Kaupankäynti- ja sijoittajaviisumit

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Yleistä koskien E-1/E-2 viisumiin oikeuttavan sopimusmaan kansalaisia. 

Kaupankäyntiviisumi (E-1) ja sijoittajaviisumi (E-2) on tarkoitettu Yhdysvaltojen kanssa kauppa- ja merenkulkusopimuksen solmineiden maiden kansalaisille.

Suomi on yksi näistä sopimusmaista. Katso sopimusmaiden luettelo tästä

Täyttääkseen kaupankäyntiviisumi (E-1) ja sijoittajaviisumi (E-2) vaatimukset. 

E-1 viisumin hakijan matkan tarkoituksena Yhdysvaltoihin on oltava merkittävä kaupankäynti.

Kaupankäynnillä tarkoitetaan  viisumi vaatimukset täyttävää palvelujen tai  teknologian vaihtoa.

Kaupankäynnin on tapahduttava pääasiallisesti Yhdysvaltojen ja sopimusmaan välillä.

tai

E-2 viisumin hakijan matkan tarkoituksena on  kehittää ja johtaa yritystä, johon viisumin anoja on sijoittanut merkittävää pääomaa. 

E-viisumin haltijan tulee osoittaa, että hänellä on aikomus poistua maasta E-viisumin voimassaolon päätyttyä.

E-1 ja E-2 anojien puolisot ja alle 21 vuotiaat naimattomat lapset voivat saada perheenjäsen viisumit matkustaakseen joko samanaikaisesti tai seuratakseen pääanojaa myöhemmin Yhdysvaltoihin.

Perheenjäsenten ei tarvitse olla saman maan kansalaisia kuin pääanoja voidakseen anoa perheenjäsen E- viisumia.

E-1 ja E-2 viisumin haltijat ja heidän perheenjäsenensä voivat asua Yhdysvalloissa sen ajan, minkä Department of Homeland Security (DHS) on heille myöntänyt.

E viisumit ovat vierailijaviisumeita, jotka oikeuttavat Yhdysvalloissa asumiseen vain niin kauan kun viisumin myöntämisehdot ovat voimassa.

Perheenjäsenet eivät ole oikeutettuja työntekoon Yhdysvalloissa ilman erillistä lupaa, jonka on myöntänyt Department of Homeland Security (DHS) - U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Erillistä työlupaa perheenjäsenet voivat anoa saavuttuaan Yhdysvaltoihin. 

Kaupankäyntiviisumin (E-1) vaatimukset

 • Hakijan on oltava sopimusmaan kansalainen.
 • Kauppaa käyvän yrityksen, jonka edustajana hakija tulee Yhdysvaltoihin, on oltava perustettu sopimusmaassa tarkoittaen, että vähintään 50 %  yrityksestä on sopimusmaan kansalaisten omistuksessa
 • Kansainvälisen kaupankäynnin on oltava määrältään merkittävää. Yrityksen on kyettävä osoittamaan määrältään ja jatkuvuudeltaaan merkittävää kaupankäyntiä. Kaupankäynnillä tarkoitetaan kansainvälisten tuotteiden, palvelujen ja teknologian vaihtoa. Kaupankäynnin kohteen omistusoikeus on siirryttävä osapuolelta toiselle.
 • Yrityksen kaupankäynti on oltava pääasiallisesti Yhdysvaltojen ja sopimusmaan välillä. Yli 50 prosenttia käytävästä kansainvälisestä kaupasta täytyy olla Yhdysvaltojen ja sopimusmaan välillä.
 • Hakijan on oltava esimies- tai johtoasemassa tai hänellä on oltava erityisosaamista, joka on yrityksen tehokkaan toiminnan kannalta välttämätöntä . Ilman pätevyyttä tai ammattitaitoa olevat hakijat eivät täytä vaatimuksia. Huomatkaa, että yksityiskohtaista selvitystä hakijan erityisosaamisen tarpeesta yrityksen Yhdysvaltain operaatiolle saatetaan vaatia.
 • Hakijan tulee osoittaa että hänellä on aikomus poistua Yhdysvalloista myönnetyn E-1 statuksen voimassaolon päätyttyä.

Sijoittajaviisumin (E-2) vaatimukset

 • Sijoittajan, joka voi olla joko fyysinen henkilö tai oikeushenkilö, on oltava sopimusmaan kansalainen.  Jos sijoittajana on yritys,  on vähintään 50 % yrityksen omistajista oltava sopimusmaan kansalaisia.
 • Sijoituksen on oltava huomattava ja varojen on oltava “peruuttamattomasti” sijoitettuja. Sijoituksen täytyy olla riittävä varmistamaan yrityksen menestyksekäs toiminta.
 • Sijoituksen on oltava todellinen toimiva yritys. Keinottelusijoitukset tai yritykset, jotka ei ole aktiivisessa toiminnassa, eivät täytä vaatimuksia. Sitomattomien varojen säilytys pankkitilillä tai pelkkä rakentamattoman maa-alueen omistusoikeus  ei voida katsoa olevan sijoitus.
 • Sijoitus ei voi olla marginaalinen. Yhdysvaltain Department of Staten Foreign Affairs Manual  kohdan 9 FAM 41.51 mukaan,  sijoituksen on tuotettava huomattavasti enemmän tuloa kuin mitä sijoittaja ja hänen perheensä tarvitsevat elämiseen, tai yrityksen on kyettävä nyt tai tulevaisuudessa olemaan merkittävä taloudellinen vaikuttaja Yhdysvalloissa.
 • Sijoittajalla on oltava hallinto-oikeus sijoitukseen ja sijoituksen on oltava taloudellisesti riskialtis. Jos varat eivät ole kokonaan tai osittain menetettäviä markkinatilanteen heikentyessä, sijoitus ei täytä Immigration and Nationality Act (INA) 101(a)(15)(E) and in 9 Foreign Affairs Manual (FAM) 41.51 määritelmää sijoituksesta. Sijoitusyrityksen omaisuudella taatut lainat eivät täytä vaatimuksia.
 • Sijoittajan on tultava Yhdysvaltoihin kehittämään ja johtamaan yritystä. Jos hakija ei ole pääsijoittaja, hänen on toimittava esimies-, johto- tai asiantuntijatehtävissä. Ilman pätevyyttä tai ammattitaitoa olevat hakijat eivät täytä vaatimuksia. Huomatkaa, että yksityiskohtaista selvitystä hakijan erityisosaamisen tarpeesta yrityksen Yhdysvaltain operaatiolle tai  perusteita hakijan kokemuksesta esimies- tai johtotehtäviin,  saatetaan vaatia.
 • Hakijan tulee osoittaa että hänellä on aikomus poistua Yhdysvalloista myönnetyn E-2 statuksen voimassaolon päätyttyä. 

Anomuksen liitteet

Kaupankäyntiviisumin (E-1) tai sijoittajaviisumin (E-2) anomista varten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta tästä.
 • Kaupankäynti-/sijoittajavierailijaviisumin anomuskaavake DS-156E, täytettynä ja allekirjoitettuna.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva. Tämä sivu. on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Kuitti, josta selviää, että olet maksanut palauttamattoman  vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. DS-160 on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Konsuli saattaa antaa hakijan täytettäväksi erityisiä kaavakkeita, joilla varmistetaan, että kauppa- tai sijoitusyritys on vaatimusten mukainen ja noudattaa E-viisumiluokan vaatimuksia. Konsuli pyytää todennäköisesti hakijalta lisäselvityksiä, joten vaadittavia asiakirjoja ei voi määrittää tarkasti etukäteen.

Anominen

Kaupankäynti-/sijoittajaviisumin anomisessa on kolme vaihetta:

 • Vaihe 1: Anomuksen jättäminen: Kaikki E-1- ja E-2-anomukset on lähetettävä postitse Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystöön tarkistettavaksi, ennen kuin voidaan varata viisumihaastatteluaika.
 • Vaihe 2: Haastattelun vahvistus: Kun konsulaatti on vastaanottanut asiakirjapakettisi, anomuksesi tarkistetaan ja saat sähköpostitse ilmoituksen, että voit varata haastatteluajan.
 • Vaihe 3: Viisumihaastattelu ja lopullinen päätös: Haastattelupäivänä hakijan tulee olla varautunut keskustelemaan liiketoimistaan yksityiskohtaisesti. Haastatteluun ei saa ottaa mukaan lakimiehiä ja/tai talousneuvojia. Haastattelun lopuksi konsuli päättää, voidaanko yritykselle ja hakijalle myöntää viisumi Yhdysvaltain säännösten mukaan.
Anominen
Vaihe 1

Täytä DS-160-kaavake.

Vaihe 2

Kirjaudu sisään ja maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Luo profiili, anna maksusi kuitin numero ja toimitustiedot tässä sivustossa. Pysähdy ennen haastatteluajan varausta. Tarvitset tätä vaihetta varten kolme tietoa.

 • Passisi numero
 • Kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta
 • CGI-viitenumero viisumimaksusi kuitista.
Vaihe 4

Kokoa anomukseen tarvittavat asiakirjat. Alla on yksityiskohtainen luettelo anomuksen vaatimuksista.

E-viisumianomuksen valmistelu

Kokoa anomuksen asiakirjapaketti näiden ohjeiden mukaan. Paketin enimmäiskoko on 40 kaksipuolista sivua. Liian suuria paketteja ei hyväksytä.

KAUPANKÄYNTI- ja SIJOITTAJAVIISUMIT (sekä E-1- että E-2-viisumianomukset)

Välilehti A – (Sisältö)

Välilehti B – (Kaavakkeet)

 • Viisumimaksun kuitti
 • Kopio DS-160-kaavakkeen vahvistussivusta
 • DS-156E-kaavake vain päähakijalta

Välilehti C – (Hakijan tiedot)

 • Ote Suomen väestörekisteristä (virkatodistus), josta ilmenevät kunkin hakijan perhesuhteet ja siviilisääty
 • Päähakijan ansioluettelo tai curriculum vitae (CV)
 • Päähakijan allekirjoittama todistus aikomuksesta poistua Yhdysvalloista myönnetyn statuksen voimassaolon päätyttyä.

Välilehti D (Saatekirje ja muut asiakirjat)

 • Saatekirjeessä on kerrottava, miten yritys täyttää E-1- tai E-2-viisumin vaatimukset ja sen on sisällettävä kuvaus hakijan erityisosaamisesta ja pätevyydestä, jos niitä ei ole eritelty ansioluettelossa tai CV:ssä. Kirjeessä on käsiteltävä kaikki E-1- tai E-2-viisumin vaatimukset, joista on yksityiskohtaista tietoa Yhdysvaltain Department of Staten Foreign Affairs Manual -oppaan kohdassa 9 FAM 41.51

Käsittele seuraavat kohdat tarkasti E-1-viisumia varten:

 • Kaupankäynti on merkittävää ja jatkuvaa
 • Kaupankäynnin kohteena olevat tuotteet ovat helposti tunnistettavissa ja jäljitettävissä
 • Yritys on tällä hetkellä toiminnassa
 • Vähintään 50 % kaupasta käydään Yhdysvaltain ja sopimusmaan välillä. Tämän vaatimuksen vahvistamiseen suositellaan käytettäväksi rahtikirjoja. Vahvistuksena voidaan kuitenkin mahdollisesti käyttää myös vuosikertomuksia, ostotilauksia tai laskuja, myyntilaskuja, inventaariotietoja ja vakuutuspapereita, joista ilmenevät Yhdysvaltoihin vietyjä tuotteita koskevat tiedot.

Käsittele seuraavat kohdat tarkasti E-2-viisumia varten:

 • Sijoitus on huomattava
 • Sijoittaja on tehnyt sijoituksen tai on tekemässä sijoitusta
 • Yritys on tällä hetkellä toiminnassa
 • Sijoitus on suurempi kuin pelkästään elannon hankkimiseen tarkoitettu piensijoitus. Jos et ole pääsijoittaja, sinun on todistettava, että hakijalla on yrityksessä johto- tai esimiesasema tai että hänellä on erityisosaamista, joka on olennaista yrityksen toiminnalle.

- Asiakirjat, joista selviää hakijan asiantuntemus ja keskeinen osaaminen. Tähän käyvät alan diplomit, koulutustodistukset ja/tai kirjeet aiemmilta työnantajilta.

- Yhdysvaltain yritysverotietojen kaksi ensimmäistä sivua, joista selviää IRS:lle ilmoitettu myynti kahdelta anomuksen ajankohtaa edeltävältä vuodelta, sekä viimeisin IRS:lle tehty veroilmoitus.

- Todisteet siitä, että yritys kykenee joko tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tuottamaan enemmän tuloa kuin sijoittaja ja hänen perheensä vähintään tarvitsevat elämiseen. (Tulevan arvioidun tuottokyvyn täytyy toteutua viiden vuoden kuluessa yrityksen perustamisesta.)

Välilehti E (Omistus)

 • Todisteet siitä, että vähintään 50 % pääsijoittajista/omistajista on sopimusmaan kansalaisia
 • Jos yrityksellä on useita omistajia tai tytäryrityksiä tai jos omistusketjussa on välillisiä omistajia, liitä seuraavat asiakirjat (tarvittaessa):
  • Organisaatiokaavio, josta ilmenee koko yrityksen omistusrakenne ja omistajien nimet
  • Lailliset todisteet omistajuudesta tietyssä ketjussa
  • Valokopiot pääyhtiön kunkin osuudenhaltijan passin biotietosivusta ja tiedot heidän omistamastaan prosenttiosuudesta.
 • Jos yritys on pörssinoteerattu ja sillä on useita osakkeenomistajia (joista yksikään ei omista yli 50 prosenttia), liitä seuraavat:
  • Kirjallinen yhtiön edustajan vahvistama ilmoitus kaikista pörsseistä, joissa yrityksen osakkeilla tehdään kauppaa
  • Kopio äskettäin julkaistuista pörssitiedoista, joista käyvät ilmi osakkeiden omistajien kansallisuudet.
 • Jos yritys on Yhdysvaltain ulkopuolinen osakeyhtiö, E-1-viisumia varten on liitettävä kaavio yrityksen omistussuhteista ja kaupparekisteriote/rekisteröintitodistus siitä osavaltiosta/maakunnasta, joka on yrityksen kotipaikka.
Vaihe 5

Kun olet valmis toimittamaan anomusasiakirjat, osta pakkauslaatikko (ei kirjekuori), jonka koko on vähintään 3,5 x 15 x 25 cm, aseta asiakirjat sen sisään ja lähetä se Yhdysvaltain konsulaattiin.

Lähetä osoitetiedoilla varustetun palautuskuoren tarvittavine postimaksuineen anomuksensa mukana.

Perheet voivat halutessaan toimittaa yhden palautuskuoren kaikkien perheenjäsenten passejen palautusta varten.

Suosittelemme postin pikakirjettä tai kirjattua kirjettä.

 Ohessa lisätietoa postin vaihtoehdoista.

 Pikakirje: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/kirjeet-ja-postipalvelut/laheta-kirje-tai-kortti/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/pikakirje

 Kirjattu kirje: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/kirjeet-ja-postipalvelut/laheta-kirje-tai-kortti/kirjeet-ja-kortit-kotimaahan/kirjattu-kirje

 Lähetystön osoite:

Consular Section – Visa Unit
Itäinen Puistotie 14 B
00140 Helsinki
Finland

 

Usein kysyttyä E-1- ja E-2-viisumeista

K: Täytyykö kauppayrityksen olla olemassa ja/tai sijoituksen olla tehty ennen kuin viisumi voidaan myöntää?

V: Kaupankäynnin täytyy olla jo käynnissä viisumia anottaessa. Sijoitukset puolestaan voivat olla alustavia, kunhan varat on sidottu peruuttamattomasti sijoitukseen ja odotetaan vain viisumin myöntämistä. Sijoitusvarat voivat olla peräisin mistä tahansa maasta (myös Yhdysvalloista), kunhan ne ovat sijoittajahakijan hallinnassa.

K: Mitä tarkoittaa merkittävä kaupankäynti?

V: Merkittävä kaupankäynti tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltain ja sopimusmaan välillä kulkee jatkuva virta kauppatavaraa. Tämä tarkoittaa, että liiketapahtumia on oltava yhden sijaan useita niiden rahallisesta arvosta riippumatta.

K: Kuinka suuri summa katsotaan huomattavaksi pääomaksi?

V: "Huomattavalle" pääomalle ei ole määritetty tarkkaa rahallista määrää. Huomattava pääoma on summa, joka varmistaa, että sijoittaja on sitoutunut taloudellisesti yritystoiminnan menestykseen. Tätä voidaan arvioida suhteellisuustestillä. Suhteellisuustestissä verrataan yritykseen sijoitettujen varojen kokonaismäärää aiotun kaltaisen yrityksen realistisiin perustamiskustannuksiin tai olemassa olevan yrityksen ostamiseen tarvittavaan pääomaan.

Tällaisella vertailulla saadaan prosenttiluku, joka edustaa hakijan sijoitusta yrityksessä. Prosenttilukua arvioidaan käänteisellä liukuvalla asteikolla, jonka mukaan halvemmilta yrityksiltä vaaditaan korkeampi sijoitusprosentti. Sijoitusprosentti alenee asteittain yrityksen arvon noustessa. Yritykseen sijoitetun pääoman katsotaan olevan huomattava, kun se vastaa vähintään seuraavissa esimerkeissä annettuja prosenttilukuja tai ylittää ne (summat ovat Yhdysvaltain dollareina):

 • 75 %:n sijoitus yritykseen, jonka hankintahinta on enintään 500 000 USD (jos yrityksen hinta on huomattavasti alle 500 000 USD, edellytettävä sijoitusprosentti voi olla 85–90 % tai jopa 100 %).
 • 50 %:n sijoitus yritykseen, jonka hankintahinta on yli 500 000 USD, mutta enintään 3 000 000 USD.
 • 30 %:n sijoitus mihin tahansa yritykseen, jonka arvo on yli 3 000 000 USD.

Suuren ulkomaisen yhtiön tekemä usean miljoonan dollarin sijoitus katsotaan tavallisesti huomattavaksi yllä annetuista esimerkeistä riippumatta.

Sijoituksen on tuotettava enemmän kuin sijoittaja ja hänen perheensä tarvitsevat elämiseen. Marginaalinen yritys on yritys, jolla ei ole kykyä tuottaa merkittävästi enemmän tuloa kuin sijoittaja ja hänen perheensä ja muut ulkomaiset työntekijät tarvitsevat elämiseen.

K: Ovatko yhteisyritykset sallittuja?

V: Kyllä, kunhan viisumia anova yritys tai yksittäinen sijoittaja on asemassa, joka sallii yrityksen kehittämisen ja johtamisen. Hakija on tällaisessa asemassa, jos hän pystyy hallitsemaan yritystä omistusosuutensa perusteella (vähintään 50 %) tai hänellä on mahdollisuus ohjata toimintaa marginaalisen aseman tai muun yhtiörakenteen avulla tai muilla keinoin, jotka antavat hakijalle valtaa yrityksen hallinnassa.

K: Kuinka pitkään kaupankäynti- tai sijoittajaviisumilla voi oleskella Yhdysvalloissa?

V: Hakijan on suunniteltava poistuvansa Yhdysvalloista liiketoimien päätyttyä. E-viisumien haltijat voivat kuitenkin jatkaa oleskelua Yhdysvalloissa niin kauan kuin he täyttävät E-viisumin vaatimukset.

"Tärkeät työntekijät" voivat jäädä maahan vain, jos heidän osaamistaan tarvitaan yritystoiminnassa, ja vain niin pitkään kuin omistaja pystyy osoittamaan joko että yhdysvaltalaisia työntekijöitä ei voi kouluttaa samoihin tehtäviin tai että omistaja on kouluttamassa yhdysvaltalaisia työntekijöitä ulkomaalaisten työntekijöiden tilalle.

Australialaisille E-viisumi on yleensä voimassa 24 kuukautta kaupankäyntiä ja vaatimukset täyttäviä työntekijöitä varten, mutta se voi olla voimassa 48 kuukautta pääsijoittajaa ja hänen perhettään varten. Kun E-viisumin haltija saapuu ensimmäisen kerran maahan, siirtolaisuusviranomaiset yleensä myöntävät luvan enintään yhden vuoden oleskeluun Yhdysvalloissa. Tätä aikaa voidaan tavallisesti pidentää, kunhan E-viisumin haltija ja hänen perheensä täyttävät edelleen viisumin vaatimukset.

Lisätietoja

Lisätietoja kaupankäynti- ja sijoittajaviisumeista on Department of Staten sivustossa.