Kotiapulaisen viisumi

Tällä sivulla:


Yleiskatsaus

Henkilökohtaisille avustajille tai kotiapulaisille, jotka matkustavat työnantajansa mukana tai tämän jälkeen Yhdysvaltoihin, voidaan mahdollisesti myöntää B-1-viisumi. Tämä kotiapulaisluokka sisältää mm. kokit, hovimestarit, autonkuljettajat, taloudenhoitajat, palvelijat, lastenhoitajat, äidin apulaiset, puutarhurit ja palkatut seuralaiset.

Mukana matkustavat tai myöhemmin saapuvat työntekijät, joiden työnantaja on ulkomaalainen diplomaatti tai valtion virkamies, voivat saada A-3- tai G-5-viisumin työnantajansa viisumista riippuen.

Vaatimukset

Jos olet kotiapulainen ja haluat anoa B-1-viisumia, sinun on osoitettava, että:

 • matkasi tarkoituksena on saapua Yhdysvaltoihin kotiapulaisena työskentelyä varten
 • aiot viettää Yhdysvalloissa määrätyn, rajallisen ajanjakson
 • työnantajasi täyttää tietyt ehdot
 • sinulla on todisteita vahvoista sosiaalisista ja taloudellisista siteistä ulkomaille
 • sinulla on Yhdysvaltojen ulkopuolella asuinpaikka ja muita vahvoja siteitä, jotka pakottavat sinut palaamaan ulkomaille sopimuksesi päättyessä.

Vierailijaviisumin haltijan mukana matkustaminen

Jos olet kotiapulainen ja haluat matkustaa työnantajasi mukana tai tulla hänen luokseen myöhemmin ja jos työnantajasi ei ole Yhdysvaltain kansalainen tai laillinen pysyvä asukas, vaan anoo matkustuslupaa Yhdysvaltoihin tai on jo Yhdysvalloissa B-, E-, F-, H-, I-, J-, L-, M-, O-, P-, Q- tai R-vierailijaviisumilla, sinulle voidaan ehkä myöntää B-1-viisumi, jos:

 • sinulla on vähintään yhden vuoden kokemus henkilökohtaisena avustajana tai kotiapulaisena työskentelystä aiempien työnantajien todistuksen mukaan
  • olet työskennellyt työnantajallesi Yhdysvaltojen ulkopuolella vähintään yhden vuoden ajan ennen kuin työnantajasi saapui Yhdysvaltoihin, tai
  • työsuhteesi oli voimassa välittömästi ennen työnantajasi anomuksen jättämistä ja työnantajasi voi osoittaa, että hän on palkannut säännöllisesti (joko ympärivuotisesti tai kausiluontoisesti) kotiapua useiden vuosien ajan ennen anomuksen jättämistä
 • sinulla ei ole muuta työtä ja työnantajasi kustantaa sinulle ilmaisen ylläpidon ja meno-paluulennon työsopimuksen mukaisesti.

Yhdysvaltain kansalaisen mukana matkustaminen

a. Henkilökohtaisille avustajille tai kotiapulaisille, jotka ovat Yhdysvaltain kansalaisen työntekijöitä ja matkustavat tämän mukana tai jälkeen väliaikaisesti Yhdysvaltoihin, saattaa olla mahdollista myöntää B-1 viisumi, edellyttäen että:

(1) Työntekijällä on asuinpaikka ulkomailla, johon hän aikoo palata;

(2) Ulkomaalaisen henkilökohtaisen avustajan tai kotiapulaisen työsuhde on täytynyt olla voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen työnantajan saapumista Yhdysvaltoihin TAI työnantaja pystyy näyttämään, että hän on palkannut on kotiapulaisen tai henkilökohtaisen työntekijän säännöllisesti saman kaltaisiin tehtäviin hänen ollessaan ulkomailla;

(3) Työntekijä pystyy näyttämään, että hän on työskennellyt henkilökohtaisena avustajana tai kotiapulaisena vähintään yhden vuoden ajan ja pystyy näyttämään edellisten työnantajien todistuksia tästä; sekä

(4) Työntekijällä on hallussaan alkuperäinen sopimus tai kopio siitä, ja joka tulee esittää rajalla. Sopimuksen tulee sisältää sekä työntekijän, että työnantajan alkuperäiset allekirjoitukset.

b. Yhdysvaltalaisen työnantajan työ edellyttää, että hän matkustaa usein kansainvälisille siirroille, jotka kestävät kaksi vuotta tai kauemmin, josta tulee olla työnantajan henkilöstöosaston vahvistus, ja että hän palaa Yhdysvaltoihin työsopimuksensa ehtojen mukaisesti oleskelemaan enintään kuudeksi vuodeksi. Työnantaja on kotiapulaisen ainoa työnantaja ja kustantaa hänelle ilmaisen ylläpidon ja meno-paluulennon työsopimuksen mukaisesti; sekä

c. Vaaditty työsopimus on päivätty ja allekirjoitettu työnantajan sekä työntekijän toimesta ja se sisältää kohdassa (b) listattujen ehtojen lisäksi työnantajan vakuutuksen että palkka on vähintään alan yleinen palkka tai kahdeksan tunnin työpäivän mukainen minimipalkka (kumpi tahansa on korkeampi). Työsopimuksen tulee olla muiden etuuksien osalta olla yleisten paikkakohtaisten työsopimusten mukainen. Työnantajan on ilmoitettava irtisanomisesta vähintään kaksi viikkoa ennen työsopimuksen purkamista ja työntekijältä vaaditaan enintään kahden viikon irtisanomisaika.

Yhdysvaltain laillisen pysyvän asukkaan mukana matkustaminen

Yhdysvaltain lailliset pysyvät asukkaat (Green Cardin haltijat) eivät voi tuoda kotiapulaisiaan mukanaan Yhdysvaltoihin B-1-viisumilla missään olosuhteissa.

Sopimusvaatimukset B-1-viisumin haltijoille

Jos anot kotiapulaisena B-1-viisumia, sinun on esitettävä sekä sinun että työnantajasi allekirjoittama työsopimus, jossa on seuraavat tiedot:

 • kuvaus tehtävistäsi Yhdysvalloissa
 • viikoittainen työaikasi
 • sinulle myönnettävien lomien, vapaapäivien ja sairauslomien määrä vuosittain
 • säännölliset viikoittaiset vapaapäivät
 • palkka, jonka on oltava vähintään alan yleinen palkka tai Yhdysvaltain lakien mukainen minimituntipalkka (korkeampi näistä) siinä osavaltiossa, jossa työ tehdään. Nykyiset minimipalkat koko Yhdysvalloissa löytyvät täältä ja alan yleiset palkat löytyvät täältä.
 • todistus siitä, että saat ilmaisen asuinpaikan ja ylläpidon
 • todistus siitä, että työnantajasi varmistaa, ettet joudu valtion tukien varaan työskennellessäsi työnantajallesi
 • todistus siitä, että et ota vastaan muita töitä työskennellessäsi työnantajallesi
 • todistus siitä, että työnantajasi ei pidä passiasi hallussaan
 • todistus siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät, ettei sinun voida odottaa jäävän työpaikalle työajan jälkeen ilman korvausta
 • todistus siitä, että työnantajasi maksaa matkasi Yhdysvaltoihin sekä edelleen työnantajasi seuraavaan asemapaikkaan tai takaisin omaan asuinmaahasi työsuhteen päättyessä.

A-1-, A-2- tai G-1–G-4-viisumin haltijan mukana matkustaminen (A-3- tai G-5-viisumit)

Jos olet A-1-, A-2- tai G-1–G-4-viisumin haltijan avustaja, palvelija tai henkilökohtainen työntekijä, kuulut vastaavasti A-3- tai G-5-luokitukseen. Sinun on osoitettava oikeutesi A-3- tai G-5-luokan viisumiin (esim. suosituskirje aiemmalta työnantajalta, todisteita aiemmista työsuhteista kyseisellä alalla, jne.). Konsulien on vahvistettava työnantajan virallinen asema sekä molempien osapuolten aikomus solmia työsopimus (tai jatkaa sitä). Lisäksi diplomaattien (A3) ja kansainvälisten organisaatioiden työntekijöiden (G5) kotiapulaiset on rekisteröitävä Department of Staten TOMIS-järjestelmään ennen kuin he voivat anoa viisumia. Lisätietoja TOMIS-rekisteröinnistä saat ottamalla yhteyden Department of Staten Office of Foreign Missions -virastoon.

A-3- ja G-5-viisumin anojien on tultava konsulin haastatteluun. Heidän on noudatettava normaaleja hakumenetelmiä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: A-3- ja G-5-viisumin hakijoiden ei tarvitse maksaa viisumianomismaksua.

Konsulin on vakuututtava siitä, että A-3- tai G-5-viisumin hakijalle luvattu palkka on kohtuullinen korvaus suhteessa työpaikan alueella yleensä maksettaviin palkkoihin ja että hakijan ei tarvitse turvautua Yhdysvaltain valtion julkiseen tukijärjestelmään. Näiden viisumien anomuksiin on liitettävä sekä työntekijän että työnantajan allekirjoittama työsopimus.

Sopimusvaatimukset A-3/G-5-viisumin haltijoille

Jos anot kotiapulaisena A-3- tai G-5-viisumia, sinun on esitettävä sekä sinun että työnantajasi allekirjoittama työsopimus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Vakuutus, että sinulle maksetaan kyseisen osavaltion minimipalkka tai alan yleinen palkka, riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi. Nykyiset minimipalkat koko Yhdysvalloissa löytyvät täältä ja alan yleiset palkat löytyvät täältä.
 • Ilmoitus, että työsuhteen ensimmäisten 90 päivän jälkeen kaikki palkanmaksu tapahtuu joko shekillä tai pankkisiirrolla. Työnantajalla tai hänen perheenjäsenillään ei pidä olla käyttöoikeutta pankkitileihisi.
 • Jos työnantaja on ulkomaalainen diplomaatti, perheen luona asuvat kotiapulaiset saavat normaalin käytännön mukaan ilmaisen huoneen ja ylläpidon palkan lisäksi.
 • Vakuutus, että et ota vastaan muita töitä työskennellessäsi työnantajallesi.
 • Vakuutus työnantajaltasi, että hän ei pidä passiasi hallussaan sekä ilmoitus siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät, että sinun ei voida odottaa jäävän työpaikalle työajan jälkeen ilman korvausta.
 • Sopimus on olennainen osa prosessia, koska se tarjoaa puitteet, joissa voit henkilökohtaisesti etsiä tietynlaista työtä, ja se suojaa ihmisoikeuksiasi. Työnantajasi on maksettava matkasi Yhdysvaltoihin sekä edelleen työnantajasi seuraavaan asemapaikkaan tai takaisin omaan asuinmaahasi työsuhteen päättyessä.

Anomuksen liitteet

B-1-, A-3- tai G-5-viisumianomusta varten on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • Sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160). Saat lisätietoja DS-160-kaavakkeesta käymällä DS-160-kaavakesivulla.
 • Passi, joka kelpaa Yhdysvaltoihin matkustamiseen ja joka on voimassa vähintään kuuden kuukauden ajan aiotun Yhdysvalloissa oleskelusi päättymisen jälkeen (paitsi, jos maakohtainen sopimus tekee tästä poikkeuksen). Jos passiisi on merkitty muita henkilöitä itsesi lisäksi, jokaisen viisumin haluavan henkilön on tehtävä anomus.
 • Yksi (1) 5 cm x 5 cm:n kokoinen valokuva, joka on otettu viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tällä sivulla on tietoja vaaditusta valokuvan muodosta.
 • Vain B-1-viisumin hakijat:Kuitti, josta selviää, että olet maksanut  vierailuviisumin anomismaksun paikallisessa valuutassa. Tällä sivulla on lisää tietoja kyseisen maksun maksamisesta. Jos viisumi myönnetään, sinun on ehkä maksettava vielä viisumin vastavuoroisuusmaksu kansalaisuudestasi riippuen. Department of Staten sivusto voi auttaa selvittämään, täytyykö sinun maksaa viisumin myöntämisen vastavuoroisuusmaksu, ja kuinka suuri maksu on.
 • Kopio työnantajasi viisumista tai muusta keinosta saapua Yhdysvaltoihin (heidän viisumivapauteen kuuluvan maan passinsa tai Yhdysvaltain passi).
 • Sekä sinun että työnantajasi allekirjoittama työsopimus, joka täyttää yllä luetellut vaatimukset
 • Vain A-3- ja G-5-hakijat:Note verbale, joka vahvistaa päähakijan työsuhteen tilan, lähtöpäivän, matkan tarkoituksen ja Yhdysvalloissa oleskelun keston. Note verbale -asiakirjassa tulee olla työntekijän nimi sekä työnantajan virka tai virka-arvo. Siinä on määritettävä myös lähtöpäivä, matkan tarkoitus ja Yhdysvalloissa oleskelun kesto. A-3- ja G-5-viisumien hakijoiden ei tarvitse maksaa anomismaksuja.

Näiden asiakirjojen lisäksi sinun on esitettävä haastatteluajan vahvistuskirje, joka vahvistaa, että varasit haastatteluajan tämän palvelun kautta. Voit tuoda mukanasi myös mitä tahansa lisäselvitysasiakirjoja, joiden uskot tukevan konsulille antamiasi tietoja.

Anominen

Vaihe 1

Täytä sähköinen vierailijaviisumin anomuskaavake (DS-160).

Vaihe 2

Maksa viisumin anomismaksu.

Vaihe 3

Varaa haastatteluaika tällä sivulla. Tarvitset seuraavia tietoja haastatteluaikaa varatessasi:

 • passisi numero
 • CGI-viitenumero viisumi maksusi kuitista (Napsauta tätä, jos tarvitset apua numeron löytämiseen.)
 • kymmennumeroinen (10) viivakoodinumero DS-160-kaavakkeen vahvistussivulta.
Vaihe 4

Käy Yhdysvaltain suurlähetystössä tai konsulaatissa sinä päivänä ja aikana, jolle varasit viisumihaastattelusi. Tarvitset tulostetun kopion haastattelun vahvistuskirjeestä, DS-160-kaavakkeen vahvistussivun, yhden viimeisten kuuden kuukauden aikana otetun valokuvan, nykyisen ja kaikki vanhat passisi sekä alkuperäisen viisumimaksun maksukuitin. Anomustasi ei oteta käsittelyyn, ellet toimita kaikkia näitä liitteitä.

Tarvittavat asiakirjat

Lisäselvitykset ovat vain yksi monista tekijöistä, joita konsuli arvioi haastattelusi aikana. Viisumihaastattelun aikana konsulit katsovat kutakin anomusta yksilöllisesti ja ottavat huomioon ammattia koskevat, sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja muut tekijät. Konsulit voivat myös arvioida erityisiä pyrkimyksiäsi, perhetilannettasi ja pitkän linjan suunnitelmiasi sekä mahdollisuuksiasi asuinmaassasi. Jokainen tapaus tutkitaan erikseen ja kaikille suodaan sama lain mukainen harkinta.

Varoitus: Älä esitä väärennettyjä asiakirjoja. Petos tai väärien tietojen esittäminen saattaa estää viisumin saamisen pysyvästi. Jos olet huolissasi luottamuksellisuudesta, voit tuoda asiakirjat Yhdysvaltain suurlähetystöön tai konsulaattiin suljetussa kuoressa. Yhdysvaltain suurlähetystö tai konsulaatti ei luovuta tietojasi kenellekään ja kunnioittaa tietojen luottamuksellisuutta.

Sinun täytyy tuoda seuraavat asiakirjat mukanasi haastatteluun:

 • Todistus työnantajasi kyvystä maksaa luvattu palkka. Huomautus: Jos haet A-3- tai G-5-viisumia, tämä koskee sinua vain, jos työnantajasi diplomaattiarvo on lähetystöneuvos tai sitä alempi.
 • Todisteet, jotka osoittavat, että oleskelusi Yhdysvalloissa on väliaikainen.
 • Käy Department of Staten sivustossa saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Lisätietoja A-3-, B-1- ja G-5-viisumeista on Department of Staten sivustossa.