Uskonnollisen työntekijän viisumi

Tällä sivulla:


Usein kysyttyä

Yleiskatsaus

R-viisumityyppi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saapua Yhdysvaltoihin työskentelemään uskonnollisessa tehtävässä väliaikaisesti Immigration and Nationality Act (INA) -lain pykälän §101(a)(15)(R) mukaisesti.

Vaatimukset

Uskonnollisen työn tekijöitä ovat mm. henkilöt, jotka tunnustettu yhteisö on valtuuttanut toimittamaan uskonnollisia menoja ja huolehtimaan muista tehtävistä, jotka ovat yleensä kyseisen uskonnon valtuutettujen pappien vastuulla, sekä työntekijät, jotka tekevät uskonnollista kutsumus- tai ammattityötä. Sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset, jos haluat anoa uskonnollisen työn tekijän viisumia:

 • Sinun on oltava sellaisen uskontokunnan jäsen, joka on tunnustettu Yhdysvalloissa aidoksi voittoa tavoittelemattomaksi uskonnolliseksi organisaatioksi.
 • Uskontokuntasi tai siihen mahdollisesti liittyvän yhteisön on oltava joko vapautettu veroista tai sen on täytettävä verovapauden vaatimukset.
 • Sinun täytyy olla:

a) ollut uskontokuntasi jäsen kahden vuoden ajan välittömästi ennen uskonnollisen työn tekijän viisumianomuksen jättämistä

(b) aikeissa työskennellä uskontokuntasi pastorina tai uskonnollisessa kutsumus- tai ammattityössä aidon, voittoa tavoittelemattoman uskonnollisen organisaation (tai tällaiseen organisaatioon liittyvän verovapaan yhteisön) palveluksessa

(c) asunut ja fyysisesti oleskellut Yhdysvaltain ulkopuolella edellisen vuoden ajan, jos olet aikaisemmin ollut maassa viiden vuoden ajan tällä viisumiluokalla.

Vaatimusta pysyvään asuinpaikkaan ulkomailla ei ole. Sinun täytyy kuitenkin olla aikeissa poistua Yhdysvalloista laillisen oleskelulupasi päättyessä eikä päinvastaisista aikeista saa olla selviä merkkejä tai todisteita.

Anomukset

Tulevan työnantajasi on lähetettävä I-129-kaavake (väliaikainen työlupa-anomus) USCIS:lle. Lisätietoja I-129-kaavakkeen lähettämisestä ja siihen liittyvistä vaatimuksista on USCIS:n väliaikaista uskonnollisen työn tekijän vierailijaviisumia (R-1) koskevassa sivustossa.

Huomautus: Mahdollisten työnantajien on lähetettävä anomus mahdollisimman pian (mutta enintään kuusi kuukautta ennen kuin ehdotettu työsuhde alkaisi), jotta anomuksen ja siitä riippuvan viisumin käsittelyyn jäisi riittävästi aikaa.

Työlupa-anomuksesi eli I-129-kaavakkeen on oltava hyväksytty ennen kuin voit anoa työviisumia Yhdysvaltain suurlähetystöstä tai konsulaatista. Kun työlupa-anomus on hyväksytty, työnantajasi tai edustajasi saa I-797-kaavakkeen (Notice of Action), joka toimii työlupa-anomuksen hyväksynnän todisteena. Konsuli tarkistaa työlupa-anomuksesi hyväksynnän Department of Staten Petition Information Management Service (PIMS) -järjestelmästä haastattelun aikana.

Tuo I-129-anomuksesi numero mukanasi Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin haastatteluun tullessasi, jotta anomuksesi hyväksyntä voidaan vahvistaa. Huomaa, että työlupa-anomuksen hyväksyntä ei takaa viisumin myöntämistä, jos et muuten täytä Yhdysvaltain siirtolaisuuslakien viisumivaatimuksia.

Anomuksen liitteet

Jos anot uskonnollisen työn tekijän viisumia, sinun on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut  vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Hyväksytyn I-129-anomuskaavakkeen numero. Huomaa, että I-797-kaavaketta ei enää vaadita haastattelussa.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan, nykyisen ja kaikki vanhat passisi sekä alkuperäisen viisumimaksun maksukuitin. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun täytyy tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • kirje työnantajaorganisaatiosi valtuutetulta toimihenkilöltä, jossa vakuutetaan, että jos jäsenyytesi uskontokunnassa on voimassa kokonaan tai osittain Yhdysvaltain ulkopuolella, nämä ulkomaan ja Yhdysvaltain uskonnolliset organisaatiot kuuluvat samaan uskontokuntaan, ja että olet ollut uskontokunnan jäsen vaaditun kahden vuoden ajan välittömästi ennen R-viisumianomustasi.
 • jos olet pappi, kirjeen on vahvistettava, että sinulla on valtuudet toimittaa uskontokunnan uskonnollisia menoja, ja tehtäväsi on kuvattava yksityiskohtaisesti, tai
 • jos olet uskonnollinen ammattityöntekijä, että sinulla on vähintään kandidaatin tai vastaava tutkinto ja että kyseinen tutkinto on edellytys uskonnolliseen ammattiin, tai
 • jos aiot työskennellä muussa kuin ammattitehtävässä ja tehtävä työ liittyy perinteiseen uskonnolliseen toimintaan, että olet pätevä toimimaan tällaisissa tehtävissä
 • korvausta koskevat järjestelyt, esim. palkan määrä ja maksaja, muun tyyppiset korvaukset, kuten ruoka ja asunto ja muut edut, joilla voidaan katsoa olevan rahallista arvoa, sekä ilmoitus siitä, ovatko nämä korvauksia hakijan tekemästä työstä
 • uskontokunnan tai siihen liittyvän yhteisön sen organisaatioyksikön nimi ja sijainti, jolle työtehtäviä tehdään
 • jos aiot työskennellä organisaatiossa, joka liittyy uskontokuntaan, tarvitaan kuvaus näiden organisaatioiden välisestä suhteesta
 • todisteita uskonnollisen organisaation varoista ja toimintatavoista
 • organisaation perustusasiakirjat sovellettavan lain mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja uskonnollisen työn tekijöiden viisumeista on Department of Statensivustossa.