Opiskelijaviisumi

Tällä sivulla:


Usein kysyttyä

Yleiskatsaus

Yhdysvallat toivottavat tervetulleiksi ulkomaiden kansalaiset, jotka tulevat Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ennen viisumin anomista kaikkien opiskelijaviisumia anovien on päästävä kouluun ja saatava koulun tai ohjelman hyväksyntä. Kun opiskelupaikka on vahvistettu, oppilaitos antaa jokaiselle hakijalle tarvittavat hyväksyntää koskevat asiakirjat opiskelijaviisumianomusta varten.

Viisumien kuvaukset ja vaatimukset

F-1-viisumi

Tämä on tavallisin opiskelijaviisumityyppi. Jos haluat suorittaa akateemisia opintoja hyväksytyssä koulussa Yhdysvalloissa, kuten jossakin Yhdysvaltain tunnustetussa korkeakoulussa tai yliopistossa, yksityisessä toisen asteen koulussa tai hyväksytyssä englannin kieliohjelmassa, tarvitset F-1-viisumin. Tarvitset F-1-viisumin myös, jos opiskelutuntiesi määrä on yli 18 tuntia viikossa.

M-1-viisumi

Jos aiot suorittaa ei-akateemisia tai ammatillisia opintoja tai harjoittelun yhdysvaltalaisessa oppilaitoksessa, tarvitset M-1-viisumin.

Lisätietoja näistä viisumeista ja tilaisuuksista opiskella Yhdysvalloissa saat Education USA -sivustosta.

Yhdysvaltain valtion koulut

Yhdysvaltain lain mukaan valtion peruskoulut (esikoulusta 8. luokkaan) tai julkisesti rahoitetut aikuiskoulutusohjelmat eivät saa ottaa ulkomaisia oppilaita. Siksi F-1-viisumeja ei voida myöntää tällaisissa kouluissa opiskelua varten.

F-1-viisumi voidaan myöntää valtion koulun ylemmille luokille osallistumiseen (luokka-asteet 9–12) , mutta oppilaan opiskeluaika koulussa on rajattu 12 kuukauteen. Koulun on myös ilmoitettava I-20-kaavakkeessa, että oppilas on maksanut koulumaksut kokonaisuudessaan ilman valtion tukia, sekä summa, jonka oppilas on maksanut tätä tarkoitusta varten.

Lisätietoja F-1-viisumin lakisääteisistä vaatimuksista on Department of Staten sivustossa.

Huomautus: A-, E-, F-2-, G-, H-4-, J-2-, L-2-, M-2-viisumien tai muiden perheenjäsenille annettavien vierailijaviisumien haltijat voivat käydä valtion kouluissa.

Opiskelijoiden avustus, yhdysvaltalaisen koulun löytäminen

Opiskelijoita, jotka haluavat opiskella amerikkalaisessa oppilaitoksessa, kannustetaan ottamaan yhteyttä ja käymään osoitteessa https://www.educationusa.info/

Anomuksen liitteet

F- tai M-viisumianomusta varten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut 160 USD:n vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Hyväksytty I-20-kaavake yhdysvaltalaiselta koululta tai ohjelmalta.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan, nykyisen ja kaikki vanhat passisi sekä alkuperäisen viisumimaksun maksukuitin. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun täytyy tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • Asiakirjoja, jotka todistavat, että sinulla on kotimaahasi vahvat taloudelliset, sosiaaliset ja perhesiteet, joiden vuoksi sinun on tultava takaisin, kun opiskeluaikasi Yhdysvalloissa päättyy.
 • Taloudellisia ja muita asiakirjoja, joiden uskot tukevan anomustasi ja jotka todistavat uskottavasti, että sinulla on riittävät varat käytettävissäsi kaikkien opiskelun ensimmäisen vuoden kustannusten kattamiseksi ja että pystyt kattamaan kaikki kulusi Yhdysvalloissa oleskellessasi. M-1-hakijoiden täytyy voida osoittaa, että he pystyvät maksamaan kaikki opinto- ja elinkustannuksensa koko aiotun oleskelun ajalta.
 • Valokopioita tiliotteista ei hyväksytä, ellet voi esittää myös alkuperäisiä tiliotteita.
 • Jos toinen henkilö tukee sinua taloudellisesti, tuo todistus suhteestasi tukijaan (esim. virkatodistuksesi), tukijan viimeisimmät alkuperäiset veroilmoitukset sekä tukijan pankkitiliotteet ja/tai talletustodistukset.
 • Akateemisia asiakirjoja, joilla voit osoittaa opintotasosi. Hyödyllisiä asiakirjoja ovat koulun opinto-otteet (mieluiten alkuperäiset), joissa näkyvät arvosanat, loppukoetodistukset (ylioppilastutkinto jne.), standardoidut testitulokset (SAT, TOEFL jne.) sekä tutkintotodistukset.

Perheenjäsenet

Puolisot ja/tai naimattomat, alle 21-vuotiaat lapset, jotka haluavat tulla pääviisumin haltijan mukana Yhdysvaltoihin hänen oleskelunsa ajaksi, tarvitsevat perheenjäsenille tarkoitetun F- tai M-viisumin. F- tai M-viisumien haltijoiden vanhemmille ei ole tarjolla perheenjäsenviisumia.

Perheenjäsenet, jotka eivät aio asua Yhdysvalloissa pääviisumin haltijan kanssa, vaan haluavat ainoastaan käydä tämän luona lomilla, voivat mahdollisesti anoa B-2-vierailijaviisumia.

Perheenjäsenen F- tai M-viisumilla Yhdysvalloissa oleskelevat eivät voi työskennellä Yhdysvalloissa. Jos puolisosi/lapsesi hakee töitä, hänen on hankittava tarvittava työviisumi.

Perheenjäsenten lisäselvitykset

Hakijoiden, joilla on perheenjäseniä, on toimitettava myös seuraavat asiakirjat:

 • Todiste opiskelijan suhteesta puolisoon ja/tai lapseen (esim. avioliittotodistus ja virkatodistukset, ote Suomen väestötietojärjestelmästä)
 • Suosittelemme, että perheet anovat viisumeitaan samaan aikaan, mutta jos puolison ja/tai lapsen on tehtävä anomus myöhemmin, heidän täytyy tuoda mukanaan opiskelijaviisumin haltijan passin ja viisumin kopiot sekä kaikki muut vaaditut asiakirjat.

Muita tietoja

Optional Practical Training (OPT)

F-1-viisumien haltijat voivat mahdollisesti osallistua joko valmistumiseen vaadittavien kurssivaatimusten (paitsi opinnäytetöiden) tai kaikkien vaatimusten suorittamisen jälkeen valinnaiseen 12 kuukauden käytännön harjoitteluun. Optional Practical Training eli OPT-harjoittelu ei ole osa opiskelijan akateemisia opintoja, eikä sitä yleensä oteta huomioon opiskelijan opinto-ohjelmassa tai opintojen päättymispäivässä. Opiskelijoiden, jotka anovat F-viisumia OPT-harjoittelun suorittamista varten, voivat esittää I-20-kaavakkeen, jonka alkuperäinen opintojen päättymispäivä on jo mennyt. Tällaisessa I-20-kaavakkeessa on kuitenkin oltava koulun virkailijan merkintä hyväksynnästä OPT-ohjelmaan, joka jatkuu normaalin opiskelujakson jälkeen. Lisäksi opiskelijalla on oltava todiste, että USCIS on hyväksynyt hänen käytännön harjoittelun ohjelmansa tai että anomus on vireillä. Tämä todiste on joko hyväksytty Employment Authorization Card tai I-797-kaavake, josta ilmenee, että opiskelijalla on OPT-ohjelman anomus vireillä.

Opiskelijaviisumien voimassaolo opiskelun keskeytymisen jälkeen

Opiskelijat, joiden opiskelu keskeytyy yli viiden kuukauden ajaksi, voivat anoa uutta F-1- tai M-1-viisumia palatakseen kouluun ulkomaan matkan jälkeen, kuten alla kuvataan.

Yhdysvalloissa olevat opiskelijat

Opiskelija (F-1- tai M-1-viisumin haltija) saattaa siirtolaisuuslain mukaan menettää opiskelijastatuksensa, jos hän ei jatka opiskelua viiden kuukauden kuluessa koulun tai ohjelman vaihdon jälkeen. Jos opiskelija menettää opiskelijastatuksensa, eikä USCIS palauta sitä, opiskelijan F- tai M-viisumi ei myöskään enää ole voimassa Yhdysvaltoihin paluuta varten. Lisätietoja on USCIS:n sivustossa ja ohjeita vierailijastatuksen pidennyksen/muutoksen anomiseen on I-539-kaavakkeessa, jolla anotaan statuksen palautusta.

Opiskelijat – palaaminen Yhdysvaltoihin ulkomaan matkan jälkeen

Opiskelijat, jotka lähtevät Yhdysvalloista ja joiden opinnot keskeytyvät viideksi kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, menettävät F-1- tai M-1-statuksensa, ellei heidän toimintansa ulkomailla liity opintoihin. Opiskelijoiden kannattaa ennen matkaa puhua koulunsa virkailijan (DSO) kanssa, jos ei ole varmaa, liittyykö heidän toimintansa opintoihin.

Kun Yhdysvaltain ulkopuolella yli viisi kuukautta ollut ja opintonsa täksi ajaksi keskeyttänyt maahan palaava opiskelija esittää rajalla Customs and Border Protection -tarkastajalle aiemmin käytetyn, edelleen voimassa olevan F-1- tai M-1-viisumin , CBP:n tarkastaja saattaa evätä opiskelijalta pääsyn maahan, koska opiskelijalla ei ole hyväksyttävää vierailijaviisumia. CBP saattaa myös peruuttaa viisumin annettuaan opiskelijalle luvan peruuttaa anomuksensa saapua maahan. Tämän vuoksi opiskelijoiden on suotavaa anoa uutta viisumia Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa ulkomailla ennen matkustamista Yhdysvaltoihin opintoja jatkamaan, jos opiskelija on ollut poissa yli viisi kuukautta muissa kuin opintoihin liittyvissä asioissa.