Viisumin uudistaminen

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Yhdysvaltain viisumin anomisprosessi on monin tavoin samanlainen riippumatta siitä, anotko viisumia ensimmäistä kertaa vai oletko uudistamassa viisumiasi. Ota huomioon, että viisumisi saattaa edelleen olla voimassa, vaikka passisi voimassaoloaika päättyisikin. Voit matkustaa Yhdysvaltoihin, jos otat mukaasi vanhan passin, johon viisumi on kiinnitetty, sekä uuden, voimassa olevan passin.

Viisumianomuksen jättöpalvelun avulla viisumin anomisprosessia voidaan nopeuttaa. Useimmiten palvelua käytettäessä haastattelua ei tarvita. Anomuksen jättöpalvelun käyttö ei kuitenkaan takaa viisumin myöntämistä sen enempää kuin haastattelukaan. Saatamme myös joissakin tapauksissa jättöpalvelun kautta jätetyn anomuksen tarkistamisen jälkeen pyytää hakijaa saapumaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Vaatimukset

Saatat olla oikeutettu hakemaan Yhdysvaltain viisumia ilman haastattelua alla olevien luokkien perusteella. Jos olet oikeutettu viisumihakemukseen, voit ehkä lähettää hakemuksen ja todistusasiakirjat postitse suurlähetystöön. Tukevat asiakirjat on lueteltu jäljempänä.

 Vaatimukset anomuksen jättöpalvelun käyttöön iän perusteella:

 • Alle 14-vuotiaat lapset ja hakijat, jotka ovat 80-vuotiaita tai vanhempia, voivat anoa viisumia lähettämällä anomukseen kuuluvat materiaalit, jos heiltä ei ole aikaisemmin evätty Yhdysvaltain viisumia. Tarkista alla oleva ”Tarvittavat asiakirjat”-kohta varmistaaksesi, että hakemuksen mukana toimitetaan oikeat asiakirjat.
 • Hakijoiden on oltava Suomen kansalaisia tai asuttava pysyvästi Suomessa.
 • Hakijoiden on oltava itse fyysisesti Suomessa.

 Vaatimukset anomuksen jättöpalvelun käyttöön aiempien myönnettyjen Yhdysvaltain viisumien perusteella:

 • Hakija on saanut viisumin 1. tammikuuta 2008 jälkeen ja häneltä on otettu sormenjäljet.
 • Hakijan anoma viisumi kuuluu samaan luokkaan kuin aiempi viisumi.
 • Hakija anoo viisumia 48 kuukauden sisällä aiemman viisumin vanhenemisesta, tai aiempi viisumi on vielä voimassa.
 • Hakijalta ei ole evätty viisumia, jota ei ole myöhemmin korvattu tai evätty ESTA-luvalla.
 • Hakija on Suomen kansalainen tai asuu vakituisesti Suomessa.
 • Hakijan aiemmassa viisumissa ei ole ”clearance received” tai ”waiver granted”-merkintää.

Vaatimukset anomuksen jättöpalvelun käyttöön koskien hakijoita jotka:

Sinulle on aiemmin myönnetty minkä tahansa tyyppinen viisumi ja haet nyt F-, M- tai akateemista J-viisumia (opiskelija, professori, tutkija, lyhytaikainen tutkija, asiantuntija)

 • Hakijalta ei ole evätty viisumia, jota ei ole myöhemmin korvattu tai evätty ESTA-luvalla.
 • Hakija on Suomen kansalainen tai asuu vakituisesti Suomessa.
 • Hakijan aiemmassa viisumissa ei ole ”clearance received” tai ”waiver granted”-merkintää.

Vaatimukset anomuksen jättöpalvelun käyttöön tietyille hakijoille vetoomukseen perustuvien viisumien kohdalla:

 • Hakija anoo H-1-, H-3-, H-4-, henkilökohtaista L-, O-, P- tai Q-viisumia. Blanket L -anomukset eivät kelpaa.
 • Hakijalle on aiemmin myönnetty viisumi missä tahansa luokassa muu kuin B1/B2
 • Hakijalta ei ole evätty viisumia, jota ei ole myöhemmin korvattu tai evätty ESTA-luvalla.
 • Hakija on Suomen kansalainen tai asuu vakituisesti Suomessa.
 • Hakijan aiemmassa viisumissa ei ole ”clearance received” tai ”waiver granted”-merkintää.

Vaatimukset anomuksen jättöpalvelun käyttöön diplomaateille, valtion virkamiehille ja kansainvälisten organisaatioiden edustajille

 • Muiden valtioiden virkamiehet, joiden matka liittyy virallisiin valtion toimiin – A1 ja A2-viisumit
 • Kansainvälisten organisaatioiden edustajat (esim. Yhdistyneet kansakunnat, Maailmanpankki) – G1, G2, G3 ja G4-viisumit
 • NATO:n edustajat ja armeijan henkilöstö, joiden matka liittyy virallisiin toimiin – NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 ja NATO-6-viisumit

 Tutustu tähän sivuun saadaksesi lisää tietoa diplomaatin/edustajan viisumin anomisesta.

TÄRKEÄÄ: Huomaa, että vaikka täyttäisit edellä mainitut ehdot, saatat silti joutua tulemaan paikalle lähetystöön haastattelua varten tai maksamaan erääntyneitä maksuja. Mikäli näin on, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Tarvittavat asiakirjat

Kaikki hakijat:

 • DS-160-anomuskaavakkeen
 • Valokuva: Alle 6 kuukautta vanha, suoraan edestä valkoista taustaa vasten otettu valokuva, joka on kooltaan 51 x 51 mm.
 • Anomusmaksun kuittinumero (tai muu asiakirja, josta ilmenee, että anomusmaksu on jo maksettu).
 • Anomuksen jättöpalvelun vahvistuskirje.

 Tietyt hakijat:

 • Alle 14-vuotiaat lapset:
  • Ote Suomen Väestörekisteristä, josta käy ilmi lapsen vanhemmat tai lailliset huoltajat.
  • Kirjallinen selitys lapsen Yhdysvaltain-matkan syystä sekä yhdysvaltalaisen kutsujan tiedot ja selitys, josta käy ilmi, mikä kutsujan suhde lapseen on.
  • Kopiot vanhempien passien henkilötietosivuista TAI kansallisista henkilökorteista.
  • Kopiot vanhempien nykyisistä tai aikaisemmista Yhdysvaltain viisumeista, jos sellaisia on.
  • Huomaa, että jos vanhempi tai vanhemmat anovat henkilökohtaisesti viisumia Yhdysvaltain lähetystössä eivätkä anomuksen jättöpalvelun kautta, vanhempi tai vanhemmat voivat varata lapsen nimissä haastatteluajan ja jättää lapsen anomuksen oman haastattelunsa yhteydessä.
 • F-1- ja J-1-viisumien haltijat:
  • Tutkimus- tai opiskelusuunnitelma, joista käy ilmi tiedot suunnitelluista opinnoista tai tutkimuksesta Yhdysvalloissa, sekä tutkimusta tai opintoja ohjaavan professorin ja/tai laitoksen johtajan nimi ja puhelinnumero Yhdysvalloissa.
  • Todisteet hakijan opintojen tai vaihto-ohjelman taloudellisesta tuesta. Todisteeksi käy muun muassa: kuitti lukukausimaksusta, todiste stipendi- tai apuraharahoituksesta, pankkiotteet, joista käy ilmi riittävät varat kattamaan suunniteltu vierailun kesto, oppilaitokselta tai yliopistolta saatu lausunto, josta käy ilmi instituution saamat maksut, jne.
  • DS-2019 tai I-20 lomake.
  • Opiskelija- ja vaihtovierailijatietojärjestelmän (SEVIS) maksukuitti.
  • Puolisot, jotka hakevat myös F2- tai J2-viisumia, tulee toimittaa todiste sukulaisuudesta päähakijalle, kuten kopio vihkitodistuksesta.
 • Vetoomukseen perustuvat hakijat:
  • Kopio hyväksytystä 797-lomakkeesta
  • Voit toimittaa todisteita työstäsi, kuten työnantajasi kutsukirjeen, kirjeenvaihdon työnantajan kanssa tai todisteen pätevyydestäsi.
 • B1/B2 liike- tai turismi matkailijat:
  • Hakemukseen voi liittää kopion kutsukirjeestä, matkasuunnitelmasta, todiste henkilökohtaisesta taloudesta tai hakijan ansioluettelo.
 • C-1/D-hakijat:
  • Anna nykyinen liittymiskirje (alkuperäinen mieluiten) ja valokopio työtunnuksestasi.

Tarkista sovellettavan viisumiluokkasi vaatimukset määrittääksesi muut olennaiset ja suositellut asiakirjat.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Kirjaudu sisään verkkoajanvarausjärjestelmäämme ja luo profiili, jotta voit maksaa viisumianomismaksun (MRV-maksu). Kun olet kirjautunut sisään, valitse kohta Varaa haastatteluaika. Prosessin aikana sinun on vastattava viisumin uudistamista koskeviin kysymyksiin, joilla arvioidaan mahdollisuuttasi anoa viisumia ilman haastattelua.

Vaihe 3

Kun olet vastannut kysymyksiin, sinua pyydetään maksamaan viisumianomismaksu. Jos voit anoa viisumia ilman haastattelua, saat yksityiskohtaiset ohjeet asiakirjojesi toimittamisesta. Viisumiluokasta riippuen sinun on ehkä toimitettava lisäselvityksiä ja maksettava vastavuoroisuusmaksu. Katso tietoja lisäselvityksistä viisumiluokkaasi koskevalta sivulta.

Vaihe 4

Postitse viisuminsa uusijat lähettävät osoitetiedoilla varustetun palautuskuoren tarvittavine postimaksuineen anomuksensa mukana.

Perheet voivat halutessaan toimittaa yhden palautuskuoren kaikkien perheenjäsenten passejen palautusta varten.

Suosittelemme postin pikakirjettä tai kirjattua kirjettä.

 Ohessa lisätietoa postin vaihtoehdoista.

 Postitettujen anomusten henkilökohtainen noutaminen lähetystöltä ei ole mahdollista.

 Pikakirje: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/kirjeet-ja-postipalvelut/laheta-kirje-tai-kortti/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/pikakirje

 Kirjattu kirje: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/kirjeet-ja-postipalvelut/laheta-kirje-tai-kortti/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/kirjattu-kirje

 Lähetystön osoite:

Consular Section – Visa Unit
Itäinen Puistotie 14 B
00140 Helsinki
Finland