Viisumivapausohjelma

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Viisumivapausohjelman (Visa Waiver Program, VWP) puitteissa tiettyjen maiden kansalaiset voivat matkustaa Yhdysvaltoihin turisteina tai liikematkan vuoksi (vierailijaviisumitarkoituksissa) enintään 90 päivän ajaksi ilman viisumia. Kaikki maat eivät kuulu ohjelmaan, eivätkä kaikki VWP-maiden matkailijat täytä ohjelman vaatimuksia. VWP-matkustajien täytyy anoa matkustuslupaa sähköisen ESTA-matkustuslupajärjestelmän kautta, heidän tietonsa tarkistetaan Yhdysvaltoihin saapuessa ja heidät lisätään Department of Homeland Securityn OBIM-ohjelmaan.

Jäsenmaat

Alankomaat
Andorra
Australia
Belgia
Brunei
Chile
Espanja
Irlanti
Islanti

Israel
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Korean tasavalta

Kreikka
Kroatia
Latvia
Liechtenstein
Liettua
Luxemburg
Malta
Monaco
Norja
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi

Saksa
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Suomi
Sveitsi
Taiwan
Tanska
Tšekin tasavalta
Unkari
Uusi-Seelanti
Viro

Jäsenmaiden kansalaiset voivat matkustaa ilman viisumia turismi- ja liikematkatarkoituksissa 90 päivän ajan, jos he täyttävät seuraavat vaatimukset:

 • Heillä on mikrosirun sisältävä passi (e-passi).
 • He ovat rekisteröityneet sähköiseen matkustuslupajärjestelmään (ESTA).
 • He täyttävät viisumivapausohjelman alla mainitut yleiset ehdot.

Kanadan, Meksikon ja Iso-Britannian merentakaisen alueen Bermudan kansalaisia koskevia tietoja on Department of Staten matkustustietosivustossa.

*Kaikkien tämän sivun "maahan" tai "maihin" viittaavien kohtien suhteen tulee huomata, että vuonna 1979 säädetyssä Taiwan Relations Act -laissa (julkisoikeuden laki nro 96-8, kohta 4(b)(1)) on määritetty, että "[k]un Yhdysvaltain laeissa viitataan Yhdysvaltain ulkopuolisiin maihin, kansoihin, valtioihin, hallituksiin tai vastaaviin yksiköihin tai kun lait koskevat tällaisia yksiköitä, nämä termit sisältävät Taiwanin ja kyseisiä lakeja sovelletaan Taiwaniin" (22 U.S.C. § 3303(b)(1)). Lisäksi kaikkien viisumivapausohjelmaa koskevien lakien (Immigration and Nationality Act -lain kohta 217, 8 U.S.C. 1187) viittaukset "maahan" tai "maihin" koskevat myös Taiwania. Tämä noudattaa Yhdysvaltain yhden Kiinan politiikkaa, jonka perusteella Yhdysvallat on ylläpitänyt epävirallisia suhteita Taiwaniin vuodesta 1979.

Vaatimukset

Päästäkseen viisumivapausohjelman avulla Yhdysvaltoihin matkustajan täytettävä seuraavat ehdot:

 • Hän on jonkin yllä mainitun maan kansalainen ja hänellä on VWP-ohjelmaan kelpaava passi.
 • Hänellä on ESTA-matkustuslupa.
 • Hän oleskelee Yhdysvalloissa enintään 90 päivää.
 • Hänen matkansa syy on jokin seuraavista:
  1. Liikematka – suunnitellun matkan tarkoitus on neuvotella liikekumppaneiden kanssa, matkustaa tiede-, koulutus- tai ammattikokoukseen tai liikeneuvotteluun tai konferenssiin tiettyinä päivinä, selvittää kuolinpesä tai neuvotella sopimuksesta.
  2. Huvi/turismi – suunnitellun matkan tarkoitus on virkistystoiminta, esimerkiksi turismi, loma, huvittelu, ystävien ja sukulaisten luona käyminen, lepo, lääketieteellinen hoito, veljeskunta-, sosiaali- tai palveluluontoinen toiminta ja ilman korvausta amatöörinä musiikki-, urheilu- tai muihin tapahtumiin tai kilpailuihin osallistuminen.
  3. Kauttakulku – matkustus Yhdysvaltain kautta.

JA jos hakija saapuu Yhdysvaltoihin lentäen tai meriteitse:

 • Hänellä on oltava paluu- tai jatkolippu. Jos matkustetaan sähköisellä lipulla, reittitietojen kopiota on pidettävä mukana, jotta se voidaan esittää siirtolaisviranomaiselle. Matkustajien, joiden jatkolippu päättyy Meksikoon, Kanadaan, Bermudalle tai Karibian saarille, on oltava näiden alueiden laillisia asukkaita.
 • Hakijan on saavuttava Yhdysvaltoihin sellaisen lento- tai laivayhtiön matkustajana, joka osallistuu ohjelmaan. Tämä sisältää yhdysvaltalaiset yhtiöt, jotka ovat tehneet sopimuksen Department of Homeland Securityn kanssa matkustajien kuljettamisesta viisumivapausohjelman mukaisesti.

Jos saavutaan Yhdysvaltoihin maateitse Kanadasta tai Meksikosta, asiakirjavaatimukset ovat samat, mutta paluulippua ja sopimuksen alaista kuljetusyhtiötä ei vaadita. Sinun on todistettava maahantuloviranomaisille, että sinulla on riittävät varat kustannustesi kattamiseen oleskelusi aikana ja Yhdysvalloista poistumiseen.

Sähköinen matkustuslupa (ESTA)

Alkaen 1.4.2016 kaikilla viisumivapausohjelman käyttäjillä on oltava e-passi.

Tämä sääntö koskee myös niitä, joilla on jo aikaisemmin myönnetty sähköinen ESTA matkustuslupa.

E-passin tunnistat passin kannessa olevasta symbolista

Biometric symbol

                                                                 

Passivaatimukset: 

Viisumivapaidenmaiden kansalaiset, jotka ovat matkustaneet, tai oleskelleet, Irakissa, Iranissa, Syyriassa, Sudanissa, Libyassa, Pohjois-Korean, Somaliassa ja/tai Jemenissä  1.3.2011 alkaen eivät enää ole oikeutettuja matkustamaan tai pääsemään Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelmalla. Kaksoiskansalaiset, joilla on viisumivapaanmaan ja Irakin, Iranin, Pohjois-Korean, Syyrian tai Sudan kansalaisuus, eivät ole enää oikeutettuja käyttämään viisumivapausohjelmaa. 

Tämä rajoitus ei koske viisumivapaanmaan kansalaista, joka oleskeli edellä mainituissa maissa viisumivapaanmaan puolustusvoimien lähettämänä, tai viisumivapaanmaan lähettämänä virkamiehenä. 

Yhdysvaltain sisäministeri voi myöntää poikkeusluvan, jos hän katsoo, että kyseinen poikkeuslupa on Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävää.

Poikkeuslupia myönnetään tapauskohtaisesti. 

Seuraavat henkilöt saattavat olla oikeutettuja poikkeuslupaan: 

Henkilöt, jotka ovat matkustaneet Irakiin, Iraniin, Syyriaan, Sudaniin, Libyaan, Somaliaan ja/tai Yemeniin

-          Kansainvälisen organisaation, paikallishallinnon tai muun valitiollisen organisaation lähettämänä

-          Kansalaisjärjestön lähettämänä

-          Toimittajana 

Henkilöt, jotka ovat matkustaneet Iraniin virallisissa kauppayhteyksissä perustuen Iranin ydinohjelmaa koskevaan yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan (Joint Comprehensive Plan of Action, July 14, 2015). 

Henkilöt, jotka ovat matkustaneet Irakiin viralliselle liikematkalle. 

 ESTA anomuskaavake on päivitetty ja sisältää lisäkysymyksiä koskien uusia lainmukaisia matkustuslupavaatimuksia. Suosittelemme viisumivapaasti Yhdysvaltoihin matkustavia käyttämään uudistettua anomusta, joka määrittelee vapautuksen myöntämistarpeen kunkin anojan kohdalla. Mitään erillistä poikkeuslupa-anomus kaavaketta ei ole saatavilla.

Jo myönnettyjen ESTA lupien haltijoiden, tulisi tarkistaa ESTA matkustuslupansa voimassaolo osoitteessa https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Passin voimassaoloaika:

Yhdysvaltoihin matkustavilla vierailijoilla on oltava passi, joka on voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun heidän aiottu oleskelunsa Yhdysvalloissa päättyy, paitsi jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen. Jos matkustat ilman viisumia viisumivapausohjelman mukaisesti, passisi on oltava voimassa vähintään 90 päivän ajan. Jos passisi jäljellä oleva voimassaoloaika on alle 90 päivää, sinulle myönnetään lupa oleskella Yhdysvalloissa passisi voimassaolon päättymispäivään saakka.

Jos olet viisumivapausohjelman piiriin kuuluvan maan kansalainen, mutta passisi ei täytä näitä vaatimuksia, sinun kannattaa harkita uuden VWP-kelpoisen passin hankkimista oman maasi passiviranomaisilta. Muussa tapauksessa et voi matkustaa viisumivapausohjelman avulla ja sinun on hankittava viisumi voimassaolevaan passiisi voidaksesi matkustaa Yhdysvaltoihin.

Matkustusluvan evääminen

Joillekin matkustajille ei voida myöntää matkustuslupaa Yhdysvaltoihin ilman viisumia viisumivapausohjelman mukaan. Matkustusluvan eväämiseen johtavia syitä voivat olla esimerkiksi pidätys (vaikka se ei olisi johtanut tuomioon rikoksesta), rikosrekisteri (vaikka henkilö olisi saanut armahduksen tuomiostaan, tuomio olisi kumottu tai henkilö olisi saanut tuomion alennuksen), tietyt vakavat tartuntataudit ja aiempi maahantulokielto tai karkotus Yhdysvalloista tai viisumivapausohjelman enimmäisoleskeluajan ylittäminen. Tällaisten matkustajien on anottava viisumia. Jos he yrittävät matkustaa ilman viisumia, heidät käännytetään Yhdysvaltojen rajalta.

Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 -lain mukaan matkustajat, jotka ovat matkustaneet tai oleskelleet Iranissa, Irakissa, Jemenissä, Libyassa, Pohjois-Koreassa, Somaliassa, Sudanissa ja/tai Syyriassa 1. maaliskuuta, 2011 tai sen jälkeen (poikkeuksena tietyt VWP maiden diplomaatti- tai sotilastehtävissä matkustaneet) TAI  VWP maiden matkustajat, jotka ovat myös Iranin, Irakin, Pohjois-Koreassa, Sudanin ja/tai Syyrian kansalaisia, eivät voi enää matkustaa viisumivapausohjelman puitteissa.  Yksityiskohdat Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015 (the Act) -lain muutoksista löytyvät seuraavalta verkkosivulta: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Matkustajat, joilla on vähäpätöisiä liikennerikkomuksia, jotka eivät johtaneet pidätykseen ja/tai tuomioon, saavat matkustaa ilman viisumia, kunhan muut vaatimukset täyttyvät. Jos liikennerikkomus tapahtui Yhdysvalloissa ja siitä on langetettu sakko, jota ei ole maksettu, tai jos et saapunut oikeudenkäyntiin, sinusta on saatettu antaa pidätysmääräys. Tässä tapauksessa sisäänpääsy Yhdysvaltoihin voi vaikeutua huomattavasti. Asia on siis syytä hoitaa kuntoon ennen matkaa ottamalla yhteys oikeusistuimeen, johon sinun olisi pitänyt saapua kuultavaksi. Jos et tiedä oikeusistuimen osoitetta, saat tämän tiedon internetistä osoitteesta www.refdesk.com.

Viisumivapaa matkustus ei koske henkilöitä, jotka aikovat opiskella, työskennellä tai oleskella Yhdysvalloissa yli 90 päivää tai mahdollisesti muuttaa oleskelunsa luonnetta (turismista opiskeluun jne.) Yhdysvaltoihin saavuttuaan. Tällaiset matkustajat tarvitsevat viisumin. Jos siirtolaisviranomainen epäilee, että viisumiton matkustaja aikoo opiskella, työskennellä tai oleskella maassa yli 90 päivää, viranomainen voi estää matkustajan pääsyn maahan.

Hakijat Kanadasta ja Meksikosta

Kanada, Meksiko ja Bermuda eivät kuulu viisumivapausohjelmaan. Siirtolaisuus- ja kansalaisuuslaissa on muita ehtoja Kanadan ja Bermudan kansalaisten viisumivapaalle matkustukselle tietyissä olosuhteissa. Katso kohtaa Kanadan ja Bermudan kansalaiset. Koska Kanadan, Meksikon ja Bermudan kansalaiset eivät kuulu viisumivapausohjelman piiriin, koneluettavia ja biometrisiä passeja koskevat vaatimukset eivät koske heitä. Kannattaa myös huomata, että joidenkin Kanadan ja Bermudan kansalaisten on hankittava vierailijaviisumi Yhdysvaltoihin matkustusta varten.

ESTA-matkustusluvan evääminen

Matkustajat, joille ei ole myönnetty ESTA-matkustuslupaa, eivät voi matkustaa viisumivapaasti. Hae viisumia ennen matkalle lähtöä.

Kaikki ESTA-matkustusluvan hankintaa koskevat kyselyt on osoitettava Department of Homeland Security -virastolle.