Lehdistö- ja mediaviisumi

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Mediaviisumi (I) on vierailijaviisumi, joka on tarkoitettu Yhdysvaltoihin ammattiaan väliaikaisesti harjoittamaan saapuville ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajille, joiden oma toimipaikka on ulkomailla. Osa siirtolaisuuslaissa mainituista toimintatavoista ja maksuista liittyy matkustajan kotimaan käytäntöihin, ja Yhdysvallat noudattaa tässä "vastavuoroisuusperiaatetta". Kun ulkomaiden tiedotusvälineiden edustajille myönnetään mediaviisumeja, toimintatapojen valinnassa otetaan huomioon myöntääkö viisumin hakijan oman maan hallinto samanlaisia oikeuksia tai toimiiko se vastavuoroisesti Yhdysvalloista tulevien median/lehdistön edustajien suhteen.

Vaatimukset

Yhdysvaltain siirtolaisuuslaissa määritetään hyvin tarkasti vaatimukset, jotka mediaviisumia anovien on täytettävä. Mediaviisumin (I) saadakseen hakijan on osoitettava, että hän täyttää mediaviisumin myöntämisen edellytykset.

Mediaviisumit on tarkoitettu siirtolaisuuslakien mukaisesti Yhdysvaltoihin ammattiaan harjoittamaan matkustaville "ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajille", joita ovat mm. lehdistön, radion ja elokuva- tai painoteollisuuden edustajat, joiden toiminta liittyy oleellisesti ulkomaisen median toimintaan, esimerkiksi toimittajat, kuvausryhmät, kustannustoimittajat ja muut vastaavissa tehtävissä olevat. Hakijan on toimittava tällaisissa tehtävissä ulkomailla toimipaikkaansa pitävässä mediaorganisaatiossa. Toiminnan, jota varten mediaviisumia voidaan anoa, on oltava ensisijaisesti tiedottavaa ja sen on yleensä liityttävä uutistietojen keräämiseen ja ajankohtaisista tapahtumista raportointiin. Konsuli päättää, onko toiminta sellaista, että sitä varten voidaan myöntää mediaviisumi. Urheilutapahtumien raportointia varten voidaan yleensä myöntää mediaviisumi. Muita esimerkkejä ovat mm. mutta ei pelkästään seuraavat tiedotusvälineisiin liittyvät toiminnat:

 • Ulkomaisen tiedostusvälineen omat työntekijät, jotka kuvaavat uutistapahtumia tai dokumenttia.
 • Tiedotusvälineiden edustajat, jotka osallistuvat kuvatun materiaalin tuotantoon tai jakeluun, voivat saada mediaviisumin vain, jos kuvattava materiaali on tarkoitettu tiedon tai uutisten levittämiseen. Lisäksi rahoituksen ensisijaisen lähteen ja maksujärjestelmän on oltava Yhdysvaltojen ulkopuolella.
 • Toimittajat, joilla on voimassa oleva työsopimus. Henkilöt, joilla on lehdistökortti, jos he ovat tehneet sopimuksen sellaisen tuotteen tuottamisesta, jota tiedottava tai kulttuurimedia aikoo käyttää ulkomailla tiedon tai uutisten levittämiseen ja jonka ensisijainen käyttötarkoitus ei ole kaupallinen viihde tai mainostustarkoitukset. Huomaa, että tarvitset voimassa olevan työsopimuksen.
 • Itsenäisten tuotantoyhtiöiden työntekijät, jos työntekijöillä on lehdistökortti.
 • Ulkomaiset toimittajat, jotka työskentelevät yhdysvaltalaisen TV-verkon, sanomalehden tai muun tiedotusvälineen muussa maassa sijaitsevan haarakonttorin tai tytäryhtiön palveluksessa, jos toimittaja saapuu Yhdysvaltoihin raportoimaan Yhdysvaltain tapahtumista yksinomaan ulkomaiselle yleisölle.
 • Toisen maan hallinnon kokonaan tai osittain ohjaamien, ylläpitämien tai tukemien matkailuvirastojen edustajat, jotka keskittyvät ensisijaisesti levittämään faktapohjaista turistitietoa kyseisestä maasta ja joille ei voida myöntää A-2-viisumia.
 • Tekniset teollisuustiedot Teknistä teollisuustietoa levittävien organisaatioiden Yhdysvaltain toimistojen työntekijät.

I-viisumin myöntämistä freelance-toimittajille voidaan harkita vain, jos tietyt ehdot täyttyvät. Toimittajan on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:

 • Hänellä on oltava lehdistökortti.
 • Hänellä on oltava sopimus mediayhtiön kanssa.
 • Hänen on levitettävä tietoa ja uutisia, joiden päätarkoitus ei ole kaupallinen viihde tai mainostus.

Valokuvaajat voivat tulla Yhdysvaltoihin B-1-viisumilla valokuvien ottamista varten, kunhan he eivät saa tuloja yhdysvaltalaisesta lähteestä.

Rajoitukset

Viisumivapausohjelmaan kuuluvien maiden kansalaisten, jotka haluavat saapua Yhdysvaltoihin väliaikaisesti ulkomaisen median edustajina ja harjoittamaan media-alan ammattiaan, on ensin hankittava mediaviisumi Yhdysvaltoihin matkustamista varten. He eivät voi matkustaa ilman viisumia viisumivapausohjelman avulla eivätkä he voi matkustaa myöskään vierailijaviisumilla (B-viisumi). Yritykset toimia näin saattavat johtaa siihen, että DHS- ja CBP-viranomaiset estävät matkustajan pääsyn Yhdysvaltoihin rajalla. Alla olevassa luettelossa kuvataan tilanteita, joissa vierailijaviisumin tai viisumivapausohjelman käyttäminen on mahdollista.

Vierailijaviisumilla matkustaminen

Voit käyttää vierailijaviisumia, jos matkasi tarkoitus on jokin seuraavista:

Konferenssiin tai kokoukseen osallistuminen

Tiedotusvälineiden edustajat, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin osallistuakseen konferensseihin tai kokouksiin ja jotka eivät aio raportoida kokouksesta niin Yhdysvalloissa ollessaan kuin kotiin palattuaankaan, voivat matkustaa vierailijaviisumilla. Siirtolaisuuslain mukaan ero riippuu siitä, aikooko hakija "harjoittaa ammattiaan".

Vierailevana puhujana esiintyminen, luennointi tai muuhun akateemiseen toimintaan osallistuminen

Tiedotusvälineiden edustajilla on oltava vierailijaviisumi, kun he matkustavat Yhdysvaltoihin toimiakseen vierailevana puhujana, antaakseen luentoja tai osallistuakseen muihin tavallisiin akateemisiin toimiin asiaan liittyvässä voittoa tavoittelemattomassa yhteisössä, voittoa tavoittelemattomassa tutkimusorganisaatiossa, valtion tutkimusorganisaatiossa tai korkeakoulussa, josta hakija saa kunnianosoituksen. Puhujana toimiminen ei kuitenkaan saa kestää pidempään kuin yhdeksän päivää yhdessä laitoksessa, eikä puhuja voi olla saanut maksua tällaisesta toiminnasta useammalta kuin viideltä laitokselta tai organisaatiolta viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Medialaitteistojen hankkiminen

Ulkomaisten mediatarvikeliikkeiden työntekijät voivat käyttää vierailijaviisumia yhdysvaltalaisten medialaitteiden tai lähetysoikeuksien hankintaa varten tai ulkomaisten medialaitteistojen tai lähetysoikeuksien tilausten ottamista varten, koska nämä toimet vastaavat tavallisten liikematkavierailijoiden tekemiä toimia.

Lomat

Ulkomaisen tiedotusvälineen toimittaja voi lomailla Yhdysvalloissa vierailijaviisumilla eikä tarvitse mediaviisumia, kunhan hän ei raportoi uutisoitavista tapahtumista.

Väliaikaisella työviisumilla matkustaminen

Vaikka tietyt tiedon ja uutismateriaalin keräämiseen liittyvät toimet selkeästi vaativat mediaviisumia, kaikki toimet eivät kuulu tähän luokkaan. Jokainen anomus käsitellään omassa tapauskohtaisessa kontekstissaan. Päättääkseen mediaviisumin myöntämisestä hakijalle konsuli keskittyy pohtimaan, onko matkan tarkoitus pääasiallisesti tiedotukseen ja uutismateriaalin keräämiseen liittyvä. Alla olevassa luettelossa kuvataan tilanteita, joissa tarvitaan I-tyypin toimittaja-/mediaviisumin sijaan väliaikainen työviisumi, kuten H-, O- tai P-viisumi.

Voit käyttää väliaikaista työviisumia, jos matkasi tarkoitus on jokin seuraavista:

Materiaalin kuvaaminen kaupallisen viihteen tai mainosalan tarkoituksiin

Mediaviisumia ei voida myöntää hakijoille, joiden Yhdysvaltojen matkan tarkoitus on kuvata sellaista materiaalia tai työskennellä sellaisten kuvausten parissa, joiden ensisijainen käyttökohde on kaupallinen viihde tai mainostarkoitukset. Tähän tarvitaan väliaikainen työviisumi.

Tuotannon tukiroolit, kuten oikolukijat, kirjastonhoitajat ja lavastajat

Henkilöt, jotka toimivat muissa tuotantoon liittyvissä tehtävissä, kuten oikolukijoina, kirjastonhoitajina, lavastajina jne., eivät voi saada mediaviisumia, mutta he voivat ehkä anoa jonkin toisen luokan viisumia, kuten H-, O- tai P-viisumia.

Ohjelmat, jotka ovat lavastettuja tapahtumia tai televisio- tai visailuohjelmia

Ohjelmat, joissa esitetään järjestettyjä ja lavastettuja tapahtumia (vaikka niissä ei olisi käsikirjoitusta), kuten tosi-tv-ohjelmat ja visailuohjelmat, eivät ole ensisijaisesti tiedottavia eikä niihin yleensä liity journalismia. Vastaavasti dokumenttiohjelmat, joissa esitetään lavastettuja toisintoja näyttelijöitä käyttäen, eivät ole tiedottavia. Tällaisia töitä tekevien tuotantotyöryhmien jäsenille ei voida myöntää mediaviisumia. Televisio-, radio- ja elokuvatuotantoyhtiöt voivat halutessaan pyytää mediatyöhön erikoistuneelta siirtolaisuuslakimieheltä juuri kyseisen projektin tarpeisiin räätälöityjä asiantuntijaneuvoja.

Taiteellisen mediasisällön tuottaminen

Median edustajat, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin osallistumaan taiteellisen mediasisällön tuottamiseen (sisältö, jossa käytetään näyttelijöitä) eivät voi saada mediaviisumia. Televisio-, radio- ja elokuvatuotantoyhtiöt voivat halutessaan pyytää mediatyöhön erikoistuneelta siirtolaisuuslakimieheltä juuri kyseisen projektin tarpeisiin räätälöityjä asiantuntijaneuvoja.

Perheenjäsenet

Puolisot tai naimattomat, alle 21-vuotiaat lapset, jotka haluavat tulla pääviisumin haltijan mukana Yhdysvaltoihin hänen oleskelunsa ajaksi, tarvitsevat perheenjäsenille tarkoitetun I-viisumin. Puolisot ja/tai lapset, jotka eivät aio asua Yhdysvalloissa pääviisumin haltijan kanssa, vaan haluavat ainoastaan käydä tämän luona lomilla, voivat mahdollisesti anoa B-2-vierailijaviisumia.

Perheenjäsenen I-viisumilla Yhdysvalloissa oleskelevat eivät voi työskennellä maassa. Jos puoliso tai muu perheenjäsen hakee töitä, hänen on hankittava tarvittava työviisumi.

Anomuksen liitteet

I-viisumianomusta varten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Työpaikkatodistus:
  • Vakituinen toimittaja: kirje työnantajalta, jossa on nimesi, syntymäaikasi, asemasi yhtiössä sekä Yhdysvaltojen oleskelusi tarkoitus ja kesto.
  • Freelance-toimittaja, jolla on sopimus mediayhtiön kanssa: kopio mediayhtiön kanssa tekemästäsi sopimuksesta, jossa on nimesi, syntymäaikasi, asemasi yhtiössä, sopimuksen kesto sekä Yhdysvaltojen oleskelusi tarkoitus ja kesto.
  • Mediayhtiön kuvausryhmä: kirje työnantajalta, jossa on nimesi, syntymäaikasi, asemasi yhtiössä, kuvattavan ohjelman nimi ja lyhyt kuvaus sekä Yhdysvaltojen oleskelusi tarkoitus ja kesto.
  • Itsenäinen tuotantoyhtiö, jolla on sopimus mediayhtiön kanssa: kirje työn tilanneelta organisaatiolta, jossa on nimesi, syntymäaikasi, kuvattavan ohjelman nimi ja lyhyt kuvaus, sopimuksen kesto sekä Yhdysvalloissa tehtäviä kuvauksia varten tarvittava ajanjakso.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan, nykyisen ja kaikki vanhat passisi sekä alkuperäisen viisumimaksun maksukuitin. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun täytyy tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • Lehdistökortti/valtuuskirja
 • Kirje työnantajalta, jossa kerrotaan matkan tarkoitus, oleskelun aiottu kesto, työsuhteesi kesto vuosina ja journalismikokemuksesi määrä vuosina.

Perheenjäsenten lisäselvitykset

Jos puolisosi ja/tai lapsesi anovat viisumia myöhemmin, heidän on esitettävä kopio mediaviisumistasi anomuksen liitteenä.

Lisätietoja

Lisätietoja lehdistö- ja mediaviisumeista on Department of Statensivustossa.