Bevándorló vízumokkal kapcsolatos információk

Ezen az oldalon:


Áttekintés

Azoknak a személyeknek, akik szeretnének bevándorolni az Egyesült Államokba, a bevándorló vízum igénylése előtt az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala (USCIS) által jóváhagyott bevándorlási engedélyt kell szerezniük. A bevándorlási kérelem benyújtását vagy egy arra jogosult rokon, vagy egy potenciális munkáltató végezheti el valamelyik egyesült államokbeli USCIS-irodán. A bevándorlási kérelmek benyújtásával kapcsolatban az USCIS weboldalán kaphat konkrét információt. Azok a személyek, akik jóváhagyott bevándorlási engedéllyel rendelkeznek, és az elsőbbségi dátumuk (ha van ilyen) aktuálissá vált, jogosultak bevándorló vízum vagy K típusú nem-bevándorló vízum igénylésére.

Bevándorlási kérelmek

Mivel Magyarországon az USCIS nem üzemeltet ügyfélszolgálati irodát, ezért 2011. augusztus 15-től kezdődően a magyarországi illetőségű kérelmezőknek a kitöltött I-130-as űrlapot az USCIS chicagói postafiókcímére kell elküldeniük. Mindazok az amerikai nagykövetségek vagy konzulátusok, amelyeken nem üzemel USCIS-képviselet, csak az alább felsorolt kivételes esetekben vehetnek át és dolgozhatnak fel I-130-as űrlapokat. A fenti változás nem érinti mindazokat az I-130-as űrlapokat, amelyeket 2011. augusztus 15-e előtt USCIS-képviselet nélküli amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson megfelelőképpen iktattak.

Az USCIS chicagói postafiókcímei normál postai küldemények számára:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Az USCIS chicagói postafiókcímei expressz postai és futárküldemények számára:
USCIS
Csak I-130 űrlapok küldésére
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Ha további információra van szüksége az I-130-as űrlapok USCIS chicagói postafiókcímére való elküldésével kapcsolatban, látogasson el az USCIS weboldalára a http://www.uscis.gov címen, vagy hívja fel az USCIS amerikai irodáját az 1-800-375-5283 számon.

USCIS bevándorlási díj

2013. február 1-től kezdődően minden bevándorlóvízummal rendelkező külföldi magánszemélynek 220 USD összegű USCIS bevándorlási díjat kell fizetnie az Egyesült Államokba való beutazás előtt. A díjfizetés alól csak azok a leendő örökbe fogadó szülők, akiknek a gyermeke(i) az USCIS Árva-programja vagy Hágai folyamat keretében utaznak be az Egyesült Államokba, az amerikai kormányzat által alkalmazott különleges iraki vagy afgán menekültek, hazatérő állandó lakosok, valamint a K típusú vízummal rendelkező személyek mentesülnek. Amennyiben további kérdése van, az alábbi USCIS-weboldalon további információkat olvashat az új díjjal kapcsolatban (itt találhatók az USCIS elérhetőségei is): www.USCIS.gov/immigrantfee.

Kivételes eljárás

2011. augusztus 15-től kezdődően azok a kérelmezők, akik úgy gondolják, hogy az esetük különleges eljárást érdemel, kérhetik, hogy kérelmüket a konzulátusi részleg kezelje. Minden egyes kérést külön bírálnak el.

Az a kérelmező, aki egy I-130-as űrlapot kíván benyújtani, fordulhat közvetlenül a konzulátusi részleghez is, és kérheti esetének kivételes kezelését, amennyiben a kérés okait részletesen kifejti. A konzulátusi részleg továbbítja a kivételes eljárási kérelmet az amerikai nagykövetség vagy konzulátus területe szerint illetékes USCIS-iroda felé. Az USCIS hozza meg a végső döntést arra nézve, hogy az eset körülményei valóban olyan kivételesek-e, amelyek indokolják a szokásos eljárásrendtől való eltérést. Az USCIS a weboldalán példákkal is szolgál a kivételes körülményekre.

Egészségügyi előírások

Minden kérelmezőnek rész kell vennie egy, a nagykövetség által jóváhagyott, szerződéses orvos által végett orvosi vizsgálaton. Az orvosi vizsgálattal kapcsolatban további információk itt olvashatók. Az Egyesült Államok Nemzeti Vízumközpontja vagy a nagykövetség küld tájékoztatást a kérelmezőknek arról, hogy hogyan kell időpontot foglalni az orvosi vizsgálatra. Az útmutatás megérkezése előtt ne próbáljon időpontot foglalni!

Interjú az amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson

Ha sikerült időpontot egyeztetnie, a megadott napon és időben jelenjen meg az amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson. Kérjük, olvassa el az amerikai nagykövetségre és konzulátusra vonatkozó biztonsági előírásokat, amelyek leírják, hogy milyen tárgyakat lehet bevinni az interjúra, és melyeket nem. Vigye magával az időpont-egyeztető levelet és az ön vízumosztályához szükséges iratokat.