartalmaznia kell a helyi munkáltató és az egyesült államokbeli képzést biztosító cég levelét. Mindkét levélnek le kell írnia a képzés jellegét, és annak magyarázatát, hogy miért lesz kénytelen az amerikai vagy helyi vállalat jelentős veszteséget vagy egy üzleti lehetőség elvesztését elkönyvelni, amennyiben a felgyorsított ügyintézés nem elérhető.
Diákok és csereprogramok résztvevői

Az utazás célja egy Egyesült Államokban működő oktatási program 15 napon belül történő megkezdése vagy folytatása, amennyiben normál vízuminterjú-időpont nem áll rendelkezésre. Ez a lehetőség csak olyan diákok vagy cserediákok számára áll rendelkezésre, akiknél az oktatás kezdő időpontjáig már kevesebb mint 15 nap van hátra.

Szükséges dokumentumok:

  • Eredeti I-20-as vagy DS-2019-es nyomtatvány, amely jelzi, hogy a program kezdetéig már kevesebb mint 15 nap van hátra.
  • Szükség esetén annak igazolása, hogy a kérelmező megfizette a SEVIS-díjat.
Visszautasított ESTA

Amennyiben Ön a Vízummentességi Programban résztvevő államok állampolgára, azonban értesítést kapott, hogy többé nem jogosult ezen program keretein belül utazni, kérhet sürgősségi vízuminterjú időpontot. Ebbe a kategóriába sorolhatók azok,akik iraki ,iráni ,szudáni, illetve szír állampolgársággal is rendelkező kettős állampolgárok, vagy akik 2011 március 1. után Irakba, Iránba, Szudánba, Szíriába, Líbiába, Szomáliába, valamint Jemenbe utaztak. Utazásának halaszthatatlannak kell lennie a sürgősségi interjúidőpont kérelemre való jogosultsághoz. Kérjük, kérelmében adja meg utazásának pontos dátumát és célját.

Lényeges dokumentáció:

  • A U.S. Customs and Border Protection (az Egyesült Államok Vám- és Határőrsége) hatóságaitól kapott üzenet, melyet ESTA státuszát illetően kapott.

Felgyorsított ügyintézés kérelmezése

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Online időpont-egyeztetés az elérhető legkorábbi időpontra. Felhívjuk figyelmét, hogy a felgyorsított ügyintézés kérelmezése előtt időpontot kell egyeztetni. Amikor ön időpontot egyeztet, egy képernyőüzenet mutatja a legkorábbi elérhető időpontot, így a felgyorsított ügyintézési időpontokat is. Ily módon előfordulhat, hogy már ekkor látszik, hogy nincs szükség felgyorsított ügyintézés kérelmezésére, mert már rendelkezésre áll korábbi időpont.

Amennyiben folytatni szeretné a felgyorsított ügyintézés kérelmezését, töltse ki angol nyelven a felgyorsított ügyintézés kérelmezésére szolgáló űrlapot, vagy forduljon segítségért a telefonos ügyfélszolgálathoz. Kérjük, feltétlenül írja le a sürgősség okát, amely az ön véleménye szerint indokolja a felgyorsított ügyintézést. Ha elküldte a kérelmet, az amerikai nagykövetség vagy konzulátus e-mailben fog válaszolni az ön kérelmére.

4. lépés

Abban az esetben, ha az amerikai nagykövetség vagy konzulátus jóváhagyja a kérelmét, e-mailben értesítik önt arról, hogy időpontot kell foglalnia interneten keresztül a felgyorsított ügyintézés részét képező interjúra. Megértését kérjük, hogy a telefonos ügyfélszolgálat nem tud önnek időpontot egyeztetni, de ha valamilyen kérdése van, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Abban az esetben, ha az amerikai nagykövetség vagy konzulátus elutasítja a felgyorsított ügyintézésre vonatkozó kérelmét, az elutasításról e-mailben értesítik önt, és ez esetben az eredeti időpontban kell megjelennie az interjún.

Megjegyzés: A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló e-mailt a no-reply@ustraveldocs.com címről küldjük. Bizonyos e-mail alkalmazások az ismeretlen feladóktól érkező leveleket a levélszemétmappába helyezik. Amennyiben nem kapja meg az értesítést, kérjük, ellenőrizze a levélszemétmappák tartalmát is.

5. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint a vízumkérelmet támogató dokumentumokat. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.