Työviisumi

Tällä sivulla:


Usein kysyttyä

Yleiskatsaus

Jos haluat työskennellä Yhdysvalloissa väliaikaisesti vierailijana, tarvitset Yhdysvaltain siirtolaisuuslakien mukaan erityisen viisumin tekemäsi työn mukaan. Useimmat väliaikaisten työntekijöiden viisumiluokat edellyttävät, että tuleva työnantajasi tai edustajasi tekee työlupa-anomuksen, joka täytyy hyväksyttää USCIS:ssä ennen kuin voit anoa työviisumia.

Kaikilla H-, L-, O-, P- ja Q-viisumeja anovilla on oltava USCIS:n hyväksymä työlupa-anomus. Työlupa-anomuksesi eli I-129-kaavakkeen on oltava hyväksytty ennen kuin voit anoa työviisumia Yhdysvaltain suurlähetystöstä tai konsulaatista. Kun työlupa-anomus on hyväksytty, työnantajasi tai edustajasi saa I-797-kaavakkeen (Notice of Action), joka toimii työlupa-anomuksen hyväksynnän todisteena. Konsuli tarkistaa työlupa-anomuksesi hyväksynnän Department of Staten Petition Information Management Service (PIMS) -järjestelmästä haastattelun aikana.

Tuo kopio I-797 lomakkeesta mukanasi haastatteluun. Huomaa, että työlupa-anomuksen hyväksyntä ei takaa viisumin myöntämistä, jos et muuten täytä Yhdysvaltain siirtolaisuuslakien viisumivaatimuksia.

Viisumien kuvaukset ja vaatimukset

H-1B (koulutetut ammattiosaajat)

Tarvitset H-1B-viisumin, jos olet tulossa Yhdysvaltoihin toimimaan ennalta sovitussa ammattitason työtehtävässä. Täyttääksesi vaatimukset sinulla on oltava vähintään Bachelor tai korkeampi tutkinto (tai sitä vastaava tutkinto) siltä erityisalalta, jonka töitä haet. USCIS määrittää, katsotaanko työtehtäväsi täyttävän ammattiosaajan tuntomerkit ja oletko pätevä toimittamaan vaaditut palvelut. Työnantajasi on jätettävä Department of Labor -toimistoon Labor Condition Application -hakemus tekemäsi työsopimuksen ehtojen määrittämiseksi.

H-1B1 Sopimukseen perustuvat väliaikaiset työviisumit 

Chilen ja Singaporen kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset sallivat sopimusehdot täyttävien Chilen ja Singaporen kansalaisten työskennellä väliaikaisesti Yhdysvalloissa määrätyissä tilanteissa. Tämä koskee vain Chilen tai Singaporen kansalaisia ja heidän puolisojaan ja lapsiaan riippumatta  heidän kansalaisuudestaan.

H-1B1 viisumin anojilla tulisi olla jo valmiiksi olemassaoleva työtarjous valitsemallaan alueella Yhdysvalloissa. Työnantajan ei tarvitse jättää  kaavaketta ”Form I-129” , Petition for Nonimmigrant Worker, eikä anojan  tarvitse saada kaavaketta ”Form I-797”, Notice of Approval, ennen viisumin anomista. Anojan on kuitenkin jätetttävä “Application for Foreign Labor Certification with the Department of Labor” ennen viisumin anomista.  Lisätietoa H-1B1 viisumista löytyy osoitteesta https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (maatalouden kausityöläiset)

H-2A-viisumin avulla yhdysvaltalaiset työantajat voivat tuoda ulkomaalaisia työntekijöitä Yhdysvaltoihin väliaikaisiin maatalouden kausitöihin, joihin ei ole tarjolla riittävästi yhdysvaltalaisia työntekijöitä. H-2A-vierailijaluokitus koskee sinua, jos haluat tulla tekemään maataloustöitä tai tarjoamaan väliaikaisia tai kausiluontoisia palveluja Yhdysvalloissa tilapäisesti. Yhdysvaltalaisen työnantajan (tai työnantajana toimivan yhdysvaltalaisen maataloustuottajien liiton) on lähetettävä I-129-kaavake (väliaikainen työlupa-anomus) puolestasi.

H-2B (ammattilaiset ja ei-ammattilaiset)

Tämä viisumi vaaditaan, jos olet tulossa Yhdysvaltoihin työhön, joka on luonteeltaan väliaikainen tai kausiluontoinen ja johon Yhdysvalloista ei löydy riittävästi työntekijöitä. Työnantajasi täytyy hankkia Department of Labor -toimistolta todistus, että työtehtävään, jota anomuksesi koskee, ei ole sopivia ja päteviä yhdysvaltalaisia työntekijöitä tarjolla.

H-3 (harjoittelija)

Tarvitset H-3-viisumin, jos olet tulossa Yhdysvaltoihin saamaan koulutusta minkä tahansa alan työnantajalta enintään kahden vuoden ajaksi. Tämä ei koske ylempää korkeakouluopetusta tai siihen liittyvää harjoittelua. Harjoittelusta voidaan maksaa palkkaa ja käytännön työn tekeminen on sallittua. Harjoittelua ei voi käyttää tuottavan työn tekoon eikä se saa olla saatavilla kotimaassasi.

H-4 (perheenjäsenet)

Jos olet voimassa olevan H-viisumin päähaltija, puolisosi tai naimattomat lapsesi (alle 21 v.) voivat saada H-4-viisumin tullakseen mukanasi Yhdysvaltoihin. Puolisosi/lapsesi eivät kuitenkaan voi työskennellä Yhdysvalloissa.

L-1 (yhtiön sisäisesti siirretyt työntekijät)

Tarvitset L-1-viisumin, jos olet kansainvälisen yhtiön työntekijä, joka siirretään väliaikaisesti saman yhtiön pääkonttoriin tai tytäryhtiöön Yhdysvalloissa. Kansainvälinen yhtiö voi olla joko yhdysvaltalainen tai muun maalainen organisaatio. Täyttääksesi L-1-viisumin vaatimukset sinun on oltava esimies- tai johtajatasolla tai sinulla on oltava erikoisosaamista, ja asemasi yhdysvaltalaisessa yhtiössä on oltava jommallakummalla näistä tasoista. Varsinaisen asemasi ei kuitenkaan tarvitse olla tarkalleen sama kuin aiemmassa työtehtävässä. Lisäksi työsuhteesi Yhdysvaltain ulkopuolisessa yhtiössä on täytynyt olla voimassa vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisen ajan anomuksen jättämistä edeltävien kolmen vuoden aikana. Voit anoa L-1-viisumia vasta, kun yhdysvaltalainen yhtiö tai tytäryhtiö on saanut USCIS:n hyväksynnän joko blanket-tyyppiselle yleisanomukselle tai henkilökohtaiselle työlupa-anomukselle.

L-2 (perheenjäsenet)

Jos olet voimassa olevan L-viisumin päähaltija, puolisosi tai naimattomat lapsesi (alle 21 v.) voivat saada tämän perheenjäsenille tarkoitetun viisumin. Äskettäisen lakimuutoksen ansiosta puolisosi voi nyt myös anoa työlupaa. Puolisosi on saavuttava Yhdysvaltoihin omalla L-2-viisumillaan ja sitten lähetettävä täytetty I-765-kaavake (saatavana USCIS:ltä) ja maksettava anomismaksu. Lapsesi eivät kuitenkaan voi työskennellä Yhdysvalloissa.

O

O-viisumeja myönnetään henkilöille, joilla on poikkeuksellisia taitoja tai kykyjä tieteen, taiteen, koulutuksen, liike-elämän tai urheilun alalla tai jotka ovat saavuttaneet mainetta elokuvissa tai televisiossa, sekä heidän avustajakunnalleen.

P (taiteilijat, viihdetaiteilijat)

P-viisumeja myönnetään tietynlaisille urheilijoille, viihdetaiteilijoille, taiteilijoille ja heidän avustusjoukoilleen heidän tullessaan esiintymään tai kilpailemaan Yhdysvaltoihin.

Q

Tarvitset Q-viisumin, jos matkustat Yhdysvaltoihin osallistumaan kansainväliseen kulttuurivaihto-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on käytännön harjoittelu, työnteko ja oman maasi historian, kulttuurin ja perinteiden jakaminen. Ohjelman sponsorin on tehtävä puolestasi lupa-anomus USCIS:n hyväksyttäväksi.

Anomisen ajankohta

Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti voi käsitellä H-, L-, O-, P- tai Q-viisumianomuksesi jopa 90 päivää ennen työtehtäviesi aloitusaikaa, joka on merkitty I-797-kaavakkeeseen. Ota kuitenkin matkasuunnitelmia tehdessäsi huomioon, että valtion tason säädösten vuoksi voit käyttää viisumia Yhdysvaltoihin saapumiseen vasta 10 päivää ennen I-797-kaavakkeeseen merkityn sallitun oleskelujakson alkua.

Anomuksen liitteet

Jos anot H-, L-, O-, P- tai Q-viisumia, toimita anomusta tehdessäsi seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Jos haet L-1-viisumia blanket- eli yleisanomuksen perusteella, sinun on maksettava petoksen estomaksu (lisätietoja tästä maksusta on tässä).
 • Kopio I-797 lomakkeesta.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan sekä nykyisen ja kaikki vanhat passisi. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Jos haet viisumia ensimmäistä kertaa, voit säästää aikaa tuomalla seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • todisteet pätevyydestäsi työhön, mukaan lukien yliopiston tutkintotodistukset
 • alkuperäiset kirjeet sekä nykyiseltä että aiemmilta työnantajilta, joissa selvitetään työtehtäväsi ja projektit, joihin olet osallistunut, sekä työsuhteesi kesto työnantajien palveluksessa
 • jos teet jo töitä ja sinulla on H-1B-status, esitä palkkakuittisi kuluvalta kalenterivuodelta sekä Yhdysvaltain verotustiedot (IRS:n kaavakkeet 1040 ja W-2) kaikilta niiltä vuosilta, joina olet ollut työssä Yhdysvalloissa. Tuo mukanasi:
  • palkkakuitit nykyisestä tai viimeisimmästä työpaikastasi
  • nykyisen tai aiempien työpaikkojesi henkilöstöpäälliköiden nimet ja voimassa olevat puhelinnumerot
  • ansioluettelo tai curriculum vitae (CV).

Perheenjäsenet

Perheenjäsentesi täytyy tuoda kaikkien vierailijaviisumianomukseen tarvittavien asiakirjojen lisäksi seuraavat asiakirjat:

 • viimeisten kolmen kuukauden aikana haettu ote Suomen väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), joka sisältää kaikki perheenjäsenet ja jonka voi hakea paikallisesta väestörekisteristä (maistraatti) todisteena asumisesta Suomessa ja/tai alkuperäinen avioliittotodistus (puolisoasi varten) ja/tai virkatodistus (naimattomat alle 21-vuotiaat lapset) tarpeen mukaan
 • kirje työnantajaltasi, jossa vahvistetaan, että työsuhteesi jatkuu
 • jos puolisosi työskentelee jo Yhdysvalloissa H1-B-viisumilla, hänen on tuotava palkkakuittinsa nykyiseltä kalenterivuodelta sekä Yhdysvaltain verotustiedot (IRS:n kaavakkeet 1040 ja W-2s) kaikilta vuosilta, joina hän on ollut työssä Yhdysvalloissa H-1B-viisumilla.

Lisätietoja

Lisätietoja H-, L-, O-, P- ja Q-viisumeista saat käymällä Department of Staten Väliaikaisten työntekijöiden sivustossa.