Diplomaatit ja valtion virkamiehet – lisätietoja

Tällä sivulla:

Yleiskatsaus

A-tyypin viisumit myönnetään yleensä, kun anomuksen yhteydessä esitetään diplomaattinen nootti isäntämaan edustustosta tai ulkomaan lähetystöstä. Jos A-1- tai A-2-viisumin hakija on tulossa Yhdysvaltoihin työtehtäviin, jotka kestävät alle 90 päivää, viisumiin lisätään merkintä "TDY." Tavallisesti asianmukaisten A-1- ja A-2-viisumin hakijoiden, jotka ovat isäntämaan kansalaisia tai sen valtuuttamia, ei tarvitse tulla haastatteluun. Joissakin tapauksissa konsuli saattaa kuitenkin pyytää haastattelua.

Tässä luettelossa on lisätietoja tämän luokan eri viisumityypeistä:

A-3-viisumi

Myönnetään A-1- tai A-2-statuksen saaneiden henkilöiden henkilökohtaisille avustajille ja työntekijöille.

G-1-viisumi

Myönnetään tunnustetun valtion pysyvän edustuston jäsenille kansainvälisissä organisaatioissa asemasta riippumatta, sekä heidän välittömille perheenjäsenilleen. G-1-viisumeja myönnetään myös edustuston sihteereille, autonkuljettajille ja ylläpitohenkilökunnalle, mutta ei kotiapulaisille, joille myönnetään G-5-viisumi.

G-2-viisumi

Myönnetään tunnustettujen valtioiden edustajille ja heidän välittömille perheenjäsenilleen, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin väliaikaisesti osallistuakseen määrätyn kansainvälisen organisaation kokouksiin. G-2-virkamiehet voivat edustaa valtiotaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokouksessa tai maansa edustuston TDY-virkamiehinä kansainvälisessä organisaatiossa. G-2-viisumeja voidaan myöntää armeijan upseereille, jotka avustavat YK:n sihteeristöä rauhanturvausasioissa. Perheenjäsenille voidaan myös myöntää G-2-viisumi.

G-3-viisumi

Myönnetään tunnustamattomien valtioiden tai muiden kuin jäsenmaiden valtioiden edustajille asemasta riippumatta, sekä heidän välittömille perheenjäsenilleen. G-3-viisumeja voidaan myöntää myös tällaisten maiden edustajille, jotta he voivat osallistua määrättyjen kansainvälisten organisaatioiden väliaikaisiin kokouksiin (esim. YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto).

G-4-viisumi

Myönnetään asemasta riippumatta henkilöille, jotka ovat siirtymässä Yhdysvaltoihin määrätyn kansainvälisen organisaation tehtävään (mm. Yhdistyneet kansakunnat). Heidän välittömille perheenjäsenilleen voidaan myös myöntää G-4-viisumit, mutta kotiapulaisille myönnetään G-5-viisumit. Määrättyjen kansainvälisten organisaatioiden virkamiehille ja työntekijöille, joiden asemapaikka ei ole Yhdysvalloissa, voidaan myös myöntää G-4-luokan viisumi, jos he aikovat matkustaa Yhdysvaltojen kautta. Maahantulokertojen määrä on rajoitettava virallisessa pyynnössä mainittuun määrään. G-4-viisumi voidaan myöntää asemasta riippumatta myös määrätyn kansainvälisen organisaation henkilökunnalle, joka saapuu Yhdysvaltoihin organisaation tehtävissä.

G-5-viisumi

Myönnetään G-1–G-4-statuksen saaneiden henkilöiden henkilökohtaisille avustajille ja työntekijöille.

Huomautus: Jos ulkomaan edustusto Yhdysvalloissa palkkaa henkilön, joka on siirtolainen (Legal Permanent Resident, LPR), kyseiselle henkilölle voidaan myöntää A-viisumi, jos hän suostuu luopumaan pysyvän asukkaan kortistaan.