Viisumityypit

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Yleensä ulkomaan kansalaisen on hankittava Yhdysvaltoihin matkustamista varten ensin viisumi, joka voi olla joko vierailijaviisumi väliaikaista oleskelua varten tai siirtolaisuusviisumi pysyvää asumista varten. Tiettyjen maiden kansalaiset voivat mahdollisesti vierailla Yhdysvalloissa ilman viisumia viisumivapausohjelman ansiosta. Kaikkien Yhdysvaltoihin viisumivapaasti matkustavien on hankittava matkustuslupa sähköisen matkustuslupajärjestelmän (ESTA) kautta ennen Yhdysvaltoihin matkustusta.

Jos et täytä viisumivapausohjelman vaatimuksia tai menet Yhdysvaltoihin opiskelemaan, työskentelemään, osallistumaan vaihto-ohjelmaan tai muuta sellaista tarkoitusta varten, jota B-viisumi ei kata, tarvitset vierailijaviisumin.

Viisumi ei takaa, että pääset Yhdysvaltoihin. Viisumi on vain osoitus siitä, että Yhdysvaltain konsuli on todennut, että voit anoa sisäänpääsyä Yhdysvaltoihin tiettyä tarkoitusta varten.

Vierailijaviisumit

Vierailijaviisumi on tarkoitettu turisteille, liikemiehille, opiskelijoille tai koulutetuille ammattiosaajille, jotka haluavat oleskella Yhdysvalloissa tietyn ajanjakson ajan määrättyä tarkoitusta varten. Yhdysvaltain viisumilakien ja -säädösten mukaan useimpien vierailijaviisumin hakijoiden on todistettava konsulille, että heillä on vahvat siteet asuinmaahansa ja että he aikovat poistua Yhdysvalloista oleskelunsa jälkeen.