Viisumimaksut

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Viisumin hakijoiden, myös lasten, on ennen vierailijaviisumin anomista maksettava viisumianomismaksu, jota ei palauteta ja jota ei voi siirtää toiselle henkilölle. Tätä maksua kutsutaan joskus myös MRV-maksuksi. Viisumianomismaksu on maksettava riippumatta siitä, myönnetäänkö viisumi vai ei. Maksu määräytyy anomasi viisumin tyypin mukaan. Kansalaisuudestasi ja anomasi viisumin tyypistä riippuen sinun on ehkä maksettava myös viisumin myöntämismaksu eli "vastavuoroisuusmaksu". Tässä verkkosivustossa luetellaan kunkin vierailijaviisumityypin viisumianomismaksut.

Huomaa, että tässä luetellaan vain vierailijaviisumien anomismaksut.

Maksuja koskevia tietoja

Vaikka maksut on lueteltu Yhdysvaltain dollareina (USD), ne on suoritettava paikallisessa valuutassa. Voit maksaa maksut minkä tahansa tunnetun pankin konttorissa. Lisätietoja maksuvaihtoehdoista on tässä.

Rajoitukset

Viisumianomismaksuasi ei palauteta etkä voi siirtää sitä toiselle henkilölle. Kun olet maksanut maksun, saat suorituksesta kuitin.Kaikkien ei-maahanmuuttoviisumihakemusten maksut (joita kutsutaan myös MRV-maksuiksi), jotka suoritetaan 1. lokakuuta 2022 tai sen jälkeen, ovat voimassa 365 päivää MRV-maksukuitin päiväyksestä. Hakijoiden on sovittava haastattelutapaaminen tai toimitettava haastattelustaluopumishakemus tämän 365 päivän kuluessa. Huomaa, että hakijoiden täytyy ainoastaan sopia haastattelutapaaminen tai lähettää luopumishakemus 365 päivän kuluessa. Haastattelun ei tarvitse tapahtua tämän 365 päivän sisällä. Kaikkien MRV-maksukuittien voimassaoloa, jotka on saatu ennen 1. lokakuuta 2022, on jatkettu 30. syyskuuta 2023 saakka.

Viisumityypit ja anomismaksujen määrät

Anomismaksut on lueteltu alla ja ne koskevat yhtä viisumianomusta. Anomismaksu tavallisimmille vierailijaviisumeille on $185. Tämä sisältää turisti-, liikematka-, opiskelija- ja vaihto-ohjelmaviisumit. Useimpien lupa-anomukseen perustuvien viisumien, kuten työviisumien ja uskonnollisen työn tekijöiden viisumien maksu on $205. K-viisumit maksavat $265 ja E-viisumit $315. Alla olevissa taulukoissa on kattavampi luettelo viisumityypeistä ja maksujen määristä.

Viisumityypit ja anomismaksujen määrät – maksuluokan mukaan
Maksun määrä (USD) Maksun määrä Viisumityyppi Kuvaus
$185 N/A B Liikematka/turismi
$185 N/A C-1 Kauttakulku
$185 N/A D Laivan/lentoyhtiön miehistö
$185 N/A F Opiskelija (akateeminen)
$185 N/A I Lehdistö ja media
$185 N/A J Vaihtovierailijat
$185 N/A M Opiskelija (ammatillinen)
$185 N/A T Ihmiskaupan uhri
$185 N/A TN/TD NAFTA-ammattilaiset
$185 N/A U Rikollisen toiminnan uhri
$205 N/A H Väliaikaiset/kausiluontoiset työntekijät ja työharjoittelijat
$205 N/A L Yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät
$205 N/A O Erityisiä taitoja tai kykyjä omaavat henkilöt
$205 N/A P Urheilijat, taiteilijat ja viihdetaiteilijat
$205 N/A Q Kansainvälinen kulttuurivaihto
$205 N/A R Uskonnollisen työn tekijä
$265 N/A K Yhdysvaltain kansalaisen kihlattu tai aviopuoliso
$315 N/A E Kaupankäynti/sijoittaja, Australian erityisosaaja
Viisumityypit ja anomismaksujen määrät – viisumityypin mukaan
Viisumityyppi Kuvaus Maksun määrä (USD) Maksun määrä (EUR)
B Liikematka/turismi $185 N/A
C-1 Kauttakulku $185 N/A
D Laivan/lentoyhtiön miehistö $185 N/A
E Kaupankäynti/sijoittaja, Australian erityisosaaja $315 N/A
F Opiskelija (akateeminen) $185 N/A
H Väliaikaiset/kausiluontoiset työntekijät ja työharjoittelijat $205 N/A
I Lehdistö ja media $185 N/A
J Vaihtovierailija $185 N/A
K Yhdysvaltain kansalaisen kihlattu tai aviopuoliso $265 N/A
L Yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät $205 N/A
M Opiskelija (ammatillinen) $185 N/A
O Erityisiä taitoja tai kykyjä omaavat henkilöt $205 N/A
P Urheilijat, taiteilijat ja viihdetaiteilijat $205 N/A
Q Kansainvälinen kulttuurivaihto $205 N/A
R Uskonnollisen työn tekijä $205 N/A
T Ihmiskaupan uhri $185 N/A
U Rikollisen toiminnan uhri $185 N/A
TN/TD NAFTA-ammattilaiset $185 N/A

Viisumityypit ja tilanteet, joiden kohdalla maksua ei vaadita

  • A-, G-, C-2-, C-3- ja NATO-viisumien sekä diplomaattiviisumien hakijat (kuten laissa 22 CFR 41.26 määritetään)
  • Hakijat, joilla on J-viisumi ja jotka osallistuvat tiettyihin virallisiin Yhdysvaltain valtion sponsoroimiin koulutus- ja kulttuurivaihtoihin
  • Koneluettavan viisumin korvaaminen yhden vuoden kuluessa viisumin myöntämisestä, kun alkuperäistä viisumia ei ollut kiinnitetty oikein tai viisumi on uusittava syistä, jotka eivät johdu hakijasta
  • Hakijat, joilla on erivapaus kansainvälisen sopimuksen puitteissa, mm. YK:n yleiskokouksen hyväksymän YK:n päämajan tarkkailuvaltuuskunnan jäsenet ja henkilökunta sekä heidän välittömät perheenjäsenensä
  • Hakijat, jotka matkustavat tarjoamaan tiettyjä hyväntekeväisyyspalveluja
  • Yhdysvaltain hallinnon työntekijät, jotka ovat virkamatkalla
  • Työtehtävissä surmansa saaneen Yhdysvaltain valtion työntekijän vanhempi, sisarus, puoliso tai lapsi, joka matkustaa työntekijän hautajaisiin; työtehtävissä vakavasti loukkaantuneen Yhdysvaltain valtion työntekijän vanhempi, sisarus, puoliso, poika tai tytär, joka matkustaa työntekijän luokse kiireellisen hoidon ja toipumisen ajaksi.

Muut maksut

Joissakin tapauksissa on maksettava ylimääräisiä viisumimaksuja suoraan National Visa Centerille (NVC), Yhdysvaltain suurlähetystölle tai konsulaatille tai Department of Homeland Securitylle (DHS).

Vierailijaviisumin myöntämismaksut ("vastavuoroisuusmaksut")

Tietyistä maista tulevien hakijoiden täytyy mahdollisesti maksaa viisumin myöntämismaksu, kun heidän anomuksensa on hyväksytty. Nämä maksut perustuvat "vastavuoroisuuteen" (eli siihen, mitä kyseinen maa veloittaa Yhdysvaltain kansalaisilta vastaavasta viisumista). Yhdysvallat pyrkii välttämään viisumin myöntämismaksut mahdollisuuksien mukaan, mutta jos toisen maan valtio veloittaa Yhdysvaltain kansalaisilta tällaisia maksuja tietyn tyyppisistä viisumeista, Yhdysvallat veloittaa "vastavuoroisuusmaksun" kyseisen maan kansalaisilta saman tyyppisistä viisumeista. Department of Staten verkkosivuilla on lisää tietoa viisumin myöntämismaksuista ja sivusto voi auttaa selvittämään, koskeeko viisumin myöntämismaksu omaa kansalaisuuttasi.

SEVIS-maksut

SEVIS on internet-järjestelmä, jolla seurataan F-, M- ja J-viisumeilla maassa olevia (ja heidän perheenjäseniään) siitä hetkestä, jolloin he saavat alustavan dokumenttinsa (joko I-20 tai DS-2019) siihen saakka, kunnes he valmistuvat/lähtevät koulusta tai päättävät/keskeyttävät ohjelman.

F-, M- ja J-viisumien päähakijat: Tarkista yhdysvaltalaisesta koulustasi, että tietosi on lisätty SEVIS-tietokantaan. Sinun on maksettava erillinen SEVIS-maksu viisumianomismaksun lisäksi. I-20-kaavakkeen saaneiden vierailevien opiskelijoiden SEVIS-maksu on 350 USD. Useimpien DS-2019-kaavakkeen saaneiden vaihtovierailijoiden SEVIS-maksu on 220 USD.  Ohjeita SEVIS-maksun maksamiseen on tässä.

SEVIS-maksun poikkeukset

Hakijoiden, jotka osallistuvat Yhdysvaltain valtion sponsoroimaan ohjelmaan (ohjelmat, joiden koodit alkavat merkinnällä G-1, G-2, G-3 tai G-7) ei tarvitse maksaa SEVIS-maksua.

Blanket L -viisumianomismaksut (petoksen estomaksu)

Blanket L1 -viisumin pääanojien on maksettava petoksen estomaksu US $500.

Mikäli haet seuraavaa L-viisumia uudella I-129S kaavakkeella, petoksen estomaksu tulee maksaa uudelleen.

US $4,500 maksu perustuu asetukseen Consolidated Appropriations Act, 2016 (Public Law 114-113):
Mikäli työlupa-anomuksen jättäjällä (yrityksesi tai työnantajasi) on 50 tai sitä enemmän työntekijöitä Yhdysvalloissa ja yli 50 prosenttia näistä työntekijöistä työskentelee H-1B tai L-1 viisumi-statuksella, silloin viisumin pääanojan tulee maksaa tämä maksu.

Nämä maksut tulee suorittaa Konsulaatissa haastattelun yhteydessä luottokortilla tai käteisellä.