Lasten viisumit

Tällä sivulla:

Kysymyksiä ja vastauksia

K: Tarvitsevatko lapset viisumin?

V: Kaikki matkustajat, myös lapset, tarvitsevat viisumin Yhdysvaltoihin matkustusta varten, tai heidän on saatava matkustuslupa jonkin muun erityisohjelman, kuten viisumivapausohjelman kautta.

K: Maksavatko lapset samat anomismaksut kuin aikuisetkin?

V: Kyllä.

K: Täytyykö lapsille varata haastatteluaika?

V: Vanhemmat voivat anoa viisumia alle 14-vuotiaiden lastensa puolesta, mutta lasten anomukset on toimitettava konsulille vanhemman viisumihaastattelun aikaan. Lasten tiedot on lisättävä "perheenjäseninä" vanhemman profiiliin haastatteluaikaa varattaessa. Noudata viisumin anomisessa Viisumin anominen -sivun ohjeita.

Jos toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat jo saaneet viisuminsa, he voivat lähettää lasten anomukset postitse. Noudata alla olevia ohjeita lähettääksesi anomuspaketin lapsesi puolesta.

Huomautus: Joissakin olosuhteissa alaikäisen hakijan vanhempia saatetaan pyytää saapumaan henkilökohtaiseen haastatteluun myös myöhemmin.

K: Onko kaikkien lasten tultava henkilökohtaisesti haastatteluun?

V: Ei, useimpien lasten ei tarvitse tulla henkilökohtaisesti haastatteluun.